Archive | OFF LEM 2020 RSS feed for this section

OFF LEM 2020 en imatges / en imágenes / in pictures (I)

19 Oct

Ara que arribem a l’equador de l’OFF LEM 2020, us oferim un resum fotogràfic de la primera meitat del festival. Les instantànies són obra d’Ernest Abentin. Moltes gràcies a tots/es els/les que heu contribuit a que les dues primeres setmanes de l’OFF LEM 2020 hagin estat un èxit!


Ahora que llegamos al ecuador del OFF LEM 2020, os ofrecemos un resumen fotográfico de la primera mitad del festival. Las instantáneas son obra de Ernest Abentin. ¡Muchas gracias a tod@s l@s que habéis contribuido a que las dos primeras semanas del OFF LEM 2020 haya sido un éxito!


Now, when the second half of the OFF LEM 2020 begins, we offer a photographic summary of the first two weeks of this year LEM. The snapshots are by Ernest Abentin. Many thanks to all the people who has contributed that the first two weeks of OFF LEM 2020 has been a success!


Concert d’inauguració / Concierto de inauguración / Opening night

9 octubre, Centre Cívic La Sedeta.

ANNA PANTINAT I VÍCTOR BONETARBOLÍ

Anna Pantinat i Víctor bonetarbolí (foto: Ernest Abentin)
Anna Pantinat (foto: Ernest Abentin)
Víctor bonetarbolí (foto: Ernest Abentin)

PAU RIBA AMB PLAN

Pau Riba amb PLAN (Anna Tobias, Pau Riba, Llull Riba i Noé Escolà) (foto: Ernest Abentin)
Pau Riba (foto: Ernest Abentin)
Pau Riba (foto: Ernest Abentin)

Encontres en l’Espai-Temps / Encuentros en el Espacio-Tiempo / Encounters in the Space-Time

10 octubre, La Muriel

FLOY KROUCHI I ELENE BRAVO

Floy Krouchi (bass) & Elene Bravo (dance) (foto: Ernest Abentin)
Elene Bravo & Floy Krouchi (foto: Ernest Abentin)
Elene Bravo & Floy Krouchi (foto: Ernest Abentin)

16 octubre, Centre Cívic La Sedeta

NARA IS NEUS I SASHA SMIRNOVA

Nara is Neus (music) & Sasha Smirnova (visuals) (foto: Ernest Abentin)
Nara is Neus (foto: Ernest Abentin)
Nara is Neus & Sasha Smirnova (foto: Ernest Abentin)

Encontres en l’Espai-Temps / Encuentros en el Espacio-Tiempo / Encounters in the Space-Time

17 octubre, Experimentem amb l’ART

CLARA LAI I JOAN MOLL

Clara Lai (piano) & Joan Moll (drums) (foto: Ernest Abentin)
Clara Lai (foto: Ernest Abentin)
Joan Moll (foto: Ernest Abentin)

OFF LEM 2020 – Àgape I: Petit homenatge a Víctor Nubla / Pequeño homenaje a Víctor Nubla / Little homage to Víctor Nubla

14 Oct

Com sabeu, enguany l’Àgape no s’ha pogut fer en les condicions habituals a causa de la pandèmia. Tot i així, no hem volgut quedar-nos sense una part tan important de la nostra activitat i n’hem preparat no un sinó tres. Els estem fent a porta tancada i amb un públic molt reduït però estan sent gravats i muntats, de manera que els podreu gaudir, juntament amb les receptes corresponents, des de casa vostra. Acabem de fer públic el primer, un petit homenatge a en Nubla amb en Joan Vinuesa a la veu, en Juan Crek fent música i en Pere Pina i la Maria Vadell preparant una de les especialitats d’en Víctor: fetges de rap.

https://gormandia.wordpress.com/2020/10/14/off-lem-2020-agape-i-fetges-de-rap-petit-homenatge-a-victor-nubla/


Como sabeis, este año el Ágape no se ha podido hacer en las condiciones habituales a causa de la pandemia. Aun así, no hemos querido quedarnos sin una parte tan importante de nuestra actividad y hemos preparado no uno sinó tres. Los estamos haciendo a puerta cerrada y con un público muy reducido pero estan siendo grabados y editados de modo que podreis disfrutar de ellos, juntamente con sus recetas, desde vuestras casas. Acabamos de hacer público el primero, un pequeño homenaje a Nubla con Joan Vinuesa a la voz, Juan Crek haciendo música y Pere Pina y Maria Vadell preparando una de las especialidades de Víctor: hígados de rape.

https://gormandia.wordpress.com/2020/10/14/off-lem-2020-agape-i-fetges-de-rap-petit-homenatge-a-victor-nubla/


As you all know, this year we haven’t been able to do our Àgapes as usual due to the pandemic. However, we didn’t want to deprive ourselves of such an important part of our activity and we haven’t prepared a single one but three. We’re doing it behind closed doors and with a very reduced attendance but they’re being recorded and edited so you can enjoy them, along with their recipes, from you homes. We’ve just published the first one, a little homage to Nubla with Joan Vinuesa (voice), Juan Crek (music) and Pere Pina and Maria Vadell cooking one of Víctor’s specialties: monkfish livers.

https://gormandia.wordpress.com/2020/10/14/off-lem-2020-agape-i-fetges-de-rap-petit-homenatge-a-victor-nubla/

OFF LEM 2020: Segona setmana / Segunda semana / Second week

13 Oct

NARA IS NEUS

Divendres / Viernes / Friday 16 octubre, 21 h / 9 pm

ATENCIÓ! ¡ATENCIÓN! ATTENTION!: CANVI D’UBICACIÓ / CAMBIO DE UBICACIÓN / CHANGE OF VENUE:

Centre Cívic La Sedeta (Sala polivalent)

C/ Sicília, 321.

COMPLET / COMPLETO / SOLD OUT

[Cat] ‘Afterimage’ és una performance audiovisual produïda por la compositora electroacústica nara is neus i l’artista visual Sasha Smirnova. La performance es un punt de trobada de l’analògic i el digital. L’itinerari creat per aquesta mescla duu l’espectador a un món de sons i imatges plens de sabors foscos, malenconiosos i nostàlgics.

nara is neus és una compositora que treballa amb els sons foscos i ambientals buscant nous tons i textures. Navegant entre low-rpm, bandes sonores i drone, les seves composicions creixen en base a pinzellades contínues, oferint diverses intensitats del silenci al soroll, creant peces on l’harmonia és més un significat que un propòsit.

Sasha Smirnova és una artista visual que explora els mitjans digitals per a performances i instal·lacions audiovisuals. Amb la seva feina, mira de combinar la pràctica artística i el món de la nit buscant les combinacions inesperades de formes i colors que duen a les seqüències, creant un feedback loop de les experiències visuals. Ha mostrat els seus treballs a: Black Box Music Center a Helsinki; Roskilde Festival; Griessmuehle, Urban Spree, about blank, i CTM Festival a Berlin; Parallel Festival, Teorema Festival, LAUT, Haimney Gallery y MutekES a Barcelona, Färgfabriken a Stockholm, i altres.

[Cast] ‘Afterimage’ es una performance audiovisual producida por la compositora electroacústica nara is neus y la artista visual Sasha Smirnova. La performance es un punto de encuentro de lo analógico y lo digital. El itinerario creado por esta mezcla, lleva al espectador a un mundo de
sonidos y imágenes llenos de sabores oscuros, melancólicos y nostálgicos.

nara is neus es una compositora que trabaja con los sonidos oscuros y ambientales buscando nuevos tonos y texturas. Navegando entre low-rpm, bandas sonoras y drone, sus composiciones crecen en base a pinceladas continuas, ofreciendo diferentes intensidades del silencio al ruido, creando piezas donde la armonía es más un significado que un propósito.

Sasha Smirnova es una artista visual que explora los medios digitales para performances e instalaciones audiovisuales. Con su trabajo, trata de combinar la práctica artística y el mundo de noche buscando las combinaciones inesperadas de formas y colores que llevan a las secuencias creando un feedback loop de las experiencias visuales. Ha mostrado sus trabajos en: Black Box Music Center en Helsinki; Roskilde Festival; Griessmuehle, Urban Spree, about blank, y CTM Festival en Berlin; Parallel Festival, Teorema Festival, LAUT, Haimney Gallery y MutekES en Barcelona, Färgfabriken en Stockholm, y otros.

[Eng] ‘Afterimage’ is an audiovisual performance produced by electroacoustic producer nara is neus and visual artist Sasha Smirnova. The performance is a meeting point for analog and digital sonic and visual elements. An itinerary that evolves from this fuse leads the audience through an experience filled with melancholic, dark, and nostalgic flavours.

nara is neus is a producer who is working with ambient soundscapes focusing on new tones and textures. Moving between low-rpm, experimental music and drone with a huge interest in soundtracks, her compositions grow based on continuous brushstrokes, offering different intensities from silence to noise, creating sound waves where the harmony is rather a meaning than a purpose.

Sasha Smirnova is a visual artist who is exploring digital media for audiovisual performances and installations. With her work, she aims to combine artistic practice and nightlife searching for unexpected combinations of shapes and colours that lead to new sequences creating a feedback loop of visual experiences. Her works have been shown at Black Box Music Center in Helsinki; Roskilde Festival; Griessmuehle, Urban Spree, about blank, and CTM Festival in Berlin; Parallel Festival, Teorema Festival, LAUT, Haimney Gallery, and MutekES in Barcelona, Färgfabriken in Stockholm, and others.


CLARA LAI I JOAN MOLL

Encontres en l’Espai-Temps / Encuentros en el Espacio-Tiempo / Encounters in the Space-Time

Dissabte / Sábado / Saturday 17 octubre, 20 h / 8 pm

Experimentem amb l’Art (EART)

C/ Torrijos, 68.

COMPLET / COMPLETO / SOLD OUT

[Cat] Clara Lai (piano) i Joan Moll (bateria) exemplifiquen l’empenta –i creativitat– extraordinàries de les novíssimes generacions del jazz barceloní. Lai, que va ser al LEM 2019 com a integrant de Black Flower, va debutar el 2016 amb un disc potentíssim a piano sol: “Haikus” (Discordian), simbiosi perfecta entre el lirisme, la improvisació lliure i l’experimentació sonora. D’aleshores ençà, ha esdevingut un nom indispensable del circuit barceloní del free, sigui en solitari o amb propostes com BEC i Entre Cérvols Llauradors. Per la seva banda, Moll ha col·laborat amb grans noms del jazz com ara Mayte Alguacil, Jorge Rossy i Jaume Llombart. A finals de 2019, l’aragonesa i el menorquí es van trobar per constituir un duet que explora, diuen, “els plecs i desplegaments sonors entre la bateria i el piano.” En un diàleg més que suggeridor, Lai i Moll ens proposen un viatge oníric, a la deriva, amb composicions de Lai, estructures modulars i narratives i un discurs que transita entre la música escrita i la instantània.

[Cast] Clara Lai (piano) y Joan Moll (batería) ejemplifican el extraordinario dinamismo –y la creatividad– de las novísimas generaciones del jazz barcelonés. Lai, que recaló en el LEM 2019 como integrante de Black Flower, debutó en 2016 con un disco potentísimo a piano solo: “Haikus” (Discordian), simbiosis perfecta entre el lirismo, la improvisación libre y la experimentación sonora. Desde entonces es una figura imprescindible del circuito barcelonés del free, sea en solitario o con propuestas como BEC y Entre Cérvols Llauradors. Por su lado, Moll ha colaborado con grandes nombres del jazz como Mayte Alguacil, Jorge Rossy y Jaume Llombart. A finales de 2019, la aragonesa y el menorquín se juntaron para constituir un dúo que explora, dicen, “los pliegues y despliegues sonoros entre la batería y el piano.” Mediante un diálogo más que sugerente, Lai y Moll nos proponen un viaje onírico, a la deriva, con composiciones de Lai, estructuras modulares y narrativas y un discurso que transita entre la música escrita y la instantánea.

[Eng] Clara Lai (piano) and Joan Moll (drums) are an example of the extraordinary force -and creativity- of the newest generations of jazz musicians from Barcelona. Lai, that performed at 2019’s LEM as a member of Black Flower, made her debut on 2016 with a powerful album for solo piano: Haikus (Discordian), a perfect combination of lyricism, free improvisation and sound experimentation. From then on she’s been an unmissable figure of Barcelona’s free jazz circuit, both as a solo artists or in projects such as BEC and Entre Cèrvols Llauradors. On the other hand, Moll has worked with big names of the jazz scene such as Mayte Alguacil, Jorge Rossy and Jaume Llombart. At the end of 2019, the Aragonese and the Minorcan got together to form a duo that explores, as they say, “the sonic twists and turns between drums and piano”. In a very suggestive dialog, Lai and Moll propose us an dreamlike trip, adrift, with Lai’s compositions, modular structures and narratives that moves between written and instantaneous music.


ATENCIÓ / ATENCIÓN / ATTENTION:
Política d’entrades a causa de la Covid-19 / Política d’entradas a causa de la Covid-19 / Ticket’s policy due the Covid-19. + info AQUÍ / HERE.


Consulteu el web de l’OFF LEM 2020 / Consultad el web de OFF LEM 2020 / Visit OFF LEM 2020 web AQUÍ / HERE.