ENTRADES / ENTRADAS / TICKETS OFF LEM 2020

POLÍTICA D’ENTRADES A CAUSA DE LA COVID-19

 

– En compliment de les mesures anticovid, totes les actuacions tindran una aforament limitat.

– Per a gairebé totes les actuacions caldrà fer reserva prèvia a entrades@gracia-territori.com (ATENCIÓ! No més de dues entrades per persona).

 

Les excepcions són les actuacions següents:

Anna Pantinat i Víctor bonetarbolí + Pau Riba amb PLAN (9 d’octubre).

Nara is Neus (16 d’octubre).

Eli Gras + Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán (30 d’octubre).

Per a aquests concerts caldrà adquirir la localitat a través del web d’Entradium.

 

– No es garanteix l’accés a la sala a ningú que no hagi fet reserva prèvia o no hagi comprat localitats.

– Es prega a tothom que hagi reservat entrades i no pugui venir que avisi amb la màxima antelació possible.

– Es prega a tothom que sigui al lloc de l’actuació un mínim de 30 minuts abans de l’inici del concert.

– És obligatori l’ús de la mascareta durant tot el concert.

– Els assistents hauran de seguir les indicacions del personal de sala.

– Aquestes mesures poden variar en funció de les indicacions de Protecció Civil.

En cas de cancel·lació es retornarà l’import de les entrades.

 

—–

 

POLÍTICA DE ENTRADES A CAUSA DE LA COVID-19

 

– En cumplimiento de las medidas anticovid, todas las actuaciones tendrán un aforo limitado.

– Para casi todas las actuaciones se deberá hacer reserva previa en entrades@gracia-territori.comATENCIÓN! No más de dos entradas por persona).

 

Las excepciones son las actuaciones siguientes:

Anna Pantinat y Víctor bonetarbolí + Pau Riba con PLAN (9 de octubre).

Nara is Neus (16 de octubre).

Eli Gras + Blanca Llum Vidal y Los Sara Fontán (30 de octubre).

Para estos concerts de deberá adquirir la localidad a través de la web de Entradium.

 

– No se garantiza el acceso a la sala a nadie que no haya hecho reserva previa o no haya comprado las entradas.

– Se ruega a todos los que hayan reservado entradas y no puedan asistir que avisen con la máxima antelación posible.

– Se ruega a los asistentes que estén en el lugar de la actuación un mínimo de 30 minutos antes el inicio del concierto.

– Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el concierto.

– Los asistentes deberán seguir las indicaciones del personal de sala.

– Las medidas pueden cambiar en función de las indicaciones de Protección Civil.

En caso de cancelación se abonará el importe de las entradas.

 

—–

 

TICKETS’ POLICY DUE TO COVID-19

 

– In compliance with the measures against Covid-19, all shows will have limited capacity.

– For nearly all shows advanced reservation at entrades@gracia-territori.com is compulsory. (ATTENTION! No more than two tickets per person).

 

Exceptions are the following concerts:

Anna Pantinat and Víctor bonetarbolí + Pau Riba with PLAN (October 9).

Nara is Neus (October 16).

Eli Gras + Blanca Llum Vidal and Los Sara Fontán (October 30).

For these concerts tickets must be bought in advanced through Entradium’s website.

 

– Entrance for those who haven’t reserved/bought tickets can’t be guaranteed.

– We kindly ask those who have reserved tickets and won’t be able to attend the concerts to inform the Organisation as soon as possible.

– We ask everybody to be at the venues at least 30 minutes before the shows’ starting time.

Wearing a mask is compulsory at all times inside the venues.

– The attendees must follow the staff’s instructions at all times.

– This measures can change according to Civil Defence’s instructions.

In case of cancellation, tickets will be refunded.

%d bloggers like this: