TENTACLES – GTS I LES LLIBRERIES CALDERS I LA CARBONERA RECORDEN VÍCTOR NUBLA

31 Mar

[CAT] Gràcia Territori Sonor presenta, en col·laboració amb la llibreria Calders, del barri de Sant Antoni; i La Carbonera, del Poble Sec, una sèrie d’actes de periodicitat mensual en record de Víctor Nubla, mort ara fa un any. Aquest projecte conjunt, batejat “Tentacles”, consistirà en diverses accions al voltant de l’obra literària i sonora de Nubla i les ramificacions que se’n deriven. A més, a totes dues llibreries hi haurà disponibles exemplars de molts dels llibres de la seva Biblioteca per a Misantrops, a més de les publicacions que s’hi poden trobar habitualment.

Per començar, el filòsof i escriptor David Picó ens presentarà “El món (però quin?) com a franja i probabilitat: una lectura filosòfica de dos textos de Victor Nubla”. L’acció, que tindrà lloc aquest dissabte, 3 d’abril, a les 19h a la Llibreria Calders (Passatge de Pere Calders 9, Barcelona) i que es podrà seguir en directe a través del canal d’Instagram de La Carbonera, ha estat definida pel mateix Picó:

“Víctor Nubla escriptor. Sí. Textos i textos dels quals brollen tota mena de teories, contra-teories, aventures, micro-mitologies, lògiques poètiques, il·lògiques científiques, cosmovisions, cosmoaudicions, comicitat, tendresa, paròdia, crítica… I una filosofia? No dic un sistema filosòfic, dic una filosofia. A dos excel·lents llibres de maduresa, d’aquells que l’autor avisava, amb discreció, que no eren textos humorístics, hi trobaríem algunes pistes. Rellegint-los seguirem les traces d’una, cada cop més indissimulada, interpretació del món segons Víctor Nubla. I per acabar, una pregunta filosòfica: és Víctor Nubla un presocràtic postpunk? Per Hrönir, quina pregunta!”

ATENCIÓ: A causa de les mesures de seguretat per prevenir la Covid-19, l’aforament d’aquest acte serà limitat i cal reservar seients enviant un correu electrònic a entrades@gracia-territori.com.

Pel que fa a les activitats següents, que es faran un dissabte de cada mes, anirem informant pels canals habituals a mesura que s’acostin.


[CAST] Gràcia Territori Sonor presenta, en colaboración con la librería Calders, del barrio de Sant Antoni; y La Carbonera, del Poble Sec, una serie de actos de periodicidad mensual en recuerdo de Víctor Nubla, que murió hace un año. Este proyecto conjunto, bautizado “Tentacles”, consistirá en varias acciones sobre la obra literaria y sonora de Nubla y las ramificaciones que de ellas derivan. Además, en ambas librerías estarán disponibles ejemplares de muchos de los libros de su Biblioteca para Misántropos, además de las publicaciones que se pueden encontrar habitualmente.

Para empezar, el filósofo y escritor David Picó ens presentarà “El món (però quin?) com a franja i probabilitat: una lectura filosòfica de dos textos de Victor Nubla”. La acción, que tendrá lugar este sábado, 3 de abril, a las 19h en la Llibreria Calders (Passatge de Pere Calders 9, Barcelona) y que se podrá seguir en directo a través del canal de Instagram de La Carbonera, ha sido definida por el mismo Picó:

“Víctor Nubla escritor. Sí. Textos y textos de los cuales quals fluyen todo tipo de teorías, contrateorías, aventuras, micromitologías, lógicas poéticas, ilógicas científicas, cosmovisiones, cosmoaudiciones, comicidad, ternura, parodia, crítica… ¿Y una filosofía? No digo un sistema filosófico, digo una filosofía. En dos excelentes libros de madurez, de esos en que el autor avisaba, con discreción, que no eran textos humorísticos, encontraríamos algunas pistas. Releyéndolos seguiremos los rastros de una, cada vez más indisimulada, interpretación del mundo según Víctor Nubla. Y para terminar, una pregunta filosófica: es Víctor Nubla un presocrático postpunk? ¡Por Hrönir, vaya pregunta!”

ATENCIÓN: A causa de las medidas de seguridad para prevenir la Covid-19, el aforo de este acto será limitado y se deberá reservar asiento mandando un correo electrónico a entrades@gracia-territori.com.

Por lo que respecta a las actividades siguientes, que se harán un sábado al mes, iremos informando por los canales habituales a medida que se acerquen.


[ENG] Gràcia Territori Sonor, along with Sant Antoni’s Calders and Poble Sec’s La Carbonera bookshops, presents a series of montly events in memory of Víctor Nubla, who passed away a year ago. This joint project, called “Tentacles”, will host various actions around Nubla’s literary and sound works and everything that spans from them. In addition to that, both bookshops will have copies of many of his Biblioteca para Misántropos’ books, as well as other books you can usually find there.

To start the series, philosopher and writer David Picó will present “El món (però quin?) com a franja i probabilitat: una lectura filosòfica de dos textos de Victor Nubla”. This action will take place this Saturday, April 3, at 19h at Llibreria Calders (Passatge de Pere Calders 9, Barcelona) and will be streamed at La Carbonera’s Instagram account. Picó himself has described this event.

“Víctor Nubla writer. Yes. Texts and texts from which flow all kinds of theories, countertheories, adventures, micromythologies, poetic logics, scientific illogics, cosmovisions, cosmoauditions, comicity, tenderness, parody, critic… And a philosophy? Not a philosophic system but a philosophy. In two outstanding maturity works, in those in which the author warned, quietly, that they weren’t humour texts, we could find some clues. Re-reading them we will follow the traces of an increasingly undisguised interpretation of the world according to Víctor Nubla. And to finish, a philosophical question: is Víctor Nubla a post-punk pre-socratic? By Hrönir, what a question!”

ATTENTION: Due to the security measures to prevent the spread of Covid-19, the seats in this event will be limited. If you want to come please make your reservation sending an email to entrades@gracia-territori.com.

Concerning the following activities, that will be held one Saturday each month, we’ll inform of them through the accustomed channels as they draw close.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: