ENTRADES / TICKETS LEM 2021

Totes les entrades per al LEM 2021 es poden adquirir a través d’Entradium excepte els Encontres en l’Espai-Temps, per a què cal reservar seient a entrades@gracia-territori.com


Todas las entradas para el LEM 2021 se pueden adquirir a través de Entradium excepto los Encuentros en el Espacio-Tiempo, para los que hay que reservar asiento en entrades@gracia-territori.com


Tickets for all shows ara available at Entradium except for the Encounters in Spacetime, for which seats can be reserved at entrades@gracia-territori.com

%d bloggers like this: