ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCOUNTERS IN SPACETIME: JJOS, ZÓNULA I ASTROONOM

1 Jun

[CAT] Aquest proper dijous, dia 3 de juny, a les 20h, els Encontres en l’Espai-Temps tornen a la Sala Polivalent de La Sedeta (Sicília, 321). Aquesta vegada amb una sessió que oscil·la entre la interface biològica, la psicodèlia industrial i un viatge meditatiu minimalista.

Jjos és concebut com un firmware alternatiu de codi obert dissenyat per potenciar l’activitat emocional d’interfaces biològiques disperses que s’instal·len al lòbul insular. Recrea un entorn artificial sincronitzat amb bucles rítmics per allotjar-hi les neurones mirall. El dany cerebral reversible combina amb el so de Zónula, que fluctua entre l’industrial més heterodox i la psicodèlia, amb teclats i aparells modificats i auto-manufacturats, percussions metàl·liques i veus fantasmals. L’altre element de la triada és Astroonom, un viatge sonor minimalista, lineal, meditatiu i en evolució constant. Una dimensió temporal geològica, indefinida en un espai mental intuïtiu. Error com a factor creatiu i l’experimentació improvisada sense que res  serveixi a la norma.

Les entrades, com sempre, s’han de reservar anticipadament a entrades@gracia-territori.com


[CAST] Este próximo jueves, 3 de junio, a las 20h, los Encuentros en el Espacio-Tiempo vuelven ala Sala Polivalent de La Sedeta (Sicilia, 321). Esta sesión oscila entre la interface biológica, la psicodelia industrial y un viaje meditativo minimalista.

Jjos es concebido como un firmware alternativo de código abierto diseñado para potenciar la actividad emocional de interfaces biológicas dispersas que se instalan en la corteza insular. Recrea un entorno artificial sincronizado con bucles rítmicos para alojar las neuronas espejo. El daño cerebral reversible combina con el sonido de Zónula, que fluctúa entre el industrial más heterodoxo y la psicodelia, con teclados y aparatos modificados y auto-manufacturados, percusiones metálicas y voces fantasmales. El otro elemento de la tríada es Astroonom, un viaje sonoro minimalista, lineal, meditativo y en evolución constante. Una dimensión temporal geológica, indefinida en un espacio mental intuitivo. Error como factor creativo y experimentación improvisada sin que nada sirva a la norma.

Las entradas, como siempre, se tienen que reservar anticipadamente en entrades@gracia-territori.com


[ENG] This Tuesday, June 3, at 20h, the Encounters in Spacetime will be back at Sala Polivalent de La Sedeta (Sicília, 321). This time with a session that will oscillate between biological interfaces, industrial psychedelia and a minimalist meditative journey.

Jjos is conceived as an open code alternative firmware, designed to enhance the emotional activity of dispersed biological interfaces installed in the insular cortex. Recreating an artificial environment synchronized with rhythmic loops to host mirror neurons. The reversible brain damage combines with the sound of Zónula, which fluctuates between the most heterodox industrial and psychedelia. It uses modified and self-manufactured keyboards and devices, metallic percussions and ghostly voices. The next element of this triad is Astronoom, a minimalistic, lineal, meditative and constantly evolving sound journey. A temporary geological dimension, undefined in an intuitive mental space. Error as a creative factor and improvised experimentation, without anything serving the norm.

Seats are limited, as always, so they must be reserved in advance at entrades@gracia-territori.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: