Tag Archives: Atrofe von Bastart

s’hi va atansar / se acercó / he did approach you

9 May

Crònica de l’Encontre en l’Espai-Temps del dia 3 de maig de 2018

S’HI VA ATANSAR

Es tractava d’una conferència dels reconeguts professor Sebastian H. Postman i doctor Atrofe Von Bastart, però tots vam poder veure un corb que se sumava a l’aquelarre i diverses manifestacions diabòliques que brollaven de la paret mentre els dos oficiants emmascarats connectaven la més actual actualitat, de gest i de paraula, amb les figures primigènies dels primers acomiadats de la història (els àngels rebels, recordem que no massa més tard el primer desnonament del qual es té notícia va deixar Adam i Eva amb una mà davant i l’altra darrere). I així, amb efluvis sulfuritzats, bestiaris inquietants i aggiornamenti de la mitologia, aquests dos demiürgs que junts formen un ürg complet, van deixar la clientela satisfeta i van signar al llibre de convidats, del qual encara emana de tant en tant un fum espès i metàl·lic l’olor del qual se’t fica al nas.


Crónica del Encuentro en el Espacio-Tiempo del día 3 de mayo de 2018

SE ACERCÓ

Se trataba de una conferencia de los reconocidos profesor Sebastian H. Postman y doctor Atrofe Von Bastart, pero todos PUDIMOS ver un cuervo que se sumaba al aquelarre y varias manifestaciones diabólicas que brotaban de la pared mientras los dos oficiants enmascarados conectaban la más actual actualidad, de gesto y de palabra, con las figuras primigenias de los primeros despedidos de la historia (los ángeles rebeldes, recordemos que no mucho más tarde el primer desahucio del cual se tiene noticia dejó a Adán y Eva con una mano delante y otra detrás). Y así, con efluvios sulfurizados, bestiarios inquietantes y aggiornamenti de la mitología, estos dos demiurgos que juntos forman un urgo completo, dejaron a la clientela satisfecha y firmaron en el libro de invitados, del cual todavía emana de vez en cuando un humo espeso y metálico cuyo olor se te mete en la nariz.


Review of the Encounter in The Space Time, May the 3th, 2018

HE DID APPROACH YOU

It was about a conference talk by the renowned Professor Sebastian H. Postman and Doctor Atrofe Von Bastart, but we all could see that a raven joined the witches’ Sabbath as well as several diabolical appearances emerging form the wall while both masked officiants were connecting, by words and gestures, the most currently present with primeval figures of the first fired ones of the History (the rebel angels; remember that the first known eviction left Adam and Eve break even). Then, among sulphur emanations, disturbing bestiaries and some aggiornamenti of mythology, these two demiurges, fulfilled the expectations of the audience and signed the guests book from which an emanation of thick and metallic smoke emerges from time to time, the odour of which penetrates your nostrils.

Advertisements

Encontres en l’Espai-Temps / Encuentros en el Espacio-Tiempo / Encounters in the Space-Time 2018 #05

26 Apr
ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2018 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO TIEMPO 2018 – ENCOUNTERS IN THE SPACE-TIME 2018
CINQUENA ACCIÓ / QUINTA ACCIÓN / FIFTH ACTION

SATANSATAN

un desfici diabòlic oficiat per

SEBASTIAN H. POSTMAN & ATROFE VON BASTART

DIJOUS 3 DE MAIG A LES 20H / JUEVES 3 DE MAYO A LAS 20H / THURSDAY, MAY THE 3RD  8PM
SEU DE GTS (C/ IGUALADA, 10 – GRÀCIA – BARCELONA)
DONACIONS AL FINAL DE L’ACCIÓ – DONACIONES AL FINAL DE LA ACCIÓN – DONATIONS AT THE END OF THE ACTION

Aquests dos artistes coneguts també per altres noms que en aquest moment no es poden pronunciar ni escriure (per més que ho intentem), presenten amb el següent manifest el seu espectacle de llum, color, psicofonies i vapors de sofre:

“D’entre una tòrrida realitat, d’un món nyafrat que put a sofre pels quatre costats, on fins l’ésser més innocent amaga la peülla del Banyeta; en un cafarnaüm de malvestats que ens somriu amb les dents corcades i per on campa la cúria infernal a les seves anches, dues veus angelicals, dos querubins de galtes molsudes sortits directament de la pila baptismal i amb la roba interior pulcra i recient planxada, es presentaran al públic per anunciar que…

UBIQUE DAEMON !!!

… per tot seguit assenyalar amb els seus ditets mantecosos les formes i els noms amb que s’amaga la monstruosa faç del Dimoney, money, money… i tot esperant que no us hi acosteu tant com per olora’ls-hi l’alè pudent d’Estígia i veure’ls-hi la cua peluda sortint pel camal dels pantalons.

Catalans, en aquesta hora baixa, Catalunya serà satànica o Catalunya no serà! Toma ya.”

 


Estos dos artistas conocidos también por otros nombres que en este momento no se pueden pronunciar ni escribir (por más que lo intentamos), presentan con el siguiente manifiesto su espectáculo de luz, color, psicofonías y vapores de azufre:

“De entre una tórrida realidad, de un mundo llagado que hede a azufre por los cuatro lados, donde hasta el ser más inocente esconde la pezuña de Pedro Botero; en un cafarnaúm de fechorías que nos sonríe con los dientes carcomidos y por donde campa la curia infernal a sus anchas, dos voces angelicales, dos querubines de mejillas rollizas salidos directamente de la pila bautismal y con la ropa interior pulcra y recién planchada, se presentarán al público para anunciar que…

UBIQUE DAEMON !!!

… para a continuación señalar con sus deditos mantecosos las formas y los nombres bajo los que se esconde la monstruosa faz del Demoney, money, money… y en la espera de que no os acerquéis tanto como para olerles el aliento apestoso de Estigia y verles la cola peluda saliendo por el camal de los pantalones.

¡Catalanes, en estas horas bajas, Catalunya será satánica o Catalunya no será! Toma ya.”


These two artists, also known under other names that cannot yet be spelled or written (despite our efforts), introduce their show of light, colour, psychophonies and sulphur vapours by the following manifesto:

“Emerging from a torrid reality of a wounded world that stinks the sulphur from one end to the other, where even the most innocent being hides the paw of the devil; in a Capernaum of mischiefs smiling with decayed teeth and where the infernal curia freely stands out, two angelic voices, two thick-cheeked cherubs coming up from the baptismal font with a tidy and newly clothed underwear, will stand in front of the audience to announce…

UBIQUE DAEMON !!!

… and right after that, with their greasy fingers, they will point at the forms and names under which the hideous face of the Demoney, money, money hides… hoping that you will not approach them as close as to be able to smell the Stygian stinking breath nor to see the haired tail coming out from the leg of their trousers.

You, Catalans in these sad times, Catalonia will be satanic or will not be! Take that!”

 

organitza
amb el suport de

i la col·laboració de
amb el distintiu

EFFE LABEL