Tag Archives: electronic music

Paisatges artificials, naturalment / Paisajes artificiales, naturalmente / Artificial landscapes, naturally

12 Jun

Embolcallats per una llum blavosa que incitava a l’escolta recollida, els assistents a l’Encontre en L’Espai-Temps de l’1 de juny van veure desplegar-se davant seu, en una curiosa experiència sinestèsica, doncs no hi havia projeccions, un enfilall de paisatges que s’anaven succeïnt amb total fluidesa. Sobre la base electrònica non-stop d’Álvaro Montané, a vegades incisiva i d’altres més ambiental, Jacobo Sucari al saxo y la flauta anava puntejant aquests paisatges, ara amb curtes frases repetitives o notes llargues evocadores d’un minimalisma cru, ara amb desenvolupaments i frassejos més llargs i jazzístics. El Poncho-Fluor va arribar al seu moment àlgid quan Sucari va activar els seus pedals d’efectes per als vents. Llavors, la llum blava es va tornar en una multiplicitat de colors cridaners en la imaginació dels assitents que, després d’un dolç fade out, se’n van anar ben contents i tranquils.


Envueltos en una luz azulada que incitaba a la escucha recogida, los asistentes al Encuentro en el Espacio-Tiempo del 1 de junio vieron desplegarse delante de ellos, en una curiosa experiencia sinestésica, puesto que no había proyecciones, una retahíla de paisajes que se iban sucediendo con total fluidez. Sobre la base electrónica non-stop de Álvaro Montané, a veces incisiva y otras más ambiental, Jacobo Sucari al saxo y a la flauta iba punteando estos paisajes, ora con cortas frases repetitivas o notas largas evocadoras de un minimalismo crudo, ora con desarrollos y fraseos más largos y jazzísticos. El Poncho-Fluor alcanzó su punto álgido cuando Sucari activó sus pedales de efectos para los vientos. Entonces, la luz azul se transformó en una multiplicidad de colores chillones en la imaginación de los asistentes que, después de un dulce fade out, se marcharon tan contentos y tranquilos.


Wrapped in a bluish light that stimulated a secluded listening, the attendants to the Encounter in the Space-Time on June the 1st saw, in a strange synaesthesic experience, as there were no visuals, a display of landscapes that were succeeding one another with absolute fluency. Upon a non-stop electronic baseline by Álvaro Montané, sometimes cutting and others of a more environmental character, Jacobo Sucari kept on marking on these landscapes, now with short repetitive phrases or long notes recalling minimalism and then with longer jazz-like phrases and developments. The Poncho-Fluor reached its critical point when Sucari triggered his pedal effects for winds. Then, the blue light turned into a myriad of gaudy colours in the minds of spectators who, after a sweet fade out, left happily and full of serenity.

fotos: ©ristian vega

DWELLINGS AND DRUSS SUBSTITUEIXEN SKULLFLOWER

29 Sep

Dwellings and Druss 1

CATALÀ
Dwellings And Druss és el projecte de tech-noise dels membres de Gnod, Chris Haslam i Paddy Shine. El proper 11 d’octubre els tindrem a la sala Hangar junt amb Noir Noir i DJ Blue, en substitució d’Skullflower, que malauradament han caigut del cartell del LEM. Dwellings And Druss, Haslam i Shine, fusionen la tradició sorollista del rock (kraut, psiquedèlia, noise…) amb la de l’electrònica (trance, ambient…) a partir d’instrumentació analògica, creant així unes textures sonores orgàniques i denses.

CASTELLANO
Dwellings And Druss es el proyecto tech-noise de los miembros de Gnod, Chris Haslam y Paddy Shine. El próximo 11 de octubre los tendremos en la sala Hangar junto a Noir Noir y DJ Blue, en substitución de Skullflower, que desgraciadamente han caído del cartel del LEM. Dwellings And Druss, Haslam y Shine, fusionan la tradición ruidista del rock (kraut, psiquedelia, noise…) con la de la electrónica (trance, ambient…) a partir de instrumentación analógica, creando así unas texturas sonoras orgánicas y densas.

ENGLISH
Dwellings And Druss is the tech-noise  project from Gnod‘s Chris Haslam and Paddy Shine. Next october 11th we’ll find them out at Hangar club beside Noir Noir and DJ Blue, in substitution of Skullflower, unfortunately felt from LEM’s program. Dwellings And Druss, Haslam and Shine, mix the noisy rock tradition (kraut, psiquedelia, noise…) with electronic one (trance, ambient…) with analogic instrumentation, creating organic and dense sonic textures.

LEM 2014: ZOMBIE ZOMBIE

15 Sep

zombie_zombie CATALÀ

Primera confirmació: La jornada inaugural del LEM 2014, el proper 9 d’octubre a l’Espai Jove La Fontana del barri de Gràcia (Barcelona), comptarà amb la banda francesa Zombie Zombie, mestres de l’electro-pop analògic, que ens presentaran les cançons del seu darrer disc Rituels d’un Nouveau Monde (Versatile, 2012) -en realitat, penúltim, ja que el juny passat van editar la banda sonora del film Loubia Hamra, estrenat el 2013. Aquest duet format per Etienne Jaumet i Cosmic Neman destaquen per un discurs dance ric, dens, hipnótic i de trascendència ritualística.

CASTELLANO

Primera confirmación: La jornada inaugural del LEM 2014, el próximo 9 de octubre en l’Espai Jove La Fontana del barrio de Gràcia (Barcelona), contará con la banda francesa Zombie Zombie, maestros del electro-pop analógico, que nos presentaran las cancions de su último disco Rituels d’un Nouveau Monde (Versatile, 2012) -en realidad, penúltimo, ya que el pasado junio editaron la banda sonora del film Loubia Hamra, estrenado en 2013. Este dúo formado por Etienne Jaumet y Cosmic Neman destaca por un discurso dance rico, denso, hipnótico i de trascendencia riatualística.

ENGLISH

First confirmation: LEM’s 2014 openning night, on next october 9th at Espai Jove La Fontana Gràcia’s quarter (Barcelona), will be lead by french band Zombie Zombie, analogue electro-pop masters, who will perform the songs from their last album, Rituels d’un Nouveau Monde (Versatile, 2012) -that’s really the penultimate, so last june they released the score from Loubia Hamra film, released on 2013. This duo formed by Etienne Jaumet and Cosmic Neman stands out with it’s rich, thick and hipnotic dance discourse of ritualistic significance.