STAFF 2019

concepte / concepto / concept

Víctor Nubla

direcció artística / dirección artística / artistic direction

Víctor Nubla, Maria Vadell, Cristian Vega

administració / administración / general manager

Maria Vadell

comunicació / comunicación / press

Martí Farré

disseny de producció / diseño de producción / production design

Cristian Vega, Maria Vadell

regidoria / regiduría / stage managers

Maria Vadell, Cristian Vega

caps tècnics / directores técnicos / technical managers

Ambre Laparra, Albert Guitart

luminotècnia / luminotecnia / lighting

Ricard Pons

transport artistes / transporte artistas / runner

Ernest Enríquez

equip de documentació audiovisual / equipo de documentación audiovisual / audiovisual documentation team

Lili Marsans – aerica.org, Ernest Abentín, Glòria Augusto, Cristian Vega

disseny de l’aplicació mòbil / diseño de la aplicación móvil / mobile app developer

Nofre Móra

direcció d’art i disseny gràfic / dirección de arte y diseño gráfico / art direction and graphic design

Quim Díaz – xpress.cat, Víctor Nubla

webmistress

Glòria Augusto

webmasters

Víctor Nubla, Alb Estudi

web arxiu històric / web archivo histórico / historic archive site

Joana Moll

emissió radiofònica Música i Geografia / emisión radiofónica Música i Geografia / Música i Geografia radio broadcasting

Maria Vadell, Víctor Nubla

texts i traduccions / textos y traducciones / texts and translations

GTS

coordinació de programes i publicacions / coordinación de programas y publicaciones / publications and programmes coordination

Víctor Nubla

impressió / impresión / printing

Signes disseny i comunicació s.l., Apligraf

publicitat / publicidad / advertising

Distritoni, GTS

catering

Silly Saussage, Peixos Blasco, La Vinícola

Advertisements
%d bloggers like this: