Archive | LEM 2014 RSS feed for this section

De veus i desdoblaments / De voces y desdoblamientos / Of voices and splits

27 Nov

Resum de la sisena setmana del LEM 2014, dedicada a la fotografia i les veus estereoscòpiques.

Resumen de la sexta semana del LEM 2014, dedicada a la fotografía i las voces estereoscópicas.

LEM’s sixth week summary, dedicated to photography and stereoscopic voices.

SWEATY MUSICIANS

expo_teixi_by_felipe03_b

Diversos moments de la inauguració de Sweaty Musicians

expo_teixi_by_nubla06_b

Moment nº 2

expo_teixi_by_nubla07_b

Moment nº 3

Moment nº 4

Moment nº 4

 

RETRATS EN STEREOTYPIA

A més de fer-nos reviure alguns moments memorables del LEM 2013 amb les seves fotografies preses en el mateix moment que els músics arribaven al camerino després dels concerts, Joan Teixidor va explicar a tots els que s’hi van acostar a la inauguració el 20 de novembre el seu procés d’estereotypia i la reflexió que s’hi amaga al darrere. Com explica ell mateix: “El tracte amb el públic està tancat i els comptes passats. És un instant ple de sentit. Estem en el moment entre el present i el record i el músic suat és el que la seva proposta ha generat, modelat, també, per la particular manera d’estar davant la càmera… i també davant del fotògraf.”

RETRATOS EN STEREOTYPIA

Además de hacernos revivir algunos momentos memorables del LEM 2013 con sus fotografías tomadas en el mismo momento que los músicos llegaban al camerino después de los conciertos, Joan Teixidor explicó a todos los que se acercaron a la inauguración el 20 de noviembre su proceso de stereotypia y la reflexión que se esconde detrás. Como explica él mismo: “El trato con el público está cerrado y las cuentas pasadas. Es un instante lleno de sentido. Estamos en el momento entre el presente y el recuerdo y el músico sudado es lo que su propuesta ha generado, modelado, también, por la particular manera de estar ante la cámara… y también ante el fotógrafo.”

PORTRAITS IN STEREOTYPIA

Beside the revival of some unforgettable moments of LEM 2013 with his pictures taken at the same moment musicians arrived to their dressing room after the show, Joan Teixidor told everyone who came on november 20th to the opening of his exhibition, his stereotypia process and the meanings behind it. As he said, “The relation with the audience is closed. Is a full sense instant. We are just between present and memories, and the sweaty musician is also what his artistic proposal made of it, what’s been shaped; also because of his manners in front of the camera; and in front of the photographer so.”

GLOTIS MAGNA 1

Marçal Font al LEM 2014

Marçal Font al LEM 2014

Godai García al LEM 2014

Godai García al LEM 2014

DUES VEUS D’ARQUITECTURES FORMIDABLES

El cicle de poetes Glotis Magna, comissariat per Núria Martínez-Vernis i Martí Sales, arrencava el dissabte 21 amb dues de les veus més contundents i sòlides de la nova generació de poetes catalans: Marçal Font i Godai García. El primer ens va fer recórrer els passadissos, les estances, els soterranis i els terrats de la seva imparable construcció del text mentre que el segon ens va dur a un trajecte similar però a través dels nostres circuits mentals de certitud, desvetllant alguns dels punts cecs de la creació de sentit.

DOS VOCES DE ARQUITECTURAS FORMIDABLES

El ciclo de poetas Glotis Magna, comissariat por Núria Martínez-Vernis y Martí Sales, arrancaba el sábado 21 con dos de las voces más contundentes y sólidas de la nueva generación de poetas catalanes: Marçal Font y Godai García. El primero nos hizo recorrer los pasillos, los aposentos, los sótanos y las azoteas de su imparable construcción del texto mientras que el segundo nos llevó a un trayecto similar pero a través de nuestros circuitos mentales de certeza, desvelando algunos de los puntos ciegos de la creación de sentido.

TWO VOICES OF TERRIFIC ARCHITECTURE

The poetry series Glotis Magna, submited by Núria Martínez-Vernis and Martí Sales, started on saturday november 21th with two fo the most convincing and solid voices of a new generation of catalan poets: Marçal Font and Godai García. Font went along the corridors, rooms, basements and roofs of his unstoppable textual building, while García made a similar trip but focussed on our certainty mental circuits, revealing some blind points of sense creativity.

SISENA SETMANA / SEXTA SEMANA / SIXTH WEEK

20 Nov

cartell_stereotypia

 

CATALÀ

JOAN TEIXIDOR  (Barcelona)
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
Dijous 20 de novembre, 19 h
Seu de GTS
Igualada, 10
Entrada lliure

Joan Teixidor és un sociòleg que el 2008 es va passar a la fotografia. Els seus projectes es basen en els col·lectius humans i la naturalesa, i treballa amb tècnica analògica. Actualment imparteix tallers de fotografia argèntica en el seu laboratori de La Garrotxa. L’exposició que presentem, Sweaty Musicians, Retrats en Stereotypia proposa una visita al backstage del LEM 2013 a partir de sis díptics. Els músics són retratats en baixar de l’escenari mitjançant dos dispositius fotogràfics, que capturen el mateix instant des de dos punts de vista. Així s’obté una imatge principal (intencionada, en blanc i negre) i una imatge secundària (aleatòria, en color). En la majoria de preses no s’utilitzen automatismes d’enfocament ni exposició.

CASTELLANO

JOAN TEIXIDOR (Barcelona)
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
Jueves 20 de noviembre, 19 h
Sede de GTS
Igualada, 10
Entrada libre

Joan Teixidor es un sociólogo que en 2008 se pasó a la fotografía. Sus proyectos se basan en los colectivos humanos y la naturaleza, y trabaja con técnica analógica. Actualmente imparte talleres de fotografía argéntica en su laboratorio de La Garrotxa. La exposición que presentamos, Sweaty MusiciansRetratos en Stereotypia propone una visita al backstage del LEM 2013 a partir de seis dípticos. Los músicos son retratados al bajar del escenario mediante dos dispositivos fotográficos, que capturan el mismo instante desde dos puntos de vista. Así se obtiene una imagen principal (intencionada, en blanco y negro) y una imagen secundaria (aleatoria, en color). En la mayoría de tomas no se utilizan automatismos de enfoque ni exposición.

ENGLISH

JOAN TEIXIDOR (Barcelona)
EXHIBITION OPENING
Thursday 20th November, 19 h
Headquarters GTS
Igualada, 10
Free admission

Joan Teixidor is a sociologist that transited to photography in 2008. His projects are based on human collectives, nature and the use of analogic techniques. Currently he teaches silver staining photography in his lab in La Garrotxa. The exhibition we’re presenting, Sweaty Musicians, Portraits through Stereotypia, presents us with a visit to LEM 2013 backstage through 6 diptychs. The musicians are photographed at the moment they leave the stage with two cameras that capture the same instant from two points of view. This way a main photo is obtained (intentional, in black and white) and a secondary image (random, in colour). Focus and exposure mechanisms are barely used.

 

Amb la col·laboració de / con la colaboración de / with the collaboration of

one_of_many_cameras


 

 

MarçalFontGodaiGarcia

CATALÀ

MARÇAL FONT / GODAI GARCÍA (Badalona/ Vic)
GLOTIS MAGNA
Divendres 21 de novembre, 20h
Seu de GTS
Igualada, 10
Taquilla inversa

Aquest cicle de “tres per dos”, comissariat per Núria Martínez-Vernis i Martí Sales, celebra que la glotis, l’espai de la laringe situat entre els plecs o cordes vocals i les apòfisis vocals del cartílag aritenoide, es fa magna al bell mig de Gràcia. En aquesta primera sessió, coneguda també com “Un cap no rodola mai perquè sí” es parlarà del desbordament quotidià, la lluita sobrera i sobrelluita. Campi qui pugui perquè lletra és guerra i ferits tots. Les intervencions de Marçal Font, campió d’Espanya i de Catalunya de poetry slam en diverses ocasions, i Godai Garcia, de qui es diu que, tot i ser heteròtrof professional, segueix considerant-se monologuista amateur, marquen l’inici d’aquest cicle. I de ben segur, no us deixarà indiferents.

CASTELLANO

MARÇAL FONT / GODAI GARCÍA (Badalona/ Vic)
GLOTIS MAGNA
Viernes 21 de noviembre, 20h
Sede de GTS
Igualada, 10
Taquilla inversa

Este ciclo de “tres por dos”, comisariado por Núria Martínez-Vernis y Martí Sales, celebra que la glotis, el espacio de la laringe situado entre los pliegues o cuerdas vocales y las apófisis vocales del cartílago aritenoide, se hace magna en medio mismo de Gràcia. En esta primera sesión, conocida también como Un cap no rodola mai perquè sí, se hablará del desbordamiento cotidiano, la lucha sobrera y sobrelucha. Sávese quién pueda porque letra es guerra y heridos todos. Las intervenciones de Marçal Font, campeón de España y de Cataluña de poetry slam en varias ocasiones, y Godai Garcia, de quien se dice que, a pesar de ser heterótrofo profesional, sigue considerándose monologuista amateur, marcan el inicio de este ciclo. Y a buen seguro, no os dejará indiferentes.

ENGLISH

MARÇAL FONT + GODAI GARCÍA (Badalona/ Vic)
GLOTIS MAGNA
Friday 21st november, 20h
Headquarters GTS
Igualada, 10
Collecting donations at the end of the show

This cycle of “three for two” curated by Núria Martínez-Vernís and Martí Sales, celebrates that the glottis, the part of the larynx placed in between the folds or vocal cords and the vocal apophasis of the arytenoid cartilage, will be made “magna” (great) in the middle of Gràcia. During this first session also known as “Un cap no rodola mai perquè si” (“A head will never roll without a reason”), the topic will be everyday overloading, useless fighting and over-fighting. Everyman for himself because word is war and everyone is wounded. The performances of Marçal Font– several time Spanish and Catalan champion of poetry slam-and Godai Garcia, that considers himself an amateur stand up comedian even when he’s a professional heterotrophic. This will be the first session of this cycle. And surely won’t leave you indifferent.

WEEK-END STRAVAGANZA

18 Nov
02_14oct_RadikalSatan_24

Radikal Satan

CATALÀ

DIVENDRES TROPICAL, DISSABTE MEDITERRANI

El divendres dia 14 La Fontana es va omplir de discursos heterogenis amb la demència lisèrgica de Reptilian Mambo en format septet (dues bateries, dos saxos, guitarra, teclats i xilòfon), que van fer-nos ballar i embogir amb la potència del seu mambo brut i canalla, amb l’arravalisme dark de Radikal Satan i la seva singular visió de la música de carrer (descarnada, obscura, psiquedèlica…), i, finalment, amb la sessió de DJ Shak que es va passejar pel tropicalisme vintage estil Copacabana anys 40 i els rare grooves dels 60 i els 70. Una nit per escalfar els peus i l’ànima!

03_14oct_DJShak_01

DJ Shak

Nota: La funció del LEM és descobrir i mostrar projectes innovadors i de qualitat, eixamplar els territoris de la música actual i arribar a un públic més ampli que el públic especialitzat i els seguidors de l’experimentació. Per això, el mateix LEM és eclèctic i decididament variat en els seus continguts. Aquesta és la raó de que un projecte esplèndid com el de Reptilian Mambo tingui cabuda en aquest festival, però el que no entenem els que l’organitzem és que el grup anunciés, acabat el concert, que probablement aquest sigui l’últim de la formació perquè no hi ha cap altre festival ni cicle que estigui interessat en la seva proposta. Això dóna una idea de la situació cultural a casa nostra i de com, poc a poc, ens anem empobrint l’esperit a mesura que projectes formidables com el de Reptilian Mambo van desapareixent.

El dissabte 15, els aromes de l’illa de Sardenya van impregnar l’auditori de la biblioteca Jaume Fuster. Dos duets es van repartir l’escenari. Per inaugurar aquesta nit dedicada a les músiques exploratòries sardes, van ocupar l’escenari Ongaku 2, és a dir el percussionista Paolo Sanna i el guitarrista Elia Casu. A partir d’aquell moment la nit va transcórrer per onirismes i profunditats marines, la música va planar per l’auditori i l’atmosfera es va condensar. Després van pujar a l’escenari Fabrizio Casti (piano) i Elio Martusciello (electrònica), primer per tocar en quartet i després en duet. No va faltar el sentit de l’humor en aquesta nit mediterrània… i una lleugeresa ingràvida va acompanyar al públic a la sortida.

01_14oct_ReptilianMambo_08

Reptilian Mambo

CASTELLANO

VIERNES TROPICAL, SÁBADO MEDITERRÁNEO

El viernes día 14 La Fontana se llenó de discursos heterogéneos con la demencia lisérgica de Reptilian Mambo en formato septeto (dos baterías, dos saxos, guitarra, teclados y xilófono), que nos hicieron bailar y enloquecer con la potencia de su mambo sucio y canalla, con el arrabalismo dark de Radikal Satan y su singular visión de la música de calle (descarnada, oscura, psicodélica…), y, finalmente, con la sesión de DJ Shak que se paseó por el tropicalismo vintage estilo Copacabana años 40 y los rare grooves de los 60 y los 70. ¡Una noche para calentar los pies y el alma!

Nota: La función del LEM es descubrir y mostrar proyectos innovadores y de calidad, ensanchar los territorios de la música actual y llegar a un público más amplio que el público especializado y los seguidores de la experimentación. Por eso, el mismo LEM es ecléctico y decididamente variado en sus contenidos. Esta es la razón de que un proyecto espléndido como el de Reptilian Mambo tenga cabida en este festival, pero lo que no entendemos los que lo organizamos es que el grupo anunciara, acabado el concierto, que probablemente este sea el último de la formación porque no hay ningun otro festival ni ciclo que esté interesado en su propuesta. Esto da una idea de la situación cultural aquí y de cómo, poco a poco, nos vamos empobreciendo el espíritu a medida que proyectos formidables como el de Reptilian Mambo van desapareciendo.

DSCF5734_1

Fabrizio Casti

El sábado 15, los aromas de la isla de Cerdeña impregnaron el auditorio de la biblioteca Jaume Fuster. Dos dúos se repartieron el escenario. Para inaugurar esta noche dedicada en las músicas exploratorias sardas, ocuparon el escenario Ongaku 2, es decir el percusionista Paolo Sanna y el guitarrista Elia Casu. A partir de aquel momento la noche transcurrió por onirismos y profundidades marinas, la música va planar por el auditorio y la atmósfera se condensó. Después subieron al escenario Fabrizio Casti (piano) y Elio Martusciello (electrónica), primero para tocar en cuarteto y después en dúo. No faltó el sentido del humor en esta noche mediterránea… y una ligereza ingrávida acompañó al público a la salida.

 

ENGLISH

TROPICAL FRIDAY, MEDITERRANEAN SATURDAY

On friday november 14th, La Fontana hall was filled with the most heterogenous speeches with Reptilian Mambo’s lysergic dementia playing on septet (two drums, two saxohpones, guitar, keyboards and xylophone), that made us dance and go nuts with the strenght of their dirty and rotten mambo; with the dark suburbanitism of Radikal Satan and the unique vision of street music (grim, gloomy, psiquedelic…); and, finally, with DJ Shak’s session that strolled from vintage tropicalism Copacabana style from the 40s, to 60s and 70s rare grooves. A night for heating up the feet and the soul!

Memo: LEM’s first aim is to find out and show innovative and high quality projects,widen today’s music territories and reach an bigger audience than the specialized one and experimental music fans. That’s why LEM is eclectic and varied on its contents. That’s why a fantastic project like Reptilian Mambo has its place on the festival. But what LEM organization cannot understand is, as the band announced after its gig, that maybe that was their final gig, so there is no festival or musical series intereseted on their music. That gives us all an idea on the cultural situation in Spain; and how our souls are getting poor along with the disparition of fantastic projects like Reptilian Mambo.

DSCF5687

Ongaku 2

On saturday 15, Sardinia island’s scent coated the Jaume Fuster Library Auditorium. Two duets shared out the stage. As opnening to the night dedicated to the sardinian exploratory music Ongaku 2, percussionist Paolo Sanna and guitarrist Elia Casu, jumped on stage. From that point, the night went by through oneirism and sea-deepness, music glided on the air and atmosphere intensified. After them, Fabrizio Casti (piano) and Elio Martusciello (electronics) joined Ongaku 2, playing quartet at the first and doing their duo show afterwards. There was no lack of good sense of humour on these mediterranean night… and an ungravity lightness guided the audience to the exit doors.


							

CINQUENA SETMANA / QUINTA SEMANA / FIFTH WEEK

12 Nov
Marti Sales Nuria Martinez Vernis

Martí Sales i Núria Martínez Vernis

CATALÀ

LA MANERA MÉS SALVATGE (Barcelona)
TALLER DE POESIA IMPARTIT PER MARTÍ SALES I NÚRIA MARTÍNEZ-VERNIS
Dijous 13, 20 i 27 de novembre, 20h
Seu de GTS
Igualada, 10
Inscripció per tres sessions 20 €

ÚLTIMES PLACES !!!!!

Hi ha muntanyes de prejudicis i apriorismes en la construcció del vers i la seva exposició oral: són anys i panys de reblar els mateixos tòpics sobre què és poesia i com s’ha de dir. Aquest taller, que s’estendrà al llarg de tres dijous, pretén localitzar els encarcarments i deixondir-los, esponjar-los, repensar el lloc comú per desballestar-lo. El ritme, els camps semàntics, la rima, el joc escènic, el silenci, els matisos, les distorsions, les maniobres del sentit. Tres jornades intenses i concentrades de capficament sacsejaran els vostres versos, els desprendran d’excrescències sobreres i els deixaran llestos per ser dits de la manera més salvatge.

CASTELLANO

LA MANERA MÉS SALVATGE (Barcelona)
TALLER DE POESÍA IMPARTIDO POR MARTÍ SALES Y NÚRIA MARTÍNEZ-VERNIS

Jueves 13, 20 y 27 de noviembre, 20h

Sede de GTS
Igualada, 10
Inscripción para tres sesiones 20 € (solamente anticipada)

ÚLTIMAS PLAZAS !!!!!

Hay montañas de prejuicios y apriorismos en la construcción del verso y su exposición oral: son años ya remachando los mismos tópicos sobre qué es poesía y cómo se tiene que decir. Este taller, que se extenderá a lo largo de tres jueves, pretende localizar las rigideces y espabilarlas, esponjarlas, repensar el lugar común para desguazarlo. El ritmo, los campos semánticos, la rima, el juego escénico, el silencio, los matices, las distorsiones, las maniobras del sentido. Tres jornadas intensas y concentradas que sacudirán vuestros versos, los desprenderán de excrecencias sobreras y los dejarán listos para ser dichos de la manera más salvaje. Duración del taller: tres sesiones de 2 horas.

ENGLISH

LA MANERA MÉS SALVATGE [The most savage way] (Barcelona)
POETRY WORKSHOP BY MARTÍ SALES AND NÚRIA MARTÍNEZ-VERNIS
Thursday, 13, 20 and 27 November, 20pm
Headquarters GTS
C/Igualada, 10
Registration for three sessions 20 € only advance ticket sales

LAST PLACES !!!

There’s much prejudice and apriorisms surrounding the creation of verses and their oral exposition: it from many years of hammering home the same topics of what poetry is and how it has to be recited. This workshop which will take place during three consecutive Thursdays seeks to localise these rigidities and liven them up, preen them and re-think the common ground on which to dismantle them. Rythm, semantic fields, rhyme, the game of theatre, silence, nuances, distorsions, maniouvers of meaning. Three intensive and concentrated sessions that will shake up your verses and rid them of spare excrecenses and will leave them ready to be said in the most savage way. Duration of the workshop: three 2h sessions.

Reptilian Mambo

Reptilian Mambo

CATALÀ

REPTILIAN MAMBO (Barcelona)
Divendres 14 de novembre, 22h
La Fontana
Gran de Gràcia, 190-192
8 € / 6 € anticipada (3 concerts)

Un septet barceloní nascut el 2012 que serpenteja entre la improvització jazzera, la furia del punk i el hardcore, les textutres electròniques, el discurs noise rock i… el mambo! En els seus concerts podem trobar des de temes propis a versions de Pérez Prado o bandes sonores de cinema i televisió. En resum, Les Baxter ofegant-se en àcid. El Pricto (saxo alto), Don Malfon (saxo baríton), Pablo Rega (electrònica i guitarra elèctrica), Jo Miramontes (sintetitzadors), Núria Andorrà (xil·lòfon i percusió), Avelino Saavedra, Joni Gárlic i Vasco Trilla (bateries) conformen un col·lectiu musical únic en la seva espècia, divertit i experimental a parts iguals, eixalabrat i boig, però també suggerent i dens. Una de les joies de la discogràfica Discordian Records, amb qui ja han editat els discos Reptilian Mambo (2011) i It’s Peeling Time! (2012).

CASTELLANO

REPTILIAN MAMBO (Barcelona)
Viernes 14 de noviembre, 22h
La Fontana
Gran de Gràcia, 190­192
8 € /6 € anticipada (3 conciertos)

Un septeto barcelonés nacido en 2012 que serpentea entre la improvisación jazzera, la furia del punk y el hardcore, las texturas electrónicas, el discurso noise rock y… ¡el mambo! En sus conciertos podemos encontrar desde temas propios a versiones de Pérez Prado o bandas sonoras de cine y televisión. En resumen, Les Baxter ahogado en ácido. El Pricto (saxo alto), Don Malfon (saxo barítono), Pablo Rega (electrónica y guitarra eléctrica), Jo Miramontes (sintetizadores), Núria Andorrà (xilófono y percusión), Avelino SaavedraJoni Gárlic y Vasco Trilla (baterías) conforman un colectivo musical único en su especie, divertido y experimental, atolondrado y loco, pero también sugerente y denso. Una de las joyas de la discográfica Discordian Records, con quienes ya han editado los discos Reptilian Mambo (2011) e It’s Peeling Time! (2012).

ENGLISH

REPTILIAN MAMBO (Barcelona)
Friday 14th November , 22h
La Fontana
Gran de Gracia, 190­192
8€ / 6 € advanced tickets sales (3 concerts)

A septet from Barcelona created in 2012 that serpents it’s way between jazz improvisation, the fury of punk and hardcore, electronic textures, the discourse of noise rock and… mambo! At their concerts they perform from original material to versions of Pérez Prado or film and television soundtracks. To sum up, Les Baxter drowning in acid. El Pricto (alto sax), Don Malfon (baritone sax), Pablo Rega (electronica and electric guitar), Jo Miramontes (synths), Núria Andorrà (xilophone and percussion), Avelino Saavedra, Joni Gárlic and Vasco Trilla (drums) form a music collective unique in its kind, fun and experimental in equal measure, scatterbrained and bonkers, but also suggestive and dense. One of the jewels of the Discordian Records label with whom they’ve released their albums Reptilian Mambo (2011) and It’s Peeling Time! (2012).

Radikal Satan

Radikal Satan

CATALÀ

RADIKAL SATAN (Bordeaux)
Divendres 14 de novembre, 23h
La Fontana
Gran de Gràcia, 190-192
8 € / 6 € anticipada (3 concerts)

Un duo transoceànic afincat a Bordeux (França) i provinent de Buenso Aires (Argentina) format pels germans César Amarante (contrabaix, guitarra, charles i veu) i Mauricio Amarante (acordió, teclats, veu). En el seu discrus conflueixen els ritmes llatinoamericans (del tango a la salsa passant pel carib), l’electrònica, els paissatges experimentals i la poesia. Nascuts el 2003 com a formació de carrer, la seva activitat també es va desenvolupar paral·lelament en gravacions on els collages, les improvisacions i les textures ambientals cristalitzaven en peces d’artesania sonora que ells mateixos composen, enregistren i produeixen. Porten editats 8 discs, el més recent, El Incendio que se Llevo la Ciudad (XXX, 2012).

CASTELLANO

RADIKAL SATAN (Bordeaux)
Viernes 14 de noviembre, 23h
La Fontana
Gran de Gràcia, 190­192
8 € /6 € anticipada (3 conciertos)

Un dúo transoceánico afincado en Bordeux (Francia) y originario de Buenos Aires (Argentina) formado por los hermanos César Amarante (contrabajo, guitarra, charles y voz) y Mauricio Amarante (acordeón, teclados, voz). En su discurso confluyen ritmos latino-americanos (del tango a la salsa pasando por el caribe), la electrónica, los pasajes experimentales y la poesía. Nacidos en 2003 como formación de calle, su actividad también se ha desarrollado paralelamente en grabaciones donde los collages, las improvisaciones y las texturas ambientales cristalizan en piezas de artesanía sonora que ellos mismos componen, graban y producen. Llevan editados 8 discos hasta la fecha, el más reciente, El Incendio que se Llevo la Ciudad (XXX, 2012).

ENGLISH

RADIKAL SATAN (Bordeaux)
Friday 14th November , 23h
La Fontana
Gran de Gracia, 190­192
8 € Advanced tickets sales 6 €

A transoceanic duo hailing from Bordeux (França) and originating from Buenos Aires (Argentina) formed by brothers César Amarante (contrabass, guitar, snare and vocals) and Mauricio Amarante (acordion, keyboards, vocals). In their discourse they fuse latin-american rythms -from tango to salsa passing through the caribbean- with electronica, experimental landscapes and poetry. Born in 2003 as a street performing outfit they began to record music where collages, improvisations and ambient textures crystallised in pieces of sonic kraftwerk which they composed, recorded and produced themselves. They’ve released 8 records, the most recent, El Incendio que se Llevo la Ciudad (XXX, 2012).

dj_shak

DJ Shak

CATALÀ

DJ SHAK (Barcelona)
Divendres 14 de novembre, 24h
La Fontana
Gran de Gràcia, 190-192
8 € / 6 € anticipada (3 concerts)

Coneguda pels seguidors del LEM per la seva residència en el dispositiu Eclíptica amb el seu projecte de música electrònica Lucius Works Here, amb el qual ha gravat diversos àlbums, Shakira Benavides és una Dj barcelonina amb més de 15 anys d’experiència en els plats. És cofundadora d’un dels santuaris més venerats de la ciutat, el paradís dels melòmans: la botiga Wah Wah Discos. El seu bagatge musical es podria comparar al material de Wah Wah, se la pot trobar punxant des d’exòtica, lounge, downtempo, r’n’r, r&b, soul, funk, jazz, latin, rare grooves, nujazz, disco fins a postpunk, garage, drum’n’bass i electrònica. Resident a diverses sales de la ciutat al llarg dels anys (sis en la desapareguda Dot), la seva incansable activitat l’ha portat a estar també molt implicada en diversos projectes radiofònics independents i a realitzar programes per BTV.

CASTELLANO

DJ SHAK (Barcelona)
Viernes 14 de noviembre, 24h
La Fontana
Gran de Gràcia, 190­192
8 € /6 € anticipada (3 conciertos)

Conocida por los seguidores del LEM por su residencia en el dispositivo Eclíptica con el proyecto de música electrónica Lucius Works Here, con el que ha grabado varios álbumes, Shakira Benavides es una DJ barcelonesa con más de 15 años de experiencia en los platos. Es cofundadora de uno de los santuarios más venerados de la ciudad, el paraíso de los melómanos: la tienda Wah Wah Discos. Su bagaje musical se podría comparar al material de Wah Wah, se la puede encontrar pinchando exótica, lounge, downtempo, r’n’r, r&b, soul, funk, jazz, latin, rare grooves, nujazz, disco y hasta postpunk, garage, drum’n’bass y electrónica. Residente en diversas salas de la ciudad a lo largo de los años (seis en la desaparecida Dot), su incansable actividad la ha llevado a estar también muy implicada en diversos proyectos radiofónicos independientes y a realizar programas para BTV.

ENGLISH

DJ SHAK (Barcelona)
Friday 14th November , 24h
La Fontana
Gran de Gracia, 190­192
8 € / 6 € advanced tickets sales

Known to the followers of LEM for her residency at Eclíptica with her electronic music project Lucius Works Here with which she’s recorded several albums, Shakira Benavides is a DJ from Barcelona with over de 15 years experience at the turntables. She’s the co-founder of one of the city’s most venerated music sactuaries, music-lovers paradise: Wah Wah records store. Her musical baggage could compare to the catalogue of Wah Wah, she spins from exotica, lounge, downtempo, r’n’r, r&b, soul, funk, jazz, latin, rare grooves, nujazz, disco to postpunk, garage, drum’n’*bass and electronica. A resident DJ at several clubs in the city over the years (six in the now closed Dot),her tireless activity lhas caused her to be involved in various independent radio projects and TV programmes for BTV.

167342_107857529290500_3374984_n AREA SISMICA

Ongaku 2

CATALÀ

ONGAKU2 (Sàrdara / San Gavino Monreale)
NIT DEDICADA A SARDENYA
Dissabte 15 de novembre, 21 h
Biblioteca Jaume Fuster
Plaça Lesseps 20-22
10 € / 8 € anticipada (2 concerts)

Elia Casu i Paolo Sanna són dos músics sards moguts per la improvisació lliure i l’exploració tímbrica. Elia toca la guitarra elèctrica electrificada, i Paolo la bateria i tot tipus de percusions (no necessàriament instruments; a vegades objectes cotidians que instrumentalitza per crear textures rítmiques hipnótiques i màgiques). En actiu com a duet des de 2010, pero amb una llarga trajectòria per separat, ja han editat 5 discos, el més recent dels quals és Short Stories (La Bél, 2013), un exercici de creativitat contenida amb peces de no més de dos minuts de duració que acaben resultant una bona mostra de les atmosferes que un duet inspirat i imaginatiu com aquest és capaç de recrear. El que portaran al LEM és sens dubte un suggerent misteri.

CASTELLANO

ONGAKU 2 (Sàrdara / San Gavino Monreale)
Sábado 15 de noviembre, 21 h
Biblioteca Jaume Fuster
Plaça Lesseps 20­22
10 € / 8 € anticipada (2 conciertos)

Elia Casu y Paolo Sanna son dos músicos sardos movidos por la improsación libre i la exploración tímbrica. Elia toca la guitarra eléctrica electrificada, y Paolo la batería y todo tipo de percusiones (no necesariamente instrumentos; a veces sólo objetos cotidianos que instrumentaliza para crea texturas rítmicas hipnóticas y mágicas). En activo como dúo desde 2010, pero con una larga trayectoria por separado, ya han editado 5 discos, el más reciente de los cuales es Short Stories (La Bél, 2013), un ejercicio de creatividad contenida con piezas de no más de dos minutos de duración que acaban resultando una buena muestra de las atmósferas que un dúo inspirado e imaginativo como este es capaz de recrear. Lo que traerán al LEM es sin duda un sugerente misterio.

ENGLISH

ONGAKU 2 (Sàrdara / San Gavino Monreale)
NIGHT DEDICATED TO SARDINIA
Saturday 15th November, 21 h
Jaume Fuster Library
Plaça Lesseps 20­22
10 € / 8 € in advanced tickets sales (2 concerts)

Elia Casu and Paolo Sanna are two Sardinian musicians that move between free improvisation and timbric exploration. Elia plays the electrified electric guitar and Paolo plays the drums and all kinds of percussion (not necessarily instruments, he sometimes uses household items that he instrumentalises to create rhythmical and magic textures). Active as a duo since 2010, but with long solo careers, they have released 5 records, the most recent being Short Stories (La Bél, 2013), an exercise of contained creativity with pieces that extend no longer than 2 minutes and that end up being a good example of the atmospheres that an inspired and imaginative duo like this are able to create. What they will bring to LEM is without a doubt an intriguing mystery.

Fabrizio Casti & Elio Martusciello

Fabrizio Casti & Elio Martusciello

CATALÀ

FABRIZIO CASTI + ELIO MARTUSCIELLO (Giuspini /Nàpols)
NIT DEDICADA A SARDENYA
Dissabte 15 de novembre, 22 h
Biblioteca Jaume Fuster
Plaça Lesseps 20-22
10 € / 8 € anticipada (2 concerts)

Elio Martusciello és un mestre romà de la música electroacústica i el disseny sonor, guitarrista i explorador sonor digital; treballa amb algunes de les formacions italianes més inconformistes com Ossatura, Schismophonia, Taxonomy, Bindou Ensemble, Le pecore di Dante o Xubuxue, i la seva llista de col·laboracions és quasi tan llarga com la seva discografia. La més recent d’aquestes col·laboracions l’ha acostat al sard Fabrizio Casti, pianista i texturitzador de Cagliari tan inquiet com el propi Martusciello i tan avesat com ell a la creació de paisatges sonors i visuals mitjançant la interacció de sons purs i modificats. Una cita sensitiva, de llibertat creativa radical, i de rituals espacio-sonors irrepetibles.

CASTELLANO

FABRIZIO CASTI & ELIO MARTUSCIELLO (Giuspini /Nàpols)
Sábado 15 de noviembre, 22 h
Biblioteca Jaume Fuster
Plaça Lesseps 20­22
10 € / 8 € anticipada (2 conciertos)

Elio Martusciello es un maestro romano de la música electroacústica y el diseño sonoro, guitarrista y explorador sonoro digital; trabaja con algunas de las formaciones italianas más inconformistas como OssaturaSchismophoniaTaxonomy, Bindou EnsembleLe Pecore di Dante o Xubuxue, y su lista de colaboraciones es casi tan larga como su discografía. La más reciente de estas colaboraciones le ha acercado al sardo Fabrizio Casti, pianista y texturizador de Cagliari tan inquieto como el propio Martusciello, y tan avezado como él en la creación de paisajes sonoros y visuales mediante la interacción de sonidos puros y modificados. Una cita sensitiva, de libertad creativa radical, y de rituales espacio-sonoros irrepetibles.

ENGLISH

FABRIZIO CASTI & ELIO MARTUSCIELLO (Giuspini /Nàpols)
NIGHT DEDICATED TO SARDINIA
Saturday 15th November, 22 h
Jaume Fuster Library
Plaça Lesseps 20­22
10 € / 8 € in advanced tickets sales (2 concerts)

Elio Martusciello is a master of eletroacoustic music and sound design, a guitarrist and digital sound explorer, he works with some of the most unconformist Italian enssembles like Ossatura, Schismophonia, Taxonomy, Bindou Ensamble, Le Pecore di Dante or Xubuxue, and his list of collaborations is almost as long his discography. The most recent of these collaborations is with the Sardinian Fabrizio Casti, a pianist and master of textures from Caligari as restless as Martusciello himself, and as deeply enamoured with the creation of soundscapes and visuals through the interaction between pure and modified sound. A meeting of senses, of free and radical creativity and of unrepeatable audio-spatial rituals.

AIXÍ VA ANAR LA QUARTA SETMANA DEL LEM

11 Nov
EspaiTemps06-11-2014_GTS_Jorgen Teller_Carles Mallol_Sebastia Jovani

Jorgen Teller, Carles Mallol i Sebastià Jovani

CATALÀ

SEGON ENCONTRE EN L’ESPAI-TEMPS (dijous 6 de novembre)
Una nova ocasió d’assistir a un moment irrepetible

Jørgen Teller va arribar de Copenhague amb una guitarra modificada, cordes de baix i seqüències modals que tant oferien contrast al recitat de Sebastià Jovani com feien d’embolcall atmosfèric a les evolucions de Carles Mallol, a mig camí entre la dansa i el teatre mut. Tots tres improvisaren buscant el punt espai-temporal de trobada entre les seves respectives disciplines. Una reflexió sobre la Història i una llarga llista d’espècies animals extintes des del segle XIX van completar una acció hipnòtica i de gran complicitat amb el públic que va aconseguir alterar les quatre dimensions a les quals fa referència el nom d’aquest cicle.

Goblin1

Goblin

UNA NIT DE POR (divendres 7 de novembre)
Difícil Equilibrio, Goblin i Zero fan història

Hi havia moltes ganes de Goblin el passat 7 de novembre a La Fontana de Gràcia. L’assistència multitudinària d’un públic ben variat així ho atestiguava. La primera visitia a la Península de Goblin havia aixecat espectació i Claudio Simonetti i els seus no van defraudar; tot i que algún desorientat seguia pensant que anava a veure un concert. No. Es tracta d’alguna cosa més. Un concert, sí, però també una pel·lícula. Un espectacle, en definitiva, molt especial, únic, gegant, majestuós. Poder veure un clàssic com Suspiria amb la banda que va crear la seva banda sonora interpretant-la en directe és una experiència que s’ha de viure almenys un cop a la vida. Difícil Equilibrio, el power trio de prog-rock que va precedir Goblin, es presentaven en aquest concert del LEM amb la seva formació habitual més un saxo que aportava noves textures a una banda de so potent, dens, fort i de discurs ple, interessant i carregat de referències “simfonites”. La seva actuació va ser impecable, crua i compacta, i va deixar ben clar perquè són una de les bandes de referència del gènere a casa nostra. Finalment, Raül G. Pratginestós, àlies Zero, va donar-nos les bones nits amb tota una lliçó d’història de l’electrònica on es va passejar per on va voler, des d’acid house a techno primitiu; una delicatessen exquisita tan divertida com inspiradora.

Vinfonies2

Vinfonies 2014

VINFONIES (dissabte 8 de novembre)
Segon any consecutiu al LEM

La iniciativa, nascuda a Vilafranca del Penedès fa cinc anys i que també se celebra al LEM des de l’any passat, va tenir lloc la tarda de dissabte, en dues sessions plenes de públic amant del vi i de la música. L’ocasió s’ho valia: moment de fer la degustació dels vins dels cellers VallDolina, Jané Ventura, Azul y Garanza, La Vinyeta i Celler Credo, i l’escolta simultània de les peces sonores que Adele Madau, Enrique Tomás, Federico Monti, Edwin van der Heide i Rayo-60, havien compost per a aquests vins. Escolta profunda, tast profund, comunicació entre els sentits… un altre moment màgic del LEM 2014.

 

CASTELLANO

XX EspaiTemps_06-11-2014_GTS_Jorgen Teller_Carles Mallol_Sebastia Jovani

Jorgen Teller

SEGUNDO ENCUENTRO EN EL ESPACIO-TIEMPO (jueves 6 de noviembre)
Una nueva ocasión de asistir a un moment irrepetible

Jørgen Teller llegó de Copenhaguen con una guitarra modificada, cuerdas de bajo i secuencias modales que tanto ofrecían contraste a los recitados de Sebastià Jovani como servían de cobertura atmosférica a les evoluciones de Carles Mallol, a medio camino entre la danza y el teatro mudo. Los tres improvisaron bucando el punto espacio-temporal de encuentro entre sus respectivas disciplinas. Una reflexión sobre la Historia y una larga lista de especies animales extintas desde el siglo XIX completaron una acción hipnótica y de gran complicidad con el público que consiguió alterar las cuatro dimensiones a las que alude el nombre de este ciclo.

Dificil Equilibrio

Difícil Equilibrio

UNA NOCHE DE MIEDO (viernes 7 de noviembre)
Difícil Equilibrio, Goblin y Zero hacen historia

Había muchas ganas de Goblin el pasado 7 de noviembre en la sala La Fontana de Gràcia. La asistencia multitudinaria de un público bien variado así lo atestiguaba. La primera visitia a la Península de Goblin había levantado expectación y Claudio Simonetti y los suyos no defraudaron; a pesar que algún desorientado seguía pensando que iba a ver un concierto. No. Se trataba de algo más. Un concierto, sí, pero también una película. En definitiva, un espectáculo muy especial, único, gigante, majestuoso. Poder ver un clásico como Suspiria con la banda que creó su banda sonora interpretándola en directo es una experiencia que hay que vivir al menos una vez en la vida. Difícil Equilibrio, el power trio de prog-rock que precedió a Goblin, se presentaba en este concierto del LEM con su formación habitual más un saxo que aportaba nuevas texturas a una banda de sonido potente, denso, fuerte y de discurso lleno, interesante y cargado de referencias “sinfonitas”. Su actuación fue impecable, cruda y compacta, y dejó bien claro por qué son una de las bandas de referencia del género en nuestro país. Finalmente, Raül G. Pratginestós, alias Zero, nos dio las buenas noches con una lección de historia de la música electrónica en la que se paseó a sus anchas por donde quiso, desde acid house a techno primitivo; una delicatessen exquisita tan divertida como inspiradora.

Vinfonies1

Vinfonies 2014

VINFONIES (sábado 8 de noviembre)
Segundo año consecutivo en el LEM

La iniciativa, nacida en Vilafranca del Penedès hace cinco años y que también se celebra en el LEM desde el año pasado, ocurrió la tarde del sábado 8 de noviembre en dos sesiones llenas de público amante del vino y de la música. La ocasión lo merecía: una degustación de caldos de las bodegas VallDolina, Jané Ventura, Azul y Garanza, La Vinyeta y Celler Credo, y la escucha simultánea de las piezas sonoras que Adele Madau, Enrique Tomás, Federico Monti, Edwin van der Heide y Rayo-60 habían compuesto para cada vino. Escucha profunda, cata profunda, comunicación entre sentidos… Otro momento mágico del LEM 2014.

 

ENGLISH

SECOND SPACE-TIME ENCOUNTER (thursday november 6th)
A new chance for a unique moment

Jørgen Teller came from Copenhaguen with a modified guitar, bass strings and modal sequences that were a contrast to Sebastià Jovani‘s speech and so an atmospheric covering to Carles Mallol evolutions between dance and mute theatre. They three improvised searching for the space-time meeting point between their disciplines. A reflection on History and a long list of extinted animal species since the XIXth century concluded and hipnotic action of deep mutual understanding between the artists and the audience that achieved to modify the four dimensions of this series’ tittle.

Goblin2

Goblin

A WONDERS NIGHT (friday november 7th)
Difícil Equilibrio, Goblin and Zero make history

There was  a lot of people in the mood for Goblin last november 7th on La Fontana hall in Gràcia district (Barcelona). A massive attendance of a varied audience proved so. Goblin‘s first visit to the Península created a buzz; and Claudio Simonetti and his band didn’t let the crowd down; even though some confused people where still thinking they’ve come to a concert. No. It was something more. A concert, yes, but also a film. In the end, a very special, unique, giant and majestic show. Watching a classic like Suspiria with the band that composed its score playing it alive is an experience you have to feel once a life. Difícil Equilibrio, the prog-rock power trio that preceded Goblin, came to this LEM concert with its regulr line-up plus a saxophone who brings new textures to a band with powerful, dense and strong sound, and a full, interesting speech loaded with simphonic references. Their show was impeccable , raw and compact, and let everybody know why this is on of the genre’s reference bands in our country. Finaly, Raül G. Pratginestós, a.k.a. Zero, gave us the good night blessing with a lesson of electronic music history where he strolled at ease, going from acid house to primitive techno; a delightful delicatessen as funny as inspiring.

10_DJ Zero

Zero

VINFONIES (saturday november 8th)
At LEM for second year

This initiative was born in Vilafranca del Penedès five years ago and is a part of LEM’s schedule since last year. On saturday november 8th, two sessions with a audience of wine and music lovers took place at the festival headquarters. The occasion deserve it: a tasting of wine from VallDolina, Jané Ventura, Azul y Garanza, La Vinyeta and Celler Credo cellars and the simultaneous listening of musical pieces that Adele Madau, Enrique Tomás, Federico Monti, Edwin van der Heide and Rayo-60 composed for every wine. Deep listening, deep tasting, comunicaction between senses… Another magic moment at LEM 2014.

LEM 2014: QUARTA SETMANA / CUARTA SEMANA / FOURTH WEEK

3 Nov
encontres02_e

Teller + Mallol + Jovani

CATALÀ

JØRGEN TELLER + CARLES MALLOL + SEBASTIÀ JOVANI (Copenhague/Barcelona)

2on ENCONTRE EN L’ESPAI-TEMPS

Dijous 6 de novembre, 20 h

Seu de GTS

Igualada, 10

Taquilla inversa

Tornem a trobar-nos en una situació veritablement inquietant. El segon dels Encontres en l’Espai-temps d’aquest LEM, concebut perversament per fer trontollar les certeses, aplega tres homes de moltes paraules, dites de moltes maneres, i també propietaris del silenci. Jørgen Teller toca la guitarra i la manipula també amb l’electrònica, diuen que sap algun secret sobre l’energia, Carles Mallol manipula el temps coreografiant-lo i dotant-lo del sentit que no tenen les coses que passen i Sebastià Jovani l’omple de l’arquitectura de les paraules molt abans que el propi temps s’en hagi adonat. Tots tres han publicat, produït i col·laborat a molts països i amb molts altres artistes. Tots tres coneixen l’instant en què les coses poden passar, tots tres l’han trobat al llarg de les seves fascinants trajectòries.


CASTELLANO

JØRGEN TELLER + CARLES MALLOL + SEBASTIÀ JOVANI (Copenhague/Barcelona)

2º ENCUENTRO EN EL ESPACIO­-TIEMPO

Jueves 6 de noviembre, 20 h

Sede de GTS Igualada, 10

Taquilla inversa

Volvemos a encontrarnos en una situación verdaderamente inquietante. El segundo encuentro en el espacio-tiempo de este LEM, concebido perversamente para hacer tambalear las certezas, reúne tres hombres de muchas palabras, dichas de muchas maneras, y también propietarios del silencio. Jørgen Teller toca la guitarra y la manipula también con la electrónica, dicen que sabe algún secreto sobre la energía, Carles Mallol manipula el tiempo coreografiándolo y dotándolo del sentido que no tienen las cosas que pasan y Sebastià Jovani lo llena de la arquitectura de las palabras mucho antes que el propio tiempo se haya dado cuenta. Los tres han publicado, producido y colaborado en muchos países y con otros muchos artistas. Los tres conocen el instante en que las cosas pueden pasar, los tres lo han encontrado a lo largo de sus fascinantes trayectorias.


ENGLISH

JØRGEN TELLER + CARLES MALLOL + SEBASTIÀ JOVANI (Copenhague/Barcelona)

2nd MEETING IN THE SPACE­-TIME

Thursday November 6, 20h

Headquarters GTS

C/Igualada, 10

Donations collection at the end of the show

We find ourselves once more in a disquieting situation. The second Space-Time Encounter of this edition of LEM has been perversely conceived to cause certainty to tumble by uniting three men of many words, said many ways, and that are also owners of silence. Jørgen Teller plays the guitar and manipulates it with electronics- they say he knows some secrets about energy- Carles Mallol manipules time by choreographing it and filling it with the meaning that things which happen don’t have and Sebastià Jovani fills it with the architecture of words long before time has even realised it. All three have published, produced and collaborated in many countries and with many artists. All three know the instant in which things can happen, all three have found it along their fascinating trajectories.

DifícilEquilibrio

Difícil Equilibrio

CATALÀ

DIFÍCIL EQUILIBRIO (Badalona)

Divendres 7 de novembre, 21 h

La Fontana

Gran de Gràcia, 190-192

20 € / 15 € anticipada (3 concerts)

Power trio badaloní format el 1995 per alguns dels membres de la banda barcelonina Clan, formació progresiva de la dècada dels 80 hereva del so King Crimson. Joan Santanach (guitarra), Joan Francisco (baix) i Lluís Rodrigues (bateria i veu) van estar educats en el rock progresiu i l’experimentació sonora, però pel discurs de Difícil Equilibrio es van carregar també d’altres influències còsmiques que van del minimalisme al sorollisme i de l’ambient a la new age, vertebrant així un so dens i poderós. La seva àmplia discografia (7 discs editats des de 1997) recorre les moltes formes de l’experimentació musical i la seva veterania sobre els escenaris augura un concert de gran voltatge. Al LEM 2014 ens presentaran les cançons del seu darrer treball, La Pèrdua (Musea, 2013).


CASTELLANO

DIFÍCIL EQUILIBRIO (Badalona)

Viernes 7 de noviembre, 21 h

La Fontana

Gran de Gràcia, 190­192

20 € / 15 € anticipada (3 conciertos)

Power trio badalonés formado en 1995 por algunos de los miembros de la banda barcelonesa Clan, formación progresiva de la década de los 80 heredera del sonido King Crimson. Joan Santanach (guitarra), Juan Francisco (bajo) y Lluís Rodrigues (batería y voz) estuvieron educados en el rock progresivo y la experimentación sonora, pero por el discurso de Difícil Equilibrio se cargaron también de otras influencias cósmicas que van del minimalismo al ruidismo y del ambient a la new age, vertebrando así un sonido denso y poderoso. Su amplia discografía (7 discos editados desde 1997) recorre las muchas formas de la experimentación musical y su veteranía sobre los escenarios augura un concierto de gran voltaje. En el LEM 2014 nos presentarán las canciones de su último trabajo, La Pèrdua (Musea, 2013).


ENGLISH

DIFÍCIL EQUILIBRIO (Badalona)

Friday 7th November, 21 h

La Fontana

Gran de Gràcia, 190­192

20€ / 15€ in advance ticket sales (3 concerts)

A power trio from Badalona formed in 1995 by some of the members of Clan, a progressive band from Barcelona in the 80’s and heir of the King Crimson sound. Joan Santanach (guitar), Juan Francisco (bass) and Lluís Rogrigues (drums and vocals) were educated in progressive rock and sonic experimentation and through Dificil Equilibrio’s discourse they also incorporated other cosmic influences: from minimalism to noise, from ambient to new age, building a powerful and dense sound. Their broad discography (7 records released since 1997) moves through many different forms of musical experimentation and their experience on stage guarantees a high voltage show. At LEM 2014 they will present the songs of their last work, La Pèrdua (Musea, 2013).

SimonettisGoblin

Simonetti’s Goblin

CATALÀ

CLAUDIO SIMONETTI’S GOBLIN PERFORM SUSPIRIA (Roma)

Divendres 7 de novembre, 22 h

La Fontana

Gran de Gràcia, 190-192

20 € / 15 € anticipada (3 concerts)

És un honor per al LEM acollir la primera visita a la península de Goblin, grup responsable d’algunes de les millors bandes sonores del cinema de Dario Argento, el mestre del giallo. I encara més gran l’honor si es tracta d’un show tan especial com el que ens oferiran: la banda sonora de Suspiria interpretada en directe mentre es projecta aquest clàssic del cine de terror italià. Fundats a mitjans del 70 amb clares influènices del rock progresiu i simfònic de l’època (Yes, King Crimson, Genesis, Gentle Giant…) Goblin destaca també per una especial sensibilitat en la composició de bandes sonores. Per això en la seva discografia destaquen les col·laboracions amb directors com el propi Argento, George A. Romero, Michele Soavi, Joe D’Amato, Richard Franklin, Enzo G. Castellari o Luigi Cozzi.


CASTELLANO

CLAUDIO SIMONETTI’S GOBLIN PERFORM SUSPIRIA (Roma)

Viernes 7 de noviembre, 22 h

La Fontana

Gran de Gràcia, 190­192

20 € / 15 € anticipada (3 conciertos)

Es un honor para el LEM acoger la primera visita a la península de Goblin, grupo responsable de algunas de las mejores bandas sonoras del cine de Dario Argento, el maestro del giallo. Y todavía es mayor el honor al tratarse de un show tan especial como el que nos ofrecerán: la banda sonora de Suspiria interpretada en directo mientars se proyecta este clásico del cine de terror italiano. Fundado a mediados de los 70 con claras influencias del rock progresivo i sinfónico de la época (Yes, King Crimson, Genesis, Gentle Giant…), Goblin destaca también por una sensibilidad especial en la composición de bandas sonoras. Por ello en su discografía destacan sus colaboraciones con directores como el propio Argento, George A. Romero, Michele Soavi, Joe D’Amato, Richard Franklin, Enzo G. Castellari o Luigi Cozzi.


ENGLISH

CLAUDIO SIMONETTI’S GOBLIN PERFORM SUSPIRIA (Roma)

Friday 7 th November, 22 h

La Fontana

Gran de Gràcia, 190­192

20€ / 15€ in advance ticket sales (3 concerts)

It’s an honour for LEM to receive the first visit of Goblin to this country, a band responsible for some of the best soundtracks of Dario Argento’s- the master of giallo– films. And the honour is even bigger considering this is a very special show: the soundtrack to Suspiria, performed live with the projection of this classic horror film. Formed in the mid 70’s with bold influences from progressive and symphonic rock of the era (Yes, King Crimson, Genesis, Gentle Giant…) Goblin stand out thanks to a special sensibility in their soundtrack compositions and for that reason their discography counts collaborations with directors such as the aforementioned Argento, George A. Romero, Michele Soavi, Joe D’Amato, Richard Franklin, Enzo G. Castellari or Luigi Cozzi.

Zero

Raül G. Pratginestós a.k.a Zero

CATALÀ

DJ ZERO (Barcelona)

Divendres 7 de novembre, 24 h

La Fontana

Gran de Gràcia, 190-192

20 € / 15 € anticipada (3 concerts)

Zero és un dels DJs més reputats del clubbing català, un autèntic connaisseur de la història de l’electrònica en totes les seves vertents i un DJ inquiet que sempre ha donat sortida al seu coneixement enciclòpedic embarcant-se en tots els projectes i aventures possibles. En actiu des de 1990, al poc de començar es converteix en un dels DJs de referència de l’escena hip hop, co-funda 7 Notas 7 Colores (la banda que ho va canviar tot), ho abandona poc després per submergir-se en l’emergent escena techno barcelonina de mitjans dels 90 i des de llavors es prodiga per tot tipus de clubs, discoteques i festivals en sessions que van de l’acid-house al techno més contemporani o l’electrònica experimental i de vanguarda, una de les passions de Zero, que explorarà sense limitacions a la seva sessió amb nosaltres i per nosaltres.


CASTELLANO

DJ ZERO (Barcelona)

Viernes 7 de noviembre, 24 h

La Fontana

Gran de Gràcia, 190­192

20 € / 15 € anticipada(3 conciertos)

Zero es uno de los DJs más reputados de la escena clubbing catalana, un auténtico connaisseur de la historia de la electrónica en todas sus vertientes y un DJ inquieto que siempre ha dado salida a su conocimiento enciclopédico embarcándose en todos los proyectos y aventuras posibles. En activo desde 1990, al poco tiempo de empezar a pinchar se convierte en uno de los DJs de referencia de la escena hip hop, co-funda 7 Notas 7 Colores (la banda que lo cambió todo), lo abandona poco después para sumergirse en la emergente escena techno barcelonesa de mediados de los 90 y desde entonces se prodiga por todo tipo de clubs, discotecas y festivales en sesiones que van del acid-house al techno más contemporáneo o la electrónica experimentla y de vanguardia, una de las pasiones de Zero, que explorará sin limitaciones en su sesión con nosotros y para nosotros.


ENGLISH

DJ ZERO (Barcelona)

Friday 7th November, 24 h

La Fontana

Gran de Gràcia, 190­192

20€ / 15€ in advance ticket sales (3 concerts)

Zero is one of the most reputed DJs in Catalan clubbing, a real connaisseur of the history of electronica in all its versions and a restless DJ that has always found an outlet for his encyclopedic knowledge by embarking on as many projects and adventures as possible. Active since 1990, before long he became one of the reference DJ’s in the hip hop scene-he co-founded 7 Notas 7 Colores (the band that changed everything), and abandoned it not long after to become submerged in the emerging Barcelona techno scene of the mid 90’s and since then is active in all sorts of clubs, discos and festivals with sessions which range from acid house to contemporary techno or experimental and vanguard electronica-one of Zero’s passions, which he’ll explore without limitations during his session with us and for us.     vinfoniesCATALÀ

VINFONIES (Barcelona)

Dissabte 8 de novembre, 19 h / 20 h

Seu de GTS Igualada, 10

Inscripció 10 € (solament anticipada)

Dues sessions aforament limitat.

Tornen els tasts sonors de les Vinfonies al LEM, després de l’èxit de la primera edició a Barcelona, durant el LEM de l’any passat, d’aquest projecte, del col·lectiu del mateix nom, que té lloc a Vilafranca del Penedès des del 2009. Cinc són els cellers que han proposat cinc vins per que s’inspirin en ells cinc compositors que han creat sengles peces d’art sonor: la compositora i violinista sarda Adele Madau, el madrileny Enrique Tomás, que dirigeix el Labor Für Elektroakustische Musik und Neue Medien a Linz, l’argentí Federico Monti, fundador de Discosnoise, l’holandès Edwin van der Heide director del Spatial Interaction Lab de la ArtScience Interfaculty del Conservatori de La Haia i el resident d’enguany a Gràcia Territori Sonor, el donostiarra Rayo-60, del qual ja us hem parlat en aquestes pàgines. Les seves músiques seran difoses en dues sessions d’escolta profunda i tast a cegues dels vins.


CASTELLANO

VINFONIES (Barcelona)

Sábado 8 de noviembre, 19 h / 20 h

Sede de GTS Igualada, 10

Inscripción 10€ (solamente anticipada)

Dos sesiones; aforo limitado

Vuelven las catas sonoras de las “Vinfonies” al LEM, después del éxito de la primera edición en Barcelona, durante el LEM del año pasado, de este proyecto, del colectivo del mismo nombre, que tiene lugar en Vilafranca del Penedès desde 2009. Cinco son las bodegas que han propuesto cinco vinos para que se inspiren en ellos cinco compositores que han creado sendas piezas de arte sonoro: la compositora y violinista sarda Adele Madau, el madrileño Enrique Tomás, que dirige el Labor für Elektroakustische Musik und Neue Medien en Linz, el argentino Federico Monti, fundador de Discosnoise, el holandés Edwin van der Heide director del Spatial Interaction Lab de la ArtScience Interfaculty del Conservatorio de la Haya y el residente de este año en Gràcia Territori Sonor, el donostiarra Rayo-60, del que ya os hemos hablado en estas páginas. Sus músicas serán difundidas en dos sesiones de escucha profunda y cata a ciegas de los vinos.


ENGLISH

VINFONIES (Barcelona)

Saturday 8th November

First session 19 pm / Second session 20 h

Headquarters GTS Igualada, 10

10€ registration only advanced ticket sales

Two sessions, limited places

The sonic tastings of Vinfonies return to LEM after the success of the first edition in Barcelona during last year’s LEM. This project, created by the collective of the same name takes place in Vilafranca del Penedès since 2009. Five cellars have provider five wines to inspire the five composers that have created their sound-art pieces: the sardinian composer and violinist Adele Madau, Enrique Tomás-the director of Labor Für Elektroakustische Musik und Neue Medien in Linz- from Madrid, Federico Monti, the founder of Discosnoise from Argentina, from Holland, Edwin van der Heide-director of the Spatial Interaction Lab of the ArtScience Interfaculty del Conservatori in The Hague and this year’s resident artist at Gràcia Territori Sonor, Rayo-60, from Donostia, whom we’ve already spoken about in these pages. Their music will be played in two blindfolded deep listening sessions with a tasting of the wines.

28 PREMI RUSSOLO: PALMARÈS i CONCERT DE THÉO MARTELET

28 Oct

TheoMartelet2014CATALÀ

La tercera setmana del festival tenia com a protagonistes la votació del premi del públic del 28è Premi Internacional Luigi Russolo i la primera de les activitats d’aquest LEM 2014 que posa un peu en el cinema: el jove Théo Martelet i la seva banda sonora per al clàssic de terror mut, El Gabinet del Doctor Caligari. L’audició per a la votació del públic de les obres presentades al 28è Premi Internacional Luigi Russolo va arrancar a l’Auditori MACBA a les 8 de la tarda del passat divendres i es va allargar ben bé fins les 10. Uns dies abans el jurat del Premi Russolo ja s’havia reunit, de manera que just abans que Théo Martelet pugés a l’escenari es va poder anunciar el palmarès, així com el resultat de la votació del premi del públic, que havia tingut lloc aquella mateixa tarda. (Més avall en aquesta pàgina, el palmarès complet) El Gabinet del Doctor Caligari va arrancar amb el propi Martelet a la trompeta i el theremin, Rénaud Martelet al clarinet baix i LT Caramel al theremin i el control dels dispositius electroacústics. El discurs desplegat va ser molt lliure, obert però tanmateix va aconseguir moments de gran intensitat sonora, nodrint de força expresiva una pel·lícula que no en va es considera la joia del cinema expressionista alemany.

PremiRussolo2014

Un moment de la votació del premi del públic

CASTELLANO

La tercera semana del festival tenía como protagonistas la votación del premio del público del 28º Premio Internacional Luigi Russolo y la primera de las actividades de este LEM 2014 que ponía un pie en el cine: el jóven Théo Martelet y su banda sonora para el clásico de terror mudo, El Gabinete del Doctor Caligari. La audición para la votación del público de las obras presentadas al 28º Premio Internacional Luigi Russolo arrancó en el Auditori MACBA a las 8 de la tarde del pasado viernes y se alargó prácticamente hasta las 10. Unos días antes, el jurado del Premio Russolo ya se havía reunido, de manera que justo antes que Théo Martelet subiera al escenario se pudo anunciar el palmarés así como el resultado de la votación del premio del público. (Más abajo, en esta página, el palmarés al completo) El Gabinete del Doctor Caligari se puso en marcha justo después con el propio Martelet a la trompeta y el theremin, Rénaud Martelet al clarinete bajo y LT Caramel al theremin y el control de los dispositivos electroacústicos. El discurso desplegado fue muy libre, abierto, pero no obstante consiguió momentos de gran intensidad sonora, sumando fuerza expresiva a una película que, no en vano, se considera la joya del cine expresionista alemán.

Theo2

Rénaud i Théo Martelet

 

ENGLISH

Festival’s third week starred the popular vote for the 28th International Luigi Russolo Awards and the first step of this LEM onto cinema: the young Théo Martelet and his band performing their soundtrack for silent horror film, The Cabinet of Dr. Caligari. Auditions for the popular voting of Russolo Award’s compositions started at 8 o’clock last friday at Auditori MACBA, and finished nearly 10. Some days before, Luigi Russolo Award’s jury reunited, so just before Théo Martelet jumped on stage, the list of winners was announced, and popular vote so did. (Below on this page, the complete list of winners) The Cabinet of Dr. Caligari started just before the awards anouncement with Martelet himself playing trumpet and theremin, Rénaud Martelet playing bass clarinet and LT Caramel playing theremin and electro-acoustic devices. The presentation was free, open, but reached high sonic amplitude moments, and feeded a film that’s the gem of german expresionism cinema with huge power of expression.

06_01_24oct_theomartelet_01

LT Caramel

 

28 Premi Internacional Luigi Russolo Barcelona, a 23 d’Octubre de 2014

El jurat del Premi Internacional Luigi Russolo, reunit a Faverges, l’1 de juny i a Barcelona, el 23 d’octubre de 2014, format per

El jurado del Premio Internacional Luigi Russolo, reunido en Faverges, el 1 de junio y en Barcelona, el 23 de octubre de 2014, formado por

The Jury of the Luigi Russolo International Sound Art Competition convened on the 1st June in Faverges and on the 23th of October 2014 in Barcelona and composed by:

Philippe Blanchard, Carme Pardo, Lluís Nacenta, Nuno Rebelo, Lina Bautista, Albert Guitart, Rénaud Martelet, Pierre Jolivet, Bernard Donzel-Gargand, Víctor Nubla, Lucy Tcherno, Georges Castagné, Jean Louis Belmonte, Dmitry Vasiliev.

Ha decidit, d’entre les 48 peces de 24 països presentades, concedir els següents premis:

Ha decidido, de entre les 48 piezas de 24 países presentadas, conceder los siguientes premios:

Have decided to award the following pieces from among the 48 pieces from 24 countries presented:

 

Gran Premi Luigi Russolo / Gran Premio Luigi Russolo / Luigi Russolo Grand Prize: “Age” de John Nichols III (USA)

1er premi Luigi Russolo / 1er premio Luigi Russolo / 1st Luigi Russolo Award:
 “Age” de John Nichols III (USA)

2on premi Luigi Russolo / 2º premio Luigi Russolo / 2nd Luigi Russolo Award: “Kali-yuga” de Loïse  Bulot (FR) i “Les ailes” de Sunjin Lee (South Korea) (ex-aequo)           

3er premi Luigi Russolo / 3er premio Luigi Russolo / 3rd Luigi Russolo Award: “Forêt” de Franco Alberto Pellini (ARG)

Menció Gianfranco Maffina per la innovació en la composició / Mención Gianfranco Maffina por la innovación en la composición / Gianfranco Maffina Mention for the innovation in the composition: “Santa Barbara Portraits“ de Pietro Dossena  (IT)

Menció Rossana Maggia per la innovació en l’ús de la veu humana / Mención Rossana Maggia por la innovación en el uso de la voz humana / Rossana Maggia Mention for the innovation in the use of the human voice: “Forêt” de Franco Alberto Pellini (ARG)

Menció especial del Jurat pel desenvolupament de les possibilitats d’un sol tipus de material  / Mención especial del Jurado por el desarrollo de las posibilidades de un solo tipo de material / Jury Special Mention for the development of one single material possibilities:  “Vague Image” de Wen Bihe (CHINA)

El premi del Públic / El premio del público / The Audience Award: “El sendero hacia lo profundo” de Rocío Belén Cano (ARG)

 


 

CAT

 

Un CD amb les peces guanyadores serà editat per Monochrome Vision Label (Moscou)

Es realitzarà un concert per a mostrar les peces guardonades a l’acusmonium de Studio Forum durant el festival Le Bruit de la Neige (Annecy).

Les peces guardonades s’emetran al programa de ràdio Música i Geografia a l’FM de Barcelona.

 

CAST

 

Un CD con las piezas ganadoras será editado por Monochrome Vision Label  (Moscú)

Se realizará un concierto para a mostrar las piezas ganadoras en el acusmonium de Studio Forum durante el festival Le Bruit de la Neige.

Las piezas ganadoras se emitirán en el programa de radio Música i Geografia en la FM de Barcelona.

 

ENG

 

A CD with the awarded pieces will be released by Monochrome Vision Label (Moscow)

A concert to showcase the awarded pieces will take place at the Studio Forum acousmonium during the Le Bruit de la Neige Festival.

The awarded pieces will receive airplay on the Música i Geografia radio programe, on Barcelona’s FM frequency.

 

ST DUPONT

 

CAT

El Gran Premi Luigi Russolo és donació de l’empresa ST Dupont. En 2014 consisteix en l’estilogràfica  “Humphrey Bogart” ST Dupont, Edition Thématique Bogie Night (valorada en 900 €).

CAST

El Gran Premio Luigi Russolo es donación de la empresa ST Dupont.

En 2014, consiste en la pluma estilográfica “Humphrey Bogart” ST Dupont, Edition Thématique Bogie Night (valorada en 900 €)

ENG

the Grand Prize Luigi Russolo is a donation of ST Dupont company. In 2014, it will be the fountain pen “Humphrey Bogart” ST Dupont, Edition Thématique Bogie Night (worth 900 €)

 

amb el suport de:

 

Région Rhône Alpes – Ville d’Annecy – Conseil Général d’Haute Savoie – Ajuntament de Barcelona – Generalitat de Catalunya / Departament de Cultura – SACEM

altres entitats associades al premi:

Experimental Studio Slovak Radio (Bratislava) – Pacific 231 (Dublin) – La Soierie (Faverges) – École de Musique de Faverges – Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) – Monochromevision (Moscou)

 

con el apoyo de:

Région Rhône Alpes – Ville d’Annecy – Conseil Général d’Haute Savoie – Ajuntament de Barcelona – Generalitat de Catalunya / Departament de Cultura – SACEM

otras entidades asociadas al premio:

Experimental Studio Slovak Radio (Bratislava) – Pacific 231 (Dublin) – La Soierie (Faverges) – École de Musique de Faverges – Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) – Monochromevision (Moscú)

 

with the support of:

Région Rhône Alpes – Ville d’Annecy – Conseil Général d’Haute Savoie – Ajuntament de Barcelona – Generalitat de Catalunya / Departament de Cultura – SACEM

other entities associated to the competition:

Experimental Studio Slovak Radio (Bratislava) – Pacific 231 (Dublin) – La Soierie (Faverges) – École de Musique de Faverges – Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) – Monochromevision (Moscow)