LEM 2016: Segona setmana / segunda semana / second week

11 Oct

990_1455881960imatge_cartell_3_copia

GUIM VALLS & EDUARD ALTABA

12 d’octubre, 20 h.
Seu de Gràcia Territori Sonor. Taquilla inversa.
La llarga trajectòria d’Eduard Altaba com a improvisador és prou coneguda a la ciutat de Barcelona: de Blay Tritono a Setsfree, pasant per Tropopausa, Moisés Moisés, Les Anciens i As Três Ladeiras, entre d’altres, a banda de col·laborar amb John Zorn, Butch Morris i altres il·lustres improvisadors. El seu contrabaix parla molts llenguatges amb una veu única. Al costat d’Altaba, recitarà un jove poeta: Guim Valls, que escriu des del ventre i recita des dels ulls. Un Encontre en l’Espai – Temps de dues potències escèniques que construiran un aixopluc no només sonor, sinó també fet de paraula viva.
EDUARD ALTABA ACTUARÀ EN SUBSTITUCIÓ DE PAUL STOUTHAMER


La larga trayectoria de Eduard Altaba como improvisador es muy conocida la ciudad de Barcelona: de Blay Tritono a Setsfree, pasando por Tropopausa, Moisés Moisés, Les Anciens y As Três Ladeiras, entre otros, además de colaborar con John Zorn y Butch Morris. Su contrabajo habla muchos lenguajes con una voz única. Junto a Altaba, recitará un joven poeta: Guim Valls, que escribe desde el vientre y recita desde los ojos. Un Encuenro en el Espacio-Tiempo de dos potencias escénicas construirán un cobijo no únicamente sonoro sino también hecho de palabra viva.
EDUARD ALTABA ACTUARÁ EN SUSTITUCIÓN DE PAUL STOUTHAMER

Eduard Altaba’s long career as an improviser is well known in our city: from Blay Tritono to Setsfree, going through Tropopausa, Moisés Moisés, Les Anciens and As Três Ladeiras, among others, besides his collaborations with John Zorn and Butch Morris. His double bass speaks many languages with a unique voice. Alongside Altaba, we will have the young poet Guim Valls, who writes from the belly and declaims from the eyes. An Encounter in the Space – Time between two stage giants who will build a shelter made not only of sound, but of alive word as well.
EDUARD ALTABA WILL PLAY IN SUBSTITUTION OF PAUL STOUTHAMER

pierre_bastien

PIERRE BASTIEN

14 d’octubre, 22 h.
Auditorio del MACBA, 5 €.
Pierre Bastien visita de nou el LEM amb la seva orquestra mecànica, Mecanium, feta de peces de Mecano que, mitjançant un dispositiu de motors, fan sonar instruments tradicionals d’arreu com el llaüt xinès, el bendir marroquí, el saron javanès, el koto o el violí i també objectes i fins i tot les mateixes peces del cèlebre joc d’arquitectura. A Bastien se’l pot qualificar sense objeccions de mag, científic boig, poeta de la mecànica i un dels creadors experimentals més influents, impregnat de Dadà i futurisme, creador d’una música hipnòtica i sensual que al mateix temps no pot (o no vol) evitar d’evocar la llibertat imaginativa de la infantesa tant en la part sonora com en la visual dels seus directes. Amb 16 discs publicats en solitari des del 1988, Bastien ha treballat amb Robert Wyatt, Aphex Twin i Pascal Comelade, entre altres i ha realitzat així mateix un gran nombre d’instal·lacions sonores. Un dels punts àlgids del LEM 2016, no us el perdeu!

Pierre Bastien revisita el LEM con su orquesta mecánica, Mecanium, hecha con piezas de mecano que, mediante un dispositivo de motores, hacen sonar instrumentos tradicionales de todo el mundo como el laúd chino, el bendir marroquí, el saron javanés, el koto o el violín y también objetos e incluso las propias piezas el célebre juego de arquitectura. A Bastien se lo puede calificar sin reparos de mago, científico loco, poeta de la mecánica y uno de los creadores experimentales más influyentes, impregnado de Dadá y futurismo, creador de una música hipnótica y sensual que al mismo tiempo no puede (o no quiere) evitar evocar la libertad creativa de la infancia tanto en la parte sonora como en la visual de sus directos. Con 16 discos publicados en solitario desde 1988, Bastien ha trabajado con Robert Wyatt, Aphex Twin y Pascal Comelade, entre otros y ha realizado un gran número de instalaciones sonoras. Uno de los puntos álgidos del LEM 2016 ¡no os lo perdáis!

Pierre Bastien visits the LEM once again with his mechanical orchestra, Mecanium, made of Meccano pieces that, by means of a series of engines, play traditional instruments from all over the world, such as the Chinese lute, the Moroccan bendir, the Javanese saron, the koto or the violin as well as objects and even the pieces of the famous architecture game themselves. Bastien can be described as magician, mad scientist, poet of mechanics and one of the most influent experimental creators. Imbedded in Dada and futurism, is a creator of an hypnotic and sensual music that, at the same time, cannot (or does not want to) avoid the evocation of the creative freedom of childhood both in the sound and in the visual aspects of his shows. With 16 solo records since 1988, Bastien has worked w Robert Wyatt, Aphex Twin & Pascal Comelade, among others and has achieved a number of sound installations. One of the highlights of LEM 2016, don’t miss it

metacentro

PATXI VALERA & ÁNGEL FARALDO

Metacentro

15 d’octubre, 22 h.
Soda Acústic, 5 € (dos concerts).
El bateria Patxi Valera, el creador del prototip del que actualment és el sistema Aquòfon, torna al LEM acompanyat d’Àngel Faraldo, compositor de música electrònica, improvisador i actiu músic compromès amb la creació i la promoció de la música experimental. Metacentro proposa una exploració sonora: partim, escoltem, surem, ens desplacem a través de la tempesta de codis i representacions i, traçant línies imaginàries entre espais multidimensionals, arribem a la mar del silenci.

El baterista Patxi Valera, el creador del prototipo del sistema Aquófono, vuelve al LEM acompañado de Ángel Faraldo, compositor de música electrónica, improvisador y activo músico comprometido con la creación y la promoción de la música experimental. Metacentro propone una exploración sonora: partimos, escuchamos, flotamos, nos desplazamos a través de la tempestad de códigos y representaciones y, trazando líneas imaginarias entre espacios multidimensionales, llegamos al mar del silencio.

Drummer Patxi Valera, the developer of the prototype of the Aquaphone system, comes back to the LEM festival accompanied by electronic music composer Ángel Faraldo, an improviser and active musician committed to the creation and promotion of experimental music. Metacentro proposes a sound exploration: we depart, we hear, we float, we travel through the storm of codes and representations and, by drawing imaginary lines between multidimensional spaces, we keep our balance, to get to the sea of silence.

mut_bbk-bicubic

MUT TRIO

15 d’octubre, 23 h.
Soda Acústic, 5 € (dos concerts)
MUT Trio, el grup que homenatja el silenci a través de la música instantània –i la no instantània–, són: Miguel Fernández (saxo), Albert Juan (guitarra) i Oriol Roca (bateria), tres músics camaleònics amb una llarga experiència a l’escena jazzística de Barcelona. “Tramadors de sons,” segons Fernández, barregen improvisació lliure amb composició escrita. Jazz d’avantguarda nebulós, presidit per la nuesa, l’heterodòxia i el contrast, i amb un únic objectiu: “fer que la música s’esdevingui per si mateixa.”

MUT Trio homenaje al silencio a través de la música instantánea –y la que no–. Son: Miguel Fernández (saxo), Albert Juan (guitarra) y Oriol Roca (batería), tres intérpretes camaleónicos con una larga experiencia en la escena jazzística de Barcelona. “Tramadores de sonidos,” según Fernández, mezclan improvisación libre con composición escrita. Jazz de vanguardia nebuloso, presidido por la desnudez, la heterodoxia y el contraste, y con un único objetivo: “conseguir que la música se desarrolle por sí misma.”

MUT Triotribute to the silence through their instantaneous music – as well as the non instantaneous one–. They are Miguel Fernández (sax), Albert Juan (guitar) & Oriol Roca (drums), three all-terrain musicians with a long experience in the Barcelona jazz scene. “Sound conspirators” in words of Fernández, they melt free improvisation with written compositions. Misty avant-garde jazz, dominated by bareness, heterodoxy and contrast with a unique goal to achieve: “a music that develops by herself.

agape

ÀGAPE amb Anna Pantinat, Jaime L. Pantaleón & Quim Diaz

16 d’octubre, 13 h.
Casa Almirall, entrada lliure
Una experiència atomitzadora de sentits, aglutinada dins l’espai interior-físic de la Casa Almirall, és el que us trobareu dins el marc de l’Àgape. Un espai interior on es barreja la lletra amb les cadires, l’ambient amb el so ambient o el paladar amb la cullera. Enguany, Anna Pantinat, Jaime L. Pantaleón i Quim Diaz celebren el centenari del DADA amb una proposta incerta, cabaretística i impossible, que barreja els sentits per a oferir als comensals una mescla difícil de païr. Pantinat canta, toca el teclat, el theremin i composa a Pentina’t Lula. Jaime L. Pantaleón és músic amb una llarga i eclèctica trajectòria amb més de 20 àlbums amb grups com 12twelve. Quim Diaz és grafista i cuiner autònom, des de sempre.

Una experiencia atomizadora de los sentidos, aglutinada en el espacio interior-físico de la Casa Almirall, es lo que os encontraréis en el marco del Ágape. Un espacio interior donde se mezcla la letra con las sillas, el ambiente con el sonido ambiente o el paladar con la cuchara. Este año, Anna Pantinat, Jaime L. Pantaleón y Quim Diaz celebran el centenario DADA con una propuesta incierta, cabaretística e imposible, que funde los sentidos para ofrecer a los comensales una mezcla difícil de digerir. Pantinat canta, toca el teclado, el theremin y compone en Pentina’t Lula. Jaime L. Pantaleón es músico con una larga y ecléctica trayectoria con más de 20 álbumes con grupos como 12twelve. Quim Diaz es grafista y cocinero autónomo, desde siempre.

An experience that will atomise you senses, agglutinated in the inner-physical space of the Casa Almirall. This is what you will find in the framework of the Àgape. An inner space where several mixtures take place: letters with chairs, the environment with environmental sounds or palates with spoons. This year, Anna Pantinat, Jaime L. Pantaleón and Quim Diaz celebrate the centenary of DADA with an uncertain, impossible and cabaret-like proposal, that melts the senses in order to offer a heavy meal. Pantinat sings, plays keyboards, the theremin and is the composer in Pentina’t Lula. Jaime L. Pantaleón is a musician with a long career in groups like 12twelve. Quim Diaz is a graphic designer and a freelance cooker, since forever.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: