Tag Archives: BEA

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCOUNTERS IN SPACETIME: BEA & HELENA GASCÓN

19 Apr

[CAT] El quart Encontre en l’Espai-Temps d’enguany serà el dijous 21 d’abril, a les 20h, a la seu de GTS (Igualada 10). La saxofonista BEA i la pianista Helena Gascón combinaran el seu talent en una sessió d’improvisació que comptarà, com a la resta d’Encontres d’enguany, amb la presència d’un vi del celler Jean Leon.

BEA (Florència, 1996) és una artista que explora les identitatsa través de la música. Saxofonista de formació clàssica i moderna, ha estat part de diverses bandes i col·lectius artístics a Itàlia. Ara treballa amb l’EWI, en una cerca de l’experimentació des de l’electrònica, explorant els punts de fuga entre gèneres per trobar la llibertat. 

Helena Gascón (Ávila, 1995) és pianista clàssica de formació i artista immersa en una recerca interdisciplinar. Darrerament, s’ha anat obrint cada vegada més a l’experimentació sonora, centrant-se en un viatge d’exploració de la dimensió afectiva de la música.

Com sempre, l’acte es financia amb el sistema de taquilla inversa. En venir al primer EET de la temporada, s’us inscriurà a la llista de socis, amb un pagament simbòlic d’1€ que us permetrà venir a totes les sessions.


[CAST] El cuarto Encuentro en el Espacio-Tiempo de este año será el jueves, 21 de abril, a las 20h enla sede de GTS (Igualada 10). La saxofonista BEA i la pianista Helena Gascóncombinarán su talento en una sesión de improvisación que contará, como en los demás Encuentros de este año, con la presencia de un vino de la bodega Jean Leon.

BEA (Florencia, 1996) es una artista que explora las identidades a través de la música. Saxofonista de formación clásica u moderna, ha sido parte de varias bandas y colectivos artísticos en Italia. Ahora trabaja con el EWI, en una búsqueda de la experimentación desde la electrónica, explorando los puntos de fuga entre géneros para encontrar la libertad. 

Helena Gascón (Ávila, 1995) es pianista clásica de formación y artista inmersa en una búsqueda interdisciplinar. Últimamente, se ha ido abriendo cada vez más a la experimentación sonora, centrándose en un viaje de exploración de la dimensión afectiva de la música.

Como siempre, el evento se financia con el sistema de taquilla inversa. Al venir al primer EET de la temporada se os inscribirá en la lista de socios, con un pago simbólico de 1€, que os permitirá asistir a todas las sesiones.


[ENG] The fourth Encounter in Spacetime will be on Thursday, April21, at 20h at GTS’ HQ (Igualada 10). Saxophonist BEA and pianist Helena Gascón will combine their talent in an improvisation sassion that will be accompanied by one of Jean Leon’s wines.

BEA (Florència, 1996) is an artist who explores identities through music. Saxophonist with a classical and modern training, she’s been part of several bands and art collectives in Italy. Now she works with EWI, in a search for experimentation from electronics, exploring the vanishing points between genres in order to find her freedom.

Helena Gascón (Ávila, 1995) is a classic pianist by training and an artist in the midsts of an interdisciplinary research. Lately she has been opening to sound experimentation, focusing on an exploration quest for the afective dimension of music.

As always, the event has a pay-as-you-wish system. The first time you come at an EST this season, you’ll be registered at our member’s list. With a 1€ symbolic payment, you’ll be able to assist to all the concerts.