28 PREMI RUSSOLO: PALMARÈS i CONCERT DE THÉO MARTELET

28 Oct

TheoMartelet2014CATALÀ

La tercera setmana del festival tenia com a protagonistes la votació del premi del públic del 28è Premi Internacional Luigi Russolo i la primera de les activitats d’aquest LEM 2014 que posa un peu en el cinema: el jove Théo Martelet i la seva banda sonora per al clàssic de terror mut, El Gabinet del Doctor Caligari. L’audició per a la votació del públic de les obres presentades al 28è Premi Internacional Luigi Russolo va arrancar a l’Auditori MACBA a les 8 de la tarda del passat divendres i es va allargar ben bé fins les 10. Uns dies abans el jurat del Premi Russolo ja s’havia reunit, de manera que just abans que Théo Martelet pugés a l’escenari es va poder anunciar el palmarès, així com el resultat de la votació del premi del públic, que havia tingut lloc aquella mateixa tarda. (Més avall en aquesta pàgina, el palmarès complet) El Gabinet del Doctor Caligari va arrancar amb el propi Martelet a la trompeta i el theremin, Rénaud Martelet al clarinet baix i LT Caramel al theremin i el control dels dispositius electroacústics. El discurs desplegat va ser molt lliure, obert però tanmateix va aconseguir moments de gran intensitat sonora, nodrint de força expresiva una pel·lícula que no en va es considera la joia del cinema expressionista alemany.

PremiRussolo2014

Un moment de la votació del premi del públic

CASTELLANO

La tercera semana del festival tenía como protagonistas la votación del premio del público del 28º Premio Internacional Luigi Russolo y la primera de las actividades de este LEM 2014 que ponía un pie en el cine: el jóven Théo Martelet y su banda sonora para el clásico de terror mudo, El Gabinete del Doctor Caligari. La audición para la votación del público de las obras presentadas al 28º Premio Internacional Luigi Russolo arrancó en el Auditori MACBA a las 8 de la tarde del pasado viernes y se alargó prácticamente hasta las 10. Unos días antes, el jurado del Premio Russolo ya se havía reunido, de manera que justo antes que Théo Martelet subiera al escenario se pudo anunciar el palmarés así como el resultado de la votación del premio del público. (Más abajo, en esta página, el palmarés al completo) El Gabinete del Doctor Caligari se puso en marcha justo después con el propio Martelet a la trompeta y el theremin, Rénaud Martelet al clarinete bajo y LT Caramel al theremin y el control de los dispositivos electroacústicos. El discurso desplegado fue muy libre, abierto, pero no obstante consiguió momentos de gran intensidad sonora, sumando fuerza expresiva a una película que, no en vano, se considera la joya del cine expresionista alemán.

Theo2

Rénaud i Théo Martelet

 

ENGLISH

Festival’s third week starred the popular vote for the 28th International Luigi Russolo Awards and the first step of this LEM onto cinema: the young Théo Martelet and his band performing their soundtrack for silent horror film, The Cabinet of Dr. Caligari. Auditions for the popular voting of Russolo Award’s compositions started at 8 o’clock last friday at Auditori MACBA, and finished nearly 10. Some days before, Luigi Russolo Award’s jury reunited, so just before Théo Martelet jumped on stage, the list of winners was announced, and popular vote so did. (Below on this page, the complete list of winners) The Cabinet of Dr. Caligari started just before the awards anouncement with Martelet himself playing trumpet and theremin, Rénaud Martelet playing bass clarinet and LT Caramel playing theremin and electro-acoustic devices. The presentation was free, open, but reached high sonic amplitude moments, and feeded a film that’s the gem of german expresionism cinema with huge power of expression.

06_01_24oct_theomartelet_01

LT Caramel

 

28 Premi Internacional Luigi Russolo Barcelona, a 23 d’Octubre de 2014

El jurat del Premi Internacional Luigi Russolo, reunit a Faverges, l’1 de juny i a Barcelona, el 23 d’octubre de 2014, format per

El jurado del Premio Internacional Luigi Russolo, reunido en Faverges, el 1 de junio y en Barcelona, el 23 de octubre de 2014, formado por

The Jury of the Luigi Russolo International Sound Art Competition convened on the 1st June in Faverges and on the 23th of October 2014 in Barcelona and composed by:

Philippe Blanchard, Carme Pardo, Lluís Nacenta, Nuno Rebelo, Lina Bautista, Albert Guitart, Rénaud Martelet, Pierre Jolivet, Bernard Donzel-Gargand, Víctor Nubla, Lucy Tcherno, Georges Castagné, Jean Louis Belmonte, Dmitry Vasiliev.

Ha decidit, d’entre les 48 peces de 24 països presentades, concedir els següents premis:

Ha decidido, de entre les 48 piezas de 24 países presentadas, conceder los siguientes premios:

Have decided to award the following pieces from among the 48 pieces from 24 countries presented:

 

Gran Premi Luigi Russolo / Gran Premio Luigi Russolo / Luigi Russolo Grand Prize: “Age” de John Nichols III (USA)

1er premi Luigi Russolo / 1er premio Luigi Russolo / 1st Luigi Russolo Award:
 “Age” de John Nichols III (USA)

2on premi Luigi Russolo / 2º premio Luigi Russolo / 2nd Luigi Russolo Award: “Kali-yuga” de Loïse  Bulot (FR) i “Les ailes” de Sunjin Lee (South Korea) (ex-aequo)           

3er premi Luigi Russolo / 3er premio Luigi Russolo / 3rd Luigi Russolo Award: “Forêt” de Franco Alberto Pellini (ARG)

Menció Gianfranco Maffina per la innovació en la composició / Mención Gianfranco Maffina por la innovación en la composición / Gianfranco Maffina Mention for the innovation in the composition: “Santa Barbara Portraits“ de Pietro Dossena  (IT)

Menció Rossana Maggia per la innovació en l’ús de la veu humana / Mención Rossana Maggia por la innovación en el uso de la voz humana / Rossana Maggia Mention for the innovation in the use of the human voice: “Forêt” de Franco Alberto Pellini (ARG)

Menció especial del Jurat pel desenvolupament de les possibilitats d’un sol tipus de material  / Mención especial del Jurado por el desarrollo de las posibilidades de un solo tipo de material / Jury Special Mention for the development of one single material possibilities:  “Vague Image” de Wen Bihe (CHINA)

El premi del Públic / El premio del público / The Audience Award: “El sendero hacia lo profundo” de Rocío Belén Cano (ARG)

 


 

CAT

 

Un CD amb les peces guanyadores serà editat per Monochrome Vision Label (Moscou)

Es realitzarà un concert per a mostrar les peces guardonades a l’acusmonium de Studio Forum durant el festival Le Bruit de la Neige (Annecy).

Les peces guardonades s’emetran al programa de ràdio Música i Geografia a l’FM de Barcelona.

 

CAST

 

Un CD con las piezas ganadoras será editado por Monochrome Vision Label  (Moscú)

Se realizará un concierto para a mostrar las piezas ganadoras en el acusmonium de Studio Forum durante el festival Le Bruit de la Neige.

Las piezas ganadoras se emitirán en el programa de radio Música i Geografia en la FM de Barcelona.

 

ENG

 

A CD with the awarded pieces will be released by Monochrome Vision Label (Moscow)

A concert to showcase the awarded pieces will take place at the Studio Forum acousmonium during the Le Bruit de la Neige Festival.

The awarded pieces will receive airplay on the Música i Geografia radio programe, on Barcelona’s FM frequency.

 

ST DUPONT

 

CAT

El Gran Premi Luigi Russolo és donació de l’empresa ST Dupont. En 2014 consisteix en l’estilogràfica  “Humphrey Bogart” ST Dupont, Edition Thématique Bogie Night (valorada en 900 €).

CAST

El Gran Premio Luigi Russolo es donación de la empresa ST Dupont.

En 2014, consiste en la pluma estilográfica “Humphrey Bogart” ST Dupont, Edition Thématique Bogie Night (valorada en 900 €)

ENG

the Grand Prize Luigi Russolo is a donation of ST Dupont company. In 2014, it will be the fountain pen “Humphrey Bogart” ST Dupont, Edition Thématique Bogie Night (worth 900 €)

 

amb el suport de:

 

Région Rhône Alpes – Ville d’Annecy – Conseil Général d’Haute Savoie – Ajuntament de Barcelona – Generalitat de Catalunya / Departament de Cultura – SACEM

altres entitats associades al premi:

Experimental Studio Slovak Radio (Bratislava) – Pacific 231 (Dublin) – La Soierie (Faverges) – École de Musique de Faverges – Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) – Monochromevision (Moscou)

 

con el apoyo de:

Région Rhône Alpes – Ville d’Annecy – Conseil Général d’Haute Savoie – Ajuntament de Barcelona – Generalitat de Catalunya / Departament de Cultura – SACEM

otras entidades asociadas al premio:

Experimental Studio Slovak Radio (Bratislava) – Pacific 231 (Dublin) – La Soierie (Faverges) – École de Musique de Faverges – Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) – Monochromevision (Moscú)

 

with the support of:

Région Rhône Alpes – Ville d’Annecy – Conseil Général d’Haute Savoie – Ajuntament de Barcelona – Generalitat de Catalunya / Departament de Cultura – SACEM

other entities associated to the competition:

Experimental Studio Slovak Radio (Bratislava) – Pacific 231 (Dublin) – La Soierie (Faverges) – École de Musique de Faverges – Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) – Monochromevision (Moscow)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: