LEM 2017 STAFF

LEM 2017

concepte / concepto / concept

Víctor Nubla

direcció artística / dirección artística / artistic direction

Víctor Nubla, Víctor Bonet, Cristian Vega

administració / administración / general manager

Víctor Bonet

comunicació /comunicación / press

Martí Farré, Laura Soro

disseny de producció / diseño de producción / production design
Cristian Vega, Víctor Bonet

producció / producción / production

Ricard Pons, Laura Soro

assistent de producció / asistente de producción / production assistant

Maria Vadell

regidoria / regiduría / stage managers

Víctor Bonet, Cristian Vega

caps tècnics / directores técnicos / technical managers

Pablo Miranda, Albert Guitart

tècnics de so / técnicos de sonido / sound technicians

Pablo Miranda, Albert Guitart, Ricard Pons, Xavi Carbonell, Pablo Volt

luminotècnia / luminotecnia / lighting

Ricard Pons

coordinació exposicions / coordinación exposiciones / exhibition curator
Laura Ventura

transport artistes / transporte artistas / runner

Ricard Pons

equip de documentació audiovisual /
equipo de documentación audiovisual / audiovisual documentation team
Lili Marsans – aerica.org, Ernest Abentín, Glòria Augusto, Cristian Vega

disseny gràfic / diseño gráfico / graphic design

Quim Díaz – xpress.cat, Víctor Nubla

web arxiu històric / web archivo histórico / historic archive site
Joana Moll

webmistress

Glòria Augusto

webmaster

Víctor Nubla, Alb Estudi

coordinació de programes i publicacions / coordinación de programas y publicaciones / publications and programmes coordination

Víctor Nubla

impressió / impresión / printing

Signes disseny i comunicació s.l., Apligraf

publicitat / publicidad / advertising

Distritoni, GTS

catering

Peixos Blasco, FlowFood, Bodega Marín, La Vinícola

%d bloggers like this: