Tag Archives: Bernat Rosselló

OFF LEM 2020 – Àgape II: Petit homenatge a Bernat Rosselló / Pequeño homenaje a Bernat Rosselló / Little homage to Bernat Rosselló

3 Mar

Com sabeu, l’any passat l’Àgape no es va poder fer en les condicions habituals a causa de la pandèmia. Tot i així, no vam voler quedar-nos sense una part tan important de la nostra activitat i en vam preparar no un sinó tres. Els vam fer a porta tancada i amb un públic molt reduït però van ser gravats i estan sent muntats de manera que els pugueu gaudir, amb les receptes corresponents, des de casa vostra. Aquest és el segon, un petit homenatge a en Bernat Rosselló, excuiner de Casa Almirall que va col·laborar en diversos Àgapes i que, malauradament, va morir de Covid-19. Amb en Guim Valls a la veu, en Ramon Solé a la guitarra i en Quim Díaz i la Hara Kraan fent plats de mar.

https://gormandia.wordpress.com/2021/03/02/off-lem-2020-agape-ii-petit-homenatge-a-bernat-rossello/


Como sabeis, el año pasado el Ágape no se pudo hacer en las condiciones habituales a causa de la pandemia. Aun así, no quisimos quedarnos sin una parte tan importante de nuestra actividad y preparamos no uno sinó tres. Los hicimos a puerta cerrada y con un público muy reducido pero fueron grabados y están siendo editados de modo que podáis disfrutar de ellos, con sus correspondientes recetas, desde vuestras casas. Este es el segundo, un pequeño homenaje a Bernat Roselló, excocinero de Casa Almirall que colaboró en varios Ágapes y que, desgraciadamente, murió de Covid-19. Con Guim Valls a la voz, Ramon Solé a la Guitarra y Quim Díaz y Hara Kraan preparando platos de mar.

https://gormandia.wordpress.com/2021/03/02/off-lem-2020-agape-ii-petit-homenatge-a-bernat-rossello/


As you all know, last year we weren’t able to do our Àgapes as usual due to the pandemic. However, we didn’t want to deprive ourselves of such an important part of our activity and we didn’t prepare one but three of them. We did it behind closed doors and with a very reduced attendance but they were recorded and are being edited so you can enjoy them, along with their recipes, from you homes. This is the second one, a little homage to Bernat Roselló, former cook at Casa Almirall and collaborator in a few Ágapes, who sadly died of Covid-19. With Guim Valls (voice), Ramon Solé (music) and Quim Díaz and Hara Kraan cooking various kinds of seafood.

https://gormandia.wordpress.com/2021/03/02/off-lem-2020-agape-ii-petit-homenatge-a-bernat-rossello/