8 TRIGRAMAS: Patxi Valera & Pope en concert / en concierto / in concert

2 Feb
flyer_2016
ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2016 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO 2016 – ENCOUNTERS IN THE SPACE TIME 2016
SEGONA ACCIÓ / SEGUNDA ACCIÓN / SECOND ACTION

8 TRIGRAMAS

dijous 11 de febrer a les 20h / jueves 11 de febrero a las 20h / Thursday, February the 11th – 20h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona
Patxi Valera (A Coruña): Aquòfon Micronecta
Patxi Valera ha creat un instrument que fa de l’aigua so i del so, somni. Un instrument que existeix i potser ja existia en el nostre subconscient: l’aquòfon. Valera és un percussionista interessat per la riquesa dels diversos llenguatges de la música de percussió d’arreu, particularment el flamenc i la música procedent d’Orient. Aquestes i altres inquietuds totèmiques l’han portat a implicar-se en formacions de creació col·lectiva, experimentació i improvisació lliure, com ara la Orquesta de Música Espontánea de Galicia (OMEGA). Un d’aquests projectes és el duet amb el trompetista Pablo Volt, que presentem aquí.
Pablo Volt, “Pope” (Barcelona): Trompeta, electrònica
El company de viatge en aquesta aventura aquofònica és Pope, un trompetista prou conegut en l’escena barcelonina, compositor i improvisador que ha fet de la llibertat creativa una forma de vida: l’autoedició, els concerts en contextos no habituals i la investigació en el camp de la producció, l’han portat a un territori on el dub conviu amb l’esperit punk. També és un incansable col·laborador, que ha participat en projectes tan notables com la Banda d’Improvisadors de Barcelona (BIB) i IED8, amb Pablo Rega i altres il·lustres improvisadors. Actualment també participa a STA, Bradien + Eduard Escoffet i Fuego.

Patxi Valera (A Coruña): Aquófono Micronecta
Patxi Valera ha creado un instrumento que hace del agua sonido y del sonido, sueño. Un instrumento que existe y quizás ya existía en nuestro subconsciente: el aquófono. Valera es un percusionista interesado por la riqueza de los diversos lenguajes de la música de percusión de todas partes, particularmente el flamenco y la música procedente de Oriente. Estas y otras inquietudes totémicas lo han llevado a implicarse en formaciones de creación colectiva, experimentación e improvisación libre, como por ejemplo la Orquesta de Música Espontánea de Galicia (OMEGA). Uno de estos proyectos es el dúo con el trompetista Pablo Volt, que presentamos aquí.
Pablo Volt, “Pope” (Barcelona): Trompeta, electrónica
El compañero de viaje en esta aventura aquofónica es Pope, un trompetista suficientemente conocido en la escena barcelonesa, compositor e improvisador que ha hecho de la libertad creativa una forma de vida: la autoedición, los conciertos en contextos no habituales y la investigación en el campo de la producción, lo han llevado a un territorio donde el dub convive con el espíritu punk. También es un incansable colaborador, que ha participado en proyectos tan notables como la Banda de Improvisadores de Barcelona (BIB) e IED8, con Pablo Rega y otros ilustres improvisadores. Actualmente también participa en STA, Bradien + Eduard Escoffet y Fuego.

Patxi Valera (A Coruña): Aquophone Micronecta
Patxi Valera has created an instrument that turns water into sound and sound into dream. An instrument that lives and that may have already been dwelling in our subconscious for a long time: The aquophone. Valera is a percussionist interested in the richness of the diverse languages of percussion music across the world, particularly flamenco and oriental music. These, together with other totemic stimulus have pushed him to get involved with groups working on collective creation, experimentation and free improvisation, such as the Galician   Spontaneous Music Orquestra (OMEGA). One of such projects we are glad to present here is the duet with trumpet player Pablo Volt.
Pablo Volt, “Pope” (Barcelona): Trumpet, electronics
The travel mate in this aquophonic adventure is Pope, a quite well known trumpet player in the Barcelona scene, composer and improviser that has made a way of living out of creative liberty: self-edition, concerts in unusual contexts and research in the field of production have brought him to a territory where dub naturally coexists with the punk spirit. He is a tireless team player as well, taking part in outstanding projects such as The Barcelona Improvisers Band (BIB) and IED8 with Pablo Rega and other distinguished improvisers. He is a current member of STA, Bradien + Eduard Escoffet and Fuego.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: