Tag Archives: 2018

practica un exercici mental / practica un ejercicio mental / do a mental exercise

20 Dec
MIRA FIXAMENT AQUESTA IMATGE I REPETEIX:
"2018 SERÀ UN ANY MERAVELLÓS"
 
MIRA FIJAMENTE ESTA IMAGEN Y REPITE:
"2018 SERÁ UN AÑO MARAVILLOSO"

STARE AT THIS IMAGE AND REPEAT:
"2018 WILL BE A WONDERFULL YEAR"

 

ÉS UN CONSELL DE
ES UN CONSEJO DE
AN ADVICE BY