LEM 2014: SEGONA SETMANA / SEGUNDA SEMANA / SECOND WEEK

14 Oct

2014-06-12 obrirull

NOMDENOIA
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
Divendres 17 d’octubre, 19 h
Seu de GTS
Igualada, 10
Entrada lliure – aforament limitat / Entrada libre – aforo limitado / free entry – limited capacity

El treball gràfic de Pau Badia sota l’àlies de Nomdenoia és solament una de les facetes d’aquest artista polifacètic, arquitecte, clarinetista de l’orquestra Canvis Vells i malabarista de les paraules. En les seves vinyetes, que són instantanis esclats de sentit, el talent de Pau Badia ens mostra el món d’una manera tan evident com inesperada. Cada imatge de Nomdenoia es forma en el moment que un element qualsevol de la realitat quotidiana esdevé un dilema imprevist que atorga un nou sentit emocional a allò que inicialment es representava. La seva obra gràfica és un infalible exercici d’imaginació analògica i un feliç encontre entre el subconscient i l’aparent tangibilitat de les coses i les idees. Nomdenoia és aquest any responsable de la imatge gràfica del LEM.


 

El trabajo gráfico de Pau Badia bajo, alias Nomdenoia, es solo una de las facetas de este artista polifacético, arquitecto, clarinetista de la orquesta Canvis Vells y malabarista de las palabras. En sus viñetas, que son instantáneos estallidos de sentido, el talento de Pau Badia nos muestra el mundo de una manera tan evidente como inesperada. Cada imagen de Nomdenoia se forma en el momento que un elemento cualquiera de la realidad cotidiana se convierte en un dilema imprevisto que otorga un nuevo sentido emocional a lo que inicialmente se representaba. Su obra gráfica es un infalible ejercicio de imaginación analógica y un feliz encuentro entre el subconsciente y la aparente tangibilidad de las cosas y las ideas. Nomdenoia es este año responsable de la imagen gráfica del LEM.


The graphic work of Pau Badia under the alias Nomdenoia is just one of this multidimensional artist’s facets, he’s also an architect, the clarinetist of Canvis Vells and a juggler of words. In his vignettes- which are sudden explosions of sense- Pau Badia’s talent show us the world in a way that is both evident and unexpected. Each Nomdenoia image is formed the moment that an element of everyday life is transformed into an unpredictable dilemma that provides a new emotional sense to what was originally represented. His graphic oeuvre is an infallible exercise of analogic imagination and the happy encounter between the subconscious and the apparent tangibility of things and ideas. Nomdenoia is behind this year’s LEM graphic art.

 

 

encontres01_e

ROSALIND HALL + MONTSE COLOMÉ + JOAN VINUESA
1er ENCONTRE ESPAI-TEMPS
Divendres 17 d’octubre, 20 h
Seu de GTS
Igualada, 10
Taquilla inversa – aforament limitat / Taquilla inversa – aforo limitado / Donations collection at the end of the show – limited capacity

Els Encontres en l’Espai-temps són el resultat d’una de les mutacions de què parlàvem en la introducció d’aquest programa. Les Impronits, que van néixer l’any 2008 com a laboratori en directe d’improvisació musical i que en la seva evolució van incorporar també la dansa, han ampliat el camp expressiu: música i dansa es troben amb l’escriptura i la veu en clau de creació instantània. Per començar el cicle, s’enfrontaran al misteri del temps i l’espai (oberts) la coreògrafa i ballarina Montse Colomé, que és algú que veu on tots creiem que no es veu res, la saxofonista i performer Rosalind Hall, convidada del LEM aquest any i que pot interpelar l’instrument amb llenguatges veritablement propis, i el pintor, escriptor i disident de la poesia, enamorat de la imaginació,Joan Vinuesa. Valor afegit: improvisaran plegats. Oportunitat: única.


Los “Encuentros en el Espacio-Tiempo” son el resultado de una de las mutaciones de que hablábamos en la introducción de este programa. Las Impronits, que nacieron en 2008 como laboratorio en directo de improvisación musical y que en su evolución incorporaron también la danza, han ampliado el campo expresivo: música y danza se encuentran con la escritura y la voz en clave de creación instantánea. Para empezar el ciclo, se enfrentarán al misterio del tiempo y el espacio (abiertos) la coreógrafa y bailarina Montse Colomé, que es alguien que ve donde todos creemos que no se ve nada, la saxofonista y performer Rosalind Hall, invitada del LEM este año y que puede interpelar el instrumento con lenguajes verdaderamente propios, y el pintor, escritor y disidente de la poesía, enamorado de la imaginación, Joan Vinuesa. Valor añadido: improvisarán juntos. Oportunidad: única.


 

The Space-Time Meetings are the outcome of the mutations we were talking about in the introduction of this programme. The Impronits, which were born in 2008 as a live laboratory of musical improvisation and which evolved to eventually include dance, have expanded its expressive field: music and dance will meet with writing and voice in a context of instantaneous creation.
To start this cycle the choreographer and dancer Montse Colomé– whom is someone that sees where everyone else cannot see anything-, the saxophonist and performer Rosalind Hall, invited to LEM this year and that questions her instrument with truly unique languages and the painter, writer and disident poet, enamoured of imagination, Joan Vinuesa, will confront the mystery of time and space (open). Added value: they’ll improvise together. Oportunity: unique.

 

agape_2014

 

ÀGAPE
Diumenge 19 d’octubre, 13 h
Casa Almirall
c/ Joaquín Costa, 33
Entrada lliure

MÉS INFO / MÁS INFO / MORE INFO

 

La celebració dels sentits té alguns moments àlgids en el LEM i un d’ells és Àgape: el ritual de la cuina, la música, les paraules i les imatges es produirà de forma efectiva a la Casa Almirall, aquest cop de la mà de Marco Bellonzi, un dels fundadors del projecte GulaLab que investiga les relacions entre l’art, la ciència i la gastronomia i que desenvolupa diversos projectes d’intel·ligència artificial en el camp de la cuina, Pau Badia, al qual ja hem definit com a artista polifacètic i la nostra convidada australiana, Rosalind Hall. Han estat treballant unes quantes setmanes per determinar els elements que intervindran en el ritual i que no solament veurem i escoltarem sinó que també ens menjarem en una nodridora cosmologia d’accions i transversions multisensorials, en receptes argumentals i ingredients de les més diverses procedències.


La celebración de los sentidos tiene algunos momentos álgidos en el LEM y uno de ellos es Àgape: el ritual de la cocina, la música, las palabras y las imágenes se producirá de forma efectiva en la Casa Almirall, esta vez de la mano de Marco Bellonzi, uno de los fundadores del proyecto Gulalab que investiga las relaciones entre el arte, la ciencia y la gastronomía y que desarrolla diversos proyectos de inteligencia artificial en el campo de la cocina, Pau Badia, al que ya hemos definido como artista polifacético y nuestra invitada australiana, Rosalind Hall. Han estado trabajando varias semanas para determinar los elementos que intervendrán en el ritual y que no solo veremos y escucharemos sino que también nos comeremos en una nutritiva cosmología de acciones y transversiones multisensoriales, en recetas argumentales e ingredientes de las más diversas procedencias.


At LEM the celebration of the senses reaches its greates height Àgape: the ritual of cuisine, music, words and images that takes place at Casa Almirall, this time at the hand of Marco Bellonzi, one of the founders of the GulaLab project which investigates the relations between art, science and gastronomy which develops several projects of artifitial intelligence in the field of cuisine. Joining him is Pau Badia, whom we’ve already described as a multifaceted artista and our australian guest Rosalind Hall. They’ve been working together for several weeks to determine the elements that will intervene in the ritual and that we’ll not only see and hear but also taste in a nutritious cosmology of actions and multisensorial transversions, in argumental recipes and ingredients of diverse origin.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: