Tag Archives: Encounters in the Space-Time

LA TEMPORADA 2023 ARRENCA AMB DUES ACCIONS AQUESTA SETMANA

28 Mar

[CAT] La temporada 2023 de Gràcia Territori Sonor arrenca aquesta setmana amb dues accions dijous i dissabte! D’una banda, el retorn dels Encontres en l’Espai-Temps i, de l’altra, el vermut-aniversari de l’associació.

Els Encontres en l’Espai-Temps de 2023 comencen aquest dijous, 30 de març. A les 20h a la seu de GTS (Igualada 10) amb la trobada del sorollisme i l’experimentació modular d’espinoza espinoza i l’exploració del moviment del cos de Malén Iturri.

espinoza espinoza sorgeix de l’escena sintètica de Barcelona i ha actuat a festivals com l’Eufònic o el Mira! Parteix del soroll i la repetició però al seu darrer àlbum, NOI RAW (2022), el ritme ha pres un paper més important.

Per la seva banda, Malén Iturri està molt encuriosida per la sensibilització des d’un enfocament somàtic i per l’embriologia i el desenvolupament evolutiu. A la seva obra, busca imaginaris col·lectius senso-perceptius i explora la vida com un estat relacional continu entre éssers més que humanis.

Dissabte 1 d’abril, a més, és el 27è aniversari de GTS, i hem decidit celebrar-lo fent un vermut. De 12 a 19 a la nostra seu, el nostre estimat DJ de la Muerte punxarà vinils de la fonoteca d’en Víctor Nubla. A més, tindrem un mercat de llibres i discos no només de GTS sinó també de part de l’arxiu del mateix Víctor, a benefici de l’associació i per a poder catalogar i emmagatzemar la resta del fons.

Comencem!


[CAST] ¡La temporada 2023 de Gràcia Territori Sonor arranca esta semana con dos acciones el jueves y el sábado! Por un lado, el retorno de los Encuentros en el Espacio-Tiempo y, del otro, el vermut-aniversario de la asociación.

Los Encuentros en el Espacio-Tiempo de 2023 empiezan este jueves, 30 de marzo. A las 20h en la sede de GTS (Igualada 10) con la reunión del ruidismo y la experimentación modular de espinoza espinoza y la exploración del movimento del cuerpo de Malén Iturri.

espinoza espinoza sale de la escena sintética de Barcelona y ha actuado en festivales como el Eufònic o el Mira! Parte del ruido y la repetición pero en su último álbum, NOI RAW (2022) el ritmo ha tomado un papel más destacado.

Per la seva banda, Malén Iturri investiga la sensibilización desde un enfoque somático y por la embriología y el desarrollo evolutivo. En su obra busca imaginarios colectivos senso-perceptivos y explora la vida como un estado relacional contínuo entre seres más que humanes.

El sábado 1 de abril, además, es el 27º aniversario de GTS y hemos decidido celebrarlo con un vermú. De 12 a 19, en nuestra sede, el querido DJ de la Muerte pinchará vinilos de la fonoteca de Víctor Nubla. Además, tendremos un mercadillo de libros y discos no sólo de GTS sinó de parte del archivo del mismo Víctor, a beneficio de la asociación y para poder catalogar y almacenar el resto del fondo.

¡Empezamos!


[ENG] Gràcia Territori Sonor’s 2023 season starts this week with two actions on Thursday and Saturday! On one hand, the return of the Encounters in Spacetime and, on the other, the association’s birthday party.

This season’s Encounters in Spacetime begin this Thursday, March 30. At 20h at GTS’ HQ (Igualada 10) with the meeting of espinoza espinoza’s noise and modular experimentation and Malén Iturri’s exploration of corporal movement.

espinoza espinoza comes from Barcelona’s synth scene and has performed in festivals such as Eufònic or Mira! His origins are in noise and repetition but in his latest album, NOI RAW (2022) rhythm has taken a more central role.

On the other hand, Malén Iturri investigates awareness from a somatic point of view and also embriology and evolutive development. In her work she looks for collective senso-perceptive imaginaries and explores life as a continuous relational state between more-than-human beings.

On Saturday April 1 is GTS’ 27th birthday and we’ll celebrate it having a vermouth. From 12 to 19, our beloved DJ de la Muerte will play vinyl records from Víctor Nubla’s collection. In addition to that, we’ll have a small market with books and records not only from GTS but also from Víctor’s collection. The proceeds will go to the association so it can store and catalog the rest of his archive.

Let’s go!

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCOUNTERS IN SPACETIME: RUCKKOPRAX + AMARTIS + ZENDA

14 Jun

[CAT]

Aquest dijous 16 de juny, a les 20h, la seu de GTS (Igualada 10) acollirà el setè Encontre en l’Espai-Temps d’enguany, que ajuntarà l’artista multimèdia Ruckkoprax i les ballarines Elisenda Amartis i Zenda. Una trobada que, com sempre, estarà maridat amb un vi del celler Jean Leon.

Ruckkoprax es defineix com un “estimulador d’audio/vídeo sense contingut humà”. Per a ell, el feedback és el mitjà i el públic són els creadors, ja que ell només ofereix la matèria primera, “aigua de font que brolla directament del Gorg de l’Univers”.

Elisenda Amartis és ballarina, performer i pianista, especialitzada en teatre físic i llenguatge oníric, que “flueix i connecta amb la música en directe arribant a una catarsi compartida”.

Finalment, Zenda és “tot el viscut, experimentat, practicat i après”, una artista multidisciplinar que, amb la dansa àrab, sent que accedeix“a capes més profundes del cos, als òrgans i als teixits tous”.

Com sempre, l’acte es financia amb el sistema de taquilla inversa. En venir al primer EET de la temporada, s’us inscriurà a la llista de socis, amb un pagament simbòlic d’1€ que us permetrà venir a totes les sessions.


[CAST]

Este jueves 16 de junio, a las 20h, la sede de GTS (Igualada 10) acogerá el séptimo Encuentro en el Espacio-Tiempo de este año, que unirá el artista multimedia Ruckkoprax y las bailarinas Elisenda Amartis y Zenda. Una reunión que, como siempre, estará maridado con un vino de la bodega Jean Leon.

Ruckkoprax se define como un “estimulador de audio/vídeo sin contenido humano”. Per él, el feedback és el medio y el público són los creadores, ya que él sólo ofrece la materia prima, “agua de fuente que brota directamente de la Poza del Universo”.

Elisenda Amartis es bailarina, performer y pianista, especializada en teatro físico y lenguaje onírico, que “fluye y conecta con la música en directo llegando a una catarsis compartida”.

Finalmente, Zenda es “todo lo vivido, experimentado, practicado y aprendido”, una artista multidisciplinar que, con la danza árabe, siente que accede “a capas más profundas del cuerpo, a los órganos y los tejidos blandos”.

Como siempre, el evento se financia con el sistema de taquilla inversa. Al venir al primer EET de la temporada se os inscribirá en la lista de socios, con un pago simbólico de 1€, que os permitirá asistir a todas las sesiones.


[ENG]

This Thursday, June 16, at 20h, GTS’ HQ (Igualada 10) will hold this year’s seventh Encounter in Spacetime, where multimedia artist Ruckkoprax and dancers Elisenda Amartis and Zenda. A meeting that, as always, will be accompanied by one of Jean Leon’s wines.

Ruckkoprax defines himself as an “audio/video stimulator devoid of human content”. To him, the feedback is the media and the audience are the creators, as he only offers the raw material, “fountain water that flows straight from the Universal Well”.

Elisenda Amartis is a dancer, performer and pianist, especialised in physical theatre and oniric language, that “flows and connects with live music reaching a shared catharsis”.

Finally, Zenda is “everything she has lived, experienced, practised and learnt”, a multidisciplinary artist that, through Arabic dancing, feels she reaches “deeper layers of her body, the organs, the soft tissues”.

As always, the event has a pay-as-you-wish system. The first time you come at an EST this season, you’ll be registered at our member’s list. With a 1€ symbolic , you’ll be able to assist to all the concerts.

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCOUNTERS IN SPACETIME: OLIVIER JAMBOIS & PÍA SOMMER

31 May

[CAT] Aquest dijous 2 de juny, a les 20h, la seu de GTS (Igualada 10) acollirà el sisè Encontre en l’Espai-Temps d’enguany, que ajuntarà el guitarrista i improvisador Olivier Jambois i la poeta Pía Sommer. Una trobada que, com sempre, estarà maridat amb un vi del celler Jean Leon.

Jambois, investigador sonor amb una llarga trajectòria, durant els darrers anys ha participat en tota mena de projectes creatius sense prejudicis estilístics. Ha treballat amb Nuno Rebello, Ramon Prats, Masa Kamaguchi… i actualment té un quartet amb Jim Black a la bateria.

Sommer, per la seva banda, es defineix com a ‘anartista’ i treballa amb el so i allò visible. Poeta, artista interdisciplinar i membre de La Internacional Ruidista, ha treballat en diversos projectes a Amèrica Llatina i a Europa, amb instal·lacions, performances, videoart… L’acció i la col·laboració, tant com la lliure improvisació, defineixen la reflexió i la materialització de les seves obres.

Com sempre, l’acte es financia amb el sistema de taquilla inversa. En venir al primer EET de la temporada, s’us inscriurà a la llista de socis, amb un pagament simbòlic d’1€ que us permetrà venir a totes les sessions.


[CAST] Este jueves 2 de junio, a las 20h, la sede de GTS (Igualada 10) acogerá el sexto Encuentro en el Espacio-Tiempo de este año, que unirá el guitarrista e improvisador Olivier Jambois y la poeta Pía Sommer. Una reunión que, como siempre, estará maridado con un vino de la bodega Jean Leon.

Jambois, investigador sonoro de larga trayectoria, durante los últimos años ha participado en todo tipo de proyectos creativos sin prejuicios estilísticos. Ha trabajado con Nuno Rebello, Ramon Prats, Masa Kamaguchi… y actualmente tiene un cuartet con Jim Black en la batería.

Sommer, por su lado, se define como ‘anartista’ y trabaja con el sonido y lo visible. Poeta, artista interdisciplinar y miembro de La Internacional Ruidista, ha trabajado en varios proyectos en Latinoamérica y Europa, con instalaciones, performances, videoarte… La acción y la colaboración, tanto como la libre improvisación, definen la reflexión y la materialización de sus obras.

Como siempre, el evento se financia con el sistema de taquilla inversa. Al venir al primer EET de la temporada se os inscribirá en la lista de socios, con un pago simbólico de 1€, que os permitirá asistir a todas las sesiones.


[ENG] This Thursday, June 2, at 20h, GTS’ HQ (Igualada 10) will hold this year’s sixth Encounter in Spacetime, where guitarist and improviser Olivier Jambois and poet Pía Sommer will join. A meeting that, as always, will be accompanied by one of Jean Leon’s wines.

Jambois is a sonic investigator with a long career. These past years he has taken part of many creative projects without stylistic prejudices. He has worked with Nuno Rebello, Ramon Prats, Masa Kamaguchi… and nowadays he’s got a quartet with Jim Black on drums.

Sommer defines herself as an ‘anartist’ and works with sound and which can be seen. Poet, multidisciplinary artist and member of La Internacional Ruidista, she has worked in several projects in Latin America, with installations, performances, video-art… Action and collaboration, as much as free improvisation, define her works’ thought and materialisation.

As always, the event has a pay-as-you-wish system. The first time you come at an EST this season, you’ll be registered at our member’s list. With a 1€ symbolic payment, you’ll be able to assist to all the concerts.