STAFF 2021

GRÀCIA TERRITORI SONOR 2021

EQUIP / EQUIPO / TEAM

concepte / concepto / concept

Víctor Nubla

direcció artística / dirección artística / artistic direction

Maria Vadell

administració / administración / administration

Albert Guitart

comunicació / comunicación / press

Aleix Salvans, Martí Farré

disseny de producció / diseño de producción / production design

Albert Guitart, Maria Vadell

assistents de producció / asistentes de producción / production assistants

Ferran Serpelloni, Tina Valent

regidoria / regiduría / stage manager

Maria Vadell, Aleix Salvans

tècnics de so / técnicos de sonido / sound technicians

Albert Guitart, Pablo Miranda

luminotècnia / luminotecnia / lighting

Guillem Bonfill, Adrià Moreno

transport artistes / transporte artistas / runner

Lula Thomas

documentació audiovisual / documentación audiovisual / audiovisual documentation

Lili Marsans – aerica.org, Ernest Abentín

disseny de l’app / diseño de la app / mobile app developer

Nofre Móra

direcció d’art i disseny gràfic

Quim Díaz – xpress.cat

imatge LEM 2021 / imagen LEM 2021 / LEM 2021 artwork

Chini – You are so Overrated
www.youaresooverrated.com

IG: @youaresooverratedillustrations, @jordielmossosensible

spot LEM 2021

Lluís Huedo

webmaster

Albert Guitart

emissió radiofònica Música i Geografia / emisión radiofónica Música i Geografia / Música i Geografia radio broadcast

Maria Vadell, David Picó

textos i traduccions / textos y traducciones / texts and translations

Aleix Salvans i Martí Farré

impressió / impresión / printing

Agpofraf S.A., Signes Disseny i Comunicació S.L.

publicitat /publicidad / advertising

GTS

Agraïments molt especials a les persones del / Agradecimientos muy especiales a la gente del / Very special thanks to the people of Districte de Gràcia, i també a / y también a / and also to: Sebastià Jovani, David Picó, Roger Atrofe, Tina Valent, Lucas Quejido, Nofre Móra, Ferran Serpelloni, Eli Gras, Juan Crek, Martí Sales, Borja Bagunyà, Míriam Cano i a l’Associació de Joves Gitanos de Gràcia, i als equips de / y a los equipos de / and to the people of: Casa Almirall, CC La Sedeta, CC Convent de Sant Agustí, Casal de Barri Can Carol, Col·legi Major Universitari Ramon Llull, Coordinadora de Locals d’Assaig de La Sedeta i Centre Artesà Tradicionàrius.

WEB GTS

gracia-territori.com

lemfestival.wordpress.com

facebook.com/GTSLEM

twitter: @graciaterritori

#LEM2021

HISTÒRIC (1996-2021)

gracia-territori.com/ARXIU_GTS

RÀDIO GTS (Música i Geografia)

107.7 FM (Ràdio Gràcia) cada dijous / cada jueves / every Thursday 19h/7PM

Dublab Radio emet els arxius desclassificats del LEM

Dublab Radio emite los archivos desclasificados del LEM

Dublab Radio broadcasts the LEM unclassified files

dublab.es

més informació / más información / more information

(+34) 93 250 35 47 i (+34) 932 37 37 37

e-mail: info@gracia-territori.com

%d bloggers like this: