SETENA SETMANA / SÉPTIMA SEMANA / SEVENTH WEEK

9 Dec

CATALÀ

marc_ocallaghan_expo

MARC O’CALLAGHAN (Barcelona)
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
Dijous 11 de desembre, 19 h
Seu de GTS
Igualada, 10
Entrada lliure

Us presentem una exposició del treball de l’autor del raig vermell format per cinocèfals que va ser la imatge del LEM 2013, Marc O’Callaghan, que tant en la seva tasca d’il·lustrador com en les seves altres facetes de músic, poeta i performer, aplica el principi de correspondència per explorar el món a partir de la idea de que existeixen diferents ordres de realitat. D’aquesta manera, O’Callaghan extreu els símbols primordials que s’amaguen entre els plecs del present continu i ens transporta a un espai mític i intemporal. Ha exposat en diversos espais de la ciutat, ha fet obra mural, cartellisme i nombroses portades de discs per a diversos segells europeus. El que se presenta en aquesta exposició són 12 il·lustracions corresponents a les 12 places originals de Gràcia, aplicant el mètode paranoicocrític dalinià a partir de les geometries urbanístiques que determinen les places com a entitats psíquiques.

glotis02

ORLANDO GUILLÉN / ANDREU SUBIRATS (Acayucan / Tortosa)
GLOTIS MAGNA
Divendres 12 de desembre, 20h
Seu de GTS
Igualada, 10
Taquilla inversa

Segona sessió d’aquest cicle gutural i magnètic de veus humanes i inhumanes. Porta per títol “De si anava dret que va néixer pla”, es produirà amb goig i conciència i compta amb dos convidats: Orlando Guillén i Andreu Subirats. A un no li agrada Lezama Lima i la seva poesia és de la quarta dimensió dels vitricolls. A l’altre, li agrada anar a peu i dir-ho clar. Ambdós han escrit, publicat, traduït i recitat. Un s’ha relacionat amb Baudelaire i amb Villon, l’altre amb Espriu i Vinyoli. Per continuar amb el trencaclosques, fins i tot un ha traduït a l’altre i l’altre col·labora sovint amb músics. Tots dos han publicat la seva obra en diverses i conegudes editorials, han coincidit en recitals i altres territoris temporalment autònoms. No us els perdeu, o no els trobareu.

aida_nadeem

AIDA NADEEM (Bagdad)
Dissabte 13 de desembre, 21 h
MACBA – Auditori
Plaça dels Àngels, 1
8 € / 6 € anticipada

Aida Nadeem és una compositora, vocalista i instrumentista nascuda a Bagdad i afincada actualment a Escandinàvia, La seva música tant es nodreix de la tradició sonora de l’Irak i el Turkmenistan com de la poesia àrab contemporània, i s’expressa amb una instrumentació ben singular: fagot, veu i electrònica. Amb aquesta màgia, Aida Nadeem captiva i embruixa. La seva música, atmosfèrica i enigmàtica, traspassa les fronteres geogràfiques i culturals. Ha estat fagotista de la Iraq’s Symphony Orchestra, ha explorat la música de les avantguardes i els ritmes de les músiques dels carrers de Bagdad. La premsa de Nova York la descriu com “la Laurie Anderson d’Orient”. Ha estat premiada per les seves músiques per cinema, nominada per als BBC Awards en 2007 pel seu disc Out of Baghdad i l’any passat el seu nou àlbum Beyond Destruction va arribar al tercer lloc dels World Music Charts Europe. Poder presentar-la al LEM és un veritable luxe i assegura una experiència inoblidable.

 

CASTELLÀ

marc_ocallaghan_expo

MARC O’CALLAGHAN (Barcelona)
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
Jueves 11 de diciembre, 19 h
Sede de GTS
Igualada, 10
Entrada libre

Os presentamos una exposición del trabajo del autor del rayo rojo formado por cinocéfalos que fue la imagen del LEM 2013, Marc O’Callaghan, que tanto en su tarea de ilustrador como en sus otras facetas de músico, poeta y performer, aplica el principio de correspondencia para explorar el mundo a partir de la idea de que existen diferentes órdenes de realidad. De este modo, O’Callaghan extrae los símbolos primordiales que se esconden entre los pliegues del presente continuo y nos transporta a un espacio mítico e intemporal. Ha expuesto en varios espacios de la ciudad, ha hecho obra mural, cartelismo y numerosas portadas de discos para varios sellos europeos. Lo que se presenta en esta exposición son 12 ilustraciones correspondientes en las 12 plazas originales de Gràcia, aplicando el método paranoicocrítico daliniano a partir de las geometrías urbanísticas que determinan las plazas como entidades psíquicas.

glotis02

ORLANDO GUILLÉN / ANDREU SUBIRATS (Acayucan / Tortosa)
GLOTIS MAGNA
Viernes 12 de diciembre, 20h
Sede de GTS
Igualada, 10
Taquilla inversa

Segunda sesión de este ciclo gutural y magnético de voces humanas e inhumanas. Lleva por título “De si anava dret que va néixer pla”, se producirá con gozo y conciencia y y cuenta con dos invitados: Orlando Guillén y Andreu Subirats. A uno no le gusta Lezama Lima y su poesía es de la cuarta dimensión de los vericuetos. Al otro, le gusta ir a pie y decirlo claro. Ambos han escrito, publicado, traducido y recitado. Uno se ha relacionado con Baudelaire y con Villon, el otro con Espriu y Vinyoli. Para continuar con el rompecabezas, incluso uno ha traducido al otro y el otro colabora a menudo con músicos. Los dos han publicado su obra en diversas y conocidas editoriales, han coincidido en recitales y otros territorios temporalmente autónomos. No os los perdáis, o no los encontraréis.

aida_nadeem

AIDA NADEEM (Bagdad)
Sábado 13 de diciembre, 21 h
MACBA – Auditori
Plaça dels Angels, 1
8 €/ 6 € anticipada

Aida Nadeem es una compositora, vocalista e instrumentista nacida en Bagdad y afincada actualmente en Escandinavia. Su música tanto se nutre de la tradición sonora de Irak y el Turkmenistán como de la poesía árabe contemporánea, y se expresa con una instrumentación singular: fagot, voz y electrónica. Con esta magia, Aida Nadeem cautiva y hechiza. Su música, atmosférica y enigmática, traspasa le fronteras geográficas y culturales. Ha sido fagotista de la Irak ‘s Symphony Orchestra, ha explorado la música de las vanguardias y los ritmos de las músicas de las calles de Bagdad. La prensa de Nueva York la describe como “la Laurie Anderson de Oriente”. Ha sido premiada por sus músicas para cine, nominada para los BBC Awards en 2007 por su disco Out of Baghdad (Uruk, 2005) y en 2013 su último álbum, Beyond Destruction (Uruk, 2010), llegó al tercer lugar de los World Music Charts Europe. Poder presentarla en el LEM es un verdadero lujo y asegura una experiencia inolvidable.

 

ENGLISH

marc_ocallaghan_expo

MARC O’CALLAGHAN (Barcelona)
EXHIBITION OPENING
Thursday, 11th december, 19 h
Headquarters GTS
Igualada, 10
Free admission

We present to you the work of Marc O’Callaghan, the artist behind the lightning-bolt made of cynocephalus that was the image of LEM 2013. In his facet as an illustrator as in his other facets as a musician, poet and performer, he applies the correspondence principle to explore the world from the idea that different orders of reality exist. In this way, O’Callaghan attracts the different primordial symbols that are hidden in between the folds of the time continuum and that take us to a mythical and timeless space. He has exhibited his work in numerous galleries in the city and he has made mural art, posters and numerous covers for several European labels. The exhibition is based on 12 illustrations that correspond to the 12 original squares from Gràcia, applying the Dalinian critical-paranoid method to the urban geometry which defines the squares as psychic entities.

glotis02

ORLANDO GUILLÉN + ANDREU SUBIRATS (Acayucan / Tortosa)
GLOTIS MAGNA
Friday 12th december, 20h
Headquarters GTS
Igualada, 10
Collecting donations at the end of the show

Second session of this guttural and magnetic cycle based on human and inhuman voices. This session also known as “De si anava dret que va néixer pla” (“Although he’s upright he was born flat”), will take place with joy and conscience and has two performers: Orlando Guillén and Andreu Subirats. One doesn’t like Lezama Lima and his poetry is from the fourth dimension of shortcuts. The other likes to walk on foot and he say it like it is. Both have written, have been published, have translated and recited. One has been in touch with Baudelaire and Villon, and the other with Espriu and Vinyoli. To further this jigsaw puzzle one has translated the other and the other frequently collaborates with musicians. Both have been published by several and well known publishing companies, have coincided in poetry readings and other temporarily autonomous territories. Don’t miss them or you won’t see them again.

aida_nadeem

AIDA NADEEM (Bagdad)
Saturday 13th december, 21 h
MACBA Auditorium
Plaça dels Angels, 1
8 € / 6€advance ticket sales

Aida Nadeem is a composer, singer and instrumentalist born in Baghdad and currently living in Scandinavia. Her music is born as much from the sonic tradition from Irak and Turkmenistan as from current arab poetry and is expressed through special instrumentation: bassoon, vocals and eletronics. With this magic, Aida Nadeem spells and fascinates. Her music atmospheric and enigmatic, crosses geographic and cultural borders. She has been the bassoonist of Irak’s Symphony Orchestra, and has explored the avant-garde and the rythms of Baghdad street music.The New York press describes her as “the Oriental Laurie Anderson”. She has been awarded for her soundtrack works, nominated for the 2007 BBC Awards for her record Out of Baghdad and last year her new album Beyond Destruction (Uruk, 2010) reached third position in the World Music Charts Europe. Being able to present her at LEM is a luxury and guarantees an unforgettable experience.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: