Tanquem l’OFF LEM 2020 / Cerramos el OFF LEM 2020 / OFF LEM 2020 ends

4 Nov

L’OFF LEM 2020 va haver de cloure el passat 29 d’octubre, abans del darrer concert amb Eli Gras + Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán, en compliment de la resolució dictada per la Generalitat que prohibeix la celebració d’actes culturals amb públic. Estem cercant una nova data, amb gairebé totes les entrades venudes anticipadament.

Fins aquell moment l’OFF LEM 2020, una edició especial i reduïda del Dispositiu LEM, no havia hagut de suspendre cap activitat. En total s’han celebrat vuit concerts, repartits en sis sessions, que han reunit 334 persones, a les quals cal sumar-hi 894 més que han seguit les actuacions en línia gràcies a Costa24 i Bonobo Films. Així, el festival arriba als 1.228 espectadors, una xifra considerable atesa la reducció significativa dels aforaments, el tancament de molts espais i la imposició de mesures com ara la reserva obligatòria per a tots els actes.

El festival ha exhaurit les localitats de gairebé tots els esdeveniments i l’OFF LEM 2020 supera amb escreix el 90% d’ocupació. Gràcies a totes les persones que heu contribuït a aquest èxit en un any especialment difícil per a Gràcia Territori Sonor.

Alpha Decay + Valentina Alvarado i Carlos Vásquez. Fotografia: Ernest Abentín / GTS

El OFF LEM 2020 tuvo que acabar el pasado 29 de octubre, antes del último concierto con Eli Gras + Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán, en cumplimiento de la resolución dictada por la Generalitat que prohíbe la celebración de eventos culturales con público. Estamos buscando una nueva fecha, con casi todas las entradas vendidas anticipadamente.

Hasta ese momento el OFF LEM 2020, una edición especial y reducido del Dispositivo LEM, no había tenido que suspender ninguna actividad. En total se han celebrado ocho conciertos, repartidos en seis sesiones, que han reunido 334 personas, a las que hay que sumar 894 más que han seguido las actuaciones en línea gracias a Costa24 y Bonobo Films. Así, el festival llega a los 1.228 espectadores, una cifra considerable teniendo en cuenta la reducción significativa de los aforos, el cierre de muchos espacios y la imposición de medidas como la reserva obligatoria para todos los eventos.

El festival ha agotado las entradas de casi todos los conciertos y el OFF LEM 2020 supera ampliamente el 90% de ocupación. Gracias a todas las personas que habeis contribuido a este éxito en un año especialmente dificil para Gràcia Territori Sonor.

Floy Krouchy i Elene Bravo. Fotografia: Ernest Abentín / GTS

OFF LEM 2020 had to end abruptly last October 29, before its last concert with Eli Gras + Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán, in compliance with the new regulations by the Generalitat forbidding most cultural events. We’re looking for a new date, with nearly all tickets sold in advance.

Up to that moment OFF LEM 2020, a reduced and specia edition of LEM, didn’t cancel any of its scheduled events. In total there have been eight performances in six different sessions that have gathered 334 spectators, to which we should add another 894 who have followed the festival online thanks to Costa24 and Bonobo Films. The Festival reaches a total attendance of 1.228 spectators, a respectable number considering the reduction in capacities, many venues being closed and measures such as anticipate reservation being compulsory.

The Festival has sold out all of its tickets in nearly all concerts and OFF LEM 2020 surpasses 90% of its maximum attendance. Thanks everybody for doing your part in this success in a year that has been especially difficult at Gràcia Territori Sonor.

Tiger Menja Zebra. Fotografia: Ernest Abentín / GTS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: