Tag Archives: Gràcia Territori Sonor

GRÀCIA TERRITORI SONOR PARTICIPA, COL·LABORA i RECOMANA

11 Apr

Neix la FRESCA! Fira d’edicions casolanes, al Mercat de l’Abaceria Central de Gràcia

Nace la FRESCA! Feria de ediciones caseras, en el Mercado de la Abaceria Central de Gràcia

The FRESCA! Homemade editions fair of the Abaceria Central Market in Gràcia is born!

facebook event

CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO. ENGLISH BELOW)

El dissabte 21 d’abril, de 10 a 15 h i de 17 a 20 h, tindrà lloc la FRESCA! Fira d’edicions casolanes, una jornada dedicada a l’autoedició gràfica i musical, tot compartint espai amb els i les paradistes del Mercat de l’Abaceria Central (Travessera de Gràcia 186)

En els darrers anys, les parades del Mercat s’han anat buidant amb la previsió, ara ja imminent, de fer-hi reformes. Aquests espais buits són els que ompliran les entitats, col·lectius, llibreries, petits segells discogràfics i microeditorials del districte que participaran a la FRESCA! On abans s’exposaven fruites i verdures, pollastres o peix fresc, el dissabte previ a Sant Jordi s’hi podran trobar fanzines, còmics, gràfiques populars, llibres singulars, enquadernacions artesanals, il·lustracions de tiratge limitat, discos rars, i tot tipus de publicacions tan inclassificables com de proximitat.

A la FRESCA! hi participaran col·lectius i artistes com ara Absent Tapes, Incendi, Industrias Doc, L’Automàtica, Sonhores, Marc Torrent, Laia Arqueros Claramunt, Fanzine Bulbasaur, Gràcia Territori Sonor, Martina Manyà, Edicions Tucstonianes (BOT), Sirtaki, Gliptoteka Magdalae, Hrönir, Biblioteca para Misántropos, Roure Edicions, Edicions Lilibélula, infra_edicions, Taller Paquita, Bravas, Aceleradora, Olga Capdevila, Gina Thorstensen, Ediciones del Pubis, Pin Tam Pon, Bemba Ediciones, Alba Feito, Ariadna Guiteras, Michael Lawton, Andrea Ganuza, RosaCarmen, la llibreria La Caníbal o Marlowe Records, entre d’altres.

Un seguit d’activitats per a tots els públics acompanyarà la fira al llarg del dia: al matí, el col·lectiu Pin Tam Pon realitzarà un taller d’estampació per a infants i, a la tarda, L’Automàtica dinamitzarà el taller d’impressió amb tipografies de plom “Entinta el mercat”. A l’anomenada “plaça del Mercat”, un espai de lleure situat al cor de l’edifici, es podrà gaudir dels sons càlids i festius de diversos punxadiscos reconeguts com ara Edu Movin’On, DJ Shak o Merli Marlowe i de l’espai poètico-performàtic “Tanda”. Al llarg de la setmana anterior, del 16 al 21 d’abril, els veïns i veïnes que comprin al mercat podran entrar en un sorteig de lots de publicacions cedides per les editorials. El sorteig d’aquestes paneres gràfiques i musicals se celebrarà el mateix dia de la fira.

Les activitats de la FRESCA! seran gratuïtes.

La FRESCA! també comptarà amb la col·laboració de Dublab, col·lectiu de ràdio sense ànim de lucre que s’encarregarà del registre radiofònic i la memòria sonora de l’esdeveniment.

Quan el mercat tanqui les seves portes, la festa continuarà al bar La Sínia (Carrer Banyoles, 11) on la revista Sonhores i el poeta madrileny Gonzalo Escarpa oferiran un recital poètic, líric i visual. Tot seguit, DJ Jaco posarà la música fins la cloenda. Les fires i festivals que fomenten les pràctiques editorials autònomes han proliferat els darrers anys a la ciutat de Barcelona, amb altres esdeveniments com la Flia o el Gutter Fest. Mitjançant aquesta jornada festiva, la FRESCA! vol reivindicar el paper del mercat municipal com a dinamitzador social i cultural. Vol ser un punt de trobada i d’intercanvi per al veïnat, la comunitat creativa del barri i els i les paradistes del mercat de l’Abaceria.

La FRESCA! està organitzada per Mancebía Postigo –un col·lectiu format per Mar Cianuro i Oliver Mancebo dedicat a l’edició de projectes gràfics, literaris i sonors–, conjuntament amb els i les paradistes del mercat. Hi col·laboren altres entitats del barri com l’associació Gràcia Territori Sonor, la plataforma de ràdio Dublab, l’associació musical i cultural Districte 6T’S, i la impremta L’Automàtica.

El cartell del festival ha estat il·lustrat per Marc Torrent (www.marctorrent.com) i dissenyat per Jordi Oms (www.jordioms.com).


CASTELLANO

El sábado 21 de abril, de 10 a 15 h y de 17 a 20 h, tendrá lugar la FRESCA! Feria de ediciones caseras, una jornada dedicada a la autoedición gráfica y musical, compartiendo espacio con los y las paradistas del Mercado de la Abaceria Central (Travessera de Gràcia 186)

En los últimos años, las paradas del Mercado se han ido vaciando con la previsión, ahora ya inminente, de hacer reformas. Estos espacios vacíos son los que llenarán las entidades, colectivos, librerías, pequeños sellos discográficos y microeditoriales del distrito que participarán en la FRESCA! Donde antes se exponían frutas y verduras, pollos o pescado fresco, el sábado previo a Sant Jordi se podrán encontrar fanzines, cómics, gráficas populares, libros singulares, encuadernaciones artesanales, ilustraciones de tirada limitada, discos raros, y todo tipos de publicaciones tan inclasificables como de proximidad.

En la FRESCA! participarán colectivos y artistas como por ejemplo Absent Tapes, Incendi, Industrias Doc, L’Automàtica, Sonhores, Marc Torrent, Laia Arqueros Claramunt, Fanzine Bulbasaur, Gràcia Territori Sonor, Martina Manyà, Edicions Tucstonianes (BOT), Sirtaki, Gliptoteka Magdalae, Hrönir, Biblioteca para Misántropos, Roure Edicions, Edicions Lilibélula, infra_edicions, Taller Paquita, Bravas, Aceleradora, Olga Capdevila, Gina Thorstensen, Ediciones del Pubis, Pin Tam Pon, Bemba Ediciones, Alba Feito, Ariadna Guiteras, Michael Lawton, Andrea Ganuza, RosaCarmen, la llibreria La Caníbal o Marlowe Records, entre otros.

Una serie de actividades para todos los públicos acompañará la feria a lo largo del día: por la mañana, el colectivo Pin Tam Pon realizará un taller de estampación para niños y, por la tarde, La Automática dinamizará el taller de impresión con tipografías de plomo “Entinta el mercado”. En la llamada “plaza del Mercado”, un espacio de ocio situado en el corazón del edificio, se podrá disfrutar de los sonidos cálidos y festivos de varios pinchadiscos reconocidos como por ejemplo Edu Movin’On, DJ Shak o Merli Marlowe y del espacio poético-performático “Tanda”. A lo largo de la semana anterior, del 16 al 21 de abril, los vecinos y vecinas que compren en el mercado podrán entrar en un sorteo de lotes de publicaciones cedidas por las editoriales. El sorteo de estas cestas gráficas y musicales se celebrará el mismo día de la feria.

Las actividades de la FRESCA! serán gratuitas.

La FRESCA! también contará con la colaboración de Dublab, colectivo de radio sin ánimo de lucro que se encargará del registro radiofónico y la memoria sonora del acontecimiento.

Cuando el mercado cierre sus puertas, la fiesta continuará en el bar La Sínia (Calle Banyoles, 11) donde la revista Sonhores y el poeta madrileño Gonzalo Escarpa ofrecerán un recital poético, lírico y visual. A continuación, DJ Jaco pondrá la música hasta la conclusión.

Las ferias y festivales que fomentan las prácticas editoriales autónomas han proliferado durante los últimos años en la ciudad de Barcelona, con otros acontecimientos como la Flia o el Gutter Fest. Mediante esta jornada festiva, la FRESCA! quiere reivindicar el papel del mercado municipal como dinamizador social y cultural. Quiere ser un punto de encuentro y de intercambio para el vecindario, la comunidad creativa del barrio y los y las paradistas del mercado de la Abaceria.

La FRESCA! está organizada por Mancebía Postigo –un colectivo formado por Mar Cianuro y Oliver Mancebo dedicado a la edición de proyectos gráficos, literarios y sonoros–, conjuntamente con los y las paradistas del mercado. Colaboran otras entidades del barrio como la asociación Gràcia Territori Sonor, la plataforma de radio Dublab, la asociación musical y cultural Distrito 6T’S, y la imprenta La Automática.

El cartel del festival ha sido ilustrado por Marc Torrent (www.marctorrent.com) y diseñado por Jordi Oms (www.jordioms.com)


ENGLISH

The FRESCA! Homemade editions fair of the Abaceria Central Market is born!

This Saturday, April the 21st, from 10 a.m. to 3 p.m. and from 5 a.m. to 8 p.m., the FRESCA! Home editions fair, a day devoted to graphic and music publishing production, will be sharing space with the shopkeepers of the Abaceria Central Market (Travessera de Gràcia 186)
In recent years, the market stalls have been closed due to refurbishment plans. These empty spaces will be filled by the entities, collectives, bookstores, small record labels and district micro-publishers that will take part in FRESCA! On the place where fruits and vegetables, chickens or fresh fish once were exposed, on Saturday, two days before Sant Jordi, you will find fanzines, comics, popular graphics, unique books, Handcrafted Bookbinding, limited edition illustrations, rare discs, and all sorts of publications as unclassifiable as local.

Absent Tapes, Incendi, Industrias Doc, L’Automàtica, Sonhores, Marc Torrent, Laia Arqueros Claramunt, Fanzine Bulbasaur, Gràcia Territori Sonor, Martina Manyà, Edicions Tucstonianes (BOT), Sirtaki, Gliptoteka Magdalae, Hrönir, Biblioteca para Misántropos, Roure Edicions, Edicions Lilibélula, infra_edicions, Taller Paquita, Bravas, Aceleradora, Olga Capdevila, Gina Thorstensen, Ediciones del Pubis, Pin Tam Pon, Bemba Ediciones, Alba Feito, Ariadna Guiteras, Michael Lawton, Andrea Ganuza, RosaCarmen, la llibreria La Caníbal and Marlowe Records are some of the collectives and associations that will take part in FRESCA!

A series of activities for all audiences will also take place throughout the day: in the morning, the group Pin Tam Pon will carry out a printing workshop for children and, in the afternoon, L’Automàtica will be contributing with lead typographies to the Impression workshop “Entinta el mercat.” In the so-called “Plaza del Mercado”, a leisure space located in the heart of the building, you can enjoy the warm and festive sounds of various popular musicians such as Edu Movin’On, DJ Shak or Merli Marlowe and also the “Tanda” poetic-performing space. During the previous week, from April 16th to the 21st, the customers of the market will be able to take part in a lottery draw of publications ceded by the publishers. The drawing of these graphic and musical boxes will be held during the same day of the fair.

FRESCA! activities are free!

FRESCA! will also have the collaboration of Dublab, a non-profit radio community that will be responsible for the radio recording and the sound memory of the event.

After the market closes its doors, the party will continue at the bar La Sínia (carrer Banyoles, 11) where Sonhores magazine and the poet Gonzalo Escarpa will offer a poetic, lyrical and visual recital. Right after, DJ Jaco will play music until the close.

The fairs and festivals that promote autonomous publishing practices have been spreading in recent years in the city of Barcelona, ​​with other events such as the Flia or the Gutter Fest. Throughout this festive day, FRESCA! wants to vindicate the role of the municipal market as a social and cultural driver. This fair is intended to be a place of exchange and a meeting point for the neighbourhood, the creative local community and the market shopkeepers.

FRESCA! is organized by Mancebía Postigo, a group formed by Mar Cianuro and Oliver Mancebo dedicated to the editing of graphic, literary and sound projects, together with the market stallers. Other local entities such as the association Gràcia Territori Sonor, the Dublab radio platform, the 6T’S District Music and Cultural Association, and the L’Automàtica printing company are also contributing to this fair.

The festival poster is illustrated by Marc Torrent (www.marctorrent.com) and designed by Jordi Oms (jordioms.com)

 

Advertisements

A cuit i amagar / Hide-and-seek / Al escondite

10 Apr

A cuit i a amagar

Dos extraordinaris músics es coneixen i un parell d’hores més tard, amb el sol “assaig” de la prova de so, comencen el concert. Annika Francke (saxo alt, percussions i “tub de vent”) i Mau Boada (guitarra i efectes) van protagonitzar una persecució musical de 40 minuts que va despertar l’admiració dels assistents. La cursa esbojarrada va creuar diversos paisatges sonors ben contrastats, des de rabeigs tranquils on els músics s’entretenien a jugar amb l’harmonia fins a esquerpes pendents on el joc s’articulava al voltant del ritme i el groove. Nombrosos i intensos van ser els moments de trobada d’aquests dos músics en l’espai i el temps d’aquest viatge improvisat. Aplaudiments.


Al escondite

Dos extraordinarios músicos se conocen y un par de horas más tarde, con el único “ensayo” de la prueba de sonido, empiezan el concierto. Annika Francke (saxo alto, percusiones y “tubo de viento”) y Mau Boada (guitarra y efectos) protagonizaron una persecución musical de 40 minutos que despertó la admiración de los asistentes. La alocada carrera cruzó diversos paisajes sonoros muy contrastados, desde remansos tranquilos donde los músicos se entretenían jugando con la harmonía hasta ariscas pendientes donde el juego se articulaba alrededor del ritmo y el groove. Numerosos e intensos fueron los momentos de encuentro de estos dos músicos en el espacio y el tiempo de este viaje improvisado. Aplausos.


Hide-and-seek

Two outstanding musicians meet and, a couple of hours later, with the soundcheck as the sole “rehearsal”, they start the concert. Annika Francke (alto sax, percussions and “wind pipe”) and Mau Boada (guitar and effects) performed a 40-minutes music chase that aroused the admiration of the audience. The crazy race went across diverse and contrasting sonic landscapes, from quiet backwaters where the musicians had fun by playing with the harmony, up to fierce slopes where play was articulated around rhythm and groove. Numerous and intense where the moments when these two musicians met in the space and time of this improvised trip. Applause.

fotos: ©ristian vega

Poetic beats

3 Apr

Beats poètics

No és de matinada, són les vuit del vespre tocades. Al fons de l’escenari es visualitzen els errors digitals creats per l’Anna Sevilla. Els dits sobre la màquina d’escriure emeten un batec mecanogràfic incansable que es barreja amb les pulsacions electròniques del Joan Martínez. La veu de la Maria Sevilla travessa l’ombra d’aquest encontre sense sentit intensament articulat per la poesia. Un error perfecte. No és de matinada.


Beats poéticos

No es de madrugada, son las ocho de la noche. Al fondo del escenario se visualizan los errores digitales creados por Anna Sevilla. Los dedos sobre la máquina de escribir emiten un latido mecanográfico incansable que se mezcla con las pulsaciones electrónicas de Juan Martínez. La voz de María Sevilla atraviesa la sombra de este encuentro sin sentido intensamente articulado por la poesía. Un error perfecto. No es de madrugada.


Poetic beats

It’s not dawn, it’s eight o’clock at night. Anna Sevilla’s glitchy visuals are displayed on the background of the stage. On a typewriter, typing fingers produce a tireless sound like a mechanical heartbeat that is mixed with the electronic pulsations of Juan Martínez. The voice of María Sevilla goes through the shadow of this meaningless encounter intensely articulated by poetry. A perfect mistake. It’s not dawn.

fotos: ©ristian vega

Encontres en l’Espai-Temps / Encuentros en el Espacio-Tiempo / Encounters in the Space-Time 2018 #03

28 Mar
ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2018 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO TIEMPO 2018 – ENCOUNTERS IN THE SPACE-TIME 2018
TERCERA ACCIÓ / TERCERA ACCIÓN / THIRD ACTION

ANNIKA FRANCKE – MAU BOADA

DIJOUS 5 D’ABRIL A LES 20H / JUEVES 5 DE ABRIL A LAS 20H / THURSDAY, APRIL THE 5TH  8PM
SEU DE GTS (C/ IGUALADA, 10 – GRÀCIA – BARCELONA)
DONACIONS AL FINAL DE L’ACCIÓ – DONACIONES AL FINAL DE LA ACCIÓN – DONATIONS AT THE END OF THE ACTION

Annika Franke (saxo alt / clarinet baix) – Mau Boada (guitarra)

Heus aquí un Encontre en l’Espai-Temps en tota la seva puritat. Dos músics amb backgrounds diferents, però amb una carrera professional en què la improvisació hi juga un paper fonamental, i que no han tocat mai plegats, es trobaran per primer cop en una sessió d’improvisació que ni tan sols ells mateixos saben fins on els conduirà.

Annika Francke (Bremen, 1987) toca el saxo alt  des dels 14 anys i va estudiar al departament de jazz de la  Musikhochschule Basel. Posteriorment ha cursat tallers i rebut lliçons magistrals d’importants músics de l’àmbit jazzístic com ara Jorge Rossy, Larry Grenadier, Joshua Redman, Esperanza Spalding i Kurt Rosenwinkel. Actualment resideix entre Basilea i Barcelona on exerceix la seva activitat tocant el saxo i el clarinet baix en els camps del jazz i de la improvisació lliure, centrada en l’experimentació amb el so i les textures. Forma part, com a intèrpret i compositora, de les bandes Tieftonfraktion, TelQuel, Sònia Sánchez Trio, Duo (amb Ester Quevedo), entre d’altres.

Per la seva banda, el multiinstrumentista, productor i enginyer de so Mau Boada (Sant Celoni, 1981) va formar la seva primera banda de punk/hardcore als 11 anys. La seva aventura més coneguda és segurament el duet d’improvisació psicodèlica Les Aus, amb Arnau Sala, que el va portar diverses vegades de gira per Europa i els Estats Units. Ha participat  en més de 30 discs i ha tocat amb artistes de la talla de Lydia Lunch i Pau Riba. També ha participat en accions creatives en espectacles de dansa així com en pel·lícules i documentals. Actualment, porta a terme el seu projecte individual Esperit! i col·labora amb la Orquesta del Caballo Ganador i Zea, entre d’altres.

Francke i Boada s’enfrontaran al full en blanc i al silenci, per a construir una història que, de moment, ni tan sols se’n sap el començament.


Annika Franke (saxo alto / clarinete bajo) – Mau Boada (guitarra)

He aquí un Encuentro en el Espacio-Tiempo en toda su puridad. Dos músicos con diferentes backgrounds, pero con una carrera profesional en la que la improvisación juega un papel fundamental, y que no han tocado nunca juntos, se encontrarán por primera vez en una sesión de improvisación que ni ellos mismos saben hasta dónde les conducirá.

Annika Francke (Bremen, 1987) toca el saxo alto desde los 14 años y estudió en el departamento de jazz de la Musikhochschule Basel. Posteriormente ha cursado talleres y ha recibido clases magistrales de importantes músicos del ámbito jazzístico como Jorge Rossy, Larry Grenadier, Joshua Redman, Esperanza Spalding y Kurt Rosenwinkel. Actualmente, reside entre Basilea y Barcelona, donde ejerce su actividad tocando el saxo y el clarinete bajo en los campos del jazz y la improvisación libre, centrada en la experimentación con el sonido y las texturas. Forma parte, como intérprete y compositora, de las bandas Tieftonfraktion, TelQuel, Sònia Sánchez Trio, Duo (con Ester Quevedo), entre otras.

Por su parte, el multiinstrumentista, productor e ingeniero de sonido Mau Boada (Sant Celoni, 1981), formó su primera banda de punk/hardcore a los 11 años. Su aventura más conocida es seguramente el dúo de improvisación psicodélica Les Aus, con Arnau Sala, que lo llevó diversas veces de gira por Europa y los Estados Unidos. Ha participado en más de 30 discos y ha tocado con artistas de la talla de Lydia Lunch y Pau Riba. También ha participado en acciones creativas en espectáculos de danza así como en películas y documentales. Actualmente lleva a cabo su proyecto individual Esperit! y colabora con la Orquesta del Caballo Ganador y Zea, entre otros.

Francke y Boada se enfrentarán a la página en blanco y al silencio para construir una historia de la que, de momento, ni siquiera se conoce el principio.


Annika Franke (alto sax / bass clarinet) – Mau Boada (guitar)

Here it is a pure Encounter in the Space-Time. Two musicians with different backgrounds, but with a professional career in which improvisation plays a fundamental role, and who had never played together before, will meet for the first time in an improvisation session whose end is unknown even for themselves.

Annika Francke (Bremen, 1987) plays alto saxophone since she was 14 and she studied at the jazz Department  of the Musikhochschule Basel. later on, she followed workshops and master classes by important musicians of the jazz sphere, such as Jorge Rossy, Larry Grenadier, Joshua Redman, Esperanza Spalding and Kurt Rosenwinkel. She currently lives between Basel and Barcelona, where she remains busy in different projects playing saxophone and bassclarinet in the jazz and free improvised music fields with a strong focus on experimenting with different aspects of sound and textures. She is an active performer and composer in the following bands: Tieftonfraktion, TelQuel, Sònia Sànchez Trio, Duo (with Ester Quevedo), amongst others.

On the other hand, multi-instrumentalist, producer and sound engineer Mau Boada (Sant Celoni, 1981) founded his first punk/hardcore band at the age of 11. His most popular project was the psychedelic improvisation duo Les Aus, with Arnau Sala, with which he toured along Europe and the US several times. He has taken part in over 30 records and he has played with artists of the standing of Lydia Lunch and Pau Riba. In addition, he has participated in creative actions in dance shows as well as in films and documentaries. He currently carries out his solo project Esperit! and he collaborates with La Orquesta del Caballo Ganador and Zea, amongst others.

Francke and Boada will confront the blank page and the silence to build up a story with a so far unknown beginning.

organitza
amb el suport de

i la col·laboració de
amb el distintiu

EFFE LABEL

 

Encounters in the Space-Time Series: fifth album

26 Mar

PAMPA NIWE – ÍCARO

RECORDED LIVE LEM 22nd FEBRUARY 2018

Cecilia Durán: voice, electronics
Tempe Hernández: doublebass, electronics
Carlos Falanga: electronics, sampler

Recorded live by Albert Guitart at Gràcia Territori Sonor Headquarters, Barcelona, on the 22nd February 2018

Produced by Gràcia Territori Sonor

escolta i descarrega / escucha y descarga / listen and download

RECORDA / RECUERDA / REMEMBER !!

21 Mar

ENCARA ESTÀ OBERT EL TERMINI PER PARTICIPAR EN
MICROTOPIES 2018

AÚN ESTÁ ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN
MICROTOPÍAS 2018

THE CALL TO PARTICIPATE IN
MICROTOPIES 2018 IS STILL OPEN

Encontres en l’Espai-Temps / Encuentros en el Espacio-Tiempo / Encounters in the Space-Time 2018 #02

6 Mar
ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2018 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO 2018 – ENCOUNTERS IN THE SPACE-TIME 2018
SEGONA ACCIÓ / SEGUNDA ACCIÓN / SECOND ACTION

MARIA SEVILLA / JOAN MARTÍNEZ

Archibald Buttle

DIJOUS 15 DE MARÇ A LES 20H / JUEVES 15 DE MARZO A LAS 20H / THURSDAY, MARCH THE 15TH  8PM
SEU DE GTS (C/ IGUALADA, 10 – GRÀCIA – BARCELONA)
DONACIONS AL FINAL DE L’ACCIÓ – DONACIONES AL FINAL DE LA ACCIÓN – DONATIONS AT THE END OF THE ACTION

Archibald Buttle és un error. Un incordi, com d’estol de mosques calorós i no previst en absolut per la burocràcia, o un encontre en l’espai-temps sense sentit. Archibald Buttle és només un marc de ficció: un nom qualsevol per dir poemes i per fer-ho des dels beats post- humans de l’electrònica.
Maria Sevilla Paris neix a Badalona el 1990. Creix tan de biaix i perifèrica com pot a Bufalà: ben als afores, ben limítrof. Decreix l’adolescència escoltant grunge, punk, thrash, i descobrint l’escalf coent de la literatura. S’hi engresca. Fa Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona. Després, comença una tesi doctoral (en curs) sobre La passió segons Renée Vivien de Maria-Mercè Marçal, i és a partir d’aquí -i de Rodoreda, Blai Bonet, els forats de Sade i l’insomni de lxs barceloninxs- que tanta perifèria i tanta desacceleració post-humana li resulten, finalment, discibles. L’any 2015 veu la llum el seu primer poemari, Dents de polpa (AdiA Edicions), guardonat amb el XXX Premi Bernat Vidal i Tomàs de Santayí, i l’any 2017 guanya el Miquel Àngel Riera de Manacor amb el seu segon poemari, Kalàixnikov (Món de Llibres). Joan Martínez neix a Sants el 1988, en format analògic i manté la seva condició de barbamec crònic fins a l’actualitat. És graduat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. És addicte declarat al llenguatge sense interfícies, al hardware sense revestiments plàstics, als hacks de la neuroquímica, l’alquímia i el DIY. En algun moment, també s’enganxa a la síntesi del so i, de retruc, a la poesia. Ha musicat poemes de Maria Sevilla i de Guim Valls, i els ha punxat en recitals de Barcelona, Manresa i Mataró.


Archibald Buttle es un error. Un incordio, como de escuadrón de moscas caluroso y no previsto en absoluto por la burocracia, o un encuentro en el espacio-tiempo sin sentido. Archibald Buttle es sólo un marco de ficción: un nombre cualquiera para decir poemas y para hacerlo desde los beats post-humanos de la electrónica.
Maria Sevilla Paris nace en Badalona en 1990. Crece tan al bies y periférica como puede en Bufalà: bien a las afueras, muy limítrofe. Decrece la adolescencia escuchando grunge, punk, thrash, y descubriendo el calido escozor de la literatura. Se anima. Hace Filología Catalana en la Universitat de Barcelona. Después, empieza una tesis doctoral (en curso) sobre La passió segons Renée Vivien de Maria-Mercè Marçal, y es a partir de aquí -y de Rodoreda, Blai Bonet, los agujeros de Sade y el insomnio de lxs barcelonesxs- que tanta periferia y tanta desaceleración post-humana le resultan, finalmente, decibles. El año 2015 voz la luz su primer poemario, Dents de polpa (AdiA Edicions), galardonado con el XXX Premio Bernat Vidal y Tomàs de Santayí, y en 2017 gana Miquel Àngel Riera de Manacor con su segundo poemario, Kalàixnikov (Món de Llibres). Joan Martínez nace en Sants el 1988, en formato analógico y mantiene su condición de barbilampiño crónico hasta la actualidad. Está graduado en Matemáticas por la Universitat de Barcelona. Es adicto declarado al lenguaje sin interfaces, al hardware sin revestimientos plásticos, a los hacks de la neuroquímica, la alquimia y el DIY. En algún momento, también se engancha a la síntesis del sonido y, de rebote, a la poesía. Ha musicado poemas de Maria Sevilla y de Guim Valls, y los ha pinchado en recitales de Barcelona, Manresa i Mataró.


Archibald Buttle is an error. A nuisance like a warm fly swarm not foreseen by bureaucracy, or a meaningless encounter in the space-time. Archibald Buttle is only a fiction framework: an ordinary name for saying poems from the post-human beats of electronics.
Maria Sevilla Paris was born in Badalona in 1990. She grew up as biased and peripheral as possible in Bufalà: at the outskirts, at the limits. She went down her adolescence listening to grunge, punk and trash as well as discovering the spicy warmth of literature. She studied Catalan philology at the University of Barcelona. Afterwards, she started a PhD Thesis (in progress) on La passió segons Renée Vivien by Maria-Mercè Marçal, and it is from this point – and from Rodoreda, Blai Bonet, Sade‘s holes as well as insomnia nights of Barcelona – that so much periphery and so much post-human deceleration finally resulted sayable to her. In 2015 she published her first poetry book, Dents de polpa (AdiA Edicions), awarded with the XXX Bernat Vidal i Tomàs Price (Santanyí) and, in 2017, she won the Miquel Àngel Riera Price (Manacor) with her second book, Kalàixnikov (Món de Llibres). Joan Martínez was born in Sants in 1988, in an analogue format and he still keeps his beardless chronic condition. He is a graduate in Mathematics by the University of Barcelona. He is a confessed addict to language without interfaces, to hardware without plastic linings, to the hacks of neurochemistry, the alchemy and the DIY. At some point, he also became addicted to sound synthesis and, by rebound, to poetry. He has written music for poems by Maria Sevilla and Guim Valls and he has played them in recitals in Barcelona, Manresa and Mataró.

 

organitza
amb el suport de

i la col·laboració de
amb el distintiu

EFFE LABEL