Tag Archives: Alpha Decay

LEM 2022 en imatges / en imágenes / in pictures (I)

10 Oct

[CAT] El 27è Encontre Internacional de Música Experimental de Gràcia-Barcelona (Dispositiu LEM 2022) va arrencar dijous passat amb un Encontre en l’Espai-Temps entre Jordi Heras Fauque i Gabriel Pereira Spurr i les actuacions, dissabte, del col·lectiu de dones cantants Veus Lliures (amb sopresa final inclosa) i del projecte Teranyines, amb tres parelles formades per experimentadores sòniques i ballarines de butoh: Laura del Vecchio i Anna García, Alpha Decay i Marlène Jobstl i Linalab i Ona Juan. Entremig, es va estrenar divendres l’exposició ‘Summoners’, del fotògraf Joan Teixidor (fins al 30 d’octubre a la seu de Gràcia Territorio Sonor). El mateix dia va tenir lloc una xerrada sobre festivals alternatius, amb Eli Gras (NoNoLogic), Damian Pissarra (Kronos Art), Daniel Abecassis (Kill Town Death Fest) i Maria Vadell, directora del Dispositiu LEM. Us oferim un resum fotogràfic amb instantànies d’Ernest Abentin. Moltes gràcies a tothom que ha contribuït al fet que l’inici del LEM 2022 hagi estat un èxit! Recordeu que podeu gaudir de diverses activitats fins al pròxim 30 d’octubre. Més informació aquí.

*****

[CAST] El 27º Encuentro Internacional de Música Experimental de Gràcia-Barcelona (Dispositivo LEM 2022) arrancó el pasado jueves con un Encuentro en Espacio-Tiempo entre Jordi Heras Fauque y Gabriel Pereira Spurr y las actuaciones, el sábado, del colectivo de mujeres cantantes Veus Lliures (con sorpresa final) y del proyecto Teranyines, con tres parejas formadas por experimentadoras sónicas y bailarinas de butoh: Laura del Vecchio y Anna García, Alpha Decay y Marlène Jobstl y Linalab y Ona Juan. Entre un acto y el otro hubo el estreno, el viernes, de la exposición ‘Summoners’, del fotógrafo Joan Teixidor (hasta el 30 de septiembre en la sede de Gràcia Territori Sonor). El mismo día tuvo lugar una charla sobre festivales alternativos, con Eli Gras (NoNoLogic), Damian Pissarra (Kronos Art), Daniel Abecassis (Kill Town Death Fest) y Maria Vadell, directora del Dispositivo LEM. Os ofrecemos un resumen fotográfico con instantáneas de Ernest Abentin. ¡Muchas gracias a todxs los que habéis contribuido a que el inicio del LEM 2022 haya sido un éxito! Recordad que podéis disfrutar de más actividades hasta el 29 de octubre. Más información aquí. 

*****

[ENG] The 27th International Experimental Meeting of Gràcia-Barcelona (Dispositiu LEM 2021) began last Thursday with an Encounter in the Space-Time by Jordi Heras Fauque and Gabriel Pereira Spurr. On Saturday we enjoyed the concert of woman’s singer collective Veus Lliures (with final surprise). In the same venue we presented Teranyines project, a performance with three woman’s couples between experimental musicians and butoh dancers (Laura del Vecchio and Anna García, Alpha Decay and Marlène Jobstl and Linalab and Ona Juan). Finally, on friday it was the premiere of ‘Summoners’ exhibition, by the photograph Joan Teixidor (until October 30th at Gràcia Territori Sonor headquarter) and a colloquium about alternative music festivals, with Eli Gras (NoNoLogic), Damian Pissarra (Kronos Art), Daniel Abecassis (Kill Town Death Fest) and Maria Vadell, director of LEM.  We offer you a photo abstract with pictures by Ernest Abentin. Thanks to everybody who has contributed that LEM 2022’s opening was a success! You have a lot of LEM activities to enjoy until October 29th. More information here.


Encontre en L’Espai-Temps / Encuentro en el Espacio Tiempo / Encounter in the Space-Time

6 octubre, seu de Gràcia Territori Sonor

JORDI HERAS FAUQUE & GABRIEL PEREIRA SPURR

Foto: Ernest Abentin.
Foto: Ernest Abentin
Foto: Ernest Abentin.

7 octubre,  seu de Gràcia Territori Sonor

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ ‘SUMMONERS’, DE JOAN TEIXIDOR

+ XERRADA SOBRE FESTIVALS ALTERNATIUS

Inauguració ‘Summoners’ (foto: Ernest Abentin).
Inauguració ‘Summoners’ (foto: Ernest Abentin).
Inauguració ‘Summoners’ (foto: Ernest Abentin).
Xerrada sobre festivals alternatius (foto Ernest Abentin).
Xerrada sobre festivals alternatius (foto Ernest Abentin).
Xerrada sobre festivals alternatius (foto Ernest Abentin).

8 octubre, Centre Cívic La Sedeta

VEUS LLIURES + TERANYINES

Veus Lliures (foto: Ernest Abetin)
Veus Lliures (foto: Ernest Abentin)
Veus Lliures + Agustí Fernández (foto: Ernest Abentin)
Teranyines (foto: Ernest Abentin)
Teranyines (foto: Ernest Abentin)
Teranyines (foto: Ernest Abentin)

OFF LEM 2020 en imatges / en imágenes / in pictures (3a setmana / 3rd week)

26 Oct

Ara que encetem la recta final de l’OFF LEM 2020, us oferim un resum fotogràfic de la tercera setmana del festival. Les instantànies són obra del gran Ernest Abentin. Moltes gràcies a tots/es els/les que heu contribuit a que la tercera de l’OFF LEM 2020 hagi estat un èxit!


Ahora que llegamos a la recta final del OFF LEM 2020, os ofrecemos un resumen fotográfico de la tercera semana del festival. Las instantáneas son obra del gran Ernest Abentin. ¡Muchas gracias a tod@s l@s que habéis contribuido a que la tercera semana del OFF LEM 2020 haya sido un éxito!


Now, when we are in the home straight of the OFF LEM 2020, we offer a photographic summary of the third week of this year LEM. The snapshots are by the great Ernest Abentin. Many thanks to all the people who has contributed that the third week of OFF LEM 2020 has been a success!


23 d’octubre, Centre Cívic Convent de Sant Agustí

LAURA LLANELI, “Palpitar palpar”.

Laura Llaneli (foto: Ernest Abentin)
Laura Llaneli i el públic que omplia el Convent de Sant Agustí (foto: Ernest Abentin).
Detall de la performance de Laura Llaneli (foto: Ernest Abentin).

TIGER MENJA ZEBRA

Tiger Menja Zebra (foto: Ernest Abentin).
Tiger Menja Zebra (foto: Ernest Abentin).
Tiger Menja Zebra (foto: Ernest Abentin).
Tiger Menja Zebra (foto: Ernest Abentin).
Tiger Menja Zebra (foto: Ernest Abentin).
Tiger Menja Zebra (foto: Ernest Abentin).

Encontres en l’Espai-Temps / Encuentros en el Espacio-Tiempo / Encounters in the Space-Time.

En col·laboració amb: / En colaboración con: / In collaboration with:

La Escocesa.

24 d’octubre, Experimentem amb l’ART.

ALPHA DECAY & VALENTINA ALVARADO I CARLOS VÁSQUEZ

Alpha Decay (foto: Ernest Abentin).
Alpha Decay & Valentina Alvarado i Carlos Vásquez (foto: Ernest Abentin).
Valentina Alvarado (foto: Ernest Abentin).
Carlos Vásquez (foto: Ernest Abentin).
Alpha Decay (foto: Ernest Abentin).

OFF LEM 2020: Tercera setmana / Tercera semana / Third week

21 Oct

LAURA LLANELI (20 h / 8 pm)

+ TIGER MENJA ZEBRA (21 h / 9 pm)

Divendres / Viernes / Friday 23 octubre

Centre Cívic Convent de Sant Agustí (C/ Comerç, 36, BCN)

ENTRADES EXHAURIDES / ENTRADAS AGOTADAS / TICKETS SOLD OUT

RETRANSMISSIÓ EN VIU / RETRANSMISIÓN EN VIVO / LIVE BROADCASTING: AQUÍ / HERE.

Foto: Ernest Abentin.

LAURA LLANELI

[Cat] L’artista resident de Gràcia Territori Sonor aquest 2020 és Laura Llaneli, una exploradora de la relació entre l’experiència sonora individual i la producció, els aparells i pràctiques emprades en les arts visuals contemporànies. Un dels seus focus d’atenció, en aquest sentit, és l’impacte que tenen les variacions dels patrons i les estructures estables dels productes culturals més populars. Així, els seus projectes han girat sobre la força del so pop com a icona social des d’una òptica crítica, els canvis en els paràmetres de la composició clàssica i altres camins d’experimentació que l’han dut a indrets tan diferents com sorprenents. Si al LEM 2019 ens va mostrar el seu espectacular projecte Lovelace, que va ser molt ben rebut pel nostre públic, a l’OFF LEM 2020 Llaneli ens presentarà una actuació basada en el seu projecte “Palpitar Palpar”, centrat en l’acció del cos a l’escenari, en el llenguatge que transita entre cossos comuns a través de les vibracions. Serà una acció de contacte físic a través del so i també de contacte eteri i distància fluida, amb un text en tres idiomes que es transmetrà a diferents tipus de materials, creant escultures sonores que bategaran amb la veu.

[Cast] La artista residente de Gràcia Territori Sonor este 2020 es Laura Llaneli, una exploradora de la relación entre la experiencia sonora individual y la producción, los aparatos y las prácticas utilizadas en las artes visuales contemporáneas. Uno de sus focos de atención en este sentido es el impacto que tienen la variaciones de los patrones y las estructuras estables de los productos culturales más populares. Así, sus proyectos han girado en torno a la fuerza del sonido pop como icono social desde una óptica crítica, los cambios en los parámetros de la composición clásica y otros caminos de experimentación que la han llevado a lugares tan diferentes como sorprendentes. Si en el LEM 2019 nos mostró su espectacular Lovelace, que fue muy bien recibido por nuestro público, en el OFF LEM 2020 Llaneli nos presentará una actuación basada en su proyecto “Palpitar Palpar”, centrada en la acción del cuerpo en el escenario, en el lenguaje que transita entre cuerpos comunes a través de las vibraciones. Será una acción de contacto físico a través del sonido i también de contacto etéreo y distancia fluida, con un texto en tres idiomas que se transmitirá a distintos tipos de materiales, creando esculturas sonoras que palpitarán con la voz.

[Eng] Gracia Territori Sonor’s resident artist this 2020 is Laura Llaneli, an explorer of the relationship between the individual sonic experience and the production, the devices and the practises used in contemporary arts. One of the things she focuses in, in this sense, is the impact of variations in the patterns and stable structures of the most popular cultural products. Her projects have revolved around the force of pop sounds as a social icon from a critical perspective, the power of changes in the parameters of classical composition and other experimental paths that have brought her to places as different as they are surprising. If at LEM 2019 she showed us her spectacular Lovelace project, that was very well received by our public, at OFF LEM 2020 Llaneli will present a performance based on her project “Palpitar Palpar”, which revolves around the body’s action on stage, on language traversing through common bodies using vibration. It will be an action with physical contact through sound and also of ethereal contact and fluid distance, with a text in three languages that will be transmitted through different materials, creating sound sculptures that beat with the voice.

TIGER MENJA ZEBRA

[Cat] Una de les propostes sonores més contundents que van sorgir a Catalunya la dècada passada, entre 2012 i 2017 Tiger Menja Zebra van publicar els tres àlbums del que han anomenat la Trilogia de l’Autodestrucció de l’Ésser Humà: “Com començar una guerra”, “Súper Ego” i “Anarquia i mal de cap”. En aquests tres treballs han traçat un camí que els ha dut a les profunditats de la provocació, la ràbia, la supèrbia i la foscor, fent servir com a fil conductor una agressivitat sonora que es fa encara més patent a les seves actuacions en directe, un espectacle que és impossible definir sense fer servir l’adjectiu “violent”. Sens dubte el concert més sorollós de l’OFF LEM 2020.

[Cast] Una de las propuestas más contundentes que surgieron en Cataluña durante la década pasada, entre 2012 y 2017 Tiger Menja Zebra publicaron los tres discos la que han llamado su Trilogía de la Autodestrucción del Ser Humano: “Com començar una guerra”, “Súper Ego” y “Anarquia i mal de cap”. En estos tres trabajos han trazado un camino que les ha llevado a las profundidades de la provocación, la rabia, la soberbia y la oscuridad, usando como hilo conductor una agresividad sonora que se hace todavía más patente en sus actuaciones en directo, un espectáculo imposible de definir sin usar el adjetivo “violento”. Sin duda el concierto más ruidoso del OFF LEM 2020.

[Eng] One of the most hard-hitting projects arisen from Catalonia during the past decade, between 2012 and 2017 Tiger Menja Zebra relased the three albums of their Self-Destruction of the Human Being Trilogy: “Com començar una guerra”, “Súper Ego” and “Anarquia i mal de cap”. In these three works they followed a path that took them to the depths of provocation, rage, arrogance and darkness, with their sound aggressiveness as a connecting thread that is even more clear when they perform live, a show that can’t be defined without using the adjective “violent”. Undoubtedly OFF LEM 2020’s noisiest concert.


Encontres en l’Espai-Temps / Encuentros en el Espacio-Tiempo / Encounters in the Space-Time

ALPHA DECAY & VALENTINA ALVARADO I CARLOS VÁSQUEZ

Dissabte / Sábado / Saturday 24 octubre, 20 h / 8 pm

Experimentem amb l’ART (C/ Torrijos, 68, BCN)

ENTRADES EXHAURIDES / ENTRADAS AGOTADAS / TICKETS SOLD OUT

[Cat] Ambre Laparra és una enginyera de so en directe francesa. El seu projecte musical, Alpha Decay, és un espectacle d’electrònica interpretada amb sintetitzadors modulars i basat en improvisacions des de paisatges sonors experimentals a ritmes electro sorollosos. Es va endinsar en l’escena modular DIY i va començar a tocar en directe al Modular Day Festival BCN, el Dutch Modular Fest, Phonos, El Pumarejo… El 2019 va crear el Wave Game un sistema de joc d’ones entre llum, so, moviment, ritme cardíac… on cada cosa afecta l’altra per crear espectacles únics en viu. Laparra compartirà Encontre amb Valentina Alvarado i Carlos Vásquez, dos artistes visuals experimentals que  treballen amb una barreja llenguatges plàstics establint diàlegs amb  una forta càrrega política.

[Cast] Ambre Laparra es ingeniera de sonido en directo francesa. Su proyecto musical Alpha Decay es un show de electrónica interpretado con sintetizadores modulares y basado en improvisaciones desde paisajes sonoros experimentales hasta ritmos electro ruidosos. Se adentró en la escena modular DIY y comenzó a tocar en vivo en Modular Day Festival BCN, el Dutch Modular Fest, Phonos, El Pumarejo… En 2019 crea Wave Game, un sistema de juego de ondas entre luz, sonido, movimiento, ritmo cardiaco, donde cada cosa afecta la otra para crear performances en vivo únicas. Laparra compartirá Encuentro con Valentina Alvarado y Carlos Vásquez, dos artistas visuales experimentales que  trabajan con una mezcla de lenguajes plásticos estableciendo diálogos con una fuerte carga política.

[Eng] Ambre Laparra is a French live sound engineer. Her Alpha Decay project is an electronic show played with modular synthesizers and based on improvisations, from experimental sound landscapes to noisy electro rhythms. She entered the modular DIY scene and started playing live in Day Festival BCN, Dutch Modular Fest, Phonos, El Pumarejo… In 2019 she created Wave Game a system with light, sound, movement, heartbeats… where each thing affects the others to create unique live performances. Laparra will share this Encounter with Valentina Alvarado and Carlos  Vásquez, two experimental visual artists that work with a mix of plastic languages and establish dialogues with poweful political content.


ATENCIÓ / ATENCIÓN / ATTENTION:
Política d’entrades a causa de la Covid-19 / Política d’entradas a causa de la Covid-19 / Ticket’s policy due the Covid-19. + info AQUÍ / HERE.


Consulteu el web de l’OFF LEM 2020 / Consultad el web de OFF LEM 2020 / Visit OFF LEM 2020 web AQUÍ / HERE.