Tag Archives: experimental music

FESTA / FIESTA / PARTY ‘MÚSICA I GEOGRAFIA’ A GTS!

17 May

[CAT] Aquest dijous 19 de maig, en comptes d’un Encontre en l’Espai-Temps, us hem preparat una altra cosa! Una celebració especial del nostre programa de ràdio, ‘Música i Geografia’

Entre les 18:00 i les 21:30, la seu de Gràcia Territori Sonor (C/ Igualada 10) s’omplirà de la millor música que la Maria Lluç i en David Picó duen cada setmana al nostre programa de Ràdio Gràcia. 
Rock presocràtic? Post-muñeira? Los Hermanos Calatrava versionant David Bowie? Tot això i molt més, aquest dijous a GTS. 

Com sempre, l’entrada és lliure i tenim un petit servei de barra, a més dels llibres, discos i memorabília diversa que tenim a la venda. Us hi esperem!


[CAST] Este jueves 19 de mayo, en lugar de un Encuentro en el Espacio-Tiempo, ¡os hemos preparado otra cosa! Una celebración especial de nuestro programa de radio, ‘Música i Geografia’.

Entre las 18:00 y las 21:30, la sede de Gràcia Territori Sonor (C/ Igualada 10) se llenará de la mejor música que Maria Lluç y David Picó llevan cada setmana a nuestro programa de Ràdio Gràcia. ¿Rock presocrático? ¿Post-muñeira? ¿Los Hermanos Calatrava versionando a David Bowie? Todo esto y mucho más, este jueves en GTS.

Como siempre, la entrada es libre y tenemos un pequeño servicio de barra, además de los libros, discos y memorabília varia que tenemos a la venda. ¡Os esperamos!


[ENG] This Thursday, May 19th, instead of an Encounter in Spacetime we’ve got something else in store! A special celebration of our radio show, ‘Música i Geografia’.

From 18:00 up until 21:30, Gràcia Territori Sonor’s HQ (C/ Igualada 10) will have the best music Maria Lluç and David Picó bring every week to our Ràdio Gràcia show. Pre-Socratic Rock? Post-Muñeira? The Calatrava Brothers covering David Bowie? All this and much more, this Thursday at GTS.

As always, the entrance will be free and we have a small bar service, in addition to the books, albums and various memorabilia we’ve got for sale. We look forward to see you!

ALBUM RELEASE: EMOTIONAL PUSSY & KASTRATA – IMPROVISATION AT ‘ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS’

24 Apr

[CAT] Us vau perdre l’Encontre en l’Espai-Temps amb Emotional Pussy i Kastrata? Vau venir i voleu recuperar-lo? Nekro.Ruido.Rekords, la discogràfica d’AN.AX (Kastrata) ha publicat l’enregistrament de la sessió. Escolteu-lo!


[CAST] ¿Os perdisteis el Encuentro en el Espacio Tiempo con Emotional Pussy y Kastrata? ¿Vinisteis y lo quereis recuperar? i voleu recuperar-lo? Nekro.Ruido.Rekords, la discográfica de AN.AX (Kastrata) ha publicat la grabación. ¡Escuchadlo!


[ENG] Did you miss the Encounter in Spacetime with Emotional Pussy and Kastrata? You came and you want to listen to it again? Nekro.Ruido.Rekords, AN.AX’s (Kastrata) label has released the session’s recording. Check it out!

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCOUNTERS IN SPACETIME: BEA & HELENA GASCÓN

19 Apr

[CAT] El quart Encontre en l’Espai-Temps d’enguany serà el dijous 21 d’abril, a les 20h, a la seu de GTS (Igualada 10). La saxofonista BEA i la pianista Helena Gascón combinaran el seu talent en una sessió d’improvisació que comptarà, com a la resta d’Encontres d’enguany, amb la presència d’un vi del celler Jean Leon.

BEA (Florència, 1996) és una artista que explora les identitatsa través de la música. Saxofonista de formació clàssica i moderna, ha estat part de diverses bandes i col·lectius artístics a Itàlia. Ara treballa amb l’EWI, en una cerca de l’experimentació des de l’electrònica, explorant els punts de fuga entre gèneres per trobar la llibertat. 

Helena Gascón (Ávila, 1995) és pianista clàssica de formació i artista immersa en una recerca interdisciplinar. Darrerament, s’ha anat obrint cada vegada més a l’experimentació sonora, centrant-se en un viatge d’exploració de la dimensió afectiva de la música.

Com sempre, l’acte es financia amb el sistema de taquilla inversa. En venir al primer EET de la temporada, s’us inscriurà a la llista de socis, amb un pagament simbòlic d’1€ que us permetrà venir a totes les sessions.


[CAST] El cuarto Encuentro en el Espacio-Tiempo de este año será el jueves, 21 de abril, a las 20h enla sede de GTS (Igualada 10). La saxofonista BEA i la pianista Helena Gascóncombinarán su talento en una sesión de improvisación que contará, como en los demás Encuentros de este año, con la presencia de un vino de la bodega Jean Leon.

BEA (Florencia, 1996) es una artista que explora las identidades a través de la música. Saxofonista de formación clásica u moderna, ha sido parte de varias bandas y colectivos artísticos en Italia. Ahora trabaja con el EWI, en una búsqueda de la experimentación desde la electrónica, explorando los puntos de fuga entre géneros para encontrar la libertad. 

Helena Gascón (Ávila, 1995) es pianista clásica de formación y artista inmersa en una búsqueda interdisciplinar. Últimamente, se ha ido abriendo cada vez más a la experimentación sonora, centrándose en un viaje de exploración de la dimensión afectiva de la música.

Como siempre, el evento se financia con el sistema de taquilla inversa. Al venir al primer EET de la temporada se os inscribirá en la lista de socios, con un pago simbólico de 1€, que os permitirá asistir a todas las sesiones.


[ENG] The fourth Encounter in Spacetime will be on Thursday, April21, at 20h at GTS’ HQ (Igualada 10). Saxophonist BEA and pianist Helena Gascón will combine their talent in an improvisation sassion that will be accompanied by one of Jean Leon’s wines.

BEA (Florència, 1996) is an artist who explores identities through music. Saxophonist with a classical and modern training, she’s been part of several bands and art collectives in Italy. Now she works with EWI, in a search for experimentation from electronics, exploring the vanishing points between genres in order to find her freedom.

Helena Gascón (Ávila, 1995) is a classic pianist by training and an artist in the midsts of an interdisciplinary research. Lately she has been opening to sound experimentation, focusing on an exploration quest for the afective dimension of music.

As always, the event has a pay-as-you-wish system. The first time you come at an EST this season, you’ll be registered at our member’s list. With a 1€ symbolic payment, you’ll be able to assist to all the concerts.