Nova publicació a Marabunta / Nueva publicación en Marabunta / New post in Marabunta

24 Aug
Raymond Roussel

L’Étoile au front, Raymond Roussel by Marcus Parcus

QUELQUES INFLUENCES DE L’ŒUVRE DE RAYMOND ROUSSEL DANS LA MUSIQUE D’AUJOURD’HUI, par PIERRE BASTIEN

Raymond Roussel va néixer el 1877 i va obrir el camí a una literatura potencial que batega en els nostres psiquismes amb la intensitat de les històries desconegudes que es completen en la ment i sonen bufant l’ós de la tíbia. Pierre Bastien va escriure un text, publicat el 2010 per la Revue des lettres modernes, sobre la influència de Roussel en la música actual. La investigació aporta algunes dades sorprenents. 
Ara, aquest text de Pierre Bastien, Quelques influences de l’œuvre de Raymond Roussel dans la musique d’aujourd’hui, està disponible en francès a la pàgina online de la nostra publicació Marabunta. És un petit regal per a l’estiu.

Raymond Roussel nació el 1877 y abrió el camino a una literatura potencial que late en nuestros psiquismos con la intensidad de las historias desconocidas que se completan en la mente y suenan soplando el hueso de la tibia. Pierre Bastien escribió un texto, publicado el 2010 por la Revue des lettres modernes, sobre la influencia de Roussel en la música actual. La investigación aporta algunos datos sorpresivos. Ahora, este texto de Pierre Bastien, Quelques influences del œuvre de Raymond Roussel dans la musico de aujourd’hui, está disponible en francés en la página online de nuestra publicación Marabunta. Es un pequeño regalo para el verano.

Raymond Rousel was born in 1877 and he opened the path to a potential literature beating in our psyche with the intensity of unknown stories that are filled out in our mind and that sound by blowing the tibia bone. Pierre Bastien wrote a text, published in 2010 by the Revue des lettres modernes, about Roussel’s influence in current music. This research shows some surprising data.
Now, this text by Pierre Bastien, Quelques influences de l’œuvre de Raymond Roussel dans la musique d’aujourd’hui, is available at Marabunta online. It is a little summer present.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: