STAFF 2020

GRÀCIA TERRITORI SONOR 2020

EQUIP / EQUIPO / TEAM

 

concepte / concepto / concept

Víctor Nubla

 

direcció artística / dirección artística / artistic direction

Víctor Nubla, Maria Vadell

 

administració / administración / administration

Albert Guitart

 

comunicació / comunicación / press

Aleix Salvans, Martí Farré, Víctor Nubla

 

disseny de producció / diseño de producción / production design

Albert Guitart, Maria Vadell

 

assistents de producció / asistentes de producción / production assistants

Ferran Serpelloni, Biel Noguera

 

regidoria / regiduría / stage manager

Maria Vadell, Aleix Salvans

 

tècnics de so / técnicos de sonido / sound technicians

Albert Guitart, Pablo Miranda, Dublab

 

luminotècnia / luminotecnia / lighting

Guillem Bonfill

 

transport artistes / transporte artistas / runner

Lula Thomas

 

documentació audiovisual / documentación audiovisual / audiovisual documentation

Lili Marsans – aerica.org, Ernest Abentín, Gloria Augusto, Bonobo Studio

 

disseny de l’app / diseño de la app / mobile app developer

Nofre Móra

 

direcció d’art i disseny gràfic

Quim Díaz – xpress.cat

 

imatge OFF LEM 2020 / imagen OFF LEM 2020 / OFF LEM 2020 artwork

Joan Teixidor

 

webmaster

Albert Guitart, Víctor Nubla

emissió radiofònica Música i Geografia / emisión radiofónica Música i Geografia / Música i Geografia radio broadcast

Maria Vadell, Víctor Nubla, David Picó, Sebastià Jovani, Blanca Picó, Lara Santos, Aleix Salvans

 

textos i traduccions / textos y traducciones / texts and translations

Aleix Salvans i Martí Farré

 

impressió / impresión / printing

Signes Disseny i Comunicació S.L.

 

publicitat /publicidad / advertising

GTS

 

Agraïments molt especials a les persones del / Agradecimientos muy especiales a la gente del / Very special thanks to the people of Districte de Gràcia, i també a / y también a / and also to: Sebastià Jovani, David Picó, Lara Santos, Carlota Freixenet, Helena Febrés, Víctor Bonet, Cristian Vega, Joan Ramon Guzmán, Nofre Móra, Ferran Serpelloni, Biel Noguera, Eli Gras, Juan Crek, Hara Kraan i a l’Associació de Joves Gitanos de Gràcia, i als equips de / y a los equipos de / and to the people of: Casa Almirall, CC La Sedeta, CC Convent de Sant Agustí, Experimentem amb l’Art i La Rubia Horiginal

 

WEB GTS

gracia-territori.com

lemfestival.wordpress.com

facebook.com/GTSLEM

twitter: @graciaterritori

#OFFLEM2020

 

HISTÒRIC (1996-2020)

gracia-territori.com/ARXIU_GTS

 

RÀDIO GTS (Música i Geografia)

107.7 FM (Ràdio Gràcia) cada dijous / cada jueves / every Thursday 19h/7PM

 

Dublab Radio emet els arxius desclassificats del LEM

Dublab Radio emite los archivos desclasificados del LEM

Dublab Radio broadcasts the LEM unclassified files

dublab.es

 

més informació / más información / more information

(+34) 93 250 35 47 i (+34) 932 37 37 37

e-mail: info@gracia-territori.com

%d bloggers like this: