NUNO REBELO & ANNA SUBIRANA / SETSFREE

3 Oct

Rebelo&SubiranaLEM2013

CATALÀ [Castellano más abajo / English below]

L’homenatge a Joan Saura amb què obríem el LEM 2013 ahir dimecres al MACBA Auditori va resultar tot un èxit de públic i, especialment, un èxit artístic. Nuno Rebelo i Anna Subirana van abduïr-nos amb el seu duo de veu, samplers, videoprojeccions i guitarra modificada sobre poemes de Wislawa Szymborska i Hans Magnus Enzensberger, dedicant el concert “al Joan”. Màgia, música i imatges. Setsfree, el septet d’antics col·laboradors de Saura integrat per Rafa Zaragoza, Liba Villavecchia, Agustí Martínez, Eduard Altaba, Ramon Solé, Xavi Tort i Quicu Samsó van pendre el relleu per presentar-nos les composicions més free que jazz de Joan (Actual, 2013), el disc d’homenatge que acaben d’editar on mantenen viu l’univers sonor i l’esperit de Saura. Al mig de l’escenari, presidint l’espectacle, el Yamaha DX7 del mestre; però sense el mestre. Un gest bonic i sentit d’un impacte visual tan gran com l’impacte sonor que va desplegar Setsfree.

SetsfreeLEM2013

CATELLANO

El homenaje a Joan Saura con que arrancaba el LEM 2013 ayer miércoles en el MACBA Auditori resultó un éxito de público y, especialmente, un éxito artístico. Nuno Rebelo y Anna Subirana nos abdujeron con su dúo de voz, samplers, video-proyecciones y guitarra modificada sobre poemas de Wislawa Szymborska y Hans Magnus Enzensberger, dedicando el concierto “al Joan”. Magia, música e imágenes. Setsfree, el septeto de antiguos colaboradores de Saura integrado por Rafa Zaragoza, Liba Villavecchia, Agustí Martínez, Eduard Altaba, Ramon Solé, Xavi Tort y Quicu Samsó tomaron el relevo para presentarnos las composiciones más free que jazz de Joan (Actual, 2013), el disco tributo que acaban de editar donde mantienen vivo el universo sonoro y el espíritu de Saura. En medio del escenario, presidiendo el espectáculo, el Yamaha DX7 del maestro; pero sin el maestro. Un gesto bonito y sentido de un impacto visual tan grande como el impacto sonoro que desplegó Setsfree.

ENGLISH

The tribute to Joan Saura that launched LEM 2013 yesterday at the MACBA Auditori was a great audience success and, specially, an artistic success. Nuno Rebelo & Anna Subirana abducted us all with their duo of voice, samplers, video-screening and modified guitar on Wislawa Szymborska and  Hans Magnus Enzensberger poems. They dedicated the gig “to Joan”. Magic, music and images. Setsfree, the septet of Saura’s former collaborators Rafa Zaragoza, Liba Villavecchia, Agustí Martínez, Eduard Altaba, Ramon Solé, Xavi Tort and Quicu Samsó took the relief over and performed the more-free-than-jazz compositions of  Joan (Actual, 2013), the tribute album they just brought out where the sonic universe and the spirit of Saura remains alive. In the middle of the stage, leading the show, the master’s Yamaha DX7; but with the absence of the master. A beautiful and deep gesture, and a great visual boom, as great as the sonic boom by Setsfree.

MACBALEM2013

Escolta els artistes del LEM 2013 a / Escucha a los artistas del LEM 2013 en / Listen to the LEM 2013 artists at: https://soundcloud.com/lem-festival

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: