Tag Archives: Catalina Girona

Vetlladadhac

21 Jun
jovani_pico_bonet_xargay_b

Picó, bonetarbolí, Jovani i Xargai en diferents moments de la nit

La inauguració de l’exposició de peces visuals de la publicació AntiHOMEnatge PARAPArèmic A CARLES HAC MOR, lleiDADÀ universal i el posterior happening es van desenvolupar com estava previst, és a dir d’una manera imprevista i antiimprevista, i va ser una celebració tumultuosa i indiscriminada, lírica i poca-solta que va començar amb poemes cantats i va acabar amb un vals. Epifànicament inoblidable. Per l’escenari van passar i repassar Ester Xargay, Lucas Quejido, Andrií Antonovskyi, víctor bonetarbolí, Catalina Girona, David Picó, Paulalba i Sebastià Jovani. Es va desplegar una instal·lació de Marta Darder, vam veure el video Agog, amb música de Mestres-Quadreny i es van penjar les obres visuals de Ferran García, María Durán, Marta Darder, Isaki Lacuesta, Paco Fanés, Jesús Galdon, Vicenç Viaplana, Josep Maria Mestres Quadreny, Eugeni Bonet, Joan Casellas, Lluís Aladern, Pere Sousa, Andrií Antonovskyi, Víctor Nubla, J. M. Calleja, David Ymbernon, víctor bonetarbolí, Miquel Àngel Marín Ribes, Joan Puche, Paulalba, Mireia Zantop, Catalina Girona, Xavi Lloses i David Picó.
Gràcies a tots per venir i especialment a Ester Xargay, Mar Medinyà i Marta Darder pel comissariat i el muntatge!

La inauguración de la exposición de piezas visuales de la publicación AntiHOMEnatge PARAPArèmic A CARLES HAC MOR, lleiDADÀ universal y el posterior happening se desarrollaron como estaba previsto, es decir de una manera imprevista y antiimprevista, y fue una celebración tumultuosa e indiscriminada, lírica y tarambana que empezó con poemas cantados y acabó con un vals. Epifánicamente inolvidable. Por el escenario pasaron y repasaron Ester Xargai, Lucas Quejido, Andrií Antonovskyi, víctor bonetarbolí, Catalina Girona, David Picó, Paulalba y Sebastià Jovani. Se desplegó una instalación de Marta Darder, vimos el video Agog, con música de Mestres Quadreny y se colgaron las obras visuales de Ferran García, María Durán, Marta Darder, Isaki Lacuesta, Paco Fanés, Jesús Galdon, Vicenç Viaplana, Josep Maria Mestres Quadreny, Eugeni Bonet, Joan Casellas, Lluís Aladern, Pere Sousa, Andrií Antonovskyi, Víctor Nubla, J. M. Calleja, David Ymbernon, víctor bonetarbolí, Miquel Àngel Marín Ribes, Joan Puche, Paulalba, Mireia Zantop, Catalina Girona, Xavi Lloses y David Picó.
Gracias a todos y especialmente a Ester Xargai, Mar Medinyà y Marta Darder por el comisariado y el montaje!

The opening of the exhibition on visual artworks included in the publication AntiHOMEnatge PARAPArèmic A CARLES HAC MOR, lleiDADÀ universal and the subsequent happening was developed as expected, that is to say, in an unexpected and an anti-unexpected way and it was a tumultuous and random celebration, lyrical and crackpot at the same time. It started with sung poems and it ended with a waltz. An unforgettable Epiphany. The stage was visited and revisited by Ester Xargai, Lucas Quejido, Andrií Antonovskyi, víctor bonetarbolí, Catalina Girona, David Picó, Paulalba and Sebastià Jovani. An installation by Marta Darder was displayed, we watched at the video Agog, with music by Mestres-Quadreny and visual artworks by Ferran García, María Durán, Marta Darder, Isaki Lacuesta, Paco Fanés, Jesús Galdon, Vicenç Viaplana, Josep Maria Mestres Quadreny, Eugeni Bonet, Joan Casellas, Lluís Aladern, Pere Sousa, Andrií Antonovskyi, Víctor Nubla, J. M. Calleja and David Ymbernon were shown.
Thanks to all for comming and particularly to Ester Xargai, Marta Darder and Mar Medinyà for carrying out the curator and set up tasks.

ATENCIÓ: CANVIS D’ÚLTIMA HORA / ATENCIÓN: CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA /

13 Jun

El concert / recital de Núria Martínez Vernis i Ramon Solé anunciat per a aquest dijous 16 de juny, després de la inauguració de l’exposició d’Antihomenatge a Carles Hac Mor, ha estat cancel·lat.

En el seu lloc, l’AntiHOMEnatge PARAPArèmic A CARLES HAC MOR, lleiDADÀ universal es perllongarà amb les intervencions / accions de:

Catalina Girona, Andrií Antonovskyi, Paulalba, David Picó, Marta Darder i Ester Xargay.

Misaluba interpretarà 3 temes amb poemes del llibre “Ho vaig fer fer” de Carles Hac Mor.


El concierto / recital de Núria Martínez Vernis y Ramon Solé anunciado para este jueves 16 de junio, después de la inauguración de la exposición de Antihomenaje a Carles Hac Mor, ha sido cancelado.

En su lugar, el AntiHOMEnatge PARAPArèmic A CARLES HAC MOR, lleiDADÀ universal se prolongará con las intervenciones / acciones de:

Catalina Girona, Andrií Antonovskyi, Paulalba, David Picó, Marta Darder y Ester Xargay.

Misaluba interpretará 3 temas con poemas del libro “Ho vaig fer fer” de Carles Hac Mor.


The concert / recital by Núria Martínez Vernis and Ramon Solé expected for Thursday June the 16th after the opening of the anti-tribute to Carles Hac Mor has been cancelled.
Instead of this, the AntiHOMEnatge PARAPArèmic A CARLES HAC MOR, lleiDADÀ universal will be extended with the interventions / actions by:
Catalina Girona, Andrií Antonovski, Paulalba, David Picó, Marta Darder and Ester Xargai.
Misaluba will play three pieces with poems of the book  “Ho vaig fer fer” by Carles Hac Mor

dadhac01b