STAFF 2019

concepte / concepto / concept

Víctor Nubla

direcció artística / dirección artística / artistic direction

Víctor Nubla, Cristian Vega, Maria Vadell

administració / administración / general manager

Cristian Vega, Maria Vadell

comunicació / comunicación / press

Martí Farré, Maria Vadell, Víctor Nubla

assistent de comunicació / asistente de comunicación / communication assistant

Juan Diego Piñeres

disseny de producció / diseño de producción / production design

Cristian Vega, Maria Vadell

assistents de producció / asistentes de producción / production assistants

Ferran Serpelloni, Juan Diego Piñeres

regidoria / regiduría / stage managers

Maria Vadell, Cristian Vega

tècnics de so / técnicos de sonido / sound technicians

Ambre Laparra, Mario Maretti, Albert Guitart, Irene Roca

luminotècnia / luminotecnia / lighting

Guillem Bonfill

transport artistes / transporte artistas / runner

Lula Thomas

equip de documentació audiovisual / equipo de documentación audiovisual / audiovisual documentation team

Lili Marsans – aerica.org, Ernest Abentín, Glòria Augusto, Cristian Vega

disseny de l’aplicació mòbil / diseño de la aplicación móvil / mobile app developer

Nofre Móra

direcció d’art i disseny gràfic / dirección de arte y diseño gráfico / art direction and graphic design

Quim Díaz – xpress.cat, Víctor Nubla

imatge del LEM 2019 / imagen del LEM 2019 / LEM 2019 artwork

Bruno Espínola

webmistress

Glòria Augusto

webmasters

Víctor Nubla, Alb Estudi

emissió radiofònica Música i Geografia / emisión radiofónica Música i Geografia / Música i Geografia radio broadcast

Maria Vadell, Víctor Nubla

texts i traduccions / textos y traducciones / texts and translations

GTS

gestió del caos / gestión del caos / chaos management

Aleix Salvans

impressió / impresión / printing

Signes disseny i comunicació s.l., Apligraf

publicitat / publicidad / advertising

Distritoni, GTS

catering

Silly Saussage, Peixos Blasco, La Vinícola

%d bloggers like this: