WEEK-END STRAVAGANZA

18 Nov
02_14oct_RadikalSatan_24

Radikal Satan

CATALÀ

DIVENDRES TROPICAL, DISSABTE MEDITERRANI

El divendres dia 14 La Fontana es va omplir de discursos heterogenis amb la demència lisèrgica de Reptilian Mambo en format septet (dues bateries, dos saxos, guitarra, teclats i xilòfon), que van fer-nos ballar i embogir amb la potència del seu mambo brut i canalla, amb l’arravalisme dark de Radikal Satan i la seva singular visió de la música de carrer (descarnada, obscura, psiquedèlica…), i, finalment, amb la sessió de DJ Shak que es va passejar pel tropicalisme vintage estil Copacabana anys 40 i els rare grooves dels 60 i els 70. Una nit per escalfar els peus i l’ànima!

03_14oct_DJShak_01

DJ Shak

Nota: La funció del LEM és descobrir i mostrar projectes innovadors i de qualitat, eixamplar els territoris de la música actual i arribar a un públic més ampli que el públic especialitzat i els seguidors de l’experimentació. Per això, el mateix LEM és eclèctic i decididament variat en els seus continguts. Aquesta és la raó de que un projecte esplèndid com el de Reptilian Mambo tingui cabuda en aquest festival, però el que no entenem els que l’organitzem és que el grup anunciés, acabat el concert, que probablement aquest sigui l’últim de la formació perquè no hi ha cap altre festival ni cicle que estigui interessat en la seva proposta. Això dóna una idea de la situació cultural a casa nostra i de com, poc a poc, ens anem empobrint l’esperit a mesura que projectes formidables com el de Reptilian Mambo van desapareixent.

El dissabte 15, els aromes de l’illa de Sardenya van impregnar l’auditori de la biblioteca Jaume Fuster. Dos duets es van repartir l’escenari. Per inaugurar aquesta nit dedicada a les músiques exploratòries sardes, van ocupar l’escenari Ongaku 2, és a dir el percussionista Paolo Sanna i el guitarrista Elia Casu. A partir d’aquell moment la nit va transcórrer per onirismes i profunditats marines, la música va planar per l’auditori i l’atmosfera es va condensar. Després van pujar a l’escenari Fabrizio Casti (piano) i Elio Martusciello (electrònica), primer per tocar en quartet i després en duet. No va faltar el sentit de l’humor en aquesta nit mediterrània… i una lleugeresa ingràvida va acompanyar al públic a la sortida.

01_14oct_ReptilianMambo_08

Reptilian Mambo

CASTELLANO

VIERNES TROPICAL, SÁBADO MEDITERRÁNEO

El viernes día 14 La Fontana se llenó de discursos heterogéneos con la demencia lisérgica de Reptilian Mambo en formato septeto (dos baterías, dos saxos, guitarra, teclados y xilófono), que nos hicieron bailar y enloquecer con la potencia de su mambo sucio y canalla, con el arrabalismo dark de Radikal Satan y su singular visión de la música de calle (descarnada, oscura, psicodélica…), y, finalmente, con la sesión de DJ Shak que se paseó por el tropicalismo vintage estilo Copacabana años 40 y los rare grooves de los 60 y los 70. ¡Una noche para calentar los pies y el alma!

Nota: La función del LEM es descubrir y mostrar proyectos innovadores y de calidad, ensanchar los territorios de la música actual y llegar a un público más amplio que el público especializado y los seguidores de la experimentación. Por eso, el mismo LEM es ecléctico y decididamente variado en sus contenidos. Esta es la razón de que un proyecto espléndido como el de Reptilian Mambo tenga cabida en este festival, pero lo que no entendemos los que lo organizamos es que el grupo anunciara, acabado el concierto, que probablemente este sea el último de la formación porque no hay ningun otro festival ni ciclo que esté interesado en su propuesta. Esto da una idea de la situación cultural aquí y de cómo, poco a poco, nos vamos empobreciendo el espíritu a medida que proyectos formidables como el de Reptilian Mambo van desapareciendo.

DSCF5734_1

Fabrizio Casti

El sábado 15, los aromas de la isla de Cerdeña impregnaron el auditorio de la biblioteca Jaume Fuster. Dos dúos se repartieron el escenario. Para inaugurar esta noche dedicada en las músicas exploratorias sardas, ocuparon el escenario Ongaku 2, es decir el percusionista Paolo Sanna y el guitarrista Elia Casu. A partir de aquel momento la noche transcurrió por onirismos y profundidades marinas, la música va planar por el auditorio y la atmósfera se condensó. Después subieron al escenario Fabrizio Casti (piano) y Elio Martusciello (electrónica), primero para tocar en cuarteto y después en dúo. No faltó el sentido del humor en esta noche mediterránea… y una ligereza ingrávida acompañó al público a la salida.

 

ENGLISH

TROPICAL FRIDAY, MEDITERRANEAN SATURDAY

On friday november 14th, La Fontana hall was filled with the most heterogenous speeches with Reptilian Mambo’s lysergic dementia playing on septet (two drums, two saxohpones, guitar, keyboards and xylophone), that made us dance and go nuts with the strenght of their dirty and rotten mambo; with the dark suburbanitism of Radikal Satan and the unique vision of street music (grim, gloomy, psiquedelic…); and, finally, with DJ Shak’s session that strolled from vintage tropicalism Copacabana style from the 40s, to 60s and 70s rare grooves. A night for heating up the feet and the soul!

Memo: LEM’s first aim is to find out and show innovative and high quality projects,widen today’s music territories and reach an bigger audience than the specialized one and experimental music fans. That’s why LEM is eclectic and varied on its contents. That’s why a fantastic project like Reptilian Mambo has its place on the festival. But what LEM organization cannot understand is, as the band announced after its gig, that maybe that was their final gig, so there is no festival or musical series intereseted on their music. That gives us all an idea on the cultural situation in Spain; and how our souls are getting poor along with the disparition of fantastic projects like Reptilian Mambo.

DSCF5687

Ongaku 2

On saturday 15, Sardinia island’s scent coated the Jaume Fuster Library Auditorium. Two duets shared out the stage. As opnening to the night dedicated to the sardinian exploratory music Ongaku 2, percussionist Paolo Sanna and guitarrist Elia Casu, jumped on stage. From that point, the night went by through oneirism and sea-deepness, music glided on the air and atmosphere intensified. After them, Fabrizio Casti (piano) and Elio Martusciello (electronics) joined Ongaku 2, playing quartet at the first and doing their duo show afterwards. There was no lack of good sense of humour on these mediterranean night… and an ungravity lightness guided the audience to the exit doors.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: