OFF LEM 2020: Segona setmana / Segunda semana / Second week

13 Oct

NARA IS NEUS

Divendres / Viernes / Friday 16 octubre, 21 h / 9 pm

ATENCIÓ! ¡ATENCIÓN! ATTENTION!: CANVI D’UBICACIÓ / CAMBIO DE UBICACIÓN / CHANGE OF VENUE:

Centre Cívic La Sedeta (Sala polivalent)

C/ Sicília, 321.

COMPLET / COMPLETO / SOLD OUT

[Cat] ‘Afterimage’ és una performance audiovisual produïda por la compositora electroacústica nara is neus i l’artista visual Sasha Smirnova. La performance es un punt de trobada de l’analògic i el digital. L’itinerari creat per aquesta mescla duu l’espectador a un món de sons i imatges plens de sabors foscos, malenconiosos i nostàlgics.

nara is neus és una compositora que treballa amb els sons foscos i ambientals buscant nous tons i textures. Navegant entre low-rpm, bandes sonores i drone, les seves composicions creixen en base a pinzellades contínues, oferint diverses intensitats del silenci al soroll, creant peces on l’harmonia és més un significat que un propòsit.

Sasha Smirnova és una artista visual que explora els mitjans digitals per a performances i instal·lacions audiovisuals. Amb la seva feina, mira de combinar la pràctica artística i el món de la nit buscant les combinacions inesperades de formes i colors que duen a les seqüències, creant un feedback loop de les experiències visuals. Ha mostrat els seus treballs a: Black Box Music Center a Helsinki; Roskilde Festival; Griessmuehle, Urban Spree, about blank, i CTM Festival a Berlin; Parallel Festival, Teorema Festival, LAUT, Haimney Gallery y MutekES a Barcelona, Färgfabriken a Stockholm, i altres.

[Cast] ‘Afterimage’ es una performance audiovisual producida por la compositora electroacústica nara is neus y la artista visual Sasha Smirnova. La performance es un punto de encuentro de lo analógico y lo digital. El itinerario creado por esta mezcla, lleva al espectador a un mundo de
sonidos y imágenes llenos de sabores oscuros, melancólicos y nostálgicos.

nara is neus es una compositora que trabaja con los sonidos oscuros y ambientales buscando nuevos tonos y texturas. Navegando entre low-rpm, bandas sonoras y drone, sus composiciones crecen en base a pinceladas continuas, ofreciendo diferentes intensidades del silencio al ruido, creando piezas donde la armonía es más un significado que un propósito.

Sasha Smirnova es una artista visual que explora los medios digitales para performances e instalaciones audiovisuales. Con su trabajo, trata de combinar la práctica artística y el mundo de noche buscando las combinaciones inesperadas de formas y colores que llevan a las secuencias creando un feedback loop de las experiencias visuales. Ha mostrado sus trabajos en: Black Box Music Center en Helsinki; Roskilde Festival; Griessmuehle, Urban Spree, about blank, y CTM Festival en Berlin; Parallel Festival, Teorema Festival, LAUT, Haimney Gallery y MutekES en Barcelona, Färgfabriken en Stockholm, y otros.

[Eng] ‘Afterimage’ is an audiovisual performance produced by electroacoustic producer nara is neus and visual artist Sasha Smirnova. The performance is a meeting point for analog and digital sonic and visual elements. An itinerary that evolves from this fuse leads the audience through an experience filled with melancholic, dark, and nostalgic flavours.

nara is neus is a producer who is working with ambient soundscapes focusing on new tones and textures. Moving between low-rpm, experimental music and drone with a huge interest in soundtracks, her compositions grow based on continuous brushstrokes, offering different intensities from silence to noise, creating sound waves where the harmony is rather a meaning than a purpose.

Sasha Smirnova is a visual artist who is exploring digital media for audiovisual performances and installations. With her work, she aims to combine artistic practice and nightlife searching for unexpected combinations of shapes and colours that lead to new sequences creating a feedback loop of visual experiences. Her works have been shown at Black Box Music Center in Helsinki; Roskilde Festival; Griessmuehle, Urban Spree, about blank, and CTM Festival in Berlin; Parallel Festival, Teorema Festival, LAUT, Haimney Gallery, and MutekES in Barcelona, Färgfabriken in Stockholm, and others.


CLARA LAI I JOAN MOLL

Encontres en l’Espai-Temps / Encuentros en el Espacio-Tiempo / Encounters in the Space-Time

Dissabte / Sábado / Saturday 17 octubre, 20 h / 8 pm

Experimentem amb l’Art (EART)

C/ Torrijos, 68.

COMPLET / COMPLETO / SOLD OUT

[Cat] Clara Lai (piano) i Joan Moll (bateria) exemplifiquen l’empenta –i creativitat– extraordinàries de les novíssimes generacions del jazz barceloní. Lai, que va ser al LEM 2019 com a integrant de Black Flower, va debutar el 2016 amb un disc potentíssim a piano sol: “Haikus” (Discordian), simbiosi perfecta entre el lirisme, la improvisació lliure i l’experimentació sonora. D’aleshores ençà, ha esdevingut un nom indispensable del circuit barceloní del free, sigui en solitari o amb propostes com BEC i Entre Cérvols Llauradors. Per la seva banda, Moll ha col·laborat amb grans noms del jazz com ara Mayte Alguacil, Jorge Rossy i Jaume Llombart. A finals de 2019, l’aragonesa i el menorquí es van trobar per constituir un duet que explora, diuen, “els plecs i desplegaments sonors entre la bateria i el piano.” En un diàleg més que suggeridor, Lai i Moll ens proposen un viatge oníric, a la deriva, amb composicions de Lai, estructures modulars i narratives i un discurs que transita entre la música escrita i la instantània.

[Cast] Clara Lai (piano) y Joan Moll (batería) ejemplifican el extraordinario dinamismo –y la creatividad– de las novísimas generaciones del jazz barcelonés. Lai, que recaló en el LEM 2019 como integrante de Black Flower, debutó en 2016 con un disco potentísimo a piano solo: “Haikus” (Discordian), simbiosis perfecta entre el lirismo, la improvisación libre y la experimentación sonora. Desde entonces es una figura imprescindible del circuito barcelonés del free, sea en solitario o con propuestas como BEC y Entre Cérvols Llauradors. Por su lado, Moll ha colaborado con grandes nombres del jazz como Mayte Alguacil, Jorge Rossy y Jaume Llombart. A finales de 2019, la aragonesa y el menorquín se juntaron para constituir un dúo que explora, dicen, “los pliegues y despliegues sonoros entre la batería y el piano.” Mediante un diálogo más que sugerente, Lai y Moll nos proponen un viaje onírico, a la deriva, con composiciones de Lai, estructuras modulares y narrativas y un discurso que transita entre la música escrita y la instantánea.

[Eng] Clara Lai (piano) and Joan Moll (drums) are an example of the extraordinary force -and creativity- of the newest generations of jazz musicians from Barcelona. Lai, that performed at 2019’s LEM as a member of Black Flower, made her debut on 2016 with a powerful album for solo piano: Haikus (Discordian), a perfect combination of lyricism, free improvisation and sound experimentation. From then on she’s been an unmissable figure of Barcelona’s free jazz circuit, both as a solo artists or in projects such as BEC and Entre Cèrvols Llauradors. On the other hand, Moll has worked with big names of the jazz scene such as Mayte Alguacil, Jorge Rossy and Jaume Llombart. At the end of 2019, the Aragonese and the Minorcan got together to form a duo that explores, as they say, “the sonic twists and turns between drums and piano”. In a very suggestive dialog, Lai and Moll propose us an dreamlike trip, adrift, with Lai’s compositions, modular structures and narratives that moves between written and instantaneous music.


ATENCIÓ / ATENCIÓN / ATTENTION:
Política d’entrades a causa de la Covid-19 / Política d’entradas a causa de la Covid-19 / Ticket’s policy due the Covid-19. + info AQUÍ / HERE.


Consulteu el web de l’OFF LEM 2020 / Consultad el web de OFF LEM 2020 / Visit OFF LEM 2020 web AQUÍ / HERE.

One Response to “OFF LEM 2020: Segona setmana / Segunda semana / Second week”

Trackbacks/Pingbacks

  1. ELS ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS TORNEN AMB UN CANVI D’UBICACIÓ / LOS ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO REGRESAN CON CAMBIO DE UBICACIÓN / THE ENCOUNTERS IN THE SPACETIME ARE BACK WITH A CHANGE IN THE VENUE | LEM FESTIVAL - 26 February 2021

    […] La Sedeta (C/Sicília, 321) que, el passat OFF LEM 2020, ja va acollir l’actuació de Nara is Neus i Sasha Smirnova. Com als EET de l’OFF LEM, cal reservar seients enviant un correu […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: