GRÀCIA COL·LOCARÀ UNA PLACA EN HONOR A VÍCTOR NUBLA / GRACIA COLOCARÁ UNA PLACA EN HONOR A VICTOR NUBLA / GRACIA WILL ERECT A PLAQUE TO HONOUR VICTOR NUBLA

11 Nov

(CAT) El Districte de Gràcia ha demanat col·locar una placa en honor a Víctor Nubla, fundador de Gràcia Territori Sonor i director artístic del Festival LEM, entre moltíssimes altres coses, que va morir el passat 31 de març.

La Comissió de Nomenclàtor de Gràcia està tirant endavant aquesta iniciativa “per petició popular”, segons va explicar la consellera Àngels Tomás a Betevé. Està previst que la placa es col·loqui al carrer de Milà i Fontanals, “Major de Tucston”, on en Víctor va viure durant els darrers gairebé vint anys.

Tot i que queden alguns tràmits pendents, s’espera que la ponència de Nomenclàtor de Barcelona aprovi la iniciativa ben aviat.


(CAST) El Distrito de Gracia ha pedido colocar una placa en honor a Víctor Nuba, fundador de Gràcia Territori Sonor y director artístico de Festival LEM, entre muchísimas otras cosas, que murió el 31 de marzo pasado.

La Comisión de Nomenclátor de Gracia está llevando adelante esta iniciativa “por petición popular”, según explicó la consejera Àngels Tomás en Betevé. Está previsto que la placa se coloque en la calle de Milà i Fontanals, “Major de Tucston”, donde Víctor vivió durante los últimos casi veinte años.

Aunque quedan algunos trámites pendients, se espera que la ponencia de Nomenclátor de Barcelona apruebe la iniciativa muy pronto.


(ENG) The Gràcia District has asked to erect a plaque to honour Víctor Nubla, founding member of Gràcia Territori Sonor and LEM Festival’s artistic director, among many other things, who died last March 31.

Gràcia’s Nomenclature Board is carrying out this proposa “by popular demand”, as councilor Àngels Tomás explained to Betevé. The plaque is planned to be erected at Milà i Fontanals street, “Major de Tucston”, where Víctor lived during the last nearly twenty years.

Although there are some legal procedures pending, Barcelona’s Nomenclature Board is expected to approve the proposal very soon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: