Última setmana del LEM 2016 en imatges / Última semana del LEM 2016 en imágenes / The last week of LEM 2016 in pictures

5 Nov

Avui fa tot just una setmana que va cloure el el 21è Encontre de Música Experimental de Gràcia-Barcelona, també conegut com el dispositiu LEM 2016. Us convidem a gaudir d’una selecció fotogràfica del que va ser la darrera setmana del certamen. Les fotografies són del gran Ernest Abentin.

Moltes gràcies a tots els que ens heu acompanyat en aquesta aventura! El dispositiu 2017 ja està en marxa!


Hoy hace justo una semana que concluyó el 21 Encuentro de Música Experimental de Gràcia-Barcelona, también conocido como el dispositivo LEM 2016. Os invitamos a disfrutar de una selección fotográfica de lo que fue la última semana del certamen. Las fotografías son del gran Ernest Abentin.

¡Muchas  gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta aventura! ¡El dispositivo 2017 ya está en marcha!


Today just happen one week of the LEM ending. We invite you to enjoy with a picture selection about the last festival week. The pictures are by the great Ernest Abentin.

Thanks to all the people who acomppanied us in this adventure! The 2017 Dispositive is now underway!

NÚRIA MARTÍNEZ -VERNIS & RAMON SOLÉ (26/X/16, Encontre en L’Espai-Temps a la seu de Gràcia Territori Sonor)

La setmana va arrencar dimecres 26 d’octubre amb un Encontre en l’Espai-Temps presidit per la lògica -o la il·logica- del discurs dadaista. Actuaven la poeta Núria Martínez-Vernis, definida per Màrius Sampere com a una autora que “pregona, es nega –com aquell qui res– a ser inclosa dins els paràmetres convencionals”, i el guitarrista Ramon Solé, conegut entre altres mèrits per haver format part dels històrics Tropopausa.


La semana arrancó el miércoles 26 con un Encuentro en el Espacio-Tiempo presidido por la lógica -o la ilógica- del discurso dadaista. Actuaban la poeta Núria Martínez-Vernis, definida por Màrius Sempere como una autora que “pregona, se niega -como el que no quiere la cosa- a ser incluida en los parámetros convencionales, y el guitarrista Ramon Solé, conocido entre otros méritos por haber formado parte de los històricos Tropopausa.


The week began on 26th October Wednesday with an Encounter in the Space-Time lead by the logic (or no logic) of dadaist discours. The perform was by the poet Núria Martínez-Vernis and the guitarrist Ramon Solé. Martínez-Vernis was definited by the master catalan poet Màrius Sempere as an autor who “proclaim, reject (in sybillane form) take on the conventional parameters”. Ramon Solé is also knowing for to have been a member of the historical Tropopausa band.

_i5a1947

Ramon Solé & Núria Martíez-Vernis (foto: Ernest Abentin).

_i5a2004

Núria Martínez-Vernis (foto: Ernest Abentin).

_i5a2156

Ramon Solé (foto: Ernest Abentin).

SMS TRIO + SYLVAIN RIFFLET MECHANICS (27/X/16, Espai Jove La Fontana)

Dijous vam assistir a l’estrena mundial d’un trio, SMS, format per dos reconeguts sessionistes (David Soler i Xavi Molero) i un històric de les músiques experimentals a Espanya: Suso Saiz. SMS va compartir cartell amb una de les grans apostes del LEM 2016: el saxofonista de jazz d’avantguarda Sylvain Rifflet. El músic francès va guanyar enguany el prestigiós Victoires de Jazz amb la proposta amb la qual va recalar al LEM: Mechanics. A La Fontana Rifflet va oferir l’únic concert a l’Estat de la seva actual gira europea.


El jueves asistimos al estreno mundial de un nuevo trío, SMS, formado por dos reconocidos sesionistas (David Soler y Xavi Molero) y un histórico de las músicas experimentales en España: Suso Saiz. SMS compartió cartel con una de las grandes apuestas del LEM 2016: el saxofonista de jazz de vanguardia Sylvain Rifflet. El músico francés recibió este año el prestigioso premio Victoires de Jazz con la propuesta con la que recaló en el LEM: Mechanics. En La Fontanta Rifflet ofreció el único concierto en España de su actual gira europea.


On Thursday we lived the world premiere of a new trio, SMS, formed by two recognized studio musicians (David Soler and Xavi Molero) and by an historic master of experimental music in Spain, Suso Saiz. SMS shared the session with one of the highlights of the LEM 2016: the vanguard jazz saxophonist Sylvain Rifflet. The french musician recived this year the prestigious Victoires de Jazz award. He came to the LEM with his awarded project: Mechanics. In La Fontana Rifflet offered the only show in Spain of his european tour.

_i5a2490

SMS Trio (foto: Ernest Abentin).

_i5a2369

Suso Saiz, de SMS (foto: Ernest Abentin).

_i5a2641

Xavi Molero, de SMS (foto: Ernest Abentin).

_i5a2838

Sylvain Rifflet (foto: Ernest Abentin).

_i5a3010

Sylvain Rifflet Mechanics (foto: Ernest Abentin).

_i5a2857

Philippe Gordiani, de Sylvain Rifflet Mechanics (foto: Ernest Abentin).

SARA HERCULANO + 25HOMBRES (28/X/16, Centre Cívic Convent de Sant Agustí)

Divendres va ser el torn de dues propostes d’electrònica experimental. Per una banda va actuar l’extremenya Sara Herculano amb l’espectacle “La máquina habitable”, amb projeccions de Cisco Bellabestia. A la segona part van pujar a l’escenari els membres del col·lectiu iconoclasta 25HOMBRES per presentar una acció titulada “No cal patir per res”.


El viernes fue el turno de dos propuestas de electrónica experimental. En la primera parte actuó la extremeña Sara Herculano con el espectáctulo “La máquina habitable”, con proyecciones de Cisco Bellabestia. En la segunda parte subieron al escenario los miembros del colectivo iconoclasta 25HOMBRES para presentar una acción titulada “No cal patir per res” (“No hace falta sufrir por nada”).


On Friday was the turn of two electronic experimental projects. In the first part performed the artist from Extremadura Sara Herculano. She presented the show “La máquina habitable” (“The habitable machine”) with projections by Cisco Bellabestia. In the second part came to the scenario the members of iconoclast collective 25HOMBRES. They presented an accion intituled “No cal patir per res” (“It’s no necessary to suffer by nothing”).

_i5a3552

Sara Herculano & Cisco Bellabestia (foto: Ernest Abentin).

_i5a3572

Sara Herculano (foto: Ernest Abentin).

_i5a3601

25HOMBRES (foto: Ernest Abentin).

_i5a3617

25HOMBRES (foto: Ernest Abentin).

_i5a3736

25HOMBRES (foto: Ernest Abentin).

JACO + SHOEG + GRÖSSO (29/X/16, Almo2bar)

En la darrera nit del LEM 2016 vam descobrir tres propostes d’electrònica que anaven des de l’exploració sonora fins a la música de ball. Van actuar, en el següent ordre: Jaco, el sobrenom de l’artista Larry Rodríguez; Shoeg, nom de guerra del músic ebrenc Carlos Martorell; i Grösso, el projecte electrònic del també bateria de jazz Carlos Falanga.


En la última noche del LEM 2016 descubrimos tres propuestas de electrónica que iban desde la exploración sonora hasta la música de baile. Actuaron, en el siguiente orden: Jaco, el pseudónimo del artista Larry Rodríguez; Shoeg, nombre de guerra del músico de Tortosa Carlos Martorell; y Grösso, el proyecto electrónico del también baterista de jazz Carlos Falanga.


In the last night of LEM we discovered three electronical music proposals from the sound exploration to the dance music. They performed, in this order, Jaco, pseudonim of artist Larry Rodríguez; Shoeg, war name of music from Tortosa Carlos Martorell; and Grösso, the electronic project of also jazz drummer Carlos Falanga.

_i5a4119

Jaco (foto: Ernest Abentin).

_i5a4348

Shoeg (foto: Ernest Abentin).

_i5a4453

Grösso (foto: Ernest Abentin).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: