Tag Archives: Eduard Altaba

Encontres en l’espai-temps / Encuentros en el espacio-tiempo / Encounters in the space-time: Album series

6 Jul

escolta i descarrega 

escucha y descarga

listen and download

EL PRIMER ÀLBUM DE LA SÈRIE

EL PRIMER ÁLBUM DE LA SÈRIE

THE FIRST ALBUM OF THE SERIES

tuna_altaba_caramel_in_gracia_marc

PASE, ALTABA & LT CARAMEL 
IN GRÀCIA, 17 JANUARY 2016
Comença la col·lecció de registres sonors del cicle Encontres en l’Espai-Temps i ho fa amb l’edició online de la primera acció de 2016: el concert de Tuna Pase (Istambul), Eduard Altaba (Barcelona) i Lieutenant Caramel (Annecy) el dia 17 de gener.
Pots escoltar-lo i descarregar-lo en el nostre canal de Bandcamp.
Si no vas poder-hi assistir, ara pots gaudir d’aquell interessantíssim concert tantes vegades com vulguis.
I, per suposat, propaga i dissemina!
 

Empieza la colección de registros sonoros del ciclo Encuentros en el Espacio-Tiempo y lo hace con la edición online de la primera acción de 2016: el concierto de Tuna Pase (Istambul), Eduard Altaba (Barcelona) y Lieutenant Caramel (Annecy) el día 17 de enero.
Puedes escucharlo y descargarlo en nuestro canal de Bandcamp.
Si no pudiste asistir, ahora puedes disfrutar de aquel interesantísimo concierto tantas veces como quieras.
Y, por supuesto, propaga y disemina!

We start our collection of audio recordings from the Encounters in the Space-Time series and the first one to be released is the online edition of the first 2016 action: The concert by Tuna Pase (Istanbul), Eduard Altaba (Barcelona) and Lieutenant Caramel (Annecy) which took place on January the 17th.
You can listen and download it from our Bandcamp channel.
If you missed it, now you can enjoy this interesting concert so many times as you wish.
And, of course, spread and expand!

 

Gràcies a tots / Gracias a todos / Thanks to you all

19 Jan

 

tuna_pase_altaba_lt_caramel

Lt Caramel, Tuna Pase i Eduard Altaba, el 17 de gener a GTS

 

 

El primer Encontre en l’Espai-Temps va ser fantàstic. Gran música de Tuna Pase, Eduard Altaba i Lieutenant Caramel i gran assistència de públic. ¡Gràcies a tots!

Recorda: el proper Encontre en l’Espai-Temps tindrà lloc el dijous 11 de febrer.


El primer Encuentro en el Espacio-Tiempo fue fantástico. Gran música de Tuna Pase, Eduard Altaba y Lieutenant Caramel y gran asistencia de público. ¡Gracias a todos!

Recuerda: el próximo Encuentro en el Espacio-Tiempo tendrá lugar el jueves 11 de febrero.


The first Encounter in the Space-Time was fantastic. Great music by Tuna Pase, Eduard Altaba and Lieutenant Caramel and great assistance of public. Thanks to you all!

Remember: the next Encounter in the Space-Time will take place Thursday the 11th February.

TUNA PASE + EDUARD ALTABA + LIEUTENANT CARAMEL en concert / en concierto / in concert

11 Jan

flyer_2016

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2016 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO 2016 – ENCOUNTERS IN THE SPACE TIME 2016

TUNA PASE + EDUARD ALTABA + LIEUTENANT CARAMEL

diumenge 17 de gener a les 20h / domingo 17 de enero a las 20h / Sunday, January the 17th – 20h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona

Tuna Pase (Istambul): electrònica, flauta, veu
Tuna Pase és compositora, improvisadora i etnomusicòloga. Ha publicat sis àlbums, el més recent, Under the Tree, el 2015. Ha actuat en nombrosos festivals europeus i nordamericans. / La seva música explora els territoris que es troben entre l’art sonor i les músiques populars i s’impregna dels colors i la vida quotidiana de la seva ciutat, Istambul. / En la primera part d’aquest concert presentarà el seu treball en solitari i en la segona part, assistirem a una sessió d’improvisació amb dos músics excepcionals: Eduard Altaba i Lieutenant Caramel.
Tuna Pase (Istambul): electrónica, flauta, voz
Tuna Pase es compositora, improvisadora y etnomusicóloga. Ha publicado seis álbumes, el más reciente, Under the Tree, el 2015. Ha actuado en numerosos festivales europeos y norteamericanos. / Su música explora los territorios que se encuentran entre el arte sonoro y las músicas populares y se impregna de los colores y la vida cotidiana de su ciudad, Istambul. / En la primera parte de este concierto presentará su trabajo en solitario y en la segunda parte, asistiremos a una sesión de improvisación con dos músicos excepcionales: Eduard Altaba y Lieutenant Caramel.
Tuna Pase (Istambul): electronics, flute, vocals
Tuna Pase is a composer, improviser and ethnomusicologist. She has released six records, the most recent of which is Under the Tree in 2015. She has performed in a number of European and North American festivals / Her music explores those territories found  between sound art and popular music and becomes impregnated with the colours and everyday life of her city, Istanbul. / During the first part of the show, she will introduce her solo work and in the second part we will attend to an improvisation session with two outstanding musicians: Eduard Altaba and Lieutenant Caramel.
Eduard Altaba (Barcelona): contrabaix
La llarga trajectòria d’Eduard Altaba com a improvisador és prou coneguda en aquesta ciutat. Ha estat a més part essencial de projectes musicals imprescindibles: Blay Tritono, Tropopausa, Moisés Moisés, Les Anciens i el seu més recent projecte, el trio As Três Ladeiras, amb Adele Madau i Marc Egea o el projecte col·lectiu Setsfree. Ha col·laborat amb John Zorn i Butch Morris entre d’altres nombrosos improvisadors. / El seu contrabaix parla molts llenguatges amb una veu única. / És un plaer poder convidar aquest explorador d’universos sonors.
Eduard Altaba (Barcelona): contrabajo
La larga trayectoria de Eduard Altaba como improvisador es suficiente conocida en esta ciudad. Ha sido además parte esencial de proyectos musicales imprescindibles: Blay Tritono, Tropopausa, Moisés Moisés, Les Anciens y el más reciente proyecto, el trío As Três Ladeiras, con Adele Madau y Marc Egea o el proyecto colectivo Setsfree. Ha colaborado con John Zorn y Butch Morris entre otros numerosos improvisadores. / Su contrabajo habla muchos lenguajes con una voz única. / Es un placer poder invitar a este explorador de universos sonoros.
Eduard Altaba (Barcelona): double-bass
 The long career of Eduard Altaba as an improviser is quite well known in our city. In addition he has been an essential member of some indispensable music projects: Blay Tritono, Tropopausa, Moisés Moisés, Les Anciens and his most recent project, the As Três Ladeiras trio with Adele Madau and Marc Egea or the collective project Setsfree. He has collaborated with John Zorn and Butch Morris among many other improvisers. / His double bass speaks many languages with a unique voice. / It’s a pleasure to have this explorer of sound universes among us.
Lt Caramel (Annecy): theremin
Lieutenant Caramel és un nom a tenir en compte quan parlem de l’escena sorollista europea durant les dècades de l’anomenant moviment industrial, i també com a fundador dels mítics Denier du Culte, un dels grups més misteriosos d’aquella escena. La seva discografia supera la trentena de títols. / Aquest caçador de sons és, a més, un dels principals estudiosos de l’obra de Luigi Russolo a Europa. Ell considera la creació com una acció de resistència enfront del pensament únic. / Això encaixa perfectament en aquest cicle que comença avui.
Lt Caramel (Annecy): theremin
Lieutenant Caramel es un nombre a tener en cuenta cuando hablamos de la escena ruidista europea durante las décadas del denominando movimiento industrial, y también como fundador de los míticos Denier du Culte, uno de los grupos más misteriosos de aquella escena. Su discografía supera la treintena de títulos. / Este cazador de sueños es, además, uno de los principales estudiosos de la obra de Luigi Russolo en Europa. Él considera la creación como una acción de resistencia frente al pensamiento único. / Esto encaja perfectamente en este ciclo que empieza.
Lt Caramel (Annecy): theremin
Lieutenant Caramel is a name to keep in mind when we talk about the European noise scene during the era of the so-called industrial movement as well as a founder of the legendary Denir du Culte, one of the most mysterious bands of that scene. His discography is over thirty records. / In addition, this sound hunter is one of the main specialists in the work of Luigi Russolo in Europe. He considers creation as a resistance action against unitary thinking. / This perfectly fits in this season starting today.

ENCARA ES POT VISITAR L’EXPOSICIÓ DE XESCO MERCÈ, MELVILLÍADA. OBERTURA DE PORTES A LES 19h
TODAVÍA SE PUEDE VISITAR LA EXPOSICIÓN DE XESCO MERCÈ, MELVILLÍADA. OBERTURA DE PORTES A LES 19h
IT IS STILL POSSIBLE TO VISIT THE EXHIBITION MELVILLÍADA, BY XESCO MERCÈ. DOOR OPENING AT 19H

mellviliada