XXX PREMI INTERNACIONAL LUIGI RUSSOLO 2016

28 Apr

logo-russolo2016

 

 

 

 

 

EL PREMI RUSSOLO A LA RECERCA D’ALLÒ IMMATERIAL

Des de la seva creació el 1979, el Premi Russolo explora els nous territoris sonors oberts per les recerques frontereres del compositor, pintor i metafísic italià Luigi Russolo (1885-1947). Personatge clau de la renovació musical del segle XX, Luigi Russolo va adquirir notorietat el 1913 amb el seu manifest L’Art del Soroll, que desenvolupa la idea que tots els sons i, particularment, aquells eixits del món industrial, tenen el seu lloc en l’orquestració musical. Passarà de la teoria a la pràctica en desenvolupar nombroses màquines sonores com els famosos Intonarumori d’efectes sonors o el Russolophone, un sintetitzador avant la lettre, i inventarà la música sorollista, anticipant la música concreta i electrònica. Des d’un bon començament, Russolo intentarà assolir els estats superiors de la consciència mitançant l’imatge o el so i és a partir d’aquesta continuitat que el Premi Russolo 2016 obre el seu camp de recerca, des d’aquesta 30ena edició, al conjunt de pràctiques artístiques (música, cinema, performance, instalació,…) fent visible o audible allò immaterial, en aquest doble moviment de materialització de l’esperit y d’espiritualització de la matèria. Les obres seleccionades seran presentades a partir del juliol en nombroses ciutats (Berlín, Dublín, Ginebra, Mèxic, Moscou, París…) i els premis seran entregats l’octubre de 2016 durant el Festival LEM.

Tots els suports acceptats

No hi ha límit de durada

Sense límit d’edat

Participació gratuita

ENVIEU LA VOSTRA PEÇA ABANS DEL 1er de JUNY de 2016

A INFO@PRIXRUSSOLO.ORG
(Una peça per participant)


+ una descripció de la vostra peça (PDF)
+ el vostre CV (PDF)
+ un escanejat del vostre passaport o carnet d’identitat (PDF)

FORMAT
So : AIFF / WAV (No MP3)
Film : AVI / MKV / MP4
Foto : TIFF
Instalació, escultura, pintura, performance… : film/fotos (in situ/detalls)/ protocol/…
Altres & materials exòtics : contacteu-nos

 


EL PREMIO RUSSOLO A LA BÚSQUEDA DE LO INMATERIAL

Desde su creación en 1979, el Premio Russolo explora los nuevos territorios sonoros abiertos por las investigaciones fronterizas del compositor, pintor y metafísico italiano Luigi Russolo (1885-1947). Personaje clave de la renovación musical del siglo XX, Luigi Russolo adquirió notoriedad en 1913 con su manifiesto El Arte del Ruido, que desarrolla la idea que todos los sonidos y, en particular, aquellos producidos por el mundo industrial, tienen su lugar en la orquestación musical. Pasará de la teoría a la práctica al desarrollar numerosas máquinas sonoras como el famoso Intonarumori de efectos sonoros o el Russolophone, un sintetizador avant la lettre, e inventará la música ruidista, anticipando la música concreta y electrónica. Desde el principio, Russolo intentará llegar a los estados superiores de la consciencia mediante la imagen o el sonido y es a partir de esta continuidad que el Premio Russolo 2016 abre su campo de investigación, desde esta trigésima edición, al conjunto de prácticas artísticas (música, cine, performance, instalación,…) haciendo visible o audible aquello inmaterial, en este doble movimiento de materialización del espíritu y de espiritualización de la materia. Las obras seleccionadas serán presentadas a partir de julio en numerosas ciudades (Berlín, Dublín, Ginebra, Méjico, Moscu, París…) y los premios serán entregados en octubre de 2016 durante el Festival LEM.

Todos los soportes aceptados

No hay límite de duración

Sin límite de edat

Participación gratuita

ENVIAD VUESTRA PIEZA ANTES DEL 1 de JUNIO de 2016

A INFO@PRIXRUSSOLO.ORG
(Una pieza por participante)


+ una descripción de vuestra pieza (PDF)
+ vuestro CV (PDF)
+ un escanejado de vuestro pasaporte o carnet de identidad (PDF)

FORMATO
So : AIFF / WAV (No MP3)
Film : AVI / MKV / MP4
Foto : TIFF
Instalación, escultura, pintura, performance… : film/fotos (in situ/detalles)/ protocolo/…
Otros & materiales exóticos : contactadnos

 


PRIX RUSSOLO 2016 IN SEARCH OF THE IMMATERIAL

Since its creation in 1979, the Russolo Award explores new sonic territories opened by the interfacing researches of the composer, painter and metaphysician Luigi Russolo (1885-1947). A key figure of the musical revival of the twentieth century, Luigi Russolo became famous in 1913 with his manifesto The Art of Noises, which develops the idea that all sounds, especially those from the industrial world, have their place in musical orchestration. It will move from theory to practice by developing many sound machines like the famous noisemakers Intonarumori or Russolophone, early synthesizers, and invent noise music, foreshadowing the concrete and electronic music. From the start Russolo seek to reach higher states of consciousness through images or sounds, it is within this context that the Prix Russolo 2016 opens its field of research, from this 30th edition, to all arts forms (music, film, performance, installation…) making visible or audible the immaterial in this double movement of materialization of the spirit and spiritualization of matter. The selected works will be presented in July in several cities (Berlin, Dublin, Geneva, Mexico, Moscow, Paris,…) and prizes awarded in October 2016 during LEM Festival.

All media accepted

No lenght limited

No age limit

Free admission

SEND YOUR PIECE BEFORE JUNE 1st 2016

TO INFO@PRIXRUSSOLO.ORG

(One piece per candidate)

+ a description of your piece (PDF)

+ your CV (PDF)

+ scan of your passport or identity card (PDF)

FORMAT

Sound : AIFF / WAV (No MP3)

Movie : AVI / MKV / MP4

Picture : TIFF
Installation, sculpture, painting, performance… : movie/pictures (in situ/details)/ protocols/…

Other & exotic materials : contact us


Organització a Annecy: Studio Forum, Zones Refuges

Organització a Barcelona: Gràcia Territori Sonor

Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ville d’Annecy, Conseil Général d’Haute Savoie, Région Rhone-Alpes

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: