ARTISTA RESIDENT 2020: LAURA LLANELI

Laura Llaneli LEM 2019

Laura Llaneli durant el LEM 2019

L’artista resident de Gràcia Territori Sonor aquest 2020 és Laura Llaneli. Després que durant el LEM 2019 ens sorprengués a tots amb la seva performance “Lovelace” al Centre Cívic La Sedeta, GTS li va oferir ser la resident de l’associació i del festival després que, l’any anterior, ho hagués estat Tuna Pase. Nascuda a Granada el 1986, Llaneli va estudiar música al Conservatori de Sabadell i té un Diploma en Disseny Gràfic. A més, es va llicenciar en Belles Arts i va cursar el màster en Art Sonor a la Universitat de Barcelona. Membre de Sons de Barcelona, del col·lectiu feminista Nenazas i de la banda Pradera, també ha editat el bloc d’Art Sonor del centre de producció i recerca d’arts visuals l’Hangar, a Barcelona, d’on també va ser artista resident.

A més de GTS i l’Hangar, Laura Llaneli també ha estat resident a la Casa de Velázquez (Madrid), Art 3 (Valence, França), Lo Pati Balada (Amposta), el Museu d’Art Modern i Contemporani de Rijeka (Croàcia) i L’Estruch (Sabadell). Actualment treballa a l’Espai Salamina, a L’Hospitalet, on coordina les Sesiones de Azotea juntament amb Óscar Martín.

Les seves activitats l’han dut a actuar a Xile, Croàcia i França, a més de a diversos llocs de Catalunya i l’estat espanyol. La feina de Llaneli ha estat reconeguda amb premis com l’Art for Change 2020, el Premi Miquel Casablancas 2018 o el premi Embarrat 2017, a més de ser finalista a la Biennal de Valls 2017, al BIAM 2018 o al Barcelona Producció 2014. A banda de tot això, ha fet nombrosos tallers, conferències, cursos i seminaris.

 


 

La artista residente de Gràcia Territori Sonor este 2020 es Laura Llaneli. Después que durante el LEM 2019 nos sorprendiera a todos con su performance “Lovelace” en el Centre Cívic La Sedeta, GTS le ofreció ser la residente de la asociación y del festival después que, el año anterior, lo fuera Tuna Pase. Nacida en Granada el 1986, Llaneli estudió música en el Conservatorio de Sabadell y tiene un Diploma en Diseño Gráfico. Además, se licenció en Bellas Artes y cursó el máster en Arte Sonoro en la Universidad de Barcelona. Miembro de Sons de Barcelona, del colectivo feminista Nenazas y de la banda Pradera, también ha editado el blog de Arte Sonoro del centro de producción e investigación en artes visuales l’Hangar, en Barcelona, donde también fue artista residente.

Además de GTS y l’Hangar, Laura Llaneli también ha sido residente en la Casa de Velázquez (Madrid), Art 3 (Valence, França), Lo Pati Balada (Amposta), el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Rijeka (Croacia) y L’Estruch (Sabadell). Actualmente trabaja en el Espai Salamina, en L’Hospitalet, donde coordina las Sesiones de Azotea juntamente con Óscar Martín.

Sus actividades la han llevado a actuar en Chile, Croacia y Francia, además de varios lugares en Cataluña y el estado español. El trabajo de Llaneli ha estado reconocida con premios como Art for Change 2020, el premio Miquel Casablancas 2018 o el premio Embarrat 2017, además de ser finalista en la Biennal de Valls 2017, el BIAM 2018 o el Barcelona Producció 2014. A parte de todo esto, ha hecho numerosos talleres, conferencias, cursos y seminarios.

 


 

Gràcia Territori Sonor 2020’s resident artist is Laura Llaneli. After she surprised us all with her “Lovelace” performance on LEM 2019 at Centre Cívic La Sedeta, GTS offered her to be the association’s resident after Tuna Pase, who has it on 2019. Born in Granada in 1986, Llaneli studied music at Sabadell’s Conservatory and holds a Diploma in Graphic Design. In addition to that, she graduated in Fine Arts and obtained a Master’s Degree in Sound Art at the University of Barcelona. She is a member of Sounds of Barcelona, Nenazas’ feminist collective and the band Pradera, she has also edited the Sound Art blog at Barcelona’s Hangar production and investigation in visual arts centre, where she was also a resident artist.

Apart from GTS and l’Hangar, Laura Llaneli has also been a resident artist at Casa de Velázquez (Madrid), Art 3 (Valence, France), Lo Pati Balada (Amposta), the Museum of Modern and Contemporary Art of Rijeka (Croatia) and L’Estruch (Sabadell). Nowadays she works at Espai Salamina, in L’Hospitalet, where she coordinates the Sesiones de Azotea along with Óscar Martín.

Her activities have brought her to perform in Chile, Croacia and France, apart from many other places in Catalonia and Spain. Llaneli’s work has been recognised with awards such as Art for Change 2020, Miquel Casablancas 2018 or Embarrat 2017, and has also been finalist at Valls’ Biennal 2017, BIAM 2018 or Barcelona Producció 2014. Apart from all this, she has done a number of workshops, conferences, courses and seminars.

%d bloggers like this: