Tag Archives: 100 years of Dada

Exposició / exposición / exhibition Manuel de Val: horaris / horarios / timetable

6 Oct

deval

Durant tot el més d’octubre podeu visitar l’exposició De Val a Dada, de Manuel de Val, a la seu de Gràcia Territori Sonor (C/ d’Igualada, 10). Els horaris són els següents: Dilluns, dimarts i dimecres, entre les 11 i les 14 h, i els dimecres en els quals se celebrin els Encontres en l’Espai-Temps a la seu de Gràcia Territori Sonor (a partir de les 19:30 h).


Durante todo el mes de octubre podéis visitar la exposición De Val a Dada, de Manuel de Val, en la sede de Gràcia Territori Sonor (C/ d’Igualada, 10). Los horarios son los siguientes: lunes, martes y miércoles, entre las 11 y las 14 h, y los miércoles en los que se celebren los Encuentros en el Espacio-Tiempo en la sede de Gràcia Territori Sonor (a partir de las 19:30 h).


During the month of October you can visit De Val a Dada exhibition, by Manuel de Val, in the headquarters of Gràcia Territori Sonor (C/d’Igualada, 10). Visiting hours: Monday, Tuesday & Wednesday, from 11am to 2pm, and wednesdays with Encounters in the Space-Time in the headquarters of Gràcia Territori Sonor (since 7:30 pm).

Merz Mail, Yak42 i Maria Cabrera: breu crònica del 14 d’abril

18 Apr
Un collage Dadà és per a tota la vida i tota la vida és un collage Dadà. Joan Casellas a GTS, 14 d'abril 2016

Un collage Dadà és per a tota la vida i tota la vida és un collage Dadà. Joan Casellas a GTS, 14 d’abril 2016

Un collage de mots, imatges, i sons.
Joan Casellas va propiciar que l’experimentació sonora comencés abans del que el públic hauria pogut esperar, quan va sol·licitar la col·laboració d’algun músic d’entre els presents que es veiés amb cor d’acompanyar improvisadament les seves paraules. De seguida, un collage de sons i mots van teixir una adequada introducció a l’obra de Pere Sousa i l’exposició dels inquietants collages de Merz Mail, 100 anys de Dadà, i ens va recordar que “un collage Dadà és per a tota la vida i tota la vida és un collage Dadà”. Després d’un parèntesi per a l’observació, va ser el torn de YAK42 i la poeta Maria Cabrera de dur a terme l’acció sonora pròpiament dita, on les paraules de Maria Cabrera i els sintetitzadors analògics del nou projecte de Ramon Faura foren els encarregats novament de conduïr la vetllada, il·lustrada també amb els collages en vídeo de Faura. Una sessió plena de sorpreses i animada per una gran assistència de públic.
Us agraïm novament que ens hagueu fet costat en aquesta celebració. Fins la propera!

Un collage de palabras, sonidos, e imágenes.
Joan Casellas propició que la experimentación sonora empezara antes de lo que los asistentes hubieran podido esperar, cuando solicitó la colaboración de algún músico entre los presentes que tuviera el coraje de acompañar improvisadamente sus palabras. Enseguida, un collage de sonidos y vocablos tejieron una adecuada introducción a la obra de Pere Sousa i la exposición de los inquietantes collages de Merz Mail, 100 años de Dadá, y nos recordó que “un collage Dadá es para tota la vida y toda la vida es un collage Dadá”. Después de un paréntesis para la observación, fue el turno de YAK42 y la poetisa Maria Cabrera de llevar a cabo la acción sonora propiamente dicha, dónde las palabras de Maria Cabrera y los sintetizadores analógicos del nuevo proyecto de Ramon Faura fueron los encargados nuevamente de conducir  la velada, ilustrada también con los collages en video de Faura. Una sesión llena de sorpresas y animada por una gran asistencia de público.
Os agradecemos de nuevo que nos hayáis acompañado en ésta celebración. Hasta la próxima!

A collage of words, images, and sounds.
Joan Casellas favoured sound experimentation to begin earlier than expected when he asked for the collaboration of any musician among the audience,  who felt in the mood for accompany his words at the drop of a hat. Right afterward, a collage of words and sounds wove an  appropriate introduction to Pere Sousa’s work and the exhibition of the Merz Mail somehow disturbing collages, 100 years of Dada, and recalled us that “a Dada collage is for the rest of our lives and the rest of our lives is a Dada collage”. After a break dedicated to observation, YAK42 and the poetess Maria Cabrera accomplished the sound action itself, where Maria Cabrera’s words and the analog synthesizers from Ramon Faura’s new project were responsible for running the soiree, also illustrated by Faura’s video collages. An bustling evening session full of surprises.
We appreciate again your presence in that celebration. See you next time!
Faura & Cabrera, el 14 d'abril de 2016 a GTS

Faura & Cabrera, el 14 d’abril de 2016 a GTS