LEM 2016: Quarta setmana / Cuarta semana / Fourth week

26 Oct

sole_vernis

NÚRIA MARTÍNEZ-VERNIS & RAMON SOLÉ

Encontres en l’Espai-Temps.
26 d’octubre, 20 h.
Seu de Gràcia Territori Sonor, taquilla inversa.
Núria Martínez-Vernis ha realitzat centenars de recitals en aquests darrers anys, a més de publicar tres llibres, entre els quals destaquem Deix on dir. Ramon Solé ha estat membre fundador de projectes musicals com ara Baf, Sboro, Tropopausa i Setsfree. La seva guitarra de vegades parla i és aigua, cel o vidre, i la veu d’ella és com un torrent sinuós que es desborda amb pluges de pau i s’encalma amb silencis de guerra. Benvinguts al Mediterrani.


Núria Martínez-Vernis ha realizado centenares de recitales en estos últimos años, además de publicar tres libros, entre los cuales destacamos Deix on dir. Ramon Solé ha sido miembro fundador de proyectos musicales como Baf, Sboro, Tropopausa y Setsfree. Su guitarra a veces habla y es agua, cielo o vidrio, y la voz de ella es como un torrente sinuoso que se desborda con lluvias de paz y se encalma con silencios de guerra. Bienvenidos al Mediterráneo.

Núria Martínez-Vernis has performed hundreds of poetry recitals over the past few years, besides the release of books like Deix on Dir. Ramon Solé has been a founder member of music projects such as Baf, Sboro, Tropopausa and Setsfree. He sometimes makes his guitar speak and it becomes water, sky or glass while Nuria’s voice is like a meandering torrent flooding with rains of peace and calming down with silences of war. Welcome to the Mediterranean.

sms

SUSO SAIZ, XAVI MOLERO, DAVID SOLER (SMS)

Presentació d’un trio inèdit!

27 d’octubre, 21:30 h.
Espai Jove La Fontana, 5 € (2 concerts).
Reserva d’entrades aquí.
SMS és un trio d’improvisació que es mou entre el free ambient i l’experimentació mitjançant el desenvolupament de paisatges sonors intensos i construccions hipnòtiques. Suso Saiz és un reconegut compositor, guitarrista, arranjador i productor musical, pioner de la música d’avantguarda i la new age a Espanya. David Soler, un dels guitarristes més inquiets i camaleònics de l’escena catalana, ha col·laborat amb músics de la talla de Jonah Smith i Guilia Valle. Completa aquest trio el bateria Xavi Molero, nom fonamental del panorama indie-pop estatal.

SMS es un trío de improvisación que se mueve entre el free ambient y la experimentación mediante el desarrollo de paisajes sonoros intensos y construcciones hipnóticas. Suso Saiz es un reconocido compositor, guitarrista, arreglista y productor musical, pionero de la música de vanguardia y la new age en España. David Soler, uno de los guitarristas más inquietos y camaleónicos de la escena catalana, ha colaborado con músicos de la talla de Jonah Smith y Guilia Valle. Completa este trío el batería Xavi Molero, nombre fundamental del panorama indie-pop estatal.

SMS is an improvisation trio which travels among free ambient and experimentation, by developing intense soundscapes and hypnotic constructions. Suso Sáiz is a renowned composer, guitarist, arranger and music producer, a pioneer of avant-garde music and new age in Spain. David Soler, one of the most active and chameleonic guitarists of the Catalan scene, has worked with musicians like Jonah Smith and Guilia Valle. The third pillar of this trio is Xavi Molero, a versatile drummer and an outstanding name on indie-pop scene.

SYLVAIN RIFFLET

SYLVAIN RIFFLET MECHANICS

Única actuació a tot l’Estat!

27 d’octubre, 22:30 h.
Espai Jove La Fontana, 5 € (2 concerts).
Reserva d’entrades aquí.
El disc Mechanics, del saxofonista i clarinetista francès Sylvain Rifflet amb el quartet Alphabet (Joce Mienniel, flauta i kalimba; Benjamin Flament, percussions i metalls tractats; i Philippe Gordiani, guitarres) és candidat al premi a millor disc francès de jazz del 2016. Rifflet ha fet de sideman de reconeguts músics com Michel Portal, Aldo Romano i Joey Baron i ha participat en multitud de projectes des d’inicis de segle. Mechanics, un disc hipnòtic i retrofuturista, ple de “repeticions fèrtils” (Jazz News), ha rebut tota mena d’elogis per part de la premsa francesa i Rifflet ha estat qualificat de “mecànic del tempo” (France Musique). En els temes de Mechanics, la base rítmica és indestriable de les línies melòdiques que, executades per combinacions de 2, 3 o els 4 instruments alhora, evoquen tan l’engranatge d’un rellotge precís com el vol d’un estol d’estornells. Un dels punts àlgids del LEM 2016, sens dubte.

El disco Mechanics, del saxofonista y clarinetista francés Sylvain Rifflet con el cuarteto Alphabet (Joce Mienniel, flauta y calimba; Benjamin Flament, percusiones y metales tratados; y Philippe Gordiani, guitarras) es candidato al premio al mejor disco francés de jazz de 2016. Rifflet ha ejercido de sideman de reconocidos músicos como Michel Portal, Aldo Romano y Joey Baron y ha participado en multitud de proyectos desde principios de siglo. Mechanics, un disco hipnótico y retrofuturista, lleno de “repeticiones fértiles” (Jazz News), ha recibido toda suerte de elogios por parte de la prensa francesa y Rifflet ha sido calificado de “mecánico del tempo” (France Musique). En los temas de Mechanics, la base rítmica es indistinguible de las líneas melódicas que, ejecutadas en combinaciones de 2, 3 o los 4 instrumentos a la vez, evocan tanto el engranaje de un reloj preciso como el vuelo de una bandada de estorninos. Sin duda uno de los puntos álgidos del LEM 2016.

Mechanics, the record by French sax and clarinet player Sylvain Rifflet with his Alphabet quartet (Joce Mienniel, flute and kalimba; Benjamin Flament, percussion and treated metals; & Philippe Gordiani, guitars) has recently been nominated to the best French jazz record 2016 award. Rifflet has been the sideman of well-known musicians such as Michel Portal, Aldo Romano and Joey Baron and he has taken part in a number of projects since the beginning of the century. Mechanics, a hypnotic and retrofuturist record, full of “fertile repetitions” (Jazz News), has received all kinds of compliments from the French press and Rifflet has been called “the mechanic of tempo” (France Musique). In Mechanics’ songs, the rhythm section is indistinguishable from the melodic lines that recall both the gears of a precision watch and the flight of a flock of starlings. No doubt, one of the high points of the LEM.

saraherculano-blog

SARA HERCULANO

28 d’octubre, 21 h.
Centre Cívic Convent de Sant Agustí, 7 € (2 concerts).
Sara Herculano és una artista de Badajoz que combina la seva formació musical acadèmica amb l’experimentació sonora. Les seves composicions parteixen d’un prisma que viatja des del soundtrack fins la matriu de l’acte sonor; un exercici que es revela com un desplegable de micro-narracions acústiques on convergeixen el gust per la manipulació de vells suports i l’ús de residus sonors recuperats de gravacions de la quotidianitat. En aquesta sessió, el so d’Herculano compartirà escenari amb les projeccions en viu de Cisco Bellabestia.

Sara Herculano es un artista de Badajoz que combina su formación musical académica con la experimentación sonora. Sus composiciones parten de un prisma que viaja desde el soundtrack hasta la matriz del acto sonoro; un ejercicio que se revela como un desplegable de micro-narraciones acústicas en las que convergen el gusto por la manipulación de viejos soportes y el uso de residuos sonoros recuperados de grabaciones de lo cotidiano. En esta sesión, el sonido de Herculano compartirá escenario con las proyecciones en viu de Cisco Bellabestia.

Sara Herculano is an artist of Badajoz who makes music by combining her academic training with sound experimentation. His compositions are based on a prism that travels from the soundtrack to the matrix of the sound act. An exercise revealed as a deployment of acoustic short-stories, which combines the taste for handling of old devices and the use of recovered recordings of everyday life. In this session, Herculano will share the stage with life visuals created by artist Cisco Bellabestia.

25h_lem2016

25HOMBRES

No ens cal patir per res

28 d’0ctubre, 22 h.
Centre Cívic Convent de Sant Agustí, 7 € (2 concerts).
Fa 13 anys que aquesta cèl·lula d’intervenció multifocal actua com un escamot guerriller enmig de la jungla de la pusil·lanimitat, l’embadocament i l’estupendisme. Experts en el sabotatge radiofònic, amb un prolífic llegat a Ràdio PICA i Ràdio Contrabanda, bregats en l’accionisme, la performance i el situacionisme postnuclear, el llistat de recursos que empren per a curtcircuitar i desajustar les acomodades freqüències de la realitat i els seus miratges és quasi inacabable. L’acció No ens cal patir per res és una celebració del Desastre, el número 13 en l’any de la mort de Bowie.

Hace 13 años que esta célula de intervención multifocal actúa como un comando guerrillero en medio de la jungla de la pusilanimidad, el ensimismamiento y el estupendismo. Expertos en el sabotaje radiofónico, con un prolífico legado en Radio PICA y Radio Contrabanda, curtidos en el accionismo, la performance y el situacionismo postnuclear, el listado de recursos que emplean para cortocircuitar y desajustar las acomodadas frecuencias de la realidad y sus espejismos es casi interminable. La acción No ens cal patir per res es una celebración del Desastre, el número 13 en el año de la muerte de Bowie.

This multifocal intervention cell has been operating for 13 years as a guerrilla squad in the jungle of pusillanimity, self-absorption and snobbism. Owners of a strong broadcasting career, with an important legacy on several radio stations such as Ràdio PICA and Ràdio Contrabanda, well experienced in actionism, performance and post-nuclear situationism, they use an endless list of resources in order to cause short circuits and dismantle the well-off frequencies of reality and its mirages. The action No ens cal patir per res is a celebration of disaster, the number 13 in the year of the death of Bowie.

jaco

JACO

29 d’octubre, 21 h.
Almo2bar, 5 € (3 concerts).
Jaco és el projecte en solitari de l’inquiet músic barceloní Larry Rodríguez (Ojos Sin Rostro, Isards, etc.) Al juny de 2016, Jaco va llançar el seu primer EP, Las Escultoras, on barreja algunes de les seves filies sonores com són l’electrònica, hip-hop, dub, techno, bandes sonores o psicodèlia, tot amb evident vocació “dark”. Veu, sintetitzadors, oscil·ladors, ganivets i metalls destinats a crear i manipular sons que es barregen amb unes lletres surrealistes. Us convidem a conèixer l’univers particular i cru de Jaco.

Jaco es el proyecto en solitario del inguieto músico barcelonés Larry Rodríguez (Ojos Sin Rostro, Isards, etc.) En junio de 2016, Jaco lanzó su primer EP, Las Escultoras, donde mezcla algunas de sus filias sonoras como la electrónica, hip-hop, dub, techno, bandas sonoras o sicodelia, todo ello con evidente vocación “dark”. Voz, sintetizadores, osciladores, cuchillos y metales destinados a crear y manipular sonidos que se entremezclan con unas letras surrealistas. Os invitamos a conocer el universo particular y crudo de Jaco.

Jaco is the solo project, started in 2010, of the restless musician from Barcelona Larry Rodríguez (Ojos Sin Rostro, Isards, etc.). Jaco released his first EP, Las Escultoras, on last June, where he mixes some of his sonic preferences such as electronics, hip-hop, dub, techno, soundtracks or psychedelics and all of this with an obvious “dark” vocation. Voice, synthesizers, oscillators, knives and metals owing to creating and manipulating sounds that mix with surrealistic lyrics. We invite you to meet the raw and personal universe of Jaco.

shoeg-xavier-casanova-1

SHOEG

29 d’octubre, 22 h.
Almo2bar, 5 € (3 concerts).
Shoeg és el projecte personal de Carlos Martorell, músic electrònic que es mou entre l’experimentació sintètica i el sampleig granular, amb la intenció de creuar les línies interdisciplinàries. Membre d’Ensemble Topogràfic, ha participat en diversos enregistraments per a Boira Discos (Tanz, .nfo, Data Center…) i ha col·laborat amb els projectes de dansa contemporània de Núria Guiu. Martorell visita al LEM per mostrar la seva electrònica vaporosa i acollidora i per recrear en directe la càlida atmosfera que caracteritza els seus enregistraments.

Shoeg es el proyecto personal de Carlos Martorell, músico electrónico que se mueve entre la experimentación sintética y el sampleo granular, con la intención de cruzar las líneas interdisciplinarias. Miembro de Ensemble Topográfic, ha participado en diversas grabaciones para Boira Discos (Tanz, .nfo, Data Center…) y ha colaborado con los proyectos de danza contemporánea de Núria Guiu. Martorell visita el LEM para mostrar su electrónica vaporosa y envolvente y para recrear en directo la cálida atmósfera que caracteriza sus grabaciones.

Shoeg is a personal project by Carlos Martorell, electronic musician who works between the synthetic experimentation and granular sampling, with the purpose of crossing interdisciplinary lines. Member of Ensemble Topográfic, has been involved in several recordings for Boira Discos (Tanz, .nfo, Data Center…) and has collaborated with Núria Guiu contemporary dance projects. Martorell visits the LEM to show his electronics, vapourish and wraparound, and to recreate the warm atmosphere that characterizes his recordings.

grosso1

GRÖSSO

29 d’octubre, 23 h.
Almo2bar, 5 € (3 concerts).
L’argentí resident a Barcelona Carlos Falanga, un dels grans bateries del jazz de la capital catalana. és també un magnífic compositor i intèrpret d’electrònica experimental. Inspirat per Com Truise, Raymond Scott i Aphex Twin, va posar en marxa fa uns mesos un projecte, Grösso, en el qual introdueix sintetitzadors i caixes de ritmes amb sons vintage. L’objectiu: crear una música melòdica, tant ballable com evocadora i addictiva, a cavall entre el dowtempo, el synthwave i l’experimentació electrònica.

El argentino residente en Barcelona Carlos Falanga, uno de los grandes bateristas de jazz de la capital catalana, es también un magnífico compositor e intérprete de electrónica experimental. Inspirado por Com Truise, Raymond Scott y Aphex Twin, puso en marcha hace unos meses un proyecto, Grösso, en el que introduce sintetizadores y cajas de ritmo con sonidos vintage. El objetivo: crear un música melódica, tan bailable como evocadora y adictiva, a caballo entre el downtempo, el synthwave y la experimentación electrónica.

Carlos Falanga, argentinian musician resident in Barcelona, one of the greatest jazz drummers of Barcelona, is also a great composer and performer of experimental electronic music. Inspired by Com Truise, Raymond Scott and Aphex Twin, a few months ago he started a project entitled Grösso, which includes synthesizers and drum machines with vintage sounds. The purpose is to create a melodic dancing music, evocative and addictive, located between the downtempo, the synthwave and the experimental electronic music.

One Response to “LEM 2016: Quarta setmana / Cuarta semana / Fourth week”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Tercera setmana del LEM 2016 en imatges / Tercera semana del LEM 2016 en imágenes / Third week of the LEM 2016 in pictures | LEM FESTIVAL - 26 October 2016

    […] quarta (i última) setmana del LEM 2016 arrenca d’aquí a poques hores (més informació aquí). Abans, però, fem memòria i repassem el que va ser la tercera setmana del 21è Festival […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: