LEM 2016: Tercera setmana / tercera semana / third week

18 Oct

lois_sauleda

IGNACIO LOIS & ORIOL SAULEDA

19 d’octubre, 20 h.
Seu de Gràcia Territori Sonor. Taquilla inversa.
El compositor i multi-instrumentista Ignacio Lois  és un veritable explorador musical tot terreny que tan pot trepitjar el territori del rock progressiu com el de la música clàssica, la improvisació lliure, la música dirigida per ordinador, etc. Per la seva banda, el poeta Oriol Sauleda sempre ha treballat amb la improvisació perquè la paraula escrita queda fixada i això l’espanta. Mai improvisa sol, necessita algú més amb qui dialogar i fondre’s.  Les condicions estan donades, doncs, per a un Encontre en l’Espai – Temps memorable.


El compositor y multiinstrumentista Ignacio Lois  es un verdadero explorador musical todo terreno que tanto puede pisar el territorio del rock progresivo como el de la música clásica, la improvisación libre, la música dirigida por ordenador, etc. Por su parte, el poeta  Oriol Sauleda siempre ha trabajado con la improvisación porque la palabra escrita permanece fijada y esto lo asusta. Nunca improvisa sólo, necesita a alguien más con quien dialogar y fundirse. Se dan pues las condiciones para un Encuentro en el Espacio – Tiempo memorable.

The composer and multiinstrumentalist Ignacio Lois is a true all-terrain music explorer capable of entering the territory of progressive rock as he does with classical music, free improvisation, computer-conducted music,… The poet Oriol Sauleda has always worked with improvisation because the written word remains forever and this scares him. He never improvises alone; he needs someone with whom starting a dialogue and fade together.  Conditions are therefore set for an unforgettable Encounter in the Space – Time.

turingtarpit

TURING TARPIT

20 d’octubre, 21 h.
Almo2bar. 5 € (2 concerts).
El duet Turing Tarpit, format per Ramon Casamajó (trompeta, efectes, caixa de ritmes i sintetitzador) i Ferran Gavín (guitarra eléctrica i efectes), es va tancar en un estudi per experimentar amb diferents idees acumulades després d’haver tocat regularment durant un bon temps. El resultat és The International Obfuscated Music Contest, un disc on s’hi reconeixen les sonoritats pròpies del grup i on també hi trobem la bateria de Frank Rudow i la il·lustració de Laia Gonzàlez. Al LEM viurem la faceta post-enregistrament, a on els Turing Tarpit esdevé una unitat mutant renovada que avança en una constant recerca de l’imperfecte equilibri entre el soroll i el silenci, l’error i l’encert, l’electrònica i l’acústica.

El dúo Turing Tarpit, formado por Ramon Casamajó (trompeta, efectos, caja de ritmos y sintetizador) y Ferran Gavín (guitarra eléctrica y efectos), se encerró en un estudio para experimentar con diferentes ideas acumuladas después de haber tocado regularmente durante un buen tiempo. El resultado es The International Obfuscated Music Contest, un disco en el que se reconocen las sonoridades propias del grupo y donde encontramos la batería de Frank Rudow y la ilustración de Laia González. En el LEM asistiremos a la faceta post-grabación, donde Turing Tarpit se convierte en una unidad mutante renovada que avanza en una constante búsqueda del imperfecto equilibrio entre el ruido y el silencio, el error y el acierto, la electrónica y la acústica.

Turing Tarpit, the duet formed by Ramon Casamajó (trumpet, effects, beatbox and synthesizer) and Ferran Gavín (electric guitar and effects), decided to withdraw into a studio for the purpose of experimenting with different ideas accrued over a long period of live performance. The result is The International Obfuscated Music Contest, an album in which the sound of the group can be identified,  with the collaboraton of drumer Frank Rudow and graphic artist Laia Gonzalez. The LEM gives us the opportunity to attend the post-recording facet of the group, where Turing Tarpit becomes a renewed mutant unit, fully engaged in an ongoing search for the imperfect balance between noise and silence, error and success, electronics and acoustics.

galiana1

GALIANA & SAAVEDRA

20 d’octubre, 22 h.
Almo2bar. 5 € (2 concerts)
Josep Lluís Galiana (saxos) i Avelino Saavedra (bateria processada) són dos músics de vasta i contrastada trajectòria internacional en diversos àmbits com ara la lliure improvisació, l’art sonor, la creació electroacústica així com en les arts plàstiques i la performance. Han treballat plegats amb innumerables creadors de relleu internacional com ara Bartomeu Ferrando, Agustí Fernández, Wade Matthews, Liba Villavecchia, Joan Saura i Mathias Müller, i han participat en festivals  d’Europa, Amèrica i la Xina. En les seves fondes i esclatants improvisacions, Galiana i Saavedra ens conviden a endinsar-nos en la natura i a dialogar amb els sons intangibles i amb el silenci a l’encalç de les ànimes que s’amaguen rere cada bri de vida, rere cada pedra.

 Josep Lluís Galiana (saxos) y Avelino Saavedra (batería procesada) son dos músicos de amplia y contrastada trayectoria internacional en diversos ámbitos como la libre improvisación, el arte sonoro, la creación electroacústica así como en las artes plásticas y la performance. Han trabajado juntos con innumerables creadores de relieve internacional como Bartomeu Ferrando, Agustí Fernández, Wade Matthews, Liba Villavecchia, Joan Saura y Mathias Müller, y han participado en  festivales de Europa, América y China. En sus profundas y estallantes improvisaciones, Galiana y Saavedra nos invitan a adentrarnos en la naturaleza y a dialogar con los sonios intangibles y con el silencio en pos de las almas que se esconden tras cada brizna de vida, tras cada piedra.

Josep Lluís Galiana (sax) and Avelino Saavedra (processed drums) are two musicians of a wide and confirmed international career in several spheres such as free improvisation, sound art, electroacoustic creation as well as in visual arts and performance. They have worked together with a number of creators of an international prominence such as Bartomeu Ferrando, Agustí Fernández, Wade Matthews, Liba Villavecchia, Joan Saura and Mathias Müller, and they played in festivals of Europe, America and China. Their deep and bursting improvisations are an invitation for us to penetrate into nature and to start a dialogue with the intangible sounds and with the silence in the search of the souls hidden behind each blade of life, behind each stone.

monteiro

ALFREDO COSTA MONTEIRO

21 d’octubre. 22 h.
Auditori del MACBA. 5 € (2 concerts).
Alfredo Costa Monteiro és un destacat artista sonor, vinculat a múltiples camps de la creació i l’experimentació.  Les seves obres, principalment de caràcter low-fi, s’originen a partir de processos inestables, construccions conceptuals o sistemes formals d’una senzillesa extrema, de vegades desconcertant. Costa Monteiro utilitza una instrumentació variable (acordió, tocadiscos, guitarra, dispositius electro-acústics, objectes ressonants o un simple bocí de paper) i la seva música transita per dinàmiques sonores que arriben a extrems on el volum quasi es materialitza. Poemes sonors hipnòtics i sorollosos, que desafien la comprensió, però que no deixen ningú indiferent.

Alfredo Costa Monteiro es un destacado artista sonoro, vinculado a múltiples campos de la creación y la experimentación. Sus obras, principalmente de carácter low-fi, se originan a partir de procesos inestables, construcciones conceptuales o sistemas formales de una sencillez extrema, a veces desconcertante. Costa Monteiro utiliza una instrumentación variable (acordeón, tocadiscos, guitarra, dispositivos electro-acústicos, objetos resonantes o un simple trozo de papel) y su música transita por dinámicas sonoras que llegan a extremos donde el volumen casi se materializa. Poemas sonoros hipnóticos y ruidosos, que desafían la comprensión, pero que no dejan a nadie indiferente.

Alfredo Costa Monteiro is an outstanding sound artist linked to multiple fields of art creation and experimentation. His works, mainly low-fi character, are generated from unstable processes, conceptual constructions or formal systems of extreme simplicity, even puzzling. Costa Monteiro uses different instruments (accordion, turntables, guitar, electro-acoustic devices, resonant objects or a simple piece of paper) and its music moves through dynamics that reaches extremes levels in which volume nearly takes shape. Hypnotic and noisy sound poems, that sometimes defi comprehension but never leave anyone unmoved.

cantenac-dagar-_-lo_-vecteur_2016

CANTENAC DAGAR

21 d’octubre. 23 h.
Auditori del MACBA. 5 € (2 concerts).
Duet format pel guitarrista Stéphane Barascud i el beatboxer Aymeric Hainaux, que combina múltiples influències com el bhangra, la música postindustrial o el noise. Cantenac Dagar ha presentat la seva música en diferents festivals europeus i ha gravat diversos discos per al segell Isola Records. Barascud prové de l’escena drone ambient i de múltiples col·laboracions amb el món de la dansa i Hainaux és una premiada figura del beatboxing. Les creacions de Cantenac Dagar s’estructuren a partir d’una limitada instrumentació molt personal (banjo, reproductor de casset, campanes i human beatbox) que proporciona una potent energia sonora. La seva música, impulsada bàsicament pel banjo i l’incessant ritme, genera un hipnòtic mosaic de sons on la respiració es barreja amb la fricció de les cordes. Psicodèlia assegurada.

Dúo formado por el guitarrista Stéphane Barascud y el beatboxer Aymeric Hainaux, que combina múltiples influencias como el bhangra, la música post-industrial o el noise. Cantenac Dagar ha presentado su música en diferentes Festivales europeos y ha grabado varios discos para el sello Isola Records. Barascud proviene de la escena drone ambient y de múltiples colaboraciones con el mundo de la danza, y Hainaux es una premiada figura del beatboxing. Las creaciones de Cantenac Dagar se estructuran a partir de una limitada instrumentación (banjo, reproductor de casete, campanas y human beatbox) que proporciona una potente energía sonora. Su música, impulsada por el banjo y el incesante ritmo, genera un hipnótico mosaico de sonidos donde la respiración se mezcla con la fricción de las cuerdas. Psicodelia asegurada.

Duo formed by guitarist Stéphane Barascud and beatboxer Aymeric Hainaux, which combines multiple influences such as bhangra, post-industrial music or noise. Cantenac Dagar has presented its music in different European festivals and has recorded several albums on Isola Records. Barascud comes from the drone ambient scene and from multiple collaborations with the world of dance, and Hainaux is an award-winning artist of beatboxing. The creations of Cantenac Dagar are originated using small equipment (banjo, cassette player, bells and human beatbox), providing a powerful sound energy. Their music, mainly driven by the banjo and the non-stop rhythm, creates a hypnotic mosaic of sounds in which breathing is mixed with the friction of the strings. Psychedelia is guaranteed.

EXEC.indd

ALESSANDRO OLLA & JUAN MANUEL CASTRILLO

Score For No Land

22 d’octubre. 22 h.
Soda Acústic. 5 € (2 concerts)
Aquest projecte és el resultat de la col·laboració entre dos artistes que comparteixen les mateixes preocupacions tècniques i estètiques a propósit de l’ús del so com a material creatiu. Les habilitats d’Alessandro Olla, forjades en els estudis clàssics de piano i composició, aviat es veuen temptades per les possibilitats més lliures i arriscades de la creació sonora, la improvisació, l’experimentació i la música electrònica. La seva obra convergeix amb el treball de Juan Manuel Castrillo, tècnic de so, percussionista i improvisador, que es desenvolupa principalment en el camp de la fonografia, la composició de paisatges sonors i les instal·lacions sonores.Score For No Land és un espectacle sorgit de la improvisació electroacústica, que explora els límits entre sons d’origen reconeixible i altres completament abstractes.

Este proyecto es el resultado de la colaboración entre dos artistas que comparten las mismas preocupaciones técnicas y estéticas a propósito del uso del sonido como material creativo. Las habilidades de Alessandro Olla, forjadas en los estudios clásicos de piano y composición, pronto se ven tentadas por las posibilidades más libres y arriesgadas de la creación sonora, la improvisación, la experimentación y la música electrónica. Su obra converge con el trabajo de Juan Manuel Castrillo, técnico de sonido, percusionista e improvisador, que se desarrolla principalmente en el campo de la fonografía, la composición de paisajes sonoros y las instalaciones sonoras. Score For No Land es un espectáculo surgido de la improvisación electroacústica, que explora los límites entre sonidos de origen reconocible y otros completamente abstractos.

This project is the result of a collaboration between two artists who share the same technical and aesthetic concerns regarding the use of sound as a creative material. Alessandro Olla’s skills, forged in the classic studies of piano and composition, are soon tempted by the freest and risky possibilities of sonic creation, improvisation, experimentation and electronic music. His output converges with the work of Juan Manuel Castrillo, sound technician, percussionist and improviser, wich is focused mainly on phonography, composition of soundscapes and sound installations.Score For No Land is a performance born out of electroacoustic improvisation, exploring the boundaries between sounds from recognizable sources and others completely abstract.

liberrim-alta

ARNAU OBIOLS LIBÈRRIM

22 d’octubre. 23 h.
Soda Acústic. 5 € (2 concerts).
El bateria Arnau Obiols s’adscriu a l’escena del jazz, el folk i les músiques improvisades. Com tants altres joves formats a les escoles superiors de música, Obiols és un músic amb un nivell excepcional però que ha posat tot el seu saber fer al servei de la tafaneria, l’heterodòxia i, sobretot, la gosadia.  Amb Libèrrim no només ajunta a alguns dels millors improvisadors (Pol Padrós, trompeta; Marcel·lí Bayer, clarinets; Míriam Fèlix, violoncel i Amaiur González, tuba) sinó que s’acosta a l’avantguarda jazzística per la via de la melodia i l’abstracció sonora, el tractament de la instrumentació i el foment de composició instantània. En declaracions a Núvol, Obiols definia l’esperit de la proposta: “Normalment, la composició pròpia és l’olor del tema. És com si digués als músics: ‘Anirà sobre això però vull que et lliuris’.” Libèrrim, sens dubte.

El baterista Arnau Obiols milita en la escena del jazz, el folk y las músicas improvisadas. Como tantos otros jóvenes formados en las escuelas superiores de música , es un músico con un nivel excepcional pero que ha puesto todo su savoir faire al servicio de la curiosidad, la heterodoxia y, sobre todo, la osadía. En Libèrrim no solo junta a algunos de los mejores improvisadores (Pol Padrós, trompeta; Marcel·lí Bayer, clarinetes; Míriam Fèlix, violonchelo y Amaiur González, tuba,) sino que se acerca a la vanguardia por la vía de la melodía y la abstracción sonora, el tratamiento de la orquestación y la composición instantánea. En declaraciones aNúvol, Obiols definía el espíritu de la propuesta: “Normalmente, la composición propia es el aroma del tema. Es como si dijese a los músicos: ‘Irá sobre esto pero quiero que te liberes’.” Libérrimo, sin duda.

Drummer Arnau Obiols is an active member of the jazz, folk and improvised music scene. As many other young musicians formed in music colleges, is a musician of an outstanding level who puts all hissavoir faire at the service of curiosity, heterodoxy and audacity. In Libèrrim, he not only gathers some of the best improvisers together (Pol Padrós, trumpet; Marcel·lí Bayer, clarinets; Míriam Fèlix, cello and Amaiur González, tuba,) but he approaches sound avant-garde through melody and sound abstraction, treatment of orchestration and instantaneous composition. Obiols defined the spirit of his proposal  in magazine Núvol: “usually, my composition is the flavour of the song: It is like I was saying to musicians: this will be the subject, but I want you to liberate yourself’.” No doubt, this is entire freedom (Libèrrim).

One Response to “LEM 2016: Tercera setmana / tercera semana / third week”

Trackbacks/Pingbacks

  1. La segona setmana del LEM 2016 en imatges / La segunda semana del LEM 2016 en imágenes / Second week of LEM in pictures | LEM FESTIVAL - 19 October 2016

    […] Recordeu que la tercera setmana del LEM 2016 ja està en marxa! Més informació aquí. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: