Archive | OFF LEM 2020 RSS feed for this section

OFF LEM 2020 – Àgape II: Petit homenatge a Bernat Rosselló / Pequeño homenaje a Bernat Rosselló / Little homage to Bernat Rosselló

3 Mar

Com sabeu, l’any passat l’Àgape no es va poder fer en les condicions habituals a causa de la pandèmia. Tot i així, no vam voler quedar-nos sense una part tan important de la nostra activitat i en vam preparar no un sinó tres. Els vam fer a porta tancada i amb un públic molt reduït però van ser gravats i estan sent muntats de manera que els pugueu gaudir, amb les receptes corresponents, des de casa vostra. Aquest és el segon, un petit homenatge a en Bernat Rosselló, excuiner de Casa Almirall que va col·laborar en diversos Àgapes i que, malauradament, va morir de Covid-19. Amb en Guim Valls a la veu, en Ramon Solé a la guitarra i en Quim Díaz i la Hara Kraan fent plats de mar.

https://gormandia.wordpress.com/2021/03/02/off-lem-2020-agape-ii-petit-homenatge-a-bernat-rossello/


Como sabeis, el año pasado el Ágape no se pudo hacer en las condiciones habituales a causa de la pandemia. Aun así, no quisimos quedarnos sin una parte tan importante de nuestra actividad y preparamos no uno sinó tres. Los hicimos a puerta cerrada y con un público muy reducido pero fueron grabados y están siendo editados de modo que podáis disfrutar de ellos, con sus correspondientes recetas, desde vuestras casas. Este es el segundo, un pequeño homenaje a Bernat Roselló, excocinero de Casa Almirall que colaboró en varios Ágapes y que, desgraciadamente, murió de Covid-19. Con Guim Valls a la voz, Ramon Solé a la Guitarra y Quim Díaz y Hara Kraan preparando platos de mar.

https://gormandia.wordpress.com/2021/03/02/off-lem-2020-agape-ii-petit-homenatge-a-bernat-rossello/


As you all know, last year we weren’t able to do our Àgapes as usual due to the pandemic. However, we didn’t want to deprive ourselves of such an important part of our activity and we didn’t prepare one but three of them. We did it behind closed doors and with a very reduced attendance but they were recorded and are being edited so you can enjoy them, along with their recipes, from you homes. This is the second one, a little homage to Bernat Roselló, former cook at Casa Almirall and collaborator in a few Ágapes, who sadly died of Covid-19. With Guim Valls (voice), Ramon Solé (music) and Quim Díaz and Hara Kraan cooking various kinds of seafood.

https://gormandia.wordpress.com/2021/03/02/off-lem-2020-agape-ii-petit-homenatge-a-bernat-rossello/

Eli Gras + Blanca Llum i Los Sara Fontán – OFF LEM 2020 – Clausura / Closing concert

1 Dec

(CAT) A GTS hem continuat la nostra activitat amb noves propostes i la continuació d’algunes que havien quedat penjades a causa de la segona onada de la pandèmia. Us volem anunciar que el darrer concert de l’OFF LEM 2020, amb Eli Gras + Blanca Llum i Los Sara Fontán, tindrà lloc al Centre Cívic La Sedeta (Sicília 321) aquest dissabte 5 de desembre a les 19:30. A causa de les devolucions per l’ajornament del passat 30 d’octubre queden algunes entrades disponibles (poques) que podeu reservar enviant un correu electrònic i pagar a La Sedeta mateix a l’hora d’accedir al recinte. Us recordem que, per assegurar el compliment de les mesures de seguretat, us demanem que sigueu a les portes del recinte aproximadament a les 19:00.

(CAST) En GTS hemos continuado nuestra actividad con nuevas propuestas y la continuación de algunas que habían quedado a medias a causa de la segunda ola de la pandemia. Os queremos anunciar que el último concierto del OFF LEM 2020 con Eli Gras + Blanca Llum i Los Sara Fontán tendrá lugar en el Centre Cívic La Sedeta (Sicília 321) este sábado 5 de diciembre a las 19:30. A causa de las devoluciones por el aplazamiento del pasado 30 de octubre quedan algunas entradas disponibles (pocas) que podeis reservar mandando un correo electrónico y pagar en La Sedeta mismo a la hora de entrar a recinto. Os recordamos que, para asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad, os pedimos que esteis en la puerta aproximadamente a las 19:00.

(ENG) At GTS we’ve kept on with our activities with new things and continuing those that were stopped due to the second wave of the pandemic. We want to announce that OFF LEM 2020’s last concert with Eli Gras + Blanca Llum i Los Sara Fontán wil take place at Centre Cívic La Sedeta (Sicília 321) this Saturday, December 5 at 19:30. Due to the refundings made after we postponed the concert last October 30 there are some tickets available (a few) that you can reserve by sending an email and pay at La Sedeta as you get into the venue. We kindly remind you that, to ensure the compliance with the security measures, it is advised to be at the gates at 19:00 approximately.

Tanquem l’OFF LEM 2020 / Cerramos el OFF LEM 2020 / OFF LEM 2020 ends

4 Nov

L’OFF LEM 2020 va haver de cloure el passat 29 d’octubre, abans del darrer concert amb Eli Gras + Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán, en compliment de la resolució dictada per la Generalitat que prohibeix la celebració d’actes culturals amb públic. Estem cercant una nova data, amb gairebé totes les entrades venudes anticipadament.

Fins aquell moment l’OFF LEM 2020, una edició especial i reduïda del Dispositiu LEM, no havia hagut de suspendre cap activitat. En total s’han celebrat vuit concerts, repartits en sis sessions, que han reunit 334 persones, a les quals cal sumar-hi 894 més que han seguit les actuacions en línia gràcies a Costa24 i Bonobo Films. Així, el festival arriba als 1.228 espectadors, una xifra considerable atesa la reducció significativa dels aforaments, el tancament de molts espais i la imposició de mesures com ara la reserva obligatòria per a tots els actes.

El festival ha exhaurit les localitats de gairebé tots els esdeveniments i l’OFF LEM 2020 supera amb escreix el 90% d’ocupació. Gràcies a totes les persones que heu contribuït a aquest èxit en un any especialment difícil per a Gràcia Territori Sonor.

Alpha Decay + Valentina Alvarado i Carlos Vásquez. Fotografia: Ernest Abentín / GTS

El OFF LEM 2020 tuvo que acabar el pasado 29 de octubre, antes del último concierto con Eli Gras + Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán, en cumplimiento de la resolución dictada por la Generalitat que prohíbe la celebración de eventos culturales con público. Estamos buscando una nueva fecha, con casi todas las entradas vendidas anticipadamente.

Hasta ese momento el OFF LEM 2020, una edición especial y reducido del Dispositivo LEM, no había tenido que suspender ninguna actividad. En total se han celebrado ocho conciertos, repartidos en seis sesiones, que han reunido 334 personas, a las que hay que sumar 894 más que han seguido las actuaciones en línea gracias a Costa24 y Bonobo Films. Así, el festival llega a los 1.228 espectadores, una cifra considerable teniendo en cuenta la reducción significativa de los aforos, el cierre de muchos espacios y la imposición de medidas como la reserva obligatoria para todos los eventos.

El festival ha agotado las entradas de casi todos los conciertos y el OFF LEM 2020 supera ampliamente el 90% de ocupación. Gracias a todas las personas que habeis contribuido a este éxito en un año especialmente dificil para Gràcia Territori Sonor.

Floy Krouchy i Elene Bravo. Fotografia: Ernest Abentín / GTS

OFF LEM 2020 had to end abruptly last October 29, before its last concert with Eli Gras + Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán, in compliance with the new regulations by the Generalitat forbidding most cultural events. We’re looking for a new date, with nearly all tickets sold in advance.

Up to that moment OFF LEM 2020, a reduced and specia edition of LEM, didn’t cancel any of its scheduled events. In total there have been eight performances in six different sessions that have gathered 334 spectators, to which we should add another 894 who have followed the festival online thanks to Costa24 and Bonobo Films. The Festival reaches a total attendance of 1.228 spectators, a respectable number considering the reduction in capacities, many venues being closed and measures such as anticipate reservation being compulsory.

The Festival has sold out all of its tickets in nearly all concerts and OFF LEM 2020 surpasses 90% of its maximum attendance. Thanks everybody for doing your part in this success in a year that has been especially difficult at Gràcia Territori Sonor.

Tiger Menja Zebra. Fotografia: Ernest Abentín / GTS