Tag Archives: Andreu Subirats

RESUM FIDEDIGNE / RESUMEN FIDEDIGNO / TRUSTWORTHY SUMMARY

15 Dec
ATENCIÓ: VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ DE MARC O'CALLAGHAN avui dilluns 15 de desembre a les 20h i divendres 19 a les 12:30h. (c/ Igualada, 10) ATENCIÓN: VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN DE MARC O'CALLAGHAN hoy lunes 15 de diciembre a las 20h y viernes 19 a las 12:30h. (c/ Igualada, 10) ATTENTION: GUIDED VISIT OF THE EXHIBITION OF MARC O'CALLAGHAN today Monday 15 of December at 20hr and Friday 19 at 12:30h. (c/ Igualada, 10)

ATENCIÓ: VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ DE MARC O’CALLAGHAN avui dilluns 15 de desembre a les 20h i divendres 19 a les 12:30h. (c/ Igualada, 10)
ATENCIÓN: VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN DE MARC O’CALLAGHAN hoy lunes 15 de diciembre a las 20h y viernes 19 a las 12:30h. (c/ Igualada, 10)
ATTENTION: GUIDED VISIT OF THE EXHIBITION OF MARC O’CALLAGHAN today Monday 15 of December at 20hr and Friday 19 at 12:30h. (c/ Igualada, 10)

IMATGES TEL·LÚRIQUES, POESIA COM UN RIU I CRUÏLLA DE MÚSIQUES

Les activitats que han dotat de contingut a la setena setmana del LEM 2014 expliquen molt bé l’esperit del festival i la seva voluntat d’explorar llenguatges diferents. Així va succeir amb la presentació de l’exposició de les esotèriques il·lustracions de Marc O’Callaghan (acrílic sobre tela i lli) sobre els significats tel·lúrics de les 12 places originals de Gràcia. Va tornar a materialitzar-se amb la lectura que van realitzar mà a mà Orlando Guillén i Andreu Subirats, on, amb les seves veus sàvies, van llegir bells fragments dels seus poemes-riu i van presentar l’edició bilingüe de Canaris fosforescents d’Enric Cassases. La setmana va concloure amb l’interessantíssim concert d’Aida Nadeem en el MACBA. Aquesta dona, nascuda a Bagdad i actualment vagabunda del món, com ella es defineix, va usar l’electrònica, el fagot i la seva veu plena de registres, construint bucles de sons i cors per recrear l’exaltació de l’amor del místic andalusí Ibn Arabí i també per explicar el dolor i la desolació de la guerra.

Les 12 places de Gràcia segons Marc O'Callaghan

Les 12 places de Gràcia segons Marc O’Callaghan

IMÁGENES TELÚRICAS, POESÍA COMO UN RÍO Y ENCRUCIJADA DE MÚSICAS

Las actividades que han dotado de contenido a la séptima semana del LEM 2014 explican muy bien el espíritu del festival y su voluntad de explorar lenguajes distintos. Así sucedió con la presentación de la exposición de las esotéricas ilustraciones de Marc O’Callaghan (acrílico sobre tela y lino) sobre los significados telúricos de las 12 plazas originales de Gràcia. Volvió a materializarse con la lectura que realizaron mano a mano Orlando Guillén y Andreu Subirats, donde, con sus voces sabias, leyeron hermosos fragmentos de sus poemas-río y presentaron la edición bilingüe de Canarios fosforescentes de Enric Cassases. La semana concluyó con el interesantísimo concierto de Aida Nadeem en el MACBA. Esta mujer, nacida en Bagdad y actualmente vagabunda del mundo, como ella se define, usó la electrónica, el fagot y su voz llena de registros, construyendo bucles de sonidos y coros para recrear la exaltación del amor del místico andalusí Ibn Arabí y también para explicar el dolor y la desolación de la guerra.

Guillén-Subirats: els rius de la poesia

Guillén-Subirats: els rius de la poesia

TELLURIAN IMAGES, RIVER-LIKE POETRY AND MUSICAL CROSSROAD

The seventh week agenda of the LEM 2014 explains our festival’s spirit and its aim for exploring diferent languages. That’s what happened with the exhibition of Marc O’Callaghan‘s esoteric illustrations (acrylic on canvas and linen) on the telluric meaning of the originary 12 squares of Gràcia quarter; it materialized again with Orlando Guillén and Andreu Subirats hand in hand reading, with their wise voices, of beautiful passages from their river-poems and presenting the bilingual edition of Fluorescent Canarys by Enric Cassases. And this exploratory aim was completed with the Aida Nadeem‘s interesting concert at MACBA. A woman born in Bagdad but currently a “world wanderer”, on her own words, who used electronics, bassoon and her huge registers voice to build sonic loops and choruses around the love exaltation of andalusian mystic, Ibn Arabí, and so to explain the pain and devastation of war.

Aida Nadeem: l'altra música àrab

Aida Nadeem: l’altra música àrab

 

SETENA SETMANA / SÉPTIMA SEMANA / SEVENTH WEEK

9 Dec

CATALÀ

marc_ocallaghan_expo

MARC O’CALLAGHAN (Barcelona)
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
Dijous 11 de desembre, 19 h
Seu de GTS
Igualada, 10
Entrada lliure

Us presentem una exposició del treball de l’autor del raig vermell format per cinocèfals que va ser la imatge del LEM 2013, Marc O’Callaghan, que tant en la seva tasca d’il·lustrador com en les seves altres facetes de músic, poeta i performer, aplica el principi de correspondència per explorar el món a partir de la idea de que existeixen diferents ordres de realitat. D’aquesta manera, O’Callaghan extreu els símbols primordials que s’amaguen entre els plecs del present continu i ens transporta a un espai mític i intemporal. Ha exposat en diversos espais de la ciutat, ha fet obra mural, cartellisme i nombroses portades de discs per a diversos segells europeus. El que se presenta en aquesta exposició són 12 il·lustracions corresponents a les 12 places originals de Gràcia, aplicant el mètode paranoicocrític dalinià a partir de les geometries urbanístiques que determinen les places com a entitats psíquiques.

glotis02

ORLANDO GUILLÉN / ANDREU SUBIRATS (Acayucan / Tortosa)
GLOTIS MAGNA
Divendres 12 de desembre, 20h
Seu de GTS
Igualada, 10
Taquilla inversa

Segona sessió d’aquest cicle gutural i magnètic de veus humanes i inhumanes. Porta per títol “De si anava dret que va néixer pla”, es produirà amb goig i conciència i compta amb dos convidats: Orlando Guillén i Andreu Subirats. A un no li agrada Lezama Lima i la seva poesia és de la quarta dimensió dels vitricolls. A l’altre, li agrada anar a peu i dir-ho clar. Ambdós han escrit, publicat, traduït i recitat. Un s’ha relacionat amb Baudelaire i amb Villon, l’altre amb Espriu i Vinyoli. Per continuar amb el trencaclosques, fins i tot un ha traduït a l’altre i l’altre col·labora sovint amb músics. Tots dos han publicat la seva obra en diverses i conegudes editorials, han coincidit en recitals i altres territoris temporalment autònoms. No us els perdeu, o no els trobareu.

aida_nadeem

AIDA NADEEM (Bagdad)
Dissabte 13 de desembre, 21 h
MACBA – Auditori
Plaça dels Àngels, 1
8 € / 6 € anticipada

Aida Nadeem és una compositora, vocalista i instrumentista nascuda a Bagdad i afincada actualment a Escandinàvia, La seva música tant es nodreix de la tradició sonora de l’Irak i el Turkmenistan com de la poesia àrab contemporània, i s’expressa amb una instrumentació ben singular: fagot, veu i electrònica. Amb aquesta màgia, Aida Nadeem captiva i embruixa. La seva música, atmosfèrica i enigmàtica, traspassa les fronteres geogràfiques i culturals. Ha estat fagotista de la Iraq’s Symphony Orchestra, ha explorat la música de les avantguardes i els ritmes de les músiques dels carrers de Bagdad. La premsa de Nova York la descriu com “la Laurie Anderson d’Orient”. Ha estat premiada per les seves músiques per cinema, nominada per als BBC Awards en 2007 pel seu disc Out of Baghdad i l’any passat el seu nou àlbum Beyond Destruction va arribar al tercer lloc dels World Music Charts Europe. Poder presentar-la al LEM és un veritable luxe i assegura una experiència inoblidable.

 

CASTELLÀ

marc_ocallaghan_expo

MARC O’CALLAGHAN (Barcelona)
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
Jueves 11 de diciembre, 19 h
Sede de GTS
Igualada, 10
Entrada libre

Os presentamos una exposición del trabajo del autor del rayo rojo formado por cinocéfalos que fue la imagen del LEM 2013, Marc O’Callaghan, que tanto en su tarea de ilustrador como en sus otras facetas de músico, poeta y performer, aplica el principio de correspondencia para explorar el mundo a partir de la idea de que existen diferentes órdenes de realidad. De este modo, O’Callaghan extrae los símbolos primordiales que se esconden entre los pliegues del presente continuo y nos transporta a un espacio mítico e intemporal. Ha expuesto en varios espacios de la ciudad, ha hecho obra mural, cartelismo y numerosas portadas de discos para varios sellos europeos. Lo que se presenta en esta exposición son 12 ilustraciones correspondientes en las 12 plazas originales de Gràcia, aplicando el método paranoicocrítico daliniano a partir de las geometrías urbanísticas que determinan las plazas como entidades psíquicas.

glotis02

ORLANDO GUILLÉN / ANDREU SUBIRATS (Acayucan / Tortosa)
GLOTIS MAGNA
Viernes 12 de diciembre, 20h
Sede de GTS
Igualada, 10
Taquilla inversa

Segunda sesión de este ciclo gutural y magnético de voces humanas e inhumanas. Lleva por título “De si anava dret que va néixer pla”, se producirá con gozo y conciencia y y cuenta con dos invitados: Orlando Guillén y Andreu Subirats. A uno no le gusta Lezama Lima y su poesía es de la cuarta dimensión de los vericuetos. Al otro, le gusta ir a pie y decirlo claro. Ambos han escrito, publicado, traducido y recitado. Uno se ha relacionado con Baudelaire y con Villon, el otro con Espriu y Vinyoli. Para continuar con el rompecabezas, incluso uno ha traducido al otro y el otro colabora a menudo con músicos. Los dos han publicado su obra en diversas y conocidas editoriales, han coincidido en recitales y otros territorios temporalmente autónomos. No os los perdáis, o no los encontraréis.

aida_nadeem

AIDA NADEEM (Bagdad)
Sábado 13 de diciembre, 21 h
MACBA – Auditori
Plaça dels Angels, 1
8 €/ 6 € anticipada

Aida Nadeem es una compositora, vocalista e instrumentista nacida en Bagdad y afincada actualmente en Escandinavia. Su música tanto se nutre de la tradición sonora de Irak y el Turkmenistán como de la poesía árabe contemporánea, y se expresa con una instrumentación singular: fagot, voz y electrónica. Con esta magia, Aida Nadeem cautiva y hechiza. Su música, atmosférica y enigmática, traspasa le fronteras geográficas y culturales. Ha sido fagotista de la Irak ‘s Symphony Orchestra, ha explorado la música de las vanguardias y los ritmos de las músicas de las calles de Bagdad. La prensa de Nueva York la describe como “la Laurie Anderson de Oriente”. Ha sido premiada por sus músicas para cine, nominada para los BBC Awards en 2007 por su disco Out of Baghdad (Uruk, 2005) y en 2013 su último álbum, Beyond Destruction (Uruk, 2010), llegó al tercer lugar de los World Music Charts Europe. Poder presentarla en el LEM es un verdadero lujo y asegura una experiencia inolvidable.

 

ENGLISH

marc_ocallaghan_expo

MARC O’CALLAGHAN (Barcelona)
EXHIBITION OPENING
Thursday, 11th december, 19 h
Headquarters GTS
Igualada, 10
Free admission

We present to you the work of Marc O’Callaghan, the artist behind the lightning-bolt made of cynocephalus that was the image of LEM 2013. In his facet as an illustrator as in his other facets as a musician, poet and performer, he applies the correspondence principle to explore the world from the idea that different orders of reality exist. In this way, O’Callaghan attracts the different primordial symbols that are hidden in between the folds of the time continuum and that take us to a mythical and timeless space. He has exhibited his work in numerous galleries in the city and he has made mural art, posters and numerous covers for several European labels. The exhibition is based on 12 illustrations that correspond to the 12 original squares from Gràcia, applying the Dalinian critical-paranoid method to the urban geometry which defines the squares as psychic entities.

glotis02

ORLANDO GUILLÉN + ANDREU SUBIRATS (Acayucan / Tortosa)
GLOTIS MAGNA
Friday 12th december, 20h
Headquarters GTS
Igualada, 10
Collecting donations at the end of the show

Second session of this guttural and magnetic cycle based on human and inhuman voices. This session also known as “De si anava dret que va néixer pla” (“Although he’s upright he was born flat”), will take place with joy and conscience and has two performers: Orlando Guillén and Andreu Subirats. One doesn’t like Lezama Lima and his poetry is from the fourth dimension of shortcuts. The other likes to walk on foot and he say it like it is. Both have written, have been published, have translated and recited. One has been in touch with Baudelaire and Villon, and the other with Espriu and Vinyoli. To further this jigsaw puzzle one has translated the other and the other frequently collaborates with musicians. Both have been published by several and well known publishing companies, have coincided in poetry readings and other temporarily autonomous territories. Don’t miss them or you won’t see them again.

aida_nadeem

AIDA NADEEM (Bagdad)
Saturday 13th december, 21 h
MACBA Auditorium
Plaça dels Angels, 1
8 € / 6€advance ticket sales

Aida Nadeem is a composer, singer and instrumentalist born in Baghdad and currently living in Scandinavia. Her music is born as much from the sonic tradition from Irak and Turkmenistan as from current arab poetry and is expressed through special instrumentation: bassoon, vocals and eletronics. With this magic, Aida Nadeem spells and fascinates. Her music atmospheric and enigmatic, crosses geographic and cultural borders. She has been the bassoonist of Irak’s Symphony Orchestra, and has explored the avant-garde and the rythms of Baghdad street music.The New York press describes her as “the Oriental Laurie Anderson”. She has been awarded for her soundtrack works, nominated for the 2007 BBC Awards for her record Out of Baghdad and last year her new album Beyond Destruction (Uruk, 2010) reached third position in the World Music Charts Europe. Being able to present her at LEM is a luxury and guarantees an unforgettable experience.

 

LEM 2014 !!!

2 Oct
 

 LEM 2014

© nomdenoia

© nomdenoia

PROGRAMA COMPLET PUBLICAT

CLIC A LA BARRA DE MENÚ = LEM 2014

PROGRAMA COMPLETO PUBLICADO

CLIC EN LA BARRA DE MENÚ = LEM 2014

FULL PROGRAMME ANNOUNCED

CLICK ON THE MENU BAR = LEM 2014