ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO / ENCOUNTERS IN SPACETIME: MARI BIBILONI I HELGA JUÁREZ

18 May

[CAT] Aquest proper dijous, dia 20 de maig, a les 20h, els Encontres en l’Espai-Temps tornen a la Sala Polivalent de La Sedeta (Sicília, 321) amb una sessió on els dibuixos de Mari Bibiloni i la música d’Helga Juárez es combinaran, en un format interdisciplinar que feia molt de temps que no tenia lloc als EET.

Bibiloni va entrar al món del dibuix molt aviat, com a métode per treure els seus sentiments i reflexions més angoixants. A partir d’aquí va anar evolucionant, primer de manera autodidacta i després amb estudis reglats. Amb la seva obra, vol expressar-se a la seva manera i mostrar el seu punt de vista sobre allò que l’envolta i la preocupa. És per això que resulta tan interessant que el seu món es trobi amb el de Juárez, també molt propi i visceral. Partint d’una connexió amb la música que ve de la infantesa, va sentir la necessitat d’experimentar i va abandonar els estudis de música clàssica per endinsar-se en la recerca de nous sons i formes d’expressió amb sintetitzadors i bateria. H Waas és el seu projecte de música amb software, sintetitzadors i pedals analògics, una història que neix del subconscient reflectint desenfocs melòdics, ambients, veus i paisatges.

Les entrades, com sempre, s’han de reservar anticipadament a entrades@gracia-territori.com.


[CAST] Este próximo jueves, 20 de mayo, a las 20h, los Encuentros en el Espacio-Tiempo vuelven ala Sala Polivalent de La Sedeta (Sicilia, 321) com una sesión donde los dibujos de Mari Bibiloni y la música de Helga Juárez se combinarán, en un formato interdisciplinar que hacía tiempo que no ocurría en los EET.

Bibiloni entró en el mundo del dibujo muy pronto, como método para sacar sus sentimientos y reflexiones más angustiantes. A partir de aquí fue evolucionando, primero de manera autodidacta y luego con estudios reglados. Con su obra quiere expresarse a su manera y mostrar su punto de vista sobre aquello que le rodea y le preocupa. Es por esto que resulta tan interesante que su mundo se encuentre con el de Helga Suárez, también muy propio y visceral. Partiendo de una conexión con la música que le viene de la niñez, sintió la necesidad de experimentar y abandonó los estudios de música clásica en búsqueda de nuevos sonidos y formas de expresión con sintetizadores y batería. H Waas es su proyecto de música con software, sintetizadores y pedales analógicos, una historia que nace desde el subconsciente reflejando desenfoques melódicos, ambientes, voces y paisajes. 

Las entradas, como siempre, se tienen que reservar anticipadamente en entrades@gracia-territori.com.


[ENG] This Tuesday, May 20, at 20h, the Encounters in Spacetime will be back Sala Polivalent de La Sedeta (Sicília, 321) with a session where Mari Bibiloni’s drawings and Helga Juárez’s music will merge, in an interdisciplinary format that hadn’t been in the ESTs for quite some time.

Bibiloni stepped in the drawing world quite soon, as a way to let your her most distressing feelings and reflections. She evolved from there, first self-learning and later with regulated studies. With her works she wants to express herself in her own terms and show her viewpoint on whatever surrounds and worries her. That’s why it’s so interesting for her world to meet Juárez’s, also unique and visceral. From a connection with music that started during infancy, felt the need to experiment and left classical music studies looking for new sounds and means of expression with synthesizers and drums. H Waas is her project with software, synthetisers and analogic pedals, a story that spawns from the subconsciousness and reflects melodies, ambients, voices and landscapes.

Seats are limited, as always, so they must be reserved in advance at entrades@gracia-territori.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: