ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCOUNTERS IN SPACETIME: OLIVIER JAMBOIS & PÍA SOMMER

31 May

[CAT] Aquest dijous 2 de juny, a les 20h, la seu de GTS (Igualada 10) acollirà el sisè Encontre en l’Espai-Temps d’enguany, que ajuntarà el guitarrista i improvisador Olivier Jambois i la poeta Pía Sommer. Una trobada que, com sempre, estarà maridat amb un vi del celler Jean Leon.

Jambois, investigador sonor amb una llarga trajectòria, durant els darrers anys ha participat en tota mena de projectes creatius sense prejudicis estilístics. Ha treballat amb Nuno Rebello, Ramon Prats, Masa Kamaguchi… i actualment té un quartet amb Jim Black a la bateria.

Sommer, per la seva banda, es defineix com a ‘anartista’ i treballa amb el so i allò visible. Poeta, artista interdisciplinar i membre de La Internacional Ruidista, ha treballat en diversos projectes a Amèrica Llatina i a Europa, amb instal·lacions, performances, videoart… L’acció i la col·laboració, tant com la lliure improvisació, defineixen la reflexió i la materialització de les seves obres.

Com sempre, l’acte es financia amb el sistema de taquilla inversa. En venir al primer EET de la temporada, s’us inscriurà a la llista de socis, amb un pagament simbòlic d’1€ que us permetrà venir a totes les sessions.


[CAST] Este jueves 2 de junio, a las 20h, la sede de GTS (Igualada 10) acogerá el sexto Encuentro en el Espacio-Tiempo de este año, que unirá el guitarrista e improvisador Olivier Jambois y la poeta Pía Sommer. Una reunión que, como siempre, estará maridado con un vino de la bodega Jean Leon.

Jambois, investigador sonoro de larga trayectoria, durante los últimos años ha participado en todo tipo de proyectos creativos sin prejuicios estilísticos. Ha trabajado con Nuno Rebello, Ramon Prats, Masa Kamaguchi… y actualmente tiene un cuartet con Jim Black en la batería.

Sommer, por su lado, se define como ‘anartista’ y trabaja con el sonido y lo visible. Poeta, artista interdisciplinar y miembro de La Internacional Ruidista, ha trabajado en varios proyectos en Latinoamérica y Europa, con instalaciones, performances, videoarte… La acción y la colaboración, tanto como la libre improvisación, definen la reflexión y la materialización de sus obras.

Como siempre, el evento se financia con el sistema de taquilla inversa. Al venir al primer EET de la temporada se os inscribirá en la lista de socios, con un pago simbólico de 1€, que os permitirá asistir a todas las sesiones.


[ENG] This Thursday, June 2, at 20h, GTS’ HQ (Igualada 10) will hold this year’s sixth Encounter in Spacetime, where guitarist and improviser Olivier Jambois and poet Pía Sommer will join. A meeting that, as always, will be accompanied by one of Jean Leon’s wines.

Jambois is a sonic investigator with a long career. These past years he has taken part of many creative projects without stylistic prejudices. He has worked with Nuno Rebello, Ramon Prats, Masa Kamaguchi… and nowadays he’s got a quartet with Jim Black on drums.

Sommer defines herself as an ‘anartist’ and works with sound and which can be seen. Poet, multidisciplinary artist and member of La Internacional Ruidista, she has worked in several projects in Latin America, with installations, performances, video-art… Action and collaboration, as much as free improvisation, define her works’ thought and materialisation.

As always, the event has a pay-as-you-wish system. The first time you come at an EST this season, you’ll be registered at our member’s list. With a 1€ symbolic payment, you’ll be able to assist to all the concerts.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: