HAN ESTAT TRES SETMANES INCREÏBLES / HAN SIDO TRES SEMANAS INCREÍBLES / IT’S BEEN THREE AMAZING WEEKS

26 Oct

lem2013cino_b

GRÀCIES A TOTS PER HAVER-HO FET POSSIBLE

GRACIAS A TODOS POR HABERLO HECHO POSIBLE

THANK YOU ALL FOR MAKING IT POSSIBLE

Potser el LEM no sigui un festival. Els festivals duren tres o quatre dies i resulta impossible assistir a tots els concerts perquè són simultanis. A més, els festivals tenen lloc en un recinte determinat. Aquest és el model més freqüent. Així que el LEM probablement no sigui un festival: dura tres setmanes i succeeix en molts llocs de la ciutat, no hi ha necessitat de perdre’s cap concert si així es vol i brinda l’oportunitat de reconèixer d’una altra manera el territori urbà. El LEM no és un OVNI que aterra sobre la ciutat per enlairar-se al cap d’uns dies i tornar a perdre’s en l’estratosfera sinó que més aviat emergeix com a manifestació visible d’un substrat que al llarg de l’any segueix actiu encara que ocult, format pels col·lectius que mitjançant la simbiosi i el mutualisme mantenen amb vida, encara que amb molt esforç, aquesta altra cultura que no és l’oficial en aquesta ciutat, mentre en la superfície la depredació i la competència de tot allò que és igual avorreixen en equip. Quan acaba el LEM, aquest es reintegra en el miceli. Tots els organismes implicats seguiran la seva col·laboració simbiòtica sota la superfície. Així que el LEM no és un OVNI, és un fong. I aquestes tres setmanes com a endospori han estat d’allò més productives…

Quizá el LEM no sea un festival. Los festivales duran tres o cuatro días y resulta imposible asistir a todos los conciertos porque son simultáneos. Además, los festivales tienen lugar en un recinto determinado. Ese es el modelo más frecuente. Así que el LEM probablemente no sea un festival: dura tres semanas y sucede en muchos lugares de la ciudad, no hay necesidad de perderse ningún concierto si así se quiere y brinda la oportunidad de reconocer de otra manera el territorio urbano. El LEM no es un OVNI que aterriza sobre la ciudad para despegar al cabo de unos días y volver a perderse en la estratosfera sino que más bien emerge como manifestación visible de un substrato que a lo largo del año sigue activo aunque oculto, formado por los colectivos que mediante la simbiosis y el mutualismo mantienen con vida, aunque con mucho esfuerzo, esa otra cultura que no es la oficial en esta ciudad, mientras en la superficie la depredación y la competencia de todo lo igual aburren  en equipo. Cuando termina el LEM, éste se reintegra en el micelio. Todos los organismos implicados seguirán su colaboración simbiótica bajo la superficie. Así que el LEM no es un OVNI, es un hongo. Y estas tres semanas como endosporio han sido de lo más productivas…

We could say LEM isn’t really a festival; Festivals tend to last three or four days and it’s impossible to see all the concerts because they happen simultaneously; Festivals also take place in a certain precinct, that’s the most common model, therefore LEM isn’t like a festival: it lasts three weeks and takes place in many different venues around the city; you won’t miss any of the concerts unless you want to and it allows you to visit the urban territory in a new way. LEM isn’t a UFO that lands on the city only to disappear back into the stratosphere a few days later, but rather it emerges as a visible manifestation of a substratum which is active during the year although occult, formed by collectives that via symbiosis and mutualism maintain the “other” non-oficial culture alive-although with great difficulty-while on the surface the depredation and competition amongst the uniform mass bores everyone. When LEM is over it is reintegrated in the mycelium. All the organisms implicated will continue their symbiotic collaboration under the surface. So LEM isn’t a UFO, it’s a fungus. And these three weeks of endosporium have been very productive…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: