ELS ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS TORNEN AMB UN CANVI D’UBICACIÓ / LOS ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO REGRESAN CON CAMBIO DE UBICACIÓN / THE ENCOUNTERS IN THE SPACETIME ARE BACK WITH A CHANGE IN THE VENUE

26 Feb

Primer EET 2021

AFORAMENT LIMITAT / AFORO LIMITADO / LIMITED CAPACITY
RESERVES / RESERVAS / RESERVATIONS AT ENTRADES@GRACIA-TERRITORI.COM

[CAT] Els Encontres en l’Espai-Temps de 2021 comencen aquest proper dijous 4 de març a les 20h amb la trobada entre la saxofonista i compositora argentina Melisa Bertossi, una vella amiga de Gràcia Territori Sonor; i la poeta manlleuenca Raquel Santanera, que aterra per primera vegada al nostre cicle d’improvisació. Bertossi, que viu a Barcelona des de l’any 2014, és compositora i intèrpret de jazz i música d’avantguarda i ha fundat o participat en projectes que van dels estàndards de jazz a la música contemporània i la improvisació lliure, publicant o col·laborant en mitja dotzena d’àlbums amb alguns dels artistes més destacats del jazz i la música d’avantguarda actuals. Santanera, per la seva banda, és una de les veus més interessants de les darreres fornades de la poesia en llengua catalana. Influenciada per les avantguardes, la teoria feminista i la ciència-ficció, entre d’altres, els seus tres poemaris han estat reconeguts amb el premi Martí Dot, el premi de poesia de Pollença i el premi Miquel Martí i Pol. A més, Raquel Santanera també coordina i programa a l’Horiginal, un dels punts de referència històrics de la poesia i la literatura barcelonines. La trobada entre aquestes dues artistes serà una arrencada de primera categoria per a uns EET que, a causa de les restriccions per Covid-19, de moment no podran celebrar-se a la nostra seu i es traslladen a la Sala Polivalent del Centre Cívic La Sedeta (C/Sicília, 321) que, el passat OFF LEM 2020, ja va acollir l’actuació de Nara is Neus i Sasha Smirnova. Com als EET de l’OFF LEM, cal reservar seients enviant un correu a entrades@gracia-territori.com.


[CAST] Los Encuentros en el Espacio-Tiempo de 2021 empiezan el próximo jueves 4 de marzo a las 20h con la reunión entre la saxofonista y compositora argentina Melisa Bertossi, una vieja amiga de Gràcia Territori Sonor; y la poeta manlleuense Raquel Santanera, que aterriza por primera vez en nuestro ciclo de improvisación. Bertossi, que vive en Barcelona desde el año 2014, es compositora e intérprete de jazz y música de vanguardia y ha fundado o participado en proyectos que van de los estándares de jazz a la música contemporánea y la improvisación libre, publicando o colaborando en media docena de álbums con algunos de los artistas más destacados del jazz y la música de vanguardia actuales. Santanera, por su lado, es una de les voces más interesantes de las últimas generaciones de la poesía en lengua catalana. Influenciada por las vanguardias, la teoría feminista y la ciencia-ficción, entre otros, sus tres poemarios han sido reconocidos con el premio Martí Dot, el premio de poesía de Pollença y el premio Miquel Martí i Pol . Además, Raquel Santanera también coordina y programa en l’Horiginal, uno de los puntos de referencia históricos de la poesía y la literatura en Barcelona. El encuentro entre estas dos artistas será un arranque de primera categoría para unos EET que, a causa de las restricciones por Covid-19, por el momento no podrán celebrarse en nuestra sede y se trasladan a la Sala Polivalent del Centre Cívic La Sedeta (C/Sicília, 321) que, el pasado OFF LEM 2020, ya acogió la actuación de Nara is Neus y Sasha Smirnova. Como en los EET del OFF LEM, hay que reservar asientos mandando un mail a entrades@gracia-territori.com.


[ENG] 2021’s Encounters in the Spacetime start next Thursday, March 4 at 20h with the meeting of the Argentinian sax player and composer Melisa Bertossi, an old friend of Gràcia Territori Sonor’s, and Manlleu-born poet Raquel Santanera, that lands on our improvisation series for the first time. Bertossi, who lives in Barcelona since 2014, is a jazz and avant-garde composer and performer and has founded or collaborated in projects ranging from jazz standards to contemporary music and free improvisation. She has published or collaborated in half a dozen albums with some of the best-known jazz and avant-garde musicians. Santanera, on the other hand, is one of the most interesting voices of the latest generations of Catalan poetry. Influenced by the avant-garde movements, the feminist theories and science-fiction, among others, her three poetry books have been awarded the Martí Dot prize, the Pollença poetry prize and the Miquel Martí i Pol prize. In addition to this, Raquel Santanera also coordinates and programmes at the Horiginal, one of Barcelona’s poetry and literature historical venues. The meeting of these two artists will be a first-class start to an EET series that, due to the Covid-related restriction, won’t be able to be held at our headquarters and will move to Centre Cívic La Sedeta’s Sala Polivalent (C/Sicília, 321) that, at OFF LEM 2020, it already hosted Nara is Neus and Sasha Smirnova‘s performance. As with OFF LEM’s EST, seats have to be reserved by sending an e-mail at entrades@gracia-territori.com.

MICROTOPIES 2021 – CONVOCATÒRIA / OPEN CALL

23 Feb

[CAT] GRÀCIA TERRITORI SONOR LLANÇA LA DESENA CONVOCATÒRIA UNIVERSAL DE MINIATURES SONORES PER PRODUIR UNA EDICIÓ ESPECIAL DEL PROGRAMA DE RÀDIO “MÚSICA I GEOGRAFIA”

BASES
1. Per participar has d’enviar-nos una peça sonora d’un minut de durada.
2. Cada participant pot enviar només una peça.
3. El format de l’enregistrament ha de ser AIFF.
4. Pots enviar la peça adjunta per correu a radio@gracia-territori.com o via MailBigFile (només).
5. L’arxiu que ens enviis ha d’estar anomenat així: nom_de_l’autor_ciutat_títol_de_la_peça.aif
6. Amb el material rebut i en ordre estricte de recepció, es compondrà un mosaic sonor que formarà el contingut d’un programa especial de “Música i Geografia”.
7. El minut sonor que enviis ha d’estar lliure de drets d’autor o sota llicència Creative Commons que permeti el seu ús per a la radiodifusió en aquest programa i la seva difusió al blog de Gràcia Territori Sonor.
8. La data límit per enviar la peça és el 30 de maig de 2021.
9. Esperem peces minimalistes, música concreta, enregistraments de camp, ràdio-art, síntesi, samplerisme, improvisació, circuit-bending, collage, drones, experiments amb el temps, psicofonies, missatges interestel·lars, micrologies poètiques, paisatges mol·leculars, monòlegs amfibis, patologies sonores… i també tot el contrari.

Escolta i descarrega les Microtopies 2012-2020: 
2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019  2020


[CAST] GRÀCIA TERRITORI SONOR LANZA LA DÉCIMA CONVOCATORIA UNIVERSAL DE MINIATURAS SONORAS PARA PRODUCIR UNA EDICIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA DE RADIO “MÚSICA Y GEOGRAFÍA”

BASES
1. Para participar has de enviarnos una pieza sonora de un minuto de duración.
2. Cada participante puede enviar solamente una pieza.
3. El formato de la grabación ha de ser AIFF.
4. Puedes enviar tu pieza adjunta por correo a radio@gracia-territori.com o via MailBigFile (únicamente).
5. El archivo que nos envies ha de estar nombrado así: nombre_del_autor_ciudad_título_de_la_pieza.aif
6. Con el material recibido y en estricto orden de recepción, se compondrá un mosaico sonoro que formará el contenido de un programa especial de “Música y Geografía”.
7. El minuto sonoro que envíes ha de estar libre de derechos de autor o bajo una licencia Creative Commons que permita su uso para la radiodifusión en este programa y su difusión en el blog de Gràcia Territori Sonor.
8. La fecha límite para enviar la pieza es el 30 de mayo de 2021.
9. Esperamos piezas minimalistas, música concreta, grabaciones de campo, radio-art, síntesis, samplerismo, improvisación, circuit-bending, collage, drones, experimentos con el tiempo, psicofonías, mensajes interestelares, micrologías poéticas, paisajes moleculares, monólogos anfibios, patologías sonoras y también todo lo contrario.

Escucha y descarga las Microtopías 2012-2020: 
2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019  2020


[ENG] GRÀCIA TERRITORI SONOR LAUNCHES ITS TENTH UNIVERSAL CALL FOR SONIC MINIATURES TO BE BROADCASTED ON A SPECIAL EDITION OF THE MUSIC AND GEOGRAPHY RADIO SHOW

RULES
1. To participate send us a sound piece of 1 minute in duration.
2. Each participant may exclusively send one piece.
3. The audio file format of the piece must be AIFF.
4. You may send your piece attached via e-mail to radio@gracia-territori.com or via MailBigFile (only).
5. The file you send us must be labelled as follows: name_of_author_city_title_of_the_piece.aif
6. A sound mosaic will be created with the material in strict order of reception and will be broadcasted on a special edition of “Música i Geografia”.
7. Your sound miniature must be free of copyright or have a Creative Commons license that allows its broadcast on this radio programme and its dissemination via Gràcia Territori Sonor’s blog.
8. The deadline is May 30 2021.
9. We are waiting for minimal pieces, musique concrète, field recordings, radio-art, synthesis, samplerism, improvisation, circuit-bending, collages, drones, experiments with time, psychophonies, interstellar messages, poetic micrologies, molecular soundscapes, amphibian monologues, sonic pathologies and also quite the contrary.

Listen and download the Microtopies 2012-2020:  
2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019  2020

Eli Gras + Blanca Llum i Los Sara Fontán – OFF LEM 2020 – Clausura / Closing concert

1 Dec

(CAT) A GTS hem continuat la nostra activitat amb noves propostes i la continuació d’algunes que havien quedat penjades a causa de la segona onada de la pandèmia. Us volem anunciar que el darrer concert de l’OFF LEM 2020, amb Eli Gras + Blanca Llum i Los Sara Fontán, tindrà lloc al Centre Cívic La Sedeta (Sicília 321) aquest dissabte 5 de desembre a les 19:30. A causa de les devolucions per l’ajornament del passat 30 d’octubre queden algunes entrades disponibles (poques) que podeu reservar enviant un correu electrònic i pagar a La Sedeta mateix a l’hora d’accedir al recinte. Us recordem que, per assegurar el compliment de les mesures de seguretat, us demanem que sigueu a les portes del recinte aproximadament a les 19:00.

(CAST) En GTS hemos continuado nuestra actividad con nuevas propuestas y la continuación de algunas que habían quedado a medias a causa de la segunda ola de la pandemia. Os queremos anunciar que el último concierto del OFF LEM 2020 con Eli Gras + Blanca Llum i Los Sara Fontán tendrá lugar en el Centre Cívic La Sedeta (Sicília 321) este sábado 5 de diciembre a las 19:30. A causa de las devoluciones por el aplazamiento del pasado 30 de octubre quedan algunas entradas disponibles (pocas) que podeis reservar mandando un correo electrónico y pagar en La Sedeta mismo a la hora de entrar a recinto. Os recordamos que, para asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad, os pedimos que esteis en la puerta aproximadamente a las 19:00.

(ENG) At GTS we’ve kept on with our activities with new things and continuing those that were stopped due to the second wave of the pandemic. We want to announce that OFF LEM 2020’s last concert with Eli Gras + Blanca Llum i Los Sara Fontán wil take place at Centre Cívic La Sedeta (Sicília 321) this Saturday, December 5 at 19:30. Due to the refundings made after we postponed the concert last October 30 there are some tickets available (a few) that you can reserve by sending an email and pay at La Sedeta as you get into the venue. We kindly remind you that, to ensure the compliance with the security measures, it is advised to be at the gates at 19:00 approximately.