Tag Archives: EFFE

LEM = EFFE label 2019-2020!!!

8 Feb
HEM REBUT EL SEGELL EFFE – HEMOS RECIBIDO EL SELLO EFFE – WE HAVE BEEN GIVEN THE EFFE LABEL

El Festival LEM ha rebut per tercer cop consecutiu el segell EFFE amb el qual la Comissió Europea distingeix els festivals que destaquen per la seva qualitat artística i que tenen un impacte significatiu a nivell local, nacional i internacional. El LEM continua, per tant, formant part de la comunitat EFFE de festivals (Europe for Festivals – Festivals for Europe).

El Festival LEM ha recibido por tercera vez consecutiva el sello EFFE con el cual la Comisión Europea distingue a los festivales que destacan por su calidad artística y que tienen un impacto significativo a nivel local, nacional e internacional. El LEM sigue, por tanto, formando parte de la comunidad EFFE de festivales (Europe for Festivals – Festivals for Europe).

The LEM Festival has again been selected to receive the EFFE label of the European Comission, an acknowledgement for festivals that stand for artistic quality and have a significant impact on the local, national and international level. This means that LEM remains part of the EFFE festival community (Europe for Festivals – Festivals for Europe).

Estem molt contents per aquest reconeixement i voliem compartir-lo amb vosaltres.

Estamos muy contentos por este reconocimiento y queríamos compartirlo con vosotros.

We are very pleased for this acknowledgement and we will to share it with you.

 

El LEM obté el segell EFFE / El LEM obtiene el sello EFFE / LEM receives the EFFE Label

27 May

El Festival LEM ha estat reconegut pel Jurat Internacional Europe for Festivals – Festivals for Europe de la Comunitat Europea, i rep el segell EFFE 2015-2016.

Els receptors d’aquest segell són “festivals que destaquen per la seva qualitat artística i tenen un impacte significatiu a nivell local, nacional i internacional”.

Ens alegrem força per aquest distintiu, ja que els darrers tres anys han estat els més difícils en la història del projecte Gràcia Territori Sonor i de la seva activitat pública més visible: el LEM.

La dràstica disminució, any rere any, de les aportacions públiques al nostre projecte i els retards interminables en el pagament d’aquests suports per part de les institucions, han portat a la nostra entitat a un procés de desprofessionalització i precarietat que ha afectat també els col·lectius de creadors i professionals per a qui la nostra tasca ha representat una eina de difusió, investigació i producció en els darrers 20 anys.

Afortunadament, certs reconeixements com el que acabem de rebre il·luminen la foscor dels passadissos subterranis per on el nostre projecte, com molts d’altres, transita en aquests temps derivatius que corren, dominats per la feblesa patent del discurs dels mals menors, els bens majors, els mals majors i els bens menors.

Encara que esgotats anímicament i pràcticament sense recursos, creiem en el projecte Gràcia Territori Sonor i estem convençuts de la seva importància i singularitat en el context de la ciutat i del país, a més de ser conscients de la seva projecció internacional.

El distintiu EFFE l’han rebut molt pocs festivals catalans. Reduïts i arraconats com estem, però, aquest any celebrarem els 20 anys del LEM.

Gràcia Territori Sonor


El Festival LEM ha sido reconocido por el Jurado Internacional Europe for Festivals – Festivals for Europe de la Comunidad Europea, y recibe el sello EFFE 2015-2016.

Los receptores de este sello son “festivales que destacan por su calidad artística y tienen un impacto significativo a nivel local, nacional e internacional”.

Nos alegramos mucho por este distintivo, puesto que los últimos tres años han sido los más difíciles en la historia del proyecto Gràcia Territori Sonor y de su actividad pública más visible: el LEM.

La drástica disminución, año tras año, de las aportaciones públicas a nuestro proyecto y los retrasos interminables en el pago de estos apoyos por parte de las instituciones, han llevado a nuestra entidad a un proceso de desprofesionalización y precariedad que ha afectado también a los colectivos de creadores y profesionales para quienes nuestra tarea ha representado una herramienta de difusión, investigación y producción en los últimos 20 años.

Afortunadamente, ciertos reconocimientos como el que acabamos de recibir iluminan la oscuridad de los pasadizos subterráneos por donde nuestro proyecto, como muchos otros, transita en estos tiempos derivativos que corren, dominados por la debilidad patente del discurso de los males menores, los bienes mayores, los males mayores y los bienes menores.

Aunque agotados anímicamente y prácticamente sin recursos, creemos en el proyecto Gràcia Territori Sonor y estamos convencidos de su importancia y singularidad en el contexto de la ciudad y del país, además de ser conscientes de su proyección internacional.

El distintivo EFFE lo han recibido muy pocos festivales catalanes. Aún reducidos y arrinconados cómo estamos, este año celebraremos los 20 años del LEM.

Gràcia Territori Sonor


LEM Festival has been honored by the International Jury of European Community’s Europe for Festivals – Festivals for Europe, and has received the EFFE Label 2015-2016.

This label is reserved for “festivals that stand for artistic quality and have a significant impact on the local, national and international level.”.

We are mighty happy with this bit of news, as the last three years have been the toughest yet in the history of Gràcia Territori Sonor as a project and its most outstanding activity: LEM Festival.

Public contributions to our project have been dramatically cut year after year, while the endless delays in payments have led to a process of un-professionalization and insecurity that has taken its toll on artists and professionals for whom our task has been a tool of dissemination, investigation and production for the last 20 years.

Fortunately, recognitions like this one shine a light in the dark underground that we –and many others– tread in these drifting times ruled by the feeble speech about lesser evils, greater good, greater evils and lesser good.

Though emotionally exhausted and financially strangled, we still believe in the Gràcia Territori Sonor project and its importance and uniqueness in the context of the city and the country, not to mention international impact.

Few are the Catalan festivals that have been awarded the EFFE label. Overcome and cornered as we are, still we will celebrate LEM Festival’s 20th anniversary.

EFFE-LABEL-COLOR