Tag Archives: Ferran Besalduch

Un cúmul de nimbus / Un cúmulo de nimbus / A cumulus of nimbus

4 May
I a les capes altes de l'atmosfera...

I a les capes altes de l’atmosfera…

El passat dijous 28 d’abril, la petita sala d’Encontres en l’Espai Temps de Gràcia Territori Sonor es va convertir en un espai eteri i aèri on suraven delicats nuvolets musicals plens de bonhomia. La sessió va començar amb en Bernat Pi  comandant les tecles d’aquest nou instrument anomenat  clavinimbus que produeix so a partir de diapasons en comptes de cordes i el modula mitjançant inflables. A poc a poc es van afegir la resta de músics apareixent des del fons de la sala: Ferran Besalduch al saxo baix (que més tard també va bufar el sopranino), Sarah Claman amb el seu violí i Rafael Cañete amb la guitarra elèctrica. Cinquanta minuts d’improvisació amb moments de cel cerè i estrellat alternats amb d’altres de tormentes primaverals i amb alguns moments de rara i bella conjunció harmònica i rítmica. Abans del concert, en Martí Ruiz, inventor del clavinimbus, va fer una breu introducció a la concepció i funcionament d’aquest instrument. Moltes gràcies a tots per compartir aquesta sessió inspiradora amb nosaltres. Us esperem el proper 12 de maig, amb un nou i estimulant Encontre en l’Espai Temps. 

El pasado jueves 28 de abril, la pequeña sala de Encuentros en el Espacio Tiempo de Gracia Territori Sonor se convirtió en un espacio etéreo y aéreo donde flotaban delicadas nubecillas musicales llenas de bondad. La sesión empezó con Bernat Pi comandando las teclas de este nuevo instrumento llamado clavinimbus que produce sonido a partir de diapasones en vez de cuerdas y lo modula mediante hinchables. Lentamente, el resto de músicos se añadieron, apareciendo desde el fondo de la sala: Ferran Besalduch al saxo bajo (quien más tarde también sopló el sopranino), Sarah Claman con su violín y Rafael Cañete a la guitarra eléctrica. Cincuenta minutos de improvisación con momentos de cielo despejado y estrellado alternados con otros de tormentas primaverales y con algunos momentos de rara y bella conjunción armónica y rítmica. Antes del concierto, Martí Ruiz, inventor del clavinimbus, realizó una breve introducción a la concepción y funcionamiento de este instrumento. Muchas gracias a todos por compartir esta sesión inspiradora con nosotros. Os esperamos el próximo 12 de mayo, con un nuevo y estimulante Encuentro en el Espacio Tiempo.

Last Thursday 28th April, the small venue devoted to the Gracia Territori Sonor Encounters in the Space Time became an ethereal and celestial space where delicate little music clouds full of goodness were floating around. The session started with Bernat Pi commanding the keyboard of this new instrument called clavinimbus that produces sound from tuning forks instead of strings and it modulates it by means of inflatable balloons. Little by little, the rest of the musicians joined him, appearing from the bottom of the room: Ferran Besalduch at the bass sax (who latter on blew the sopranino as well), Sarah Claman with her violin and Rafael Cañete at the electric guitar. Fifty minutes of improvisation with moments of clear and starry skies alternated with some others bringing spring storms and some moments of a rare and beautiful harmonic and rhythmic conjunction. Before the concert, Martí Ruiz, the inventor of the clavinimbus, made a short introduction to the conception and functioning of this instrument. Thank you very much to all of you for sharing this inspiring session with us. We wish to see you next May the 12ve for a new and stimulating Encounter in the Space Time.
Advertisements

Nimbus: Ferran Besalduch – Rafael Cañete – Sarah Claman – Bernat Pi

25 Apr
flyer_2016

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2016 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO 2016 – ENCOUNTERS IN THE SPACE TIME 2016
SISENA ACCIÓ / SEXTA ACCIÓN / SIXTH ACTION

NIMBUS: FERRAN BESALDUCH – RAFAEL CAÑETE – SARAH CLAMAN – BERNAT PI

dijous 28 d’abril a les 20h / jueves 28 de abril a las 20h / Thursday, April the 28th – 20h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona

Nimbus
El Clavinimbus és un prototip d’instrument dissenyat pel Taller d’Escultura Sonora Baschet coordinat per en Martí Ruiz. Es basa en un sistema de piano que enlloc de cordes percuteix diapasons afinats, amplificat per inflables que, modificant-ne la pressió, permeten variacions dinàmiques del so. Quatre músics s’aproparan al Clavinimbus com si fos una bèstia desconeguda i realitzaran una cerimonia d’improvisació al seu voltant. Amb una llarga carrera entre la música moderna i clàssica/contemporània, el saxofonista badaloní Ferran Besalduch (Freenetics, Malaclypse sax quartet), s’ha especialitzat en els extrems del saxo, baix i sopranino, en la música experimental i la improvisació lliure. Rafael Cañete és músic i artista sonor. Ha treballat en músiques experimentals (Perifèria), improvisació amb visuals (Micromunditos) i música tradicional balinesa (Penempaan Guntur). La violinista Sarah Claman (Nova Zelanda) ha treballat per les orquestres National Youth Orchestra (Nova Zelanda), Southern Sinfonia (UK) i la Barcelona Filharmonia (Catalunya). Forma part del quartet de corda Moana, el duet de música contemporània/experimental Claudàtor i col·labora amb músics i artistes d’altres disciplines, sobretot la dansa. El pianista Bernat Pi practica la seva vessant més experimental amb el grup Perifèria. Nimbus serà, més que un concert, una cacera ritual.

Nimbus
El Clavinimbus es un prototipo de instrumento diseñado por el Taller de Escultura Sonora Baschet coordinado por Martí Ruiz. Se basa en un sistema de piano que en vez de cuerdas percute diapasones afinados, amplificado por hinchables que, modificando su presión, permiten variaciones dinámicas del sonido. Cuatro músicos se acercarán al Clavinimbus como si fuese una bestia desconocida y realizarán una ceremonia de improvisación a su alrededor. Con una larga carrera entre la música moderna y clásica/contemporánea, el saxofonista badalonés Ferran Besalduch (Freenetics, Malaclypse sax quartet), se ha especializado en los extremos del saxo, bajo y sopranino, en la música experimental y la improvisación libre. Rafael Cañete es músico y artista sonoro. Ha trabajado en músicas experimentales (Perifèria), improvisación con visuales (Micromunditos) y música tradicional de Bali (Penempaan Guntur). La violinista Sarah Claman (Nueva Zelanda) ha trabajado para las orquestas National Youth Orchestra (Nueva Zelanda), Southern Sinfonia (UK) y la Barcelona Filharmonia (Cataluña). Forma parte del cuarteto de cuerda Moana, el dueto de música contemporánea/experimental Claudàtor y colabora con músicos y artistas de otras disciplinas, sobretodo la danza. El pianista Bernat Pi practica su vertiente más experimental con el grupo Perifèria. Nimbus será, más que un concierto, una cacería ritual.

Nimbus
The Clavinimbus is a prototype of an instrument designed by the Baschet Sound Sculpture Workshop coordinated by Martí Ruiz. It is based upon a piano system that strikes tuning forks instead of strings. The sound is amplified by means of inflatable balloons which, by modifying their pressure, produce dynamic changes of sound. Four musicians will approach the Clavinimbus as if it was an unknown wild beast and will perform an improvisation ceremony around it. With a long career between modern and classical/contemporary music, the sax player from Badalona Ferran Besalduch (Freenetics, Malaclypse sax quartet), has specialised him-self in the sax extremes, bass and sopranino, in experimental music and free improvisation. Rafael Cañete is a musician and sound artist. He has been working in experimental music (Perifèria), improvisation with visuals (Micromuinditos) and traditional music from Bali (Penempaan Guntur). Violinist Sarah Claman (New Zeland) has played for the National Youth Orchestra (New Zeland), the Southern Sinfonia (UK) and the Barcelona Filharmonia (Catalonia). She plays with the Moana String Quartet, the contemporary/experimental music duet Claudàtor as well as with other musicians and artists from other disciplines, particularly dancers. Pianist Bernat Pi explores the most experimental aspect of his music with Perifèria. More than a concert, Nimbus will be a ritual hunting.

METALL EN ESPIRALS / METAL EN ESPIRALES / METAL ON SPIRALS

23 Dec
Besalduch, Martínez-Vernis, Macarte.

Besalduch, Martínez-Vernis, Macarte.

CATALÀ
La vuitena i darrera setmana del LEM 2014 va cloure el festival amb un joc de combinacions que va donar uns resultats esplèndids. Per una banda, el dijous 18, amb el tercer Encontre en l’Espai-Temps que va permetre la feliç i única oportunitat de veure plegats tres demiürgs en l’acció primigènia de configurar un univers. Un univers metàl·lic, pagà, sagrat: Ferran Besalduch (saxos baix i soprano), Victoria Macarte (dansa) i Núria Martínez-Vernis (paraules). Una de les millors accions d’aquest LEM, que el trio quasi va tancar a un sol dia d’una altra afortunada i memorable entesa: la dels poetes Anna Pantinat i Josep Pedrals, que van enllestir ràpidament el recitat individual per endinsar-se i endinsar-nos en una deliciosa sessió de teatre de text que girava en espiral. I així va acabar el LEM 2014.

cerimònia metal·lica

Cerimònia metàl·lica

CASTELLANO
La octava y última semana del LEM 2014 cerró el festival con un juego de combinaciones que dio unos resultados espléndidos. Por un lado, el jueves 18, con el tercer Encuentro en el Espacio-Tiempo que permitió la feliz y única oportunidad de ver plegados tres demiurgos en la acción primigenia de configurar un universo. Un universo metálico, pagano, sagrado: Ferran Besalduch (saxos bajo y soprano), Victoria Macarte (danza) y Núria Martínez-Vernis (palabras). Una de las mejores acciones de este LEM, que el trío casi cerró a un solo día de otra afortunada y memorable entente: la de los poetas Anna Pantinat y Josep Pedrals, que terminaron rápidamente el recitado individual para adentrarse y adentrarnos en una deliciosa sesión de teatro de texto que giraba en espiral. Y así acabó el LEM 2014.

Anna Pantinat...

Anna Pantinat…

ENGLISH
Eighth and final week of LEM 2014 closed the festival with a game of combinations that gave magnificient results. On one side, on thursday december 18 the third Space-Time Encounter allowed the lucky and unique chance to see three demiurges together on the original action of shaping a universe. A metallic, pagan and sacred universe: Ferran Besalduch (bass and soprano saxes), Victoria Macarte (dance) and Núria Martínez-Vernis (words). One of the best actions of this LEM that took place the day before of another lucky and unforgettable entente: that of the poets Anna Pantinat and Josep Pedrals, who quickly ended with their indivual recitation to walk onto a delighful session of word drama spining like an spiral. This is the way LEM 2014 ended.

...i Josep Pedrals

…i Josep Pedrals

DARRERA SETMANA / ÚLTIMA SETMANA / FINAL WEEK

16 Dec

CATALÀ

encontres03_e

FERRAN BESALDUCH + NÚRIA MARTÍNEZ-VERNIS + VICTORIA MACARTE (Badalona / Barcelona / Camelot)
ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS
Dijous 18 de desembre, 20 h
Seu de GTS
Igualada, 10
Taquilla inversa

Tercer i últim Encontre en l’Espai-temps. Encontre, fricció, cruïlla, entre tres creadors el treball dels quals dóna a entendre un pacte secret amb la natura, que els hi fa a mans els seus misteris amb docilitat. Per quina màgia estan tocats aquests tres taumaturgs de les arts del temps? Què va portar Ferran Besalduch a brandar el so feréstec dels instruments més greus de la família dels saxòfons? Quina força assisteix Núria Martínez-Vernis quan fa de les paraules armes llancívoles i bumerangs emocionals? Quin és el grimori que utilitza Victoria Macarte per extreure els conjurs que li permeten difuminar les fronteres del moviment? Quina serà l’energia que es desprendrà d’aquest encontre de tres artistes que inventen el futur de les seves disciplines posant-les al límit?

 

MARC O’CALLAGHAN
EXPOSICIÓ
Divendres 19 de desembre, 12:30 h
Seu de GTS
Igualada, 10

Visita guiada a l’exposició de Marc O’Callaghan sobre els significats tel·lúrics de les 12 places originals del barri de Gràcia.

 

glotis03

JOSEP PEDRALS + ANNA PANTINAT (Barcelona)
GLOTIS MAGNA
Divendres 19 de desembre, 20 h
Seu de GTS
Igualada, 10
Taquilla inversa

Anna Pantinat és poeta, i també pianista, trombonista, thereminista, cantant, actriu… implicada en múltiples projectes. Ha publicat la seva poesia en català i castellà, ha guanyat diversos premis i és un dels noms que han de començar a sonar necessàriament amb més força en aquesta ciutat. El nom de Josep Pedrals ja fa temps que ressona en l’escena de la poesia parlada i escrita, no solament local, sinó internacional. Recitador i poeta d’escenaris i llibres i premis, mestre de la prosodia, autor de teatre, col·laborador múltiple i també, a estones, músic. Ambdós tancaran aquest cicle de Glotis Magna amb la sessió que els comissaris han batejat “Contorsiona que fa fort!”. També tancaran el LEM 2014, que ha viscut una de les edicions més llargues de la seva història. I amb el regust de tots els universos viscuts aquests mesos ens endinsarem en l’univers, molt més previsible, de les festes nadalenques.

 

CASTELLANO

encontres03_e

FERRAN BESALDUCH / NÚRIA MARTÍNEZ-VERNIS / VICTORIA MACARTE (Badalona / Barcelona / Camelot)
3º ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO
Jueves 18 de diciembre, 20 h
Sede de GTS
Igualada, 10
Taquilla inversa

Tercer y último encuentro en el espacio-tiempo. Encuentro, fricción, encrucijada, entre tres creadores cuyo trabajo da a entender un pacto secreto con la naturaleza, que les entrega sus misterios con docilidad. ¿Por qué magia están tocados estos tres taumaturgos de las artes del tiempo? ¿Qué llevó a Ferran Besalduch a doblegar el sonido indómito de los instrumentos más graves de la familia de los saxofones? ¿Qué fuerza asiste a Núria Martínez-Vernis cuando hace de las palabras armas arrojadizas y bumeranes emocionales? ¿Qué grimorio utiliza Victoria Macarte para extraer los conjuros que le permiten difuminar las fronteras del movimiento? ¿Cuál será la energía que se desprenderá de este encuentro de tres artistas que inventan el futuro de sus disciplinas poniéndolas al límite?

 

MARC O’CALLAGHAN
EXPOSICIÓN
Viernes 19 de diciembre, 12:30 h
Sede de GTS
Igualada, 10

Visita guiada a la exposición de Marc O’Callaghan sobre los significados telúricos de las 12 plazas originales del barrio de Gràcia.

 

glotis03

JOSEP PEDRALS / ANNA PANTINAT (Barcelona)
GLOTIS MAGNA
Viernes 19 de diciembre, 20 h
Sede de GTS
Igualada, 10
Taquilla inversa

Anna Pantinat es poeta, y también pianista, trombonista, thereminista, cantante, actriz… implicada en múltiples proyectos. Ha publicado su poesía en catalán y castellano, ha ganado varios premios y es uno de los nombres que tienen que empezar a sonar necesariamente con más fuerza en esta ciudad. El nombre de Josep Pedrals ya hace tiempo que resuena en la escena de la poesía hablada y escrita, no solamente local, sino internacional. Recitador y poeta de escenarios y libros y premios, maestro de la prosodia, autor de teatro, colaborador múltiple y también, a ratos, músico. Ambos cerrarán este ciclo de “Glotis Magna” con la sesión que los comisarios han bautizado “Contorsiona que fa fort!”. También cerrarán el LEM 2014, que ha vivido una de las ediciones más largas de su historia. Y con el regusto de todos los universos vividos estos meses nos adentraremos en el universo, mucho más previsible, de las fiestas navideñas.

 

ENGLISH

encontres03_e

FERRAN BESALDUCH + NÚRIA MARTÍNEZ-VERNIS + VICTORIA MACARTE (Badalona / Barceloana / Camelot)
3rd ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS (MEETINGS IN THE SPACE­-TIME)
Thursday 18th December, 20 h
Headquarters GTS
Igualada, 10
Collecting donations at the end of the show

Third and last Space-Time Encounter Meeting, friction and crossroads between these three creators whose work leads one to believe that there’s a secret pact with nature who gives them its mysteries with docility. Which magic has touched upon these three miracle workers of the time arts? What pushed Ferran Besalduch to bend the untamed sounds of the bassiest family of saxophones?. Which force assists Núria Martínez-Vernis when she uses words as projectile weapons and emotional boomerangs. Which grimore does Victoria Macarte use to extract the spells that let her dissipate the boundaries of movement? What energy will be expelled from the meeting of these three artists that invent the future of their disciplines?

 

MARC O’CALLAGHAN
EXHIBITION
Friday 19th December, 12:30h
Headquarters GTS
Igualada, 10

Guided visit of the exhibition of Marc O’Callaghan on the telluric meaning of the originary 12 squares of Gràcia quarter.

 

glotis03

JOSEP PEDRALS + ANNA PANTINAT (Barcelona)
GLOTIS MAGNA
Friday 19th December, 20h
Headquarters GTS
Igualada, 10
Collecting donations at the end of the show

Anna Pantinat is a poetess, and also pianist, trombonist, thereminist, singer and actress in multiple projects. She has published her poetry in Catalan and Spanish and has won several awards. She is one of the names that should start echoing with more might in this city. Josep Pedrals is closely related to the recited and written poetry scenes, not only the local one, but the international one. Poetry reader and poet of stages, books and awards, a master of the prosody, playwright and multiple collaborator and even, sometimes, musician. Both will close the Glotis Magna cycle with the session that has been given the name “Contorsiona que fa fort!” (“Contort yourself against the fray”) They will also close LEM 2014 in one of its longest editions ever. And with the aftertaste of all the universes experienced these months we will depart to the more predictable universe of the Christmas holidays.

LEM 2014 !!!

2 Oct
 

 LEM 2014

© nomdenoia

© nomdenoia

PROGRAMA COMPLET PUBLICAT

CLIC A LA BARRA DE MENÚ = LEM 2014

PROGRAMA COMPLETO PUBLICADO

CLIC EN LA BARRA DE MENÚ = LEM 2014

FULL PROGRAMME ANNOUNCED

CLICK ON THE MENU BAR = LEM 2014