LA TEMPORADA 2023 ARRENCA AMB DUES ACCIONS AQUESTA SETMANA

28 Mar

[CAT] La temporada 2023 de Gràcia Territori Sonor arrenca aquesta setmana amb dues accions dijous i dissabte! D’una banda, el retorn dels Encontres en l’Espai-Temps i, de l’altra, el vermut-aniversari de l’associació.

Els Encontres en l’Espai-Temps de 2023 comencen aquest dijous, 30 de març. A les 20h a la seu de GTS (Igualada 10) amb la trobada del sorollisme i l’experimentació modular d’espinoza espinoza i l’exploració del moviment del cos de Malén Iturri.

espinoza espinoza sorgeix de l’escena sintètica de Barcelona i ha actuat a festivals com l’Eufònic o el Mira! Parteix del soroll i la repetició però al seu darrer àlbum, NOI RAW (2022), el ritme ha pres un paper més important.

Per la seva banda, Malén Iturri està molt encuriosida per la sensibilització des d’un enfocament somàtic i per l’embriologia i el desenvolupament evolutiu. A la seva obra, busca imaginaris col·lectius senso-perceptius i explora la vida com un estat relacional continu entre éssers més que humanis.

Dissabte 1 d’abril, a més, és el 27è aniversari de GTS, i hem decidit celebrar-lo fent un vermut. De 12 a 19 a la nostra seu, el nostre estimat DJ de la Muerte punxarà vinils de la fonoteca d’en Víctor Nubla. A més, tindrem un mercat de llibres i discos no només de GTS sinó també de part de l’arxiu del mateix Víctor, a benefici de l’associació i per a poder catalogar i emmagatzemar la resta del fons.

Comencem!


[CAST] ¡La temporada 2023 de Gràcia Territori Sonor arranca esta semana con dos acciones el jueves y el sábado! Por un lado, el retorno de los Encuentros en el Espacio-Tiempo y, del otro, el vermut-aniversario de la asociación.

Los Encuentros en el Espacio-Tiempo de 2023 empiezan este jueves, 30 de marzo. A las 20h en la sede de GTS (Igualada 10) con la reunión del ruidismo y la experimentación modular de espinoza espinoza y la exploración del movimento del cuerpo de Malén Iturri.

espinoza espinoza sale de la escena sintética de Barcelona y ha actuado en festivales como el Eufònic o el Mira! Parte del ruido y la repetición pero en su último álbum, NOI RAW (2022) el ritmo ha tomado un papel más destacado.

Per la seva banda, Malén Iturri investiga la sensibilización desde un enfoque somático y por la embriología y el desarrollo evolutivo. En su obra busca imaginarios colectivos senso-perceptivos y explora la vida como un estado relacional contínuo entre seres más que humanes.

El sábado 1 de abril, además, es el 27º aniversario de GTS y hemos decidido celebrarlo con un vermú. De 12 a 19, en nuestra sede, el querido DJ de la Muerte pinchará vinilos de la fonoteca de Víctor Nubla. Además, tendremos un mercadillo de libros y discos no sólo de GTS sinó de parte del archivo del mismo Víctor, a beneficio de la asociación y para poder catalogar y almacenar el resto del fondo.

¡Empezamos!


[ENG] Gràcia Territori Sonor’s 2023 season starts this week with two actions on Thursday and Saturday! On one hand, the return of the Encounters in Spacetime and, on the other, the association’s birthday party.

This season’s Encounters in Spacetime begin this Thursday, March 30. At 20h at GTS’ HQ (Igualada 10) with the meeting of espinoza espinoza’s noise and modular experimentation and Malén Iturri’s exploration of corporal movement.

espinoza espinoza comes from Barcelona’s synth scene and has performed in festivals such as Eufònic or Mira! His origins are in noise and repetition but in his latest album, NOI RAW (2022) rhythm has taken a more central role.

On the other hand, Malén Iturri investigates awareness from a somatic point of view and also embriology and evolutive development. In her work she looks for collective senso-perceptive imaginaries and explores life as a continuous relational state between more-than-human beings.

On Saturday April 1 is GTS’ 27th birthday and we’ll celebrate it having a vermouth. From 12 to 19, our beloved DJ de la Muerte will play vinyl records from Víctor Nubla’s collection. In addition to that, we’ll have a small market with books and records not only from GTS but also from Víctor’s collection. The proceeds will go to the association so it can store and catalog the rest of his archive.

Let’s go!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: