Tag Archives: Gràcia Territori Sonor

FESTA / FIESTA / PARTY ‘MÚSICA I GEOGRAFIA’ A GTS!

17 May

[CAT] Aquest dijous 19 de maig, en comptes d’un Encontre en l’Espai-Temps, us hem preparat una altra cosa! Una celebració especial del nostre programa de ràdio, ‘Música i Geografia’

Entre les 18:00 i les 21:30, la seu de Gràcia Territori Sonor (C/ Igualada 10) s’omplirà de la millor música que la Maria Lluç i en David Picó duen cada setmana al nostre programa de Ràdio Gràcia. 
Rock presocràtic? Post-muñeira? Los Hermanos Calatrava versionant David Bowie? Tot això i molt més, aquest dijous a GTS. 

Com sempre, l’entrada és lliure i tenim un petit servei de barra, a més dels llibres, discos i memorabília diversa que tenim a la venda. Us hi esperem!


[CAST] Este jueves 19 de mayo, en lugar de un Encuentro en el Espacio-Tiempo, ¡os hemos preparado otra cosa! Una celebración especial de nuestro programa de radio, ‘Música i Geografia’.

Entre las 18:00 y las 21:30, la sede de Gràcia Territori Sonor (C/ Igualada 10) se llenará de la mejor música que Maria Lluç y David Picó llevan cada setmana a nuestro programa de Ràdio Gràcia. ¿Rock presocrático? ¿Post-muñeira? ¿Los Hermanos Calatrava versionando a David Bowie? Todo esto y mucho más, este jueves en GTS.

Como siempre, la entrada es libre y tenemos un pequeño servicio de barra, además de los libros, discos y memorabília varia que tenemos a la venda. ¡Os esperamos!


[ENG] This Thursday, May 19th, instead of an Encounter in Spacetime we’ve got something else in store! A special celebration of our radio show, ‘Música i Geografia’.

From 18:00 up until 21:30, Gràcia Territori Sonor’s HQ (C/ Igualada 10) will have the best music Maria Lluç and David Picó bring every week to our Ràdio Gràcia show. Pre-Socratic Rock? Post-Muñeira? The Calatrava Brothers covering David Bowie? All this and much more, this Thursday at GTS.

As always, the entrance will be free and we have a small bar service, in addition to the books, albums and various memorabilia we’ve got for sale. We look forward to see you!

ALBUM RELEASE: EMOTIONAL PUSSY & KASTRATA – IMPROVISATION AT ‘ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS’

24 Apr

[CAT] Us vau perdre l’Encontre en l’Espai-Temps amb Emotional Pussy i Kastrata? Vau venir i voleu recuperar-lo? Nekro.Ruido.Rekords, la discogràfica d’AN.AX (Kastrata) ha publicat l’enregistrament de la sessió. Escolteu-lo!


[CAST] ¿Os perdisteis el Encuentro en el Espacio Tiempo con Emotional Pussy y Kastrata? ¿Vinisteis y lo quereis recuperar? i voleu recuperar-lo? Nekro.Ruido.Rekords, la discográfica de AN.AX (Kastrata) ha publicat la grabación. ¡Escuchadlo!


[ENG] Did you miss the Encounter in Spacetime with Emotional Pussy and Kastrata? You came and you want to listen to it again? Nekro.Ruido.Rekords, AN.AX’s (Kastrata) label has released the session’s recording. Check it out!

MICROTOPIES 2022 – CONVOCATÒRIA / OPEN CALL

17 Mar

[CAT] GRÀCIA TERRITORI SONOR LLANÇA L’ONZENA CONVOCATÒRIA UNIVERSAL DE MINIATURES SONORES PER PRODUIR UNA EDICIÓ ESPECIAL DEL PROGRAMA DE RÀDIO “MÚSICA I GEOGRAFIA”

BASES
1. Per participar has d’enviar-nos una peça sonora d’un minut de durada.
2. Cada participant pot enviar només una peça.
3. El format de l’enregistrament ha de ser AIFF.
4. Pots enviar la peça adjunta per correu a radio@gracia-territori.com o via MailBigFile (només).
5. L’arxiu que ens enviis ha d’estar anomenat així: nom_de_l’autor_ciutat_títol_de_la_peça.aif
6. Amb el material rebut i en ordre estricte de recepció, es compondrà un mosaic sonor que formarà el contingut d’un programa especial de “Música i Geografia”.
7. El minut sonor que enviis ha d’estar lliure de drets d’autor o sota llicència Creative Commons que permeti el seu ús per a la radiodifusió en aquest programa i la seva difusió al blog de Gràcia Territori Sonor.
8. La data límit per enviar la peça és el 31 de maig de 2022.
9. Esperem peces minimalistes, música concreta, enregistraments de camp, ràdio-art, síntesi, samplerisme, improvisació, circuit-bending, collage, drones, experiments amb el temps, psicofonies, missatges interestel·lars, micrologies poètiques, paisatges mol·leculars, monòlegs amfibis, patologies sonores… i també tot el contrari.

Escolta i descarrega les Microtopies 2012-2021: 
2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021


[CAST] GRÀCIA TERRITORI SONOR LANZA LA UNDÉCIMA CONVOCATORIA UNIVERSAL DE MINIATURAS SONORAS PARA PRODUCIR UNA EDICIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA DE RADIO “MÚSICA Y GEOGRAFÍA”

BASES
1. Para participar has de enviarnos una pieza sonora de un minuto de duración.
2. Cada participante puede enviar solamente una pieza.
3. El formato de la grabación ha de ser AIFF.
4. Puedes enviar tu pieza adjunta por correo a radio@gracia-territori.com o via MailBigFile (únicamente).
5. El archivo que nos envies ha de estar nombrado así: nombre_del_autor_ciudad_título_de_la_pieza.aif
6. Con el material recibido y en estricto orden de recepción, se compondrá un mosaico sonoro que formará el contenido de un programa especial de “Música y Geografía”.
7. El minuto sonoro que envíes ha de estar libre de derechos de autor o bajo una licencia Creative Commons que permita su uso para la radiodifusión en este programa y su difusión en el blog de Gràcia Territori Sonor.
8. La fecha límite para enviar la pieza es el 31 de mayo de 2022.
9. Esperamos piezas minimalistas, música concreta, grabaciones de campo, radio-art, síntesis, samplerismo, improvisación, circuit-bending, collage, drones, experimentos con el tiempo, psicofonías, mensajes interestelares, micrologías poéticas, paisajes moleculares, monólogos anfibios, patologías sonoras y también todo lo contrario.

Escucha y descarga las Microtopías 2012-2021: 
2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021


[ENG] GRÀCIA TERRITORI SONOR LAUNCHES ITS ELEVENTH UNIVERSAL CALL FOR SONIC MINIATURES TO BE BROADCASTED ON A SPECIAL EDITION OF THE MUSIC AND GEOGRAPHY RADIO SHOW

RULES
1. To participate send us a sound piece of 1 minute in duration.
2. Each participant may exclusively send one piece.
3. The audio file format of the piece must be AIFF.
4. You may send your piece attached via e-mail to radio@gracia-territori.com or via MailBigFile (only).
5. The file you send us must be labelled as follows: name_of_author_city_title_of_the_piece.aif
6. A sound mosaic will be created with the material in strict order of reception and will be broadcasted on a special edition of “Música i Geografia”.
7. Your sound miniature must be free of copyright or have a Creative Commons license that allows its broadcast on this radio programme and its dissemination via Gràcia Territori Sonor’s blog.
8. The deadline is May 31 2021.
9. We are waiting for minimal pieces, musique concrète, field recordings, radio-art, synthesis, samplerism, improvisation, circuit-bending, collages, drones, experiments with time, psychophonies, interstellar messages, poetic micrologies, molecular soundscapes, amphibian monologues, sonic pathologies and also quite the contrary.

Listen and download the Microtopies 2012-2021:  
2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021