Tag Archives: Frau Diamanda

EET 4: FRAU DIAMANDA I CLARA LAI

23 May

[CAT] Els Encontres en l’Espai-Temps de 2023 arriben a la cinquena sessió. Aquest dijous 25 de maig, a les 20h a la seu de GTS (Igualada 10), l’artista performativa travesti Frau Diamanda coincidirà amb la pianista Clara Lai.

Frau Diamanda és performer drag, infectora cultural, DJ i actriu, especialitzada en art transgènere i performance multimèdia i autora del llibre ‘Escenas Catalanas: Errancias antropológico-sexuales’.

Clara Lai, ben coneguda pel públic de GTS, treballa dins la música improvisada, experimental i contemporània. L’atreu l’exploració de l’efímer i les estructures i formes arquitectòniques que s’hi amaguen, a través de la improvisació i la composició.


[CAST] Los Encuentros en el Espacio-Tiempo de 2023 llegan a la quinta sesión. Este jueves 25 de mayo, a las 20h en la sede de GTS (Igualada 10), la artista performativa travesti Frau Diamanda coincidirá con la pianista Clara Lai.

Frau Diamanda es performer drag, infectora cultural, DJ y actriz, especializada en arte transgénero y performance multimedia y autora del libro ‘Escenas Catalanas: Errancias antropológico-sexuales’.

Clara Lai, bien conocida por el público de GTS, trabaja en la música improvisada, experimental y contemporánea. Le atrae la exploración de lo efímero y las estructuras y formas arquitectónicas que oculta, a través de la improvisación y la composición.


[ENG] 2023’s Encounters in Spacetime reach its fifth session. This Thursday, May 25, at 20h at GTS’ HQ (Igualada 10), transvestite performative artist Frau Diamanda will meet pianist Clara Lai.

Frau Diamanda is a drag performer, cultura infectorl, DJ and actress, especialised in transgender art and multimedia performance and author of the book ‘Escenas Catalanas: Errancias antropológico-sexuales’.

Clara Lai, well known by GTS’ audience, works in improvised, experimental and contemporary music. She’s attracted by exploring ephemerality and the structures and architectonic forms that hide beneath it, through improvisation and composition.